Gravplads

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Begravelsesplads)
Gå til: navigation, søg
Hjortsberga gravplads i Blekinge i Sverige.

En gravplads er et sted, hvor døde bliver begravet. Gravpladser er en fællesbetegnelse for alle typer områder, hvor døde begraves uden

Gravpladser kendes især fra hedensk og forhistorisk tid, og graven dannes af en grube i jorden.

Oprindelig var de ofte overdækket med en lav høj, hvilket kendes i Danmark og i det hele i Norden. I jernalderen var disse jordhøjen særligt fremherskende, men for de følgende århundrederne er de udslettet, således at der ganske sjælendt er noget over jordfladen, der indikerer gravens plads. Fra førromersk tid kendes gravhøj af omkring 1/3 meters højde og 5—8 meters tværmål, hvor graven lægges på jordoverfladen eller nedsænkes kun lidt i undergrunden. Denne type små høje ligger ofte flere sammen. Fra romersk jernalder og senere tid findes gravpladser med op til 100 grave i samme område. Fra oldtidens sidste århundreder kendes atter pladser med talrige små høje.

Gravpladsen Lindholm Høje i 2004.

I de ældre tider anvendtes høje af større eller mindre omfang som dække over det fælles gravkammer (jættestue, gravkiste) eller enkeltgraven. I den yngre bronzealder nedsatte man ofte brændtbensgrave i større tal i høje fra ældre tid, og en lignende brug af ældre tiders høje kendes også fra alle de følgende tidsrum, ligesom der helt til oldtidens slutning byggedes store høje. Undtagelsesvis kan findes gravpladser uden kendelig jordhøj allerede fra den yngre stenalder. I Centraleuropa er gravpladser fra stenalderen ret almindelige og ligeledes i de følgende tidsrum. I Tyskland findes der fra visse periode grave, der ligger rækkevis, mens der ikke er nogen egentlig orden på danske gravpladser. Typisk har gravpladser kun graver fra et enkelt af de større tidsperioder, gerne i et spænd på 2-300 år. De enkelte graves anlæg og udstyr kan derimod være skiftende, som også ligbrænding skifter med ubrændt gravlægning, om end dette er almindeligst. Der kendes pladser, som synes anvendte af en overklasse, andre for den jævneste befolkning.

Blandt de mest berømte forhistoriske gravpladser i Danmark er Lindholm Høje ved Nørresundby, der stammer far jernalder og vikingetiden. Her er mange hundrede grave og skibssætninger.

Kirkegårde er kristne gravpladser, der er tilknyttet en kirke. De dækker alle grene af kristendommen.

Jødisk kirkegårde minder om kristne, men gravene nedlægges aldrig, og derfor kan gravpladsen aldrig fjernes.[1]

Muslimske gravpladser minder om de kristne, men er forbeholdt muslimer. I Danmark findes den muslimske gravplads i Brøndby og den muslimske gravplads i Roskilde.

Religionsfri gravpladser er også blevet oprettet for ateister. Disse gravpladser kan godt ligge på en kirkegård, som er tilknyttet en kirke, men har ingen religiøse symboler. I Danmark findes der religionsfri gravpladser findes på Vestre Kirkegård og Bispebjerg Kirkegård.[2][3]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Referencer[redigér | redigér wikikode]

Kilde[redigér | redigér wikikode]