Spring til indhold

Svovldioxid

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Svovldioxid
Generelt
Molekylformel SO2
Molmasse 64,1
CAS nummer [7446-09-5]
Egenskaber
Smeltepunkt -76 °C
Kogepunkt -10 °C
Struktur
Termokemi
Farmakologi
Explosive data
Sikkerhed
R-sætninger 23, 34
Flammepunkt ikke brandbar
Side med supplerende data
Struktur og
egenskaber
n, εr, etc.
Thermodynamiske
egenskaber
Faseopførsel
Fast stof, væske, gas
Spektrale data UV, IR, NMR, MS
Beslægtede Stoffer
Hvis ikke andet er angivet, er data givet for
stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa)

Svovldioxid (SO2) opstår overvejende ved afbrænding af fyringsolie, kul, dieselolie og industriprocesser, der indeholder svovl. Svovldioxid omdannes til svovlsyre og sulfat i løbet af ca. et døgn. Omdannelsen afhænger dog af luftens temperatur og fugtighed. Der er en sammenhæng mellem svovldioxid og sur nedbør.

Svovldioxid kunne tidligere give anledning til problemer specielt om efteråret og vinteren ved svag vind og temperaturinversioner i lav højde. Denne vejrsituation er samtidig præget af diset eller tåget vejr og af høje koncentrationer af andre luftforurenende stoffer som for eksempel sodpartikler.

I dag er koncentrationen af svovldioxid generelt meget lav. Siden begyndelsen af 1980'erne har afsvovlingen af brændstof og forbedret rensning af røg betydet, at svovldioxidkoncentrationen er faldet til en tiendedel i Danmark.

DATA[redigér | rediger kildetekst]

Flygtighed gas

Farenummer 268

Antændelsesgrænser

UN-nummer 1079

Brandfareklasse

Opløselighed i vand 85 g/l (25 °C) – 177 g/l (0 °C )

Grænseværdi 0,5 ppm (1,3 mg/m3 )

Massefylde 1,5 (-10 °C ) (vand = 1)

Lugtgrænse 1,1 ppm

Dampmassefylde 2,2 (luft = 1)

LD50

Damptryk 340 kPa

LC50 2.521 ppm i 1 time (ihl-rotte)

Wikimedia Commons har medier relateret til: