Bruger:NisJørgensen/sandkasse/DBL

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
SK-navn Fuldt navn/link Titel/job (SK) DBL1 Død kilde Født Noter/Research
Abrahamsen, E. E. Abrahamsen Docent E. Abr.
Andersen, A.C. A.C. Andersen (præst) præst og forfatter 1954 1869
Andersen, A.C. A.C. Andersen (forfatter) forfatter 1928 1874
Andersen, C. Anders Christian Andersen Lektor C. A. [flertydigt link ønskes præciseret]
Andersen, Dines Dines Andersen Professor D. A. 1940-03-28
Andersen, Fr. I. Fr. I. Andersen
Aumont, A. Arthur Aumont Cand. phil. A. A. 1917-07-15
Baden, N. J. N. J. Baden Kontorchef N. J. B.
Bagger, D. H. D. H. Bagger Ingeniør, Cand. polyt. D. H. B.
Balle, C. G. C. G.Balle Generalmajor C. G. B.
Bang, J. P. Jacob Peter Bang Professor J. P. B. 1936-08-12
Bang, S. S. Bang Professor, Overlæge S. B.
Bech, F. F. Bech Forst. for Døvst. (Fredericia) F. B.
Behrend, W. William Behrend Kontorchef W. B. 1940-04-23
Behrens, C. Carl Behrens Redaktør C. B-s. 1946-04-26
Benedictsen, Å. M. Åge Meyer Benedictsen Cand. mag. Forfatter Å. M. B./A. M. B. 1927-10-21 [1]
Bentzon, A. D. Asbjørn Drachmann Bentzon Byretsdommer A. D. B. 1960-11-11 [2] 1887-12-29
Bentzon, V. Viggo Bentzon (jurist) Dr. jur., Professor V. B. 1937-04-04 [3]
Berendsen, I. I. Berendsen Toldinspektør Iv. B.
Berg, R. Rasmus Berg Kontorchef R. B. 1954-02-21 [4]
Bergmann, L. L. Bergmann Docent L. B-n.
Berlin, K. Knud Berlin Professor K. B. 1954-09-14
Berthelsen, B. P. Berthel Palle Berthelsen Generalløjtnant B. P. B. 1920-03-08
Bertolt, Oluf Oluf Bertolt
Beyer, A. A. Beyer Apoteker A. B.
Bille, C.S.A. C.S.A Bille 1898-11-11
Bing, H. I. H. I. Bing Overlæge H. I. B.
Birket-Smith, K. Kaj Birket-Smith Mag. scient. K. B-S. 1977-10-28
Bjerre, A. A. Bjerre Afdelingsingeniør A. Bj.
Blanc, T. T. Blanc Protokolsekretær (Kria) T. B.
Blangstrup, Chr. Christian Blangstrup Kaptajn Chr. Bl. 1926-04-30
Blinkenberg, C. Christian Blinkenberg Professor C. B. 1948-01-25
Bloch, C. C. Bloch Kommandør C. B-h.
Blomberg, A. B. A. B. Blomberg Dr. phil. (Stockholm) A. B. B.
Bobe, Louis Louis Bobé 1951-07-28
Bondorff, K. A. K. A. Bondorff Professor K. A. B.
Borch, S. C. S. C. Borch Professor S. C. B.
Brandrud, A. A. Brandrud Professor (Norge) A. Br. 1957 [5]
Bricka, G.St. G.St. Bricka 1901-12-30
Brinckmann, C. C. Brinckmann Arkivar (Oslo) C. Br. 1940-02-26 [6] også kaldt Brinchmann, C”
Brock, P. Peter Brock (numismatiker) Dr. phil., Numismatiker P. B. 1906-11-07
Brorson, C. C. Brorson Oberstløjtnant Carl B.
Brummer, C. Carl Brummer Arkitekt C. B-r. 1953-02-14
Bruun, Daniel Daniel Bruun Kaptajn D. B. 1931-09-22
Bull, Edv. Edvard Bull den ældre Professor (Kristiania) Edv. B. 1932-08-26
Bøggild, B. Bernhard Bøggild Professor B. B. 1928-04-26
Bøggild, O. B. B. Ove Balthasar Bøggild Professor O. B. B. 1956-11-13
Carlquist, G Gunnar Carlquist Dr. phil. Bibliotekar (Lund) G. C. 1963-11-19
Castonier, E Edgar Castonier Generalmajor E. C. 1934-10-13
Christensen, Anton Anton Christensen
Christensen, Arthur Arthur Christensen Professor A. C.
