Spring til indhold

Wikipedia:Kvalitetsmærkede artikler til eftersyn

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Genvej:
WP:KVALEFT

Oversigt til indlægget: Wikipedia:Landsbybrønden/kvalitetsoffensiven

Marts 2007

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen er efterset 24.-25. marts 2015. Der mangler afsnit om hendes karriere siden 2010.--Ramloser (diskussion) 25. mar 2015, 18:28 (CET)
Efterset 12. januar 2018. Stadig ikke opdateret, så konklusionen er, at karriereafsnittet er forældet.--Ramloser (diskussion) 12. jan 2018, 22:17 (CET)
Opdateret med karriere fra 2004-februar 2018. Toxophilus (diskussion) 14. feb 2018, 12:49 (CET)
Stærkt forbedret og klart "LA". Mangler dog nok lidt før nominering til "GA".Ramloser (diskussion) 15. feb 2018, 19:48 (CET)

April 2007

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Artiklen er efterset 24.-25. marts 2015. Der mangler referencer/kilder i en ellers velskrevet tekst.--Ramloser (diskussion) 25. mar 2015, 23:52 (CET)
Der mangler oplysninger om stolepladser (de ser interessante ud) og kirkeskibet. Forøvrigt ville det være en god ide at give hver del af inventaret sin under-overskrift. Rmir2 (diskussion) 13. jun 2015, 17:04 (CEST)

Pænt udbygget i december 2017, men bør korrekturlæses.--Ramloser (diskussion) 12. jan 2018, 22:19 (CET)

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen er afvist som "GA", men min vurdering er at den er meget tæt på at kunne bære en "GA", hvis baggrundsinformationen uddybes.--Ramloser (diskussion) 26. mar 2015, 14:01 (CET)
Der er mange mangler (sammenlign med den engelske artikel). Desuden er der for mange udsagn uden kilde. Rmir2 (diskussion) 13. jun 2015, 17:11 (CEST)
Gentager vurdering fra 2015. Den har nu været LA i 12 år, så en afstemning om "GA" bør foretages.--Ramloser (diskussion) 10. jul 2019, 15:36 (CEST)
Hvis du føler den er klar Ramloser, så nominer gerne. mvh Tøndemageren (diskussion) 12. jul 2019, 10:22 (CEST)

Også denne artikel mangler henvisninger og underbyggende dokumentation, som efter min vurdering må få som konsekvens, at artiklens klassificering som "LA" bør revurderes.--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 00:32 (CET)

Der er nu tilføjet kilder. Men er den kandidat til "GA"? Jeg synes, at der mangler en del.--Ramloser (diskussion) 10. jul 2019, 15:32 (CEST)

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Fin artikel, stærkt på vej til "GA". Håber en eller anden vil gå den efter i sømmene, foretage det nødvendige og indstille til GA.--Ramloser (diskussion) 29. mar 2015, 18:56 (CEST)

Jeg har ligeledes artiklen som værende fin. Af denne grund er der sket små forbedringer på artiklen, bl.a. er referencenlisten delt i to, således noter og referencer er hver for sig. Artiklen er nu nomineret som GA. --Morten1997 (diskussion) 19. maj 2015, 12:55 (CEST)[svar]
Der er alt for mange udsagn uden kilder. Rmir2 (diskussion) 13. jun 2015, 17:19 (CEST)

Fin lang artikel, der dog godt kunne bruge flere kilder, selvom der allerede er mange. Sidste halvdel kunne også godt bruge flere billeder, og med en finkæmning af sproglige svipsere burde den kunne blive GA uden de store problemer. Toxophilus (diskussion) 19. maj 2015, 09:24 (CEST)[svar]

September 2007

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Også denne artikel er fra en tid, hvor noter og henvisninger åbenbart blev anset for at være unødvendige. Selve teksten er OK, men den er meget langt fra "GA" - standard og bør næppe heller vedblive som lovende.--Ramloser (diskussion) 19. maj 2015, 17:30 (CEST)[svar]
Alt for få kilder og generelt kunne den godt trænge til en udvidelse. Toxophilus (diskussion) 14. feb 2018, 14:49 (CET)

Oktober 2007

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Generelt flot lang artikel og en frygtelig masse kilder. De er dog noget ulige fordelt, så nogle afsnit er meget sparsomt underbygget, mens andre har mange. Indledningen bør udvides, mens både historie og politik er temmelig opdateret, derved ikke sagt, at en lille opdatering ville være spild. Toxophilus (diskussion) 14. feb 2018, 14:51 (CET)
Flot artikel med mange kilder, der har potentiale til at blive GA. Sproget må gerne blive gennemgået, og så skal afsnittet med sæsoner opdateres. På huskelisten er der også efterspugt en dansk vinkel. Toxophilus (diskussion) 7. jun 2019, 13:40 (CEST)

december 2007

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

En rigtig god artikel med mange fine underartikler og rigeligt med kilder. Den kunne eventuelt bruge et par uddybende som eksempelvis om energi, sport og uddannelse i Danmark. Den har været afvist til GA tre gange senest i 2010. Der er foretaget en række udvidelser, og mange ting er fra 2014, så den er også temmelig opdateret. Den fortjener LA, og med grundigere gennemlæsning og smårettelser burde den nok kunne blive GA. Toxophilus (diskussion) 19. maj 2015, 20:52 (CEST)[svar]

