Baltica

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Assurance-Compagniet Baltica var et tidligere dansk skades- og livsforsikringsselskab. Det blev stiftet i 1915 på initiativ af Den Danske Landmandsbank, Det Østasiatiske Kompagni og Det Forenede Dampskibs-Selskab.

I slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne udviklede forsikringsselskabet Baltica sig til et finansielt konglomerat med Baltica Holding som holdingselskab. Udviklingen skete under direktør Peter Christoffersen, der fra 1976 var direktør i Baltica Forsikring og fra 1987 adm. direktør i Baltica Holding.

I 1988 købtes Falcks Redningskorps af Falck-familien.

Under datterselskabet Baltica Finans etableredes en række virksomheder, herunder Baltica Bank, børsmæglerselskab, ejendoms- og boligselskab. En række ambitiøse ejendomsprojekter på Gibraltar blev sat under udvikling.

I 1990 købte Baltica Finans Københavns Idrætspark med henblik på en stor om- og tilbygning, der senere blev til Parken.

Også i 1990 købte Baltica det gamle Statsanstalten for Livsforsikring af Staten for 3,4 mia. kr.

Udviklingen skete i en rivalisering med Hafnia Forsikring, der købte op af Baltica-aktier med henblik på en overtagelse eller for at fremtvinge en fusion.

Under Hafnias opkøb søgte Baltica at værne sig ved forskellige alliancer, hvor bl.a. storaktionæren ATP aftalte at fastholde sine aktier. ATP ejede 11 pct. af aktierne i Baltica Holding samt derudover 3,5 pct. i Baltica Forsikring. Da Hafnia i 1991 tilbød en overkurs i forhold til børskursen for ATP's aktiepost, måtte ATP sige nej som følge af en indgået aftale med Baltica. På dette tidspunkt var aktieposten 1,6 mia. værd.

I løbet af 1991 og 1992 led Baltica Holding betydelige tab på flere af sine aktiviteter. I december 1992 blev Peter Christoffersen afskediget, og Danske Bank tog som den væsentligste kreditor fat på en ordnet afvikling af koncernen.

En reorganisering blev gennemført i 1993. Her skete en fusion af Baltica Forsikring og et nyt selskab, Baltica Kapital, hvorved forsikringsselskabet reelt købte en stor post egne aktier ud af holdingselskabet. I 2004 fandt en ekspertgruppe nedsat til undersøgelse af Finanstilsynets forvaltning, at dette var en ulovlig omgåelse af bestemmelser i Lov om Forsikringsvirksomhed, og kritiserede Finanstilsynet for at have accepteret dette.

I 1994 overtog Danske Bank aktiemajoriteten i forsikringsselskabet Baltica. I 1995 solgtes skadesforsikringsdelen til Tryg Forsikring, der skiftede navn til Tryg-Baltica. Danske Bank beholdt livsforsikringsdelen, primært den gamle Statsanstalten, som førtes videre under navnet Danica. Afviklingsaktiviteterne i selve Baltica Holding blev under navnet Gefion overtaget af Alm. Brand. Heri lå bl.a. Parken.

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.