Christensen, H. P. H. P. Christensen Værftsdirektør H. P. C. 1977-12-21 [7]
Christensen, J. Anton Jørgen Anton Christensen Statskonsulent A. C-n 1935
Christensen, O. O. Christensen Dr. phil., Professor O. C.
Clausen, J. Julius Clausen Bibliotekar J. Cl. 1951-04-29
Collin, J. Jonas Collin (zoolog) Etatsraad J. C. 1905-07-09
Crone, Chr. Christian Crone Dr. phil. Chr. C. 1930-12-30
Crone, H. H. Crone Frk., Mag. art. H. C-e.
Dahl, Frantz Frantz Dahl Professor Fz. D. 1937-12-21
Dahlerup, Vilhelm Vilhelm Dahlerup Professor V. D. 1907-01-24
Dalhoff, J. J. Dalhoff Departementschef J. D.
Dalsgaard, M. M. Dalsgaard Overdyrlæge M. D-d.
Damkier, Oskar Oskar Damkier Departementschef O. D. 1924-03-03 [8]
Davidsohn, J. J. Davidsohn Dr. phil. J. D-n.
Degerbøl, Magnus Magnus Degerbøl Cand. mag. M. D. 1977-04-14 [9]
Didrikson, J. F. J. F. Didrikson Overingeniør (Norge)
Diemer, A. M. A. M. Diemer Cand. mag., Adjunkt A. M. D.
Dirckinck-Holmfeld, E. E. Dirckinck-Holmfeld Adjunkt E. D.-H.
Ditlevsen, Tove Tove Ditlevsen T. D. 1976-03-07
Dorph-Petersen, Peter Henning Henning Dorph-Petersen Cand. polyt. H. D-P. 1918-01-17 [10]
Drachmann, Anders Bjørn Anders Bjørn Drachmann Professor A. B. D. 1935-08-22 [11]
Drechsel, F. Christian Frederik Drechsel Kommandør F. D. 1927-03-02 [12]
Ege, Richard. Richard. Ege Dr. phil. R. E.
Elberling, E. Emil Elberling fhv. Bibliotekar E. E. 1927-01-06
Ellekilde, H. Hans Lavrits Ellekilde Mag. art. H. El. 1966-03-01 [13]
Erslev, Kr. Kristian Erslev fhv. Rigsarkivar Kr. E. 1930-06-20
Faber, E. E. Faber Overlæge E. F.
Faber, Joh. Joh. Faber Cand. mag. Joh. F.
Falbe-Hansen, Ida Ida Falbe-Hansen I. F-H. 1922-09-23
Falck, J. J. Falck Ingeniør J. F.
Falk, H. H. Falk Professor (Kristiania/Oslo) H. F. 1928 [14]
Felt, Harry Harry Felt Sekretær (Norge)
Ferdinandsen, C. C. Ferdinandsen Professor C. F.
Fibiger, J. J. Fibiger Professor Johs. F.
Finne-Grøn, S. H. S. H. Finne-Grøn Arkivar (Kristiania) S. H. F.-G.
Fischer, K. K. Fischer Bibliotekar (Kristiania/Oslo) K. F.
Fleuron, S. Svend Fleuron Kaptajn S. F. 1966-04-05 [15]
Fløystrup, A. A. Fløystrup Dr. med., Professor, Overlæge A. F. 1926-08-01 [16]
Fløystrup, P. Pauli Fløystrup Handelsgartner P. F. 1929-06-13 [17]
Fontenay, F. le Sage de Frank le Sage de Fontenay Danmarks Minister i Island (gesandt i Island) F. de F. 1959-09-28 [18]
Fridericia, J.A. J.A. Fridericia 1912-10-28
Fridericia, L. Louis Sigurd Fridericia Dr. med., Professor L. F. 1947-02-26 [19]
Friis, C. C. Friis Cand. phil. C. F.
Friis, F. R. F. R. Friis Cand. polyt. F. R. F.
Friis, O. O. Friis Oberst O. F.
Frænkel L. Louis Herman Fraenkel L. F-l 1935-05-15
Fønss, P. P. Fønss Cand. jur., Universitetsinspektør P. F-s.
Gad, Carl Carl Gad Mag. art., Lektor C. G. 1962-11-21 [20]
Gerstenberg, W. W. Gerstenberg Generalmajor 1912-03-21 [21]
Getz, A. A. Getz Professor (Norge) A. G. 1922-07-31 [22]
Gigas, E. Emil Gigas Dr. phil. E. G. 1931-09-08
Goldschmidt, H. H. Goldschmidt Professor H. G.
Goll, A. A. Goll Rigsadvokat A. Gl. 1936-12-31 [23]
Gottlieb, A. C. A. C. Gottlieb Telegrafingeniør A. C. G.
Gram, Bille Bille Gram Professor B. G. 1934-11-27 [24]
Gram, H. H. Gram Docent H. Gr.
Grandjean, P. B. Poul Bredo Grandjean Underarkivar P. B. G. 1957-07-29
Gredsted, M. M. Gredsted Kontorchef M. G. 1946 [25]
Grosch, H. H. Grosch Direktør (Norge) 1929 [26]
Grove, G.L. G.L. Grove 1911-02-15
Gruelund, G. G. Gruelund Cand. mag. G. G.
Grundtvig, L. A. L. A. Grundtvig Professor L. A. G. 1913-04-28 [27]
Haderup, E. E. Haderup Tandlæge E. H-p.
Haffner, M. M. Haffner Kaptajn (Oslo) M. H.
Hammer, H. H. Hammer Oberst H. H.
Hammer, K. V. K. V. Hammer Arkivar (Kria) K. V. H.
Hammerich, A. Angul Hammerich Professor A. H. 1931-04-26
Hammerich, K. K. Hammerich K. Hch. 1963-05-05 [28]
Hammerich, L. L. Hammerich Dr. phil., Professor L. Ha. 1975-11-01 [29]
Hansen Assingbæk, M. M. Hansen Assingbæk Cand. mag M. H-n.
Hansen, A. M. A. M. Hansen Dr. phil. (Norge)
Hansen, H. M. H. M. Hansen Professor H. M. H.
Hansen, Kristian Kristian Hansen Statskonsulent K. H-n. 1941-04-19 [30]
Hansen, S. S. Hansen Politilæge S. H.
Harbou, H.W. H.W. Harbou 1918-12-31
Hartmann, C. C. Hartmann Cand. mag. Chr. H.
Hartmann, J. P. J. P. Hartmann Overlæge J. P. H.
Hartz, N. N. Hartz Dr. phil., Direktør N. H.
Hatt, G. G. Hatt Dr. phil., Docent, Museumsinspektør G. Ht.
Heise, Arnold Arnold Heise 1915-02-07
Helms, O. O. Helms Overlæge O. H.
Helveg, L. L. Helveg Forsøgsleder L. H.
Hennings, P. P. Hennings O.R.Sagf. P. H-s.
Hermansen, C. C. Hermansen Kaptajn C. H.
Hertel, H. Hans Hertel Cand. polit., Sekretær H. H-l. 1927-02-05
Hertz, P. P. Hertz Dr. med. P. H.
Hertzberg, E. E. Hertzberg Rigsarkivar (Norge) E. H. 1912-10-02 [31]
Hesselman, B. B. Hesselman Professor (Uppsala) B. H.
Hille, G. G. Hille
Hjorth-Nielsen, H. H. Hjorth-Nielsen
Holberg, Ludv. Ludv. Holberg Dr. jur. Ludv. H.
Holbøll, V. V. Holbøll Departementschef V. H.
Holck, A. Axel Holck Amtsforvalter (Maribo) A. Hk. 1940-09-26
Holm, Edvard Edvard Holm E. Holm. 1915-05-18
Holm, G. F. Gustav Holm Kommandør G. F. H. 1940-03-13
Holst, E. B. E. B. Holst professor E. B. H.