Januar 2008

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Egentlig en fin artikel, der gennemgår mesterskabet, og har både kilder og billeder. Man kan godt udvide de enkelte partier med en liste over trækkene (fra en:wik), og så bør trivia-afsnittet enten indarbejdes i artiklen, eller helt fjernes. Toxophilus (diskussion) 9. feb 2018, 13:51 (CET)
En udmærket artikel men den bærer præg af, at den næsten ikke er blevet opdateret siden udmærkelsen. Desuden er der en del kilder mangler-angivelser, der har stået der i årevis. Derudover er det problematisk med skiftende brug af finske, svenske og danske betegnelser. --Dannebrog Spy (diskussion) 26. sep 2015, 16:22 (CEST)
Indsat ny infoboks med wikidata kort og andet. mvh Per (PerV) (diskussion) 15. jan 2018, 22:20 (CET)

Februar 2008

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Denne artikel er lang fra fyldestgørende. Historieafsnittet er meget kort og fx er der ikke skrevet noget om byens mange parker. Desuden er den forældet. Byen har foretaget omfattende investeringer i vejnet og i den kollektive trafik og fører en meget aktiv boligpolitik. Det er slet ikke nævnt, at Tallinn har gratis kollektiv trafik for sine indbyggere inden for kommunegrænsen og er foregangskommune på verdensplan (borgmesteren er jævnligt på rejse rundt om i verden for at dele ud af byens erfaringer) samt tilbyder gratis parkering i byens udkant for besøgende bilister på 1-dages besøg. Ligeledes er de politiske oplysninger forældede. Artiklen kan efter min vurdering ikke anses for lovende. Rmir2 (diskussion) 13. jun 2015, 17:32 (CEST) Der mangler i høj grad kildehenvisninger i denne artikel. Rmir2 (diskussion) 13. jun 2015, 17:34 (CEST)

Siden seneste vurdering er der reelt intet sket. Jeg skønner, det er på tide, at der afholdes afstemning om artiklens klassifikation.--Ramloser (diskussion) 15 jan 2018, 16:34 (CET)
Indsat ny infoboks med wikidata, indsat Infoboks verdensarvsområde og {{henvisninger}}, der egentlig skulle have været {{ingen kilder}}. mvh Per (PerV) (diskussion) 15. jan 2018, 21:38 (CET)
En udmærket artikel der dog her og der bærer præg af, at den stort set ikke er opdateret siden februar 2009. Der er en del kilder, men i nogle afsnit mangler de helt. Derudover savnes der afsnit om demografi og seværdigheder. Endelig er der et par citater, der bør oversættes til dansk. --Dannebrog Spy (diskussion) 15. jan 2018, 17:16 (CET)
Indsat ny infoboks med kort, rettet indbyggertal, som nu opdateres fra wikidata, iøvrigt nogle små layoutret. mvh Per (PerV) (diskussion) 15. jan 2018, 20:56 (CET)

Marts 2008

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lang omfattende artikel. Der er lidt kilder rundt omkring, men den kunne godt trænge til et løft. Den engelske er væsentligt kortere, og man kunne overveje at se om den kan skrives lidt præcist. Der er også et afsnit kaldet "Kuriosa", som burde indskrives i resten af teksten. Toxophilus (diskussion) 15. jun 2015, 18:15 (CEST)

Desuden er der store mangler med hensyn til referencer, som man i forhold til forbedring til GA, skal være opmærksom på. mvh Tøndemageren (diskussion) 16. jun 2015, 08:35 (CEST)
Jeg har ved research opdaget, at den stort set er identisk med artiklen på norsk (bokmål), som nordmændene har vurderet til "GA". Men er enig i, at "GA" kræver mere dokumentation for væsentlige påstande.-- Ramloser (diskussion) 16. jun 2015, 14:18 (CEST)
Flot lang artikel. Total mangel på direkte henvisninger i teksten, så i min bog ikke værdig til LA. Toxophilus (diskussion) 4. feb 2018, 18:09 (CET)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

April 2008

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
En udmærket artikel men en del oplysninger kunne godt bruge kilder. Derudover er afsnittet om politik er forældet, ligesom forskellig statistik bør føres ajour. --Dannebrog Spy (diskussion) 21. jun 2015, 21:46 (CEST)

Generelt er artiklen under det niveau, som de fleste "LA" har. Desuden er især det historiske afsnit forældet - det slutter i 2006.--Ramloser (diskussion) 15. jan 2018, 16:54 (CET)

En udmærket artikel om end enkelte passager ikke virker helt logiske, især omkring de fransk-danske relationer. Værre er det dog, at der langt mellem kilderne til artiklens mange oplysninger. --Dannebrog Spy (diskussion) 30. sep 2015, 22:58 (CEST)
Én enkelt henvisning.. EN! Det er for lidt. En omfattende artikel, som man sagtens kunne forbedre fra en:wiki, men med kun én reference og en meget kort indledning mener jeg ikke, at den kan bære prædikatet LA. Toxophilus (diskussion) 15. feb 2018, 20:09 (CET)

Der mangler i høj grad kilder. Måske lidt flere billeder. Toxophilus (diskussion) 15. jun 2015, 18:16 (CEST)

Underligt, at en artikel mærket {{POV|dato=juni 2013}} stadig står som lovende. Der er også en ret lang diskussion af dens kvalitet på diskussionssiden, som i min optik bær føre til fratagelse af status--Ramloser (diskussion) 15. jan 2018, 17:01 (CET)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Omfattende artikel, men med en latent mangel på kilder ifht. GA-niveau. Indledningen bør udvides. Der bør oprettes artikler som Slaget om Falklandsøerne og 1982 invasionen af Falklandsøerne for at understøtte artikel. Toxophilus (diskussion) 23. sep 2015, 16:28 (CEST)

