Embedsadel

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Polsk adel i 1500-tallet

Del af en serie om
Adel

Embedsadel er en adel, hvis adelskab beror på embedsstilling eller afstamning fra nogen, der har beklædt en sådan. I Danmark har også været tale om en rangadel knyttet til rangfølgen.

Embedsadel har været kendt i flere lande. I Danmark synes således Danske Lov 1-2-11 at hjemle, at fremmede adelige, som beklæder et embede i rangen, derved erhverver dansk adelskab. Denne regel blev dog gennem lange tider ikke fulgt i praksis, men den anerkendtes 1885 af Højesteret blot med den modifikation, at det fremmede adelskab må være erhvervet inden indtrædelsen i embedsstillingen. Sin praktiske betydning har dommen imidlertid mistet ved, at den vigtigste af de rettigheder, der i nutiden er knyttet til dansk adelskab, nemlig retten til indskrivning i Vallø Stift, ikke er blevet anerkendt for den nævnte kreds af adelige. I tiden mellem 1693 og 1730 erhvervedes arveligt dansk adelskab endvidere ved, at en person beklædte en charge i en af de tre første rangklasser, men denne regel blev formodentlig ønsket ophævet ved Christian VI's tronbestigelse men det skete ikke med nogen formel beslutning, og bestemmelserne om personligt adelskab forblev i hvert fald uændret.[1] Fra forordningen om rang i 1808 blev det præciseret, at indehaverne af embeder i tre øverste rangklasser nyder personligt adelskab for dem, deres hustruer og børn,[2] men altså ikke arveligt adelskab. Denne bestemmelse blev senest bekræftet ved forordning om rangfølgen fra 1953 og fremgår fortsat af Hof- og Statskalenderen.

Hvad udlandet angår, er særlig den franske embedsadel (noblesse de dignité) bekendt. Under l'ancien régime blev det, navnlig siden ca. 1600, reglen, at en Række højere embeder medførte adelskab, oprindeligt personligt, senere også arveligt, som oftest dog kun, når embedet i flere generationer havde været i samme families besiddelse. Til de embeder, der medførte adelskab, hørte bl.a. embederne som medlemmer af parlamenterne; den til disse knyttede embedsadel kaldtes særlig for noblesse de robe, et udtryk, der også benyttedes om embedsadelen i almindelighed. Den franske embedsadel var ikke i alle henseender ligestillet med den øvrige adel. Således regnedes den i politisk henseende til tredje stand.

I Rusland var det indtil revolutionen praksis, at adelskab, dels arveligt, dels personligt kunne erhverves ved at beklæde visse embedsstillinger

Kilder[redigér | redigér wikikode]

Noter[redigér | redigér wikikode]Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.