Spring til indhold

Wikipedia:Udvælgelsesprocedure for lovende artikler

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Genvej:
WP:UDVÆLGLA
Udvælgelsesprocedure for lovende artikler

Denne artikel beskriver udvælgelsesproceduren for lovende artikler.

Kun registrerede brugere kan deltage i nomineringsproceduren. Så når der fx står "du" eller "alle", så gælder det kun registrerede brugere. IP-brugere må dog gerne forbedre de pågældende artikler.

Overvejelser inden nominering/udvælgelse

[rediger kildetekst]

En lovende artikel er en artikel, der har potentiale til at blive god inden for kort tid. Den skal...

 • ...have en velskrevet tekst.
 • ...være fri for problemer angående neutralitet
 • ...have en indledning, der giver et hurtigt overblik over indholdet i artiklen.
 • ...have kategorier og henvisninger til andre artikler, så den indgår i Wikipediastrukturen.
 • ...have kilder og referencer mindst én gang under hver overskrift.
 • ...være fri for kvalitetsskabeloner à la {{forældet}}, {{SværtStof}} etc. Bemærk, at {{km}} kan være undtaget, såfremt de er placeret ved ukontroversielle påstande. Det foretrækkes dog, at de bliver erstattet med referencer.

Derudover er det en fordel, men ikke et krav, at den:

 • ...har relevante billeder, hvor det giver mening

Procedure for simple tilfælde

[rediger kildetekst]

Nomineringsprocedure

[rediger kildetekst]
 1. Læs først artiklen om kravene til en lovende artikel øverst på projektsiden for lovende artikler og sammenlign med kriterierne for gode artikler.
 2. Hvis du synes, at en artikel har fortjent status som lovende artikel, skal du kopiere følgende ind allerøverst på artiklens diskussionside (hvis {{milepæle}} allerede står der, bruger du bare de fire postX-linjer, idet du ændre 1-tallet til det næste i rækkefølgen; de fire linjer sættes ind oven over de øvrige postX'er):
{{milepæle
|post1 = LA
|post1tid = <dags dato, på formen 12. august 2010>
|post1res = Afventer
|post1oldid = Den version, der nomineres. Kan findes ved at trykke på "Permanent link" i 
       menuen "værktøjer" til venstre, og kopiere tallet, der står i adressefeltet

|højest=LAAfventer
}}
Note: Vær opmærksom på at skabelonen fordrer manuel indtastning af værdierne for post1tid og post1oldid, jf. vejledningen i boksen herover.
 1. Derefter skal du vente på, at der kommer en neutral person forbi (en bruger som ikke har bidraget væsentligt til artiklen) og vurderer artiklen.

Vurderingsprocedure

[rediger kildetekst]

Kig i kategorien Kandidater til lovende artikler og vælg en artikel, som du ikke har bidraget væsentlig til (eller selv nomineret som kandidat) og læs den igennem. Gør derefter ét af følgende:

 • Hvis du synes at den nominerede artikel har fortjent status som lovende artikel, skal du:
 1. ændre skabelonen {{milepæle}} på artiklens diskussionsside i nederste felt fra "LAAfventer" til "LAVedtaget" samt
 2. under LA-posten ændre fra "Afventer" til "Vedtaget" samt
 3. indsætte {{lovende}} allernederst på selve artiklen.
 4. Tilføj derefter artiklen på listen på projektsiden for lovende artikler under det relevante emne samt opdatere antallet af artikler ud for emnets overskrift.
 5. Tilføj artiklen på siden Wikipedia:Lovende artikler efter dato.
 6. Derudover skal starten af artiklen udskifte teksten fra forrige lovende artikel i Skabelon:Seneste lovende artikel, så teksten kan ses ses på Wikipedia:Lovende artikler. Husk at det kun er information fra forrige artikel, der skal udskiftes.
 7. Skabelon:Forside fremhævede opdater under afsnittet Nyeste lovende artikler. Derved ses den nye artikel på forsiden.
 8. Tilføj artiklen på Wikipedia:Kvalitetsmærkede artikler til eftersyn.
 9. Tilføj udnævnelsen på Wikidata, vi bruger recommended article til lovende artikler på da-wikipedia.
 • Hvis du ikke synes, at artiklen er god nok til at være lovende artikel, skal du:
 1. ændre skabelonen {{milepæle}} på artiklens diskussionsside i samme felter som nævnt ovenfor men i stedet til "Afslået" og derefter
 2. begrunde nederst på diskussionssiden, hvorfor artiklen efter din mening ikke er god nok til at blive lovende artikel endnu.
 • Hvad enten du vedtager eller afslår en nominering er det altid en god ide om muligt at lave en huskeliste over ting, som konkret kan gøres for at forbedre artiklen.
 • Hvis du har brug for hjælp med milepælene, så skriv til de brugere, der varetager dem. Det kan gøres via nedenstående boks – du skal blot trykke på knappen.