Flot omfattende artikel. En enkelt {{km}} bør ordnes snarest. Den kan dog sagtens udbygges, og med kun 42 kilder bør der også komme flere til. en:wiki's artikel er aldeles udmærket til inspiration. Toxophilus (diskussion) 23. sep 2015, 16:28 (CEST)

Artiklen er ikke opdateret siden 2009. Der er tilføjet to seneste albums til listen, men Bandets historie ender ellers for ti år siden, selv om det stadig turnerer. Den engelske artikel er mangelfuld, hvad denne sidste periode angår, men en oversættelse af den kan dog fylde hullet ud. Som den ser ud nu, er artiklen forældet og bør derfor nedgraderes.--Ramloser (diskussion) 28. nov 2018, 15:29 (CET)

I forbindelse med min forårskonkurrence i 2019 har Tøndemageren suppleret af Toxophilus givet artiklen en overhaling, så den nu er a jour. Ikke længere grund til nedgradering--Ramloser (diskussion) 18. maj 2019, 20:10 (CEST)[svar]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Dele af artiklen bærer præg af, at den stort set ikke er opdateret, siden den fik sin udmærkelse. Historie-afsnittet er mangelfuldt og til tider direkte uklart. Derudover mangler der afsnit om demografi og seværdigheder. --Dannebrog Spy (diskussion) 14. feb 2018, 15:38 (CET)
En udmærket artikel der kommer godt omkring trods emnets begrænsede størrelse. Der er dog stort set ingen kildeangivelser. --Dannebrog Spy (diskussion) 21. jun 2015, 21:55 (CEST)
Indsat ny infoboks m. wikidata og kort, andet smålayoutret. mvh Per (PerV) (diskussion) 16. jan 2018, 11:33 (CET)
Mangler ordentlig indledning og i høj grad også kilder. Min opfattelse er, at den ikke lever op til LA. Toxophilus (diskussion) 20. feb 2018, 16:14 (CET)

Gode artikler

[rediger kildetekst]
Ingen kilder overhovedet. Den lever overhovedet ikke op til kravene til hverken GA eller LA. Den bør fratages status ind til det er bragt i orden. Toxophilus (diskussion) 16. mar 2018, 13:34 (CET)
En grundig og generelt velskrevet artikel. Der er dog langt mellem konkrete kildeangivelser til de mange oplysninger i artikler. Derudover virker det til, at der mangler et afsnit om kongefamiliens og politikernes flugt. --Dannebrog Spy (diskussion) 15. apr 2018, 23:42 (CEST)

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Ganske få kilder, og flere afsnit står helt uden. Kan godt bruge både en udvidelse fra en:wiki og en korrektur. Toxophilus (diskussion) 20. feb 2018, 14:18 (CET)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

En velskrevet artikel der fint følger brandens forløb dag for dag. Størstedelen af artiklen mangler dog noter. Desuden er opklaringsarbejdet efter branden ikke omtalt. --Dannebrog Spy (diskussion) 12. jun 2015, 22:02 (CEST)

Er helt enig i at der er en stor mangel på referencer i artiklen. I min optik bør artiklen nedgraderes til det er på plads. mvh Tøndemageren (diskussion) 13. jun 2015, 10:32 (CEST)

Total mangel på kilder i teksten. Den kan måske reddes relativt "nemt" ved at finde kilderne i den engelske artikel, men selv med udgangspunkt i den engelske, så vil jeg mene at den vil have svært ved at bære selv et LA-markat. Toxophilus (diskussion) 31. mar. 2022, 15:19 (CEST)[svar]

Meget langt fra det nuværende niveau for GA. Der er adskillige afsnit, som mangler kilder. Toxophilus (diskussion) 3. maj 2022, 10:10 (CEST)[svar]

En ganske kort artikel, med kun få kilder. Der er hele afsnit, der er helt blottet for kilder. Den engelske artikel er ikke enorm, men dog større og bedre. Den danske lever efter min bedste overbevisning ikke på til GA-prædikatet i sin nuværende form. Toxophilus (diskussion) 23. mar 2021, 14:01 (CET)

Kunne sagtens tåle en udbygning og flere kilder. En:wiki har omkring 4 gange så mange kilder. Triviaafsnittet bør fjernes og indholdetbør fordeles i relevante afsnit. God nok til LA; men ikke til GA i min bog. Toxophilus (diskussion) 10. maj 2018, 10:26 (CEST)[svar]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen kommer godt omkring men bærer præg af, at den stort set ikke blevet opdateret, siden den fik sin udmærkelse. De politiske oplysninger stammer f.eks. fra kommunalvalget i 2004. Derudover er der passager under historie, klima og sport, der har sproglige problemer. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. okt 2015, 17:05 (CEST)
Indsat ny infoboks med wikidata opdatering, kort og opdateret indbyggertal i infoboks og brødtekst. Ex px. mvh Per (PerV) (diskussion) 16. jan 2018, 12:01 (CET)
Artiklen forekommer noget ujævn med lister over motorveje og tunneller, en længere redegørelse om jernbanenettets udvikling og nogle korte afsnit om alt det andet. Artiklen er i øvrigt ikke opdateret siden 2008. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. maj 2015, 12:13 (CEST)[svar]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

