Thor Lange

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Thor Lange.

Thor Næve Lange (9. april 1851 i København22. februar 1915 på Selo Napadovka i Ukraine) var en dansk digter, oversætter, konsul, statsråd og professor. Han blev student i 1869 og tog filologisk embedseksamen i 1874, og havde allerede da bidraget til litteraturen med oversættelser af vers til antologier.

Efter opfordring rejste han til Skt. Petersborg, for at blive lærer i latin og græsk, og året efter til Moskva. Her giftede han sig i 1883 med en russisk adelsdame, hvis landejendom i Ukraine han ledede med stor dygtighed. I 1889 blev han optaget i den russiske adel. Skønt han levede i Rusland til sin død og ikke følte sig videre påskønnet i sit fædreland, forblev han dansk statsborger og bevarede kontakten med det danske sprog, gennem en udstrakt brevveksling med danskere, gennem sit forfatterskab i prosa og på vers, og gennem sine oversættelser af slaviske værker til dansk.

Thor Langes mindesmærker[redigér | redigér wikikode]

Svend Grathe-korset (Grathe-stenen) - Thor Langes monument til minde om Slaget på Grathe Hede.

Thor Lange drømte om et Danmark i lyset af Valdemarernes storhedstid, og hans hjemlængsel og nationalromantiske drømme inspirerede ham til at rejse en række mindesmærker i Danmark, dels på steder for markante nationale begivenheder, dels over personer, som efter hans vurdering ikke var tilstrækkeligt agtede i fædrelandet.

De danske indtægter fra hans forfatterskab blev anvendt hertil, og i årenes løb blev det til en række mindesmærker, alle udført i samarbejde med professor Camillus Nyrop og efter forlæg af danske billedkunstnere.

Mindesmærkerne omfatter:

Desuden lod han opsætte mindetavler i flere kirker, blandt andet i Helsinge kirke over reformationstidens teolog Christiern Pedersen, der oversatte Biblen til dansk. Ved Bjarup Ødekirke lod han et jernkors tegnet af Gerhardt Poulsen rejse i 1915.

Efter Thor Langes død lod hans russiske enke opsætte mindetavle over Dronning Dagmar i Ringsted Kirke og en sten ved Øm Kloster over biskop Gunner, der anses for at være "forfatter" til Jydske Lov.

Udgivelser[redigér | redigér wikikode]

 • 1872 – Debut: i Vers og prosa fra yngre forfattere (antologi)
 • 1874 – Debut i bogform: Euterpe
 • 1882 – Fra Rusland, rejsebog og digte
 • 1887 – En Maaned i Orienten, rejsebok
 • 1890 – Skizzer og Phantasier, essay m.m.
 • 1892 – Svjatopolk, skuespil
 • 1894 – Grev Alexiej Tolstoj, et Bidrag til Den russiske Litteraturs Historie i vort Aarhundredes tredie Fjerdedel disputats
 • 1899 – Tolv Baumbachske Eventyr i Efterligning
 • 1907 – I danske Farver, forteællinger m.m.
 • 1915 – Udvalgte Digte
 • 1917 – Langt borte, skitser m.m.
 • 1918 – Mangesteds fra, skitser m.m.

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

 • Axel Sørensen, Thor Lange, Det Schønbergske Forlag, 1915.
 • E. Spang-Hansen, Under Madvigs Auspicier : danske Filologers Udvandring til Rusland 1875 : Thor Lange, Peter Axel Jørgensen, William Norup, Hagbard Olsen, Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, nr. 218, 1952.
 • C. Nyrop, Thor Lange : Bidrag til en Livsskildring, Nielsen & Lydiche, 1917.

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]