Holten, R. R. Holten Oberstinde R. H.
Holter, I. I. Holter Komponist (Kristiania/Oslo) I. H. 1941-01-27 [32]
Holtsmark, B. Bernt Holtsmark Statsraad (Oslo) B. H-k. 1941-04-20 [33]
Horn, G. G. Horn Bergingeniør (Oslo) G. H-n. 1946 [34]
Hude, Karl Karl Hude Rektor K. H. 1936-02-18 [35]
Hørring, R. R. Hørring Mag. scient. R. Hg.
Ipsen, A. A. Ipsen Cand. theol. A. I. 1922 [1]
Irminger, O. O. Irminger Kommandør O. I.
Iversen, L. L. Iversen Dr. phil., Direktør L. I. Nævnt på Nationaløkonomisk Tidskrifts medlemsliste 1943 (via Google)
Jacobsen, Carl Carl Jacobsen Professor Carl J.
Jacobsen, J. C. J.C. Jacobsen (teolog) Professor J. C. J. 1948-09-10
Jacobsen, M. A. M. A. Jacobsen Bibliotekar (Thorshavn) M. A. J.
Jacobsen, N. H. N. H. Jacobsen Mag. scient. N. H. J.
Jantzen, Willaume- V. Willaume-Jantzen Meteorolog W. J-n. Underbestyrer ved Meteorologisk Institut i 1894.
Jensen, Ad. Ad. Jensen Dr. phil., Professor Ad. J.
Jensen, C. C. Jensen Apoteker (Hvalsø) C. J.
Jensen, C. O. C. O. Jensen Professor C. O. J.
Jensen, Chr. A. Christian Axel Jensen Mag. art, Museumsinspektør C. A. J. 1952-01-19
Jensen, Hans Hans Martin Harald Jensen Mag. art. H. J-n. 1945-02-06 [36]
Jensen, Hans Hans Jensen Dr. phil.
Jensen, P. Boysen P. Boysen Jensen Dr. phil. B. J.
Jensen, R. J. R. J. Jensen Cand. polyt., Afdelingsingeniør R. J. J.
Jensen, Th. Th. Jensen kommunelærer Th. J.
Jespersen, H. H. Jespersen Sekretær H. J.
Jespersen, O. O. Jespersen Professor O. Jsp.
Johannsen, W. Wilhelm Ludvig Johannsen Professor (plantefysiolog) W. J. 1927-11-11 [37] 1857-03-02
Johansen, P. P. Johansen Docent P. J.
Johnsson, J. S. J.W.S. Johnsson Læge J. S. J. 1929-02-04
Jonsson, F. F. Jonsson Professor F. J.
Jónsson, F. F. Jónsson Dr. phil., Professor F. J.
Juel, Chr. Christian Juel (matematiker) 1935-01-24
Jungersen, H. H. Jungersen Professor
Justesen, H. F. H. F. Justesen Branddirektør H. F. J.
Jørgensen, A. Th. Alfred Theodor Jørgensen Dr. theol. A. Th. J. 1953-09-12
Jørgensen, Adolph Ditlev A.D. Jørgensen 1897-10-05
Jørgensen, H.F. H.F. Jørgensen 1904-04-01
Jørgensen, P. J. P. J. Jørgensen Professor P. J. J.
Kanstrup, T. T. Kanstrup Cand. mag. T. K.
Karlgren, A. A. Karlgren Professor A. K.
Kayser, O. Olaf Kayser Cand. mag. O. K. 1928-07-10
Keilhau, W. W. Keilhau Stortingsbibliotekar (Kristiania) Wt. K. 1958 [38]
Kjeldgaard, Valeton Valeton Kjeldgaard Translatrice V. K.
Kjær, H. A. Hans Kjær Museumsinspektør H. A. K. 1932-09-29
Knub, G. G. Knub
Knudsen, Fr. Fr. Knudsen
Knudsen, G. G. Knudsen
Knudsen, K. A. K. A. Knudsen
Koch, Hal. Hal. Koch
Koch, L. Ludvig Koch 1917-10-19
Kock, W. A. W. A. Kock Statskonsulent W. A. K.