--En udmærket skrevet artikel og pænt med kilder. Den er dog nok den korteste "FA", vi har, men måske er der ikke meget mere at skrive om et album?--Ramloser (diskussion) 9. dec 2016, 16:26 (CET)

Fremragende lister

[rediger kildetekst]

Anbefalede emner

[rediger kildetekst]

August 2008

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Helt klart værdig til LA-mærket, men burde i min bog være mindst GA, som Danmarks næststørste by. Den skal have flere kilder, en opdatering og generelt lidt tilføjelse her og der. Toxophilus (diskussion) 10. feb 2018, 18:14 (CET)
Opdateret m. ny infoboks oa ret. mvh Per (PerV) (diskussion) 16. jan 2018, 12:27 (CET)
Mangler opdatering fra 2010 og frem. Ellers flot veldokumenteret artikel. Toxophilus (diskussion) 15. feb 2018, 20:10 (CET)

September 2008

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Har kraftigt brug for en udvidelse og flere kilder. Den giver et kort overblik, men der mangler også rigtig meget information. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2018, 07:44 (CET)

Oktober 2008

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
En velskrevet artikel der kommer godt omkring. Nogle afsnit mangler dog kilder, og et par andre bør opdateres. Derudover kunne det tilføjes, at der er lavet kopier, blandt andet i flere Legoland-parker. Desuden kunne der tilføjes en kort tekst om hver af de fire præsidenter, så det fremgår hvem de var, og hvorfor lige de fire blev udvalgt. --Dannebrog Spy (diskussion) 14. feb 2018, 16:09 (CET)
En udmærket skrevet artikel men i sagens natur præget af mange fagudtryk. Der er pænt med kildeangivelser, om end de mangler i et par afsnit. Der kunne måske tilføjes noget stof fra den engelske artikel. --Dannebrog Spy (diskussion) 6. apr 2018, 23:09 (CEST)
Egentlig ret flot artikel med masser af henvisninger, kilder og flere gode afsnit. Eneste anke er historieafsnittet, som godt kunne trænge til en udvidelse. Afsnittet om adminsitrativ inddeling kunne også godt tåle lidt kilder. Toxophilus (diskussion) 19. jan 2018, 10:59 (CET)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

November 2008

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen er stort set ikke blevet opdateret, siden den blev LA. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. maj 2015, 12:13 (CEST)[svar]
Artiklen blev udnævnt til god i januar 2010 men blev degraderet igen i maj 2014, da den var forældet og kun omhandlede danske forhold. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. apr 2018, 17:08 (CEST)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

December 2008

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2009

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lidt kort af en lovende artikel. Kan med fordel udvides med info fx fra den tyske artikel til at blive mere omfattende for sit emne. Antallet af noter er temmelig beskedent. Rmir2 (diskussion) 11. feb 2018, 17:30 (CET)

Generelt har artiklen en del kilder, men for at den kan nå GA, vil jeg mene, at der skal flere til. Der er stadig større afsnit uden. Derudover er der to uddybende artikler, som mangler at blive skrevet, og det ville hjælpe på forståelsen af artiklen. Toxophilus (diskussion) 17. jun 2015, 22:21 (CEST)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Februar 2009

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Marts 2009

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

April 2009

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Gennemlæst og foretaget småret i februar 2018. Kan godt bruge en længere indledning og gerne flere billeder. Ellers fin LA. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2018, 09:05 (CET)
Indledningen bør udvides, og det ville heller ikke gøre noget med flere kildehenvisninger. Der er masser af billeder og underoverskrifter. Toxophilus (diskussion) 26. feb 2018, 09:05 (CET)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Fortvivlende få noter, absolut behov for supplering. Teksten kan med fordel udvides fx fra engelsk wiki. Rmir2 (diskussion) 11. feb 2018, 17:58 (CET)
En del kilder og masser af billeder. Burde nok vurderes som Fremragende liste i stedet for LA. Dette vil dog nok kræve en grundig gennemlæsning og rettelser. Samt en del flere henvisninger i teksten. Toxophilus (diskussion) 19. jan 2018, 11:12 (CET)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

August 2009

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

September 2009

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Fin artikel. En del kilder og billeder. Kunne godt klare en opdatering her og der, men jeg synes, at den er LA-værdi.

Oktober 2009

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

november 2009

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

December 2009

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2010

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

Februar 2010

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Marts 2010

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

April 2010

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Flot artikel med fine kilder og god opbygning. Helt klart en LA. Toxophilus (diskussion) 20. feb 2018, 16:15 (CET)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Imponerende artikel, der er oversat fra en:wiki. Masser af kilder og den kommer fint omkring hele emnet. Burde kunne blive GA med en omgang korrektur og lidt smårettelser. Toxophilus (diskussion) 20. feb 2018, 16:16 (CET)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
En udmærket artikel under hensyn til den begrænsede viden om guden. Artiklen har pænt med kildeangivelser. Lidt korrekturlæsning kunne dog måske bruges. Omtale af optræden i populærkulturen, for eksempel tegneserien Valhalla, vil være oplagt. --Dannebrog Spy (diskussion) 20. feb 2018, 17:05 (CET)

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Omfattende artikel, men adskillige afsnit bør udvides kraftigt. Hele artiklen kunne også godt trænge til flere kilder. Grundlæggende burde den forbedres så meget, at den kan blive GA, da det er Danmarks tredjestørste by. Toxophilus (diskussion) 11. feb 2018, 17:30 (CET)
Der kunne bruges nogle billeder fra efter renoveringen, der blev færdig tidligere i år, og som har ændret store dele af stationens udseende. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. maj 2015, 12:13 (CEST)[svar]
Nu har jeg selv uploaded en stribe billeder og skiftet ud i galleriet. --Dannebrog Spy (diskussion) 29. sep 2015, 14:36 (CEST)