Hvad er væsentlige bidrag?

[rediger kildetekst]

Væsentlige bidrag til en artikel er bidrag, som ændrer eller udvider dens meningsindhold. Uvæsentlige bidrag er i denne sammenhæng stil- eller formmæssige rettelser som fx af stavefejl, kommaer, indsættelse af interwiki, kategori, opsættelse af data der i forvejen var i listeform, retablering efter hærværk osv.

Selv at flytte rundt på forskellige afsnit er et uvæsentligt bidrag, at skrive et afsnit selv er derimod et væsentligt bidrag. At omformulere en sætning, så den bliver mere læsevenlig, er et uvæsentlig bidrag, at ændre meningen er et væsentligt bidrag. At tilføje et billede (og evt. billedtekst) er altid et væsentligt bidrag.

Procedure for andre (senere) tilfælde

[rediger kildetekst]

Gennomineringsprocedure

[rediger kildetekst]
 1. Kig i kategorien afviste lovende artikler.
 2. Hvis du dér støder på en artikel, som tidligere er blevet afvist som lovende artikel, men som siden hen er blevet bedre (eller som var uretfærdigt afvist), skal du tilføje et par linjer i skabelonen {{milepæle}} på artiklens diskussionsside. I normale tilfælde vil skabelonen se sådan ud:
{{milepæle
|postX = LA
|postXtid = [DATO]
|postXres = Afslået
|postXoldid = [VERSION]

|højest=LAAfslået
}}

Du skal derefter tilføje følgende linjer øverst lige under "{{milepæle":

|postY = LA
|postYtid = [DATO]
|postYres = Afventer
|postYoldid = [VERSION]
|postYnummer = [NOMINERINGSNUMMER]

Og ændre |højest=LAAfslået til |højest=LAAfventer.

 • Tip: X og Y står for numre, fx kan den eksisterende være "|post1 = LA" og den nye "|post3 = LA". Til den nye nominering vælger du det mindste hele tal, der ikke allerede er brugt, så hvis der er "post1", "post2" og "post3", vælger du "post4".
 • Tip: Nomineringsnummer svarer til nummeret på den gang, hvor artiklen er LA-nomineret. Derfor kan du også tilføje en "postXnummer = 1" ved den første (afslåede) nominering.
 1. Derefter skal du vente på, at der kommer en neutral person forbi (en bruger som ikke har bidraget væsentligt til artiklen) og vurderer artiklen.
 2. Er der efter ét år ikke sket noget, kan artiklen automatisk afvises, for at der ikke kommer for mange kandidater.

Afudnævnelsesprocedure

[rediger kildetekst]
 1. Hvis du finder en artikel, som du mener uretmæssigt er blevet forfremmet til lovende artikel-status, så gør følgende:
 2. Fjern den fra listen på projektsiden for lovende artikler.
 3. Erstat følgende linjer i {{milepæle}} på artiklens diskussionsside:
|postX = LAVedtaget
|postXtid = [DATO]
|postXres = Vedtaget
|postXoldid = [VERSION]

|højest=LAVedtaget
}} 

med:

|postX = LAAfslået
|postXtid = [DATO]
|postXres = Afslået
|postXoldid = [VERSION]

|højest=LAAfslået
}} 
 1. Fjerne skabelonen {{lovende}} på artikel-siden, og tilføje [[Kategori:Tidligere lovende artikler]] i bunden.
 2. Derefter skal du på diskussionssiden begrunde, hvorfor artiklen efter din mening ikke er god nok til at blive lovende artikel endnu.

Klageprocedure

[rediger kildetekst]
 1. Hvis en artikel er blevet afudnævnt som lovende artikel, og du mener, at dette ikke er retfærdigt, kan du komme med indvendinger på artiklens diskussionsside. En afstemning vil så finde sted.
 2. Brugere skal i afstemningen markere, om de støtter eller ikke støtter afudnævnelsen vha. skabelonerne {{støtter}} henholdsvis {{støtter ikke}}.
 3. Hvis der efter 7 dages afstemningsforløb er flest "støtter ikke"-stemmer, kan du genudnævne artiklen til lovende status, udskifte skabelonen {{LA afvist}} med {{lovende artikel|~~~}} osv.

Overordnede regler for udvælgelsesproceduren

[rediger kildetekst]
 • Alle kan nominere artikler til lovende artikler.
 • Kun personer, som ikke har bidraget væsentligt til en artikel og som ikke har nomineret den, kan forfremme en artikel til lovende artikel-status.
 • Kun personer, som ikke har bidraget væsentligt til en artikel, kan fjerne lovende artikel-status fra en artikel igen.
 • Alle kan klage over, at lovende artikel-status er blevet fjernet fra en artikel.
 • Alle kan stemme, om klagen er berettiget eller ej.
 • Efter en klagesag er overstået, kan en artikels status kun ændres, hvis der er sket større permanente ændringer i den og først efter en måned.