Koefoed, E. E. Koefoed Dr. phil., Professor E. K.
Koefoed, M. M. Koefoed Generaldirektør M. K.
Koefoed, R. R. Koefoed Mag. scient., Direktør R. K.
Koht, H. Halvdan Koht Professor (Oslo) H. K. 1965-12-12
Krabbe, K. H. K. H. Krabbe Dr. med. K. H. K.
Krabbe, L. L. Krabbe Cand. mag. L. K.
Krarup, F. C. F. C. Krarup Dr. theol. F. C. K.
Kringelbach, G. Georg Kringelbach 1912-11-14
Kristensen, K. S. K. S. Kristensen Skoleinspektør K. S. K.
Krog, Arn. Arn. Krog Professor Arn. K.
Krogsgaard, M. M. Krogsgaard Kommunelærer M. Kr.
Kaalund, Kr. Kr. Kaalund 1919-07-04
Lange, H. O. H. O. Lange Dr. phil., fhv. Overbibliotekar H. O. L.
Larsen, Abs. Abs. Larsen Professor Abs. L.
Larsen, Joakim Joakim Larsen 1920-03-12
Lassen, J. Julius Lassen 1923-11-23
Lauridsen, P. Peter Lauridsen Skoleinspektør P. L. 1923-05-13
Laursen, L. Laurs Laursen Rigsarkivar L. L. 1936-01-02
Lehmann, A. Alfred Lehmann Dr. theol. & phil., Professor Alfr. L. 1921-09-26
Lehmann, Edv. Edvard Lehmann (religionshistoriker) Professor (Lund) Edv. L. 1930-03-23
Levin, P. P. Levin Dr. phil. P. L-n.
Levinsen, M. M. Levinsen Museumsinspektør M. L.
Levysohn, S. Salomon Levysohn Operarepetitør S. L. 1926-02-25
Liisberg, Bering Bering Liisberg Slotsforvalter B. L.
Liljefalk, A. A. Liljefalk Oberst A. L.
Lindbæk, J. J. Lindbæk Stiftsskriver J. L.
Lobedanz, A. T. A. T. Lobedanz kaptajn A. T. L.
Lobedanz, A. T. A. T. Lobedanz Kaptajn A. T. L.
Lone, Harald Harald Lone Direktør (Oslo) H. L. 1960 [39]
Lundbeck, T. T. Lundbeck Dr. phil. T. L.
Lütken, A. A. Lütken Professor A. L-n.
Lütz-Høppermann, C. C. Lütz-Høppermann Inspektør C. L-H.
Læssøe Müller, P. P. Læssøe Müller Mag. art. P. L. M.
Marke, A. W. Axel Waldbuhm Marke Docent A. W. M. 1942-04-04
Melsteð, B. Th. Bogi Thorarensen Melsteð Cand. mag. B. Th. M 1929-11-12
Mentz, A. August Mentz Professor A. M. 1944-11-05
Meyer, E. Emil Meyer (nationalbankdirektør) Nationalbankdirektør E. M. 1913-01-02
Meyer, E. E. Meyer Frk., Mag. art. E. M-r.
Meyer, Fr. V. Fr. V. Meyer Ingeniør Fr. V. M.
Meyer, K. Karl Otto Meyer Professor K. M.
Meyer, Leop. Leop. Meyer Professor Lp. M.
Michaelis, S. Sophus Michaëlis Cand. mag., Forfatter S. Ms. 1932-01-28
Mikkelsen, M. R. M. R. Mikkelsen Frk. M. R. M.
Mollerup, William William Mollerup 1917-04-23
Moltesen, Eva Moltesen, Eva Mag. art. Eva M.
Moltesen, L. Laust Moltesen Dr. phil., Udenrigsminister L. M. 1950-10-25
Moltke, Adam Ludvig Joachim F. Ludvig Moltke (oversætter) 1872-08-29
Mosbech, H. H. Mosbech Dr. theol. H. M.
Munch-Petersen, J. Jon Munch-Petersen Professor J. M-P. 1939-02-20
Munch. P. P. Munch Dr. phil. P. M.
Munthe, Olaf Olaf Munthe Arkitekt
Mygdal, Elna Elna Mygdal Underinspektør Elna M.