August 2010

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Omkring halvdelen af artiklen består af citater, dels på originalsprogene latin og islandsk og dels i oversættelse. Latin og islandsk er det nok begrænset hvor mange læsere her, der for alvor kan, og en del af oversættelserne bidrager ikke rigtig med mere, end hvad der står i den ledsagende brødtekst. Et andet problem er, at der flere steder er indsat Kilder mangler. Derudover bør indledningen ændres, så første linie ikke er en redegørelse for etymologien bag navnet men en forklaring på hvad Frej var/er. --Dannebrog Spy (diskussion) 20. feb 2018, 21:56 (CET)
Artiklen går fint kronologisk frem og har pænt med kilder. Afsnittet om baggrunden kan dog godt virke lidt forvirrende, hvis man ikke har noget nærmere kendskab til Danmark, Norges og Grønlands fælles historie. Derudover er der ikke rigtig noget om, hvad danskerne mente i sagen. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. dec 2016, 16:56 (CET)
Der bør reduceres i mængden af citater, mens nogle af de bevaringsværdige godt kunne trænge til at blive opdateret til nutidsdansk. Flere steder er der indsat Kilder mangler. --Dannebrog Spy (diskussion) 20. feb 2018, 22:35 (CET)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

September 2010

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Oktober 2010

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

November 2010

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

December 2010

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2011

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Februar 2011

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Marts 2011

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

April 2011

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
En velskrevet artikel der kommer pænt omkring. Historie-afsnittet er dog mangelfuldt og mangler ligesom flere andre afsnit kilder. Afsnittet om navnet er markeret som førstehåndsforskning. Der mangler afsnit om demografi og seværdigheder. Desuden burde der måske skrives noget om sprog, for det virker til, at nogle ting har grønlandske navne, andre danske og nogle begge dele. --Dannebrog Spy (diskussion) 14. feb 2018, 17:00 (CET)

August 2011

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende lister

[rediger kildetekst]
Listen er mærket som forældet, da den mangler flere opdateringer fra 2014 og frem. --Dannebrog Spy (diskussion) 13. apr 2018, 15:42 (CEST)

September 2011

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Oktober 2011

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Egentlig en flot artikel med kilder osv., men den kan godt udvides mere. Der er inspiration at hente på en:wiki (Denne usignerede kommentar er skrevet af Toxophilus (diskussion • bidrag) 19. jan 2018, 11:14‎)

November 2011

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

December 2011

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2012

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Februar 2012

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Afsnittet med den ny Lillebæltsbro slutter ret brat og uden egentlig omtale af, at den faktisk blev bygget, og hvad det medførte for den gamle bro. Afsnittet med brovandring har for mange unødige linieskift. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. maj 2015, 12:13 (CEST)[svar]

Marts 2012

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Det meste af historieafsnittet stammer fra 3. udgave af Trap Danmark. Ophavsretten er udløbet, men der er brug for både sproglig og indholdsmæssig gennemgang samt tilføjelser om den nyere tid. Indledningen har også brug for en overhaling. --Dannebrog Spy (diskussion) 11. jan. 2022, 22:44 (CET)[svar]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende lister

[rediger kildetekst]

Anbefalede emner

[rediger kildetekst]

August 2012

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

September 2012

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende lister

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Oktober 2012

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

November 2012

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

December 2012

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2013

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Februar 2013

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

Marts 2013

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Ikke en eneste reference nogetsteds. To bøger er angivet som kilder til sidst i artiklen, men uden specifikke referencer ser jeg dem ikke som andet end inspiration til videre læsning. Toxophilus (diskussion) 28. sep 2015, 16:16 (CEST)

Ariklen bør således blive frataget LA-prædikatet. --Morten1997 (diskussion) 8. jul 2019, 12:32 (CEST)

April 2013

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Artiklen er på nogle områder meget detaljeret, på andre meget kortfattet. Der er nogle overlap og gentagelser, som kunne undgås, hvis afsnittet "efterforskning" og afsnittet om "mistænkte" sammenskrives. Nogle steder er der også selvmodsigelser, som jeg har prøvet at lappe på. Alt i alt mange lovende afsnit, men en del uklarheder. Den er derfor ikke klar til "GA" i øjeblikket.--Ramloser (diskussion) 13. jun 2020, 16:23 (CEST)

Flot omfattende artikel med masser af referencer. Jeg er ikke tilpas meget inde i emnet, men jeg vil tro, at den kan trænge til en opdatering om de seneste år. Der er kun foretaget fem redigeringer fra 2017 og frem til juli 2019. Morten Haagensen er nok den rette til at opdaterer, da han har forfattet det meste af artiklen og er godt inde i emnet. Toxophilus (diskussion) 8. jul 2019, 12:38 (CEST)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Afsnittet med historie bør udbygges. Tilsvarende kunne der nok skrives noget mere om de enkelte generationer af S-tog. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. maj 2015, 12:13 (CEST)[svar]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Anbefalede emner

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

August 2013

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Mangler kilder i meget høj grad. Fin og omfattende artikler ifht. afsnit og billeder, men uden kildeunderbygning mener jeg ikke, at den kan bære LA-prædikatet. Toxophilus (diskussion) 27. feb 2018, 07:34 (CET)

