Thorald Læssøe: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
9 bytes tilføjet ,  for 15 år siden
omskrevet til nydansk fra DBL
(typo)
(omskrevet til nydansk fra DBL)
'''Thorald Læssøe''', (født den [[25. juni]] [[1816]] i [[Frederikshavn]] - død [[25. marts]] [[1878]] i [[København]]), var landskabsmaler, og var først bestemt til at blive landmand. Da han havde mere lyst til at være kunstner, blev han elev af dyrmaler [[Chr. Holm]] indtil dennes bortrejse til [[München]]. Han besøgte [[Kunstakademiet]], men uddannede sig dog mest på egen hånd til landskabs- og arkitekturmaler. Han var ungdomsven og kammerat med [[Jerichau]], [[J. Th. Lundbye]] og [[Lorenz Frølich]], men nåede dog ingen af sine berømte venner i kunstnerisk dygtighed eller anseelse; men han var en elskværdig mand og i mange henseender en begavet natur med fin kunstfølelse. Fra 1844-57 var han i [[Italien]], men nåede dog først 1854, uagtet Jerichau støttede ham af al magt, at få Kunstakademiets mindre rejsestipendium for et år. Efter hjemkomsten ægtede han 1857 Emy Francisca Erhardine Tidonia Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (f. 1825 d. 1863), Datter af kammerherre Jens Chr. Carl Greve Krag-Juel-Vind-Frijs til [[Frijsenborg]]. Han udstillede efter sin udenlandsrejse landskaber og arkitekturbilleder fra de sydeuropæiske egne. Malerisamlingen ejer flere af hans billeder, dog på ''Caracallas Bade'' nær alle fra før rejsen. Læssøe optrådte i sine senere leveår som forfatter og udgav en roman: ''Til Maalet'' (1870). .
'''Thorald Læssøe''', 1816-78, Landskabsmaler,
Broder til ovennævnte Kr. Fr. L., var født i Frederikshavn 25. Juni 1816 og
var først bestemt til at blive Landmand. Da han havde mere Lyst
til at være Kunstner, blev han Elev af Dyrmaler Chr. Holm (VII,
566) indtil dennes Bortrejse til München. Han besøgte Kunstakademiet,
men uddannede sig dog mest paa egen Haand til Landskabs-
og Arkitekturmaler. Han var Ungdomsven og Kammerat
med Jerichau, Lundbye og Frølich, men naaede dog ingen af sine
berømte Venner i kunstnerisk Dygtighed eller Anseelse; men han
var en elskværdig Mand og i mange Henseender en begavet Natur
med fin Kunstfølelse. Fra 1844-57 var han i Italien, men naaede
dog først 1854, uagtet Jerichau støttede ham af al Magt, at faa
Kunstakademiets mindre Rejsestipendium for et Aar. Efter
Hjemkomsten ægtede han 1857 Emy Francisca Erhardine Tidonia
Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (f. 1825 d. 1863), Datter af Kammerherre
Jens Chr. Carl Greve K.-J.-V.-F. til Frijsenborg. Han udstillede
efter sin Udenlandsrejse Landskaber og Arkitekturbilleder fra
Sydevropas Egne. Malerisamlingen ejer flere af hans Billeder, dog
paa «Caracallas Bade» nær alle fra før Rejsen. L. optraadte i
sine senere Leveaar som Forfatter og udgav en Roman: «Til
Maalet» (1870). Han døde 25. Marts 1878 i Kjøbenhavn.
 
{{DBL}}
Weilbach, Nyt Konstnerlex.
 
[[Kategori:Danske malere]]
Ph. Weilbach.
 
{{DBL}}

Navigationsmenu