Müller, S. S. Müller Rektor S. M.
Møller, H. L. H. L. Møller Dr. phil., Direktør H. L. M.
Møller, Jørgen Jørgen Møller Dr. med. J. M.
Møller, M. M. Møller Cand. polyt. M. M-r.
Møller, M. M. Møller Lektor (Aarhus) M. Ml.
Neergaard, C. C. Neergaard Museumsinspektør C. Ngd.
Neergaard, N. Niels Neergaard fhv. Finans- og statsminister N. N. 1936-09-02
Neiiendam, R. Robert Neiiendam Skuespiller R. N. 1966-09-26
Nielsen, August August Nielsen Kontorchef A. N.
Nielsen, Ch. V. Ch. V. Nielsen Landretssagfører Ch. V. N.
Nielsen, Folmer Folmer Nielsen Professor F. N.
Nielsen, H. J. H. J. Nielsen Justerdirektør H. J. N.
Nielsen, Oluf Oluf Nielsen (historiker) 1896-01-05
Nielsen, Svend Svend Nielsen Sekretær Sv. N.
Nieuwenhuis, P. Peder Nieuwenhuis Generalmajor P. Nw. 1924-12-21
Nissen, C. A. C. A. Nissen Professor C. A. N.
Nissen, P. P. Nissen Generalmajor (Bergen) P. N. 1930 [40]
Norrie, G. Gordon Norrie Stabslæge G. N. 1941-10-11
Norvin, W. William Norvin Dr. phil. W. N. 1940-08-16
Nybølle, H. C. H. C. Nybølle Cand. mag., Kontorchef H. C. N.
Nyholm, C. V. C. V. Nyholm Højesteretsjustitiarius C. V. N.
Nyrop, Camilius Camilius Nyrop 1918-08-06
Nyrop, Kr. Kr. Nyrop Professor Kr. N.
Olrik, A. A. Olrik Professor A. O.
Olrik, H. Hans Olrik Professor H. O. 1924-06-12
Olrik, J. Jørgen Olrik Museumsinspektør J. O. 1941-05-04
Olsen, Bernh. Bernh. Olsen Direktør Bernh. O.
Olsen, Fr. Fr. Olsen Bibliotekar (Kristiania) og Overpostkontrolør Fr. O. 1934 [41]
Olsen, Th. Th. Olsen Bankfuldmægtig Th. O.
Oppermann, A. Adolf Oppermann 1931-11-15
Ostenfeld, A. A. Ostenfeld Professor A. O-d.
Ostenfeld, C. Hansen C. Hansen Ostenfeld Professor C. H. O.
Ostenfeld, H. H. Ostenfeld Biskop H. O-d.
Otterstrøm, C. V. C.V.Otterstrøm Mag. scient. C. V. O. 1962-05-27
Ottosen, Ingemann Ingemann Ottosen Mag. art. I. O.
Oxholm, W. W. Oxholm Stiftamtmand W. O. 1945 [42]
Palitzsch, S. S. Palitzsch Cand. polyt. S. P.
Panum, H. Hortense Panum H. P.
Pedersen, H. H. Pedersen Professor Hlg. P. 1953-10-25 [43]
Pedersen, Johs. Johannes Pedersen (filolog) Professor J. P. 1977-12-22 [44]
Pedersen, P. O. P.O._Pedersen_(ingeniør) Professor P. O. P. 1941-08-30
Petersen, Carl S. Carl Sophus Petersen Overbibliotekar C. S. P. 1958. [45]
Petersen, H. Holger Petersen Dr. phil., Professor Holg. P. 1917-05-26
Petersen, Helge- Edvard Helge Petersen Afdelingsmeteorolog H.-P. 1958-09-26
Petersen, O. G. O.G. Petersen 1937-06-16
Pontoppidan, E. E. Pontoppidan Dr. med., Professor E. P-n.
Pontoppidan, O. O. Pontoppidan Oberstløjtnant O. P.
Poulsen, V. A. V.A. Poulsen Professor V. A. P.