Oktober 2013

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

November 2013

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

December 2013

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]
Der er nogle lange sætninger, der skal deles over, så artiklen bliver nemmere at læse. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. jun 2019, 23:49 (CEST)

Januar 2014

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]
Nydelig og velskrevet artikel (baseret på nedslag 4-5 steder i teksten). Masser af kilder og billeder. Kan efter min mening godt bære GA-prædikatet. Toxophilus (diskussion) 13. feb 2018, 21:01 (CET)

Februar 2014

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Rutebildrift og rederi, der var to store aktiviteter gennem mange år, er næsten ikke nævnt. Galleriet forekommer lidt mærkeligt med tre billeder af samme sted med forskellige logoer. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. maj 2015, 12:13 (CEST)[svar]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Marts 2014

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
En fin artikel med de nødvendige kildeangivelser og referater af alle afsnit. Listen med medvirkende og roller kunne måske udvides med lidt tekst om de enkelte roller. --Dannebrog Spy (diskussion) 30. sep 2015, 23:29 (CEST)

April 2014

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Denne artikel er helt klart lovende, den skal måske gennemses af en fagkyndig for at finde ud af, om den kan bære et "GA" mærkat.--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 00:32 (CET)

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen er sprogligt i orden, men i afsnittet Produktion og levering bør der luges ud i mængden af overskrifter. Desuden mangler nogle afsnit kildeangivelser. Endelig er teksten ikke blevet opdateret for alvor siden 2014. --Dannebrog Spy (diskussion) 11. jan. 2022, 23:18 (CET)[svar]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

August 2014

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

September 2014

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

De enkelte afsnit om attraktioner forekommer lige korte nok. Vides der noget om hvorfor folk besøger Danmark og hvad deres indtryk og opfattelser er? --Dannebrog Spy (diskussion) 19. maj 2015, 12:13 (CEST)[svar]

Oktober 2014

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

November 2014

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

December 2014

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Omtalen af reenactmentgruppen Westfront 1916 bør skilles ud i et særskilt afsnit. De har været aktive en del flere gange siden de nævnte i 2013-2014. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. jun 2019, 23:49 (CEST)

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2015

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

Februar 2015

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Marts 2015

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

April 2015

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

August 2015

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

September 2015

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Oktober 2015

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende lister

[rediger kildetekst]

November 2015

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

December 2015

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2016

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]
Undertegnede der har skrevet store dele af artiklen har en tanke om på sigt at udskille de enkelte københavnske A-buslinier i uddybende artikler. Der er dog ingen tidshorisont. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. maj 2015, 12:13 (CEST)[svar]
Nu er de københavnske A-buslinier blevet udskilt i egne artikler. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. okt 2015, 17:05 (CEST)
A-busserne udenfor København er blevet udskilt i A-bus (Køge), A-bus (Roskilde) og A-bus (Sjælland). Den oprindelige artikel er blevet koncentreret om A-busnettet i København men er til gengæld blevet suppleret med en del stof om planlægningen og etableringen. Stof om materiel kniber det dog stadig med. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. jun 2019, 23:49 (CEST)

Februar 2016

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Marts 2016

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

April 2016

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

August 2016

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende lister

[rediger kildetekst]

September 2016

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Oktober 2016

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

November 2016

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen er hovedsageligt en oversættelse af den engelske artikel med opdateringer og tilføjelser i takt med udviklingen der. Den engelske artikel bærer dog præg af, at mange gerne vil bidrage og ikke alle lige konstruktivt. Det gælder ikke mindst indledningen og handlingsreferatet, hvor der derfor er set bort fra de fleste ændringer. Til gengæld kunne det måske være relevant med danske anmeldelser i den danske artikel. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. jun 2019, 23:49 (CEST)

December 2016

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2017

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen blev udnævnt til FA i maj 2008 men nedgraderet til GA efter en afstemning i marts 2015 og yderligere nedgraderet til LA efter en anden afstemning i januar 2017. --Dannebrog Spy (diskussion) 12. apr 2018, 14:33 (CEST)

Gode artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen blev udnævnt til FA i maj 2008 men nedgraderet til GA igen i januar 2017 efter ovennævnte afstemning. --Dannebrog Spy (diskussion) 12. apr 2018, 14:33 (CEST)

Februar 2017

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen er hovedsageligt en oversættelse af den engelske artikel med opdateringer og tilføjelser i takt med udviklingen der. Den engelske artikel bærer dog præg af, at mange gerne vil bidrage og ikke alle lige konstruktivt. Det gælder ikke mindst indledningen og handlingsreferatet, hvor der derfor er set bort fra de fleste ændringer. Til gengæld kunne det måske være relevant med danske anmeldelser i den danske artikel. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. jun 2019, 23:49 (CEST)

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Marts 2017

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]
Udnævnt til GA marts 2017. Toxophilus (diskussion) 19. jan 2018, 12:09 (CET)

April 2017

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende lister

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]
  • Solen
    • Flere afsnit er ikke kildebelagt. Kun 55 referencer, på trods af at artiklen er gennemsyret med påstande, eksempelvis "Hvert sekund omdannes her mere end 4 millioner ton stof til energi, idet der produceres neutrinoer og stråling. Kun ca. 0,7% af brinten omdannes til energi, resten fusioneres til helium." I min optik er artiklen på grænsen til at være GA, og milevidt fra at være FA lige nu. mvh Tøndemageren (diskussion) 19. maj 2015, 10:24 (CEST)[svar]
Artiklen blev udnævnt til FA i juni 2008 men nedgraderet til GA igen efter en afstemning i juni 2017. --Dannebrog Spy (diskussion) 12. apr 2018, 14:33 (CEST)


Lovende artikler

[rediger kildetekst]

August 2017

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

September 2017

[rediger kildetekst]

Oktober 2017

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Fremragende artikler

[rediger kildetekst]

November 2017

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

December 2017

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2018

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Marts 2018

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

April 2018

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen har (med rette) fået fjernet sin status som lovende. -Pugilist (diskussion) 26. dec. 2021, 00:50 (CET)[svar]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
En ganske udmærket artikel med kilder til det meste og hvor emnets ublodige karakter også har givet plads til lidt lune. Der bør dog rykkes rundt i afsnittet om baggrund for at sikre en sammenhængende kronologi. Derudover mangler der et eller flere afsnit om de engelske operationer udenfor Reykjavik. Den danske reaktion på invasionen mangler også. --Dannebrog Spy (diskussion) 7. maj 2020, 16:50 (CEST)[svar]

Gode artikler

[rediger kildetekst]

September 2018

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

November 2018

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

December 2018

[rediger kildetekst]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen var efterhånden vokset til at blive dansk Wikipedias 12. største med over 252.000 bytes. Det gjorde den dog noget tung at danse med, så jeg har udskilt omkring halvdelen i Sporvejsmuseet Skjoldenæsholms historie. I hovedartiklen er der så indsat et referat, ligesom der er sket en del suppleringer i begge artikler. Det er dog muligt, at der skal ændres på rækkefølgen af nogle afsnit i hovedartiklen. En uddybende artikel om materiellet kunne også være en mulighed på sigt. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. jun 2019, 23:49 (CEST)
Artiklen er hovedsageligt en oversættelse af den engelske artikel med opdateringer og tilføjelser i takt med udviklingen der. Den engelske artikel bærer dog præg af, at mange gerne vil bidrage og ikke alle lige konstruktivt. Det gælder ikke mindst indledningen og handlingsreferatet, hvor der derfor er set bort fra de fleste ændringer. Til gengæld kunne det måske være relevant med danske anmeldelser i den danske artikel. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. jun 2019, 23:49 (CEST)

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Februar 2019

Artiklen blev udnævnt til FA i maj 2008 men nedgraderet til GA igen i januar 2017 efter ovennævnte afstemning. --Dannebrog Spy (diskussion) 12. apr 2018, 14:33 (CEST)
Artiklen er februar 2019 blev nedgraderet til LA. mvh Tøndemageren (diskussion) 24. feb 2019, 16:53 (CET)

April 2019

Maj 2019

En godt skrevet artikel med de ting der skal være der. Der er mange kildeangivelser, men de skal oversættes til dansk. De historiske afsnit bør stå i forlængelse af hinanden. Måske kan der tilføjes et afsnit med hyppige medvirkende i biroller. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. feb. 2022, 14:40 (CET)[svar]

Juni 2019

Juli 2019

Oktober 2019

Gode artikler

[rediger kildetekst]

Juli 2019


Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2020

Maj 2020

Juni 2020

Juli 2020

September 2020

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

September

En overvejende grundig artikel med analyser, baggrund og vurderinger. Det er pænt med kildeangivelser til de ting, der ikke kommer fra selve romanen. Det virker dog af og til som om, at nogle af kilderne har lagt mere i romanen, end der var. Handlingsreferaterne af Forårets død og Vinteren er ret korte i forhold til den mellemste del, Den store sommer. Indledningen bør enten udvides eller have fjernet nogle af de mange linjeskift. Et afsnit om Christian 2. under personer vil måske være på sin plads. --Dannebrog Spy (diskussion) 15. feb. 2022, 22:16 (CET)[svar]
Artiklen er oversat fra engelsk af undertegnede og opdateret og udvidet i takt med udviklingen der. Indledningen og handlingsreferatet i den engelske artikel er dog jævnligt udsat for formålsløse ændringer, som der derfor som regel er set bort fra. Afsnittet med præmieringen er begrænset til de priser filmen faktisk fik, mens der er set bort fra en masse nomineringer. --Dannebrog Spy (diskussion) 15. feb. 2022, 22:16 (CET)[svar]

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Januar 2022

En fin artikel, hvor nogle af noterne dog bør tilrettes til stilmanualen. Ellers kun få fejl og mangler.—-ramloser fra phone

Marts 2022

April 2022

Maj 2022

Lovende artikler

[rediger kildetekst]

Marts 2024

Juni 2024

Fratagede udmærkelser

[rediger kildetekst]