Prytz, C.V. C.V. Prytz Professor C. V. P. 1928-06-01
Prytz, E. E. Prytz Oberst E. P. 1922-06-24 [46]
Qvist, Chr. Chr. Qvist Oberst C. Q.
Rasch, C. C. Rasch Dr. med., Professor C. Rch. 1938-07-06 [47]
Rasmussen, Gustav Gustav Rasmussen Fuldmægtig, Legationssekretær G. R.
Raunkjær, C. C. Raunkjær Professor C. R.
Ravn, F. Kølpin F. Kølpin Ravn Dr. phil., Professor F. K. R. 1920-05-25 [48]
Ravn, J.P.J. J.P.J. Ravn Docent J. P. J. 1951-08-07 [49]
Ravn, V.C. V.C. Ravn 1905-05-17
Reusch, H. H. Reusch Professor (Norge) H. R. 1922 [50]
Riis-Hansen, K. K. Riis-Hansen Direktør K. R-H.
Rubin, Edg. Edg. Rubin Professor Edg. R. 1951 [51]
Rye, C. H. C. H. Rye Oberstløjtnant C. H. R. 1969-10-02 [52]
Ræder, H. H. Hans Ræder Dr. phil. H. H. R. 1959-06-04 [53]
Røder, A. A. Røder Akademiforvalter A. R.
Rønning, F. Frederik Rønning 1929-04-10
Rørdam, H.F. H.F. Rørdam 1913-05-12
Sahl, M. M. Sahl Husholdningslærerinde M. S-l.
Salmonsen, I. I. Salmonsen Boghandler I. S. 1910-07-10 [54]
Sand, G. G. Sand Professor G. S. 1921-04-24 [55]
Sand, Mads Jensen Mads Jensen Sand Oberst M.S 1929-12-25
Sandfeld, Kr. Kr. Sandfeld Dr. phil., Professor K. S. 1942 [56]
Schaldemose, V. Vilhelm Schaldemose Dr. med., Professor, Overkirurg V. Sch. 1933-12-04
Scharffenberg, J. J. Scharffenberg Læge (Norge) 1965 [57]
Schat Petersen, K. Knud Schat-Petersen Kaptajn Sch. P. 1954-07-10
Scheel, H. H. Scheel Professor (Norge) H. S. 1956-09-29 [58]
Schiødte, E. Erik Schiødte Arkitekt E. S. 1909-12-09
Schmidt, V. Valdemar Schmidt (assyriolog) Professor V. S.
Schnitler, C. W. C. W. Schnitler Professor (Oslo) C. W. Sch. 1926 [59]
Schou, H. H. H. H. Schou Direktør H. H. S.
Schovelin, J. Julius Schovelin (1860-1933) Børssekretær J. Sch. 1933-04-08
Schroeter, J. Fr. J. Fr. Schroeter Professor (Kria) J. Fr. S. 1927 [60]
Schumacher, A. Alex Schumacher Redaktør Alex. S. 1932-03-18
Schütte, G. Gudmund Schütte Dr. phil. G. S-e. 1958-07-12
Schøller, C.E.A. C.E.A. Schøller 1932-02-20
Selmar, E. E. Selmar Faktor E. S-r.
Siggaard, Niels Niels Siggaard Landbrugskandidat N. S.
Skavlan, E. E. Skavlan Redaktør (Kristiania) E. S-n. 1954 [61]
Skouboe, S. S. Skouboe Inspektør
Slomann, C. V. C. V. Slomann Direktør C. V. S. 1919-12-27 [62]
Sommerschild, J. T. J. T. Sommerschild Bureauchef (Norge)
Stamm, R. H. R.H. Stamm Mag. scient., Docent R. H. S. 1934-02-18
Steenberg, C. M. C. M. Steenberg Dr. phil., Lektor C. M. S.
Steensby, H. P. Hans Peder Steensby Dr. phil., Professor H. P. S. 1920-10-20
Steenstrup, Johannes C. H. R. Johannes Steenstrup J. J. 1935-08-03
Steenstrup, K.J.V. K.J.V. Steenstrup 1894-12-31
Stille, A. Arthur Stille Professor (Lund) A. S. 1922-04-19
Stoltz, G. G. Stoltz Lektor (Bergen) G. Sz. 1962