Annulleret status som lovende artikler

[rediger kildetekst]
Artiklen er meget kort og indeholder én indlejret kildehenvisning. Se også huskelisten. --Inc (diskussion) 24. jan 2020, 11:11 (CET)
Artiklen blev udnævnt som lovende artikel i august 2010 men fik frataget denne status i maj 2015, da den ikke var blevet opdateret i flere år. --Dannebrog Spy (diskussion) 11. apr 2018, 13:54 (CEST)
Det er besynderligt, at en artikel med så mange fejl og mangler kan udnævnes som lovende. Den er fyldt med sproglige fejl, og det vil undre mig, hvis nogen har læst korrektur. Mangelfulde henvisninger er et andet problem. Ialt 9 noter for en artikel af denne længde. Gisninger, gætterier og subjektive vurderinger er derimod ikke behæftet med noter. Jeg prøver at få tid til at rette op på dette, i stedet for at give artiklen "det røde kort". Livet er trods alt for kort til det, og Iron Maiden fortjener bedre skæbne.--Ramloser (diskussion) 25. sep 2015, 00:16 (CEST)
Artiklen blev udnævnt som lovende artikel i juli 2008 men fik frataget denne status i februar 2016, da der ikke var blevet rettet op på ovennævnte problemer. --Dannebrog Spy (diskussion) 11. apr 2018, 13:54 (CEST)
Den havde Copvyio (jf Diskussion:Den Danske Frimurerorden). mvh Tøndemageren (diskussion) 20. apr 2018, 09:36 (CEST)
Bar præg af afskrift fra Salmonsens. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. maj 2018, 10:14 (CEST)[svar]
Også denne artikler mangler henvisninger; især er der en del postulater uden noter eller andre former for dokumentation, som efter min vurdering må få som konsekvens, at artiklens klassificering som "LA" bør revurderes.--Ramloser (diskussion) 26. mar 2015, 11:55 (CET)
Siden seneste vurdering er der reelt intet sket. Jeg skønner, det er på tide, at der afholdes afstemning om artiklens klassifikation.--Ramloser (diskussion) 12. jan 2018, 22
24 (CET)
@Ramloser: Hvis du ikke mener artiklen er god nok som LA kan du finde proceduren for hvad du gør her :) mvh Tøndemageren (diskussion) 12. apr 2018, 16:23 (CEST)
Tak for tippet. Jeg ser dog gerne, at mindst en bruger yderligere støtter vurderingen inden fratagelse.--Ramloser (diskussion) 12. apr 2018, 16:32 (CEST)
@Ramloser: Jeg vil henstille, at du først gør et forsøg på selv at rette op på problemet. Formålet er trods alt ikke at have "ukvalificerede" artikler men tværtimod hele tiden at forbedre artikler, hvis det er muligt. Rmir2 (diskussion) 12. apr 2018, 16:35 (CEST)
To ting: 1) Der har været problemer som har været påpeget siden 2015, som der ikke er blevet gjort noget ved. Hvis ikke Ramloser selv ønsker at gøre noget ved artiklen, er det helt på sin plads at nedgradere artiklen. 2) Jeg er enig i fratagelsen. mvh Tøndemageren (diskussion) 12. apr 2018, 16:45 (CEST)
Hvis "Wikipedia:Kvalitetsmærkede artikler til eftersyn" skal give nogen mening, må det være tilladt at påpege et problem uden automatisk selv at blive "pålagt" at rette artiklen. Hvis det indføres som norm vil vi aldrig nogensinde kunne få kontrolleret det stadig voksende antal af LA, GA og FA-artikler, og kvaliteten af dansk wikipedia vil konstant synke. mvh Per (PerV) (diskussion) 12. apr 2018, 17:34 (CEST)
Helt enig med Per. At man bedømmer en artikel, forpligter kun til at gennemgå den grundigt, ikke til at forbedre den. Nu har de, der nominerede den haft god tid til at give den en overhaling, så den bliver nedgraderet.--Ramloser (diskussion) 12. apr 2018, 23:22 (CEST)
Nu er nedgraderingen sket. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. maj 2018, 10:19 (CEST)[svar]

Også denne artikel mangler henvisninger og underbyggende dokumentation, som efter min vurdering må få som konsekvens, at artiklens klassificering som "LA" bør revurderes.--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 00:32 (CET)

Jeg er enig, uden en eneste henvisning i en artikel på 13.826 bytes, kan vi på ingen måde kalde den lovende. Jeg har sat den nuværende "Infoboks flod" ind i artiklen, ved den lejlighed røg der nogle få oplysninger, der var i den hjemmestrikkede infoboks. Jeg har udkommenteret <!-- --> infoboksen, ikke slettet den. Måske Bruger:Gorbi kan lave et parameter, der hedder "øer" i floden og et der hedder "færgeforbindelser", så kan vi få alle oplysninger med fra den gamle hjemmeflikkede infoboks med. mvh Per (PerV) (diskussion) 12. apr 2018, 17:26 (CEST)
Flere mangler i artiklen, jf artiklens huskeliste
Referencer er langt i underkanten for hvad der kan forventes af en LA-artikel.
Påsat skabelon kilder mangler. Indfrier ikke kravene til "LA"--Ramloser. (diskussion) 28. mar 2015, 18:04 (CET) Intet væsentligt sket siden 2015. Siden bør nednormeres.--Ramloser (diskussion) 10. jul 2019, 15:59 (CEST)
Meget få henvisninger, relativt tynd mht. links. Der bør finde en ny afstemning om "LA" sted.--Ramloser (diskussion) 29. mar 2015, 18:56 (CEST)
Jeg er enig i, at der mangler kilder i uhyggelig grad. Rmir2 (diskussion) 13. jun 2015, 17:13 (CEST)
Lever ikke op til minimumskravene, og er derfor frataget LA. Tøndemageren (diskussion) 2. dec 2019, 09:28 (CET)

Annulleret status som anbefalede emner

[rediger kildetekst]
Udnævnt til anbefalet i juli 2008. Udmærkelsen blev frataget i april 2010, da der manglede to centrale artikler. --Dannebrog Spy (diskussion) 13. apr 2018, 15:42 (CEST)
Måske nogen også kan kigge på den fremragende liste Sæsoner af Lost. Den har samme udfordring som det anbefalede emne. --Santac (diskussion) 30. apr 2020, 11:59 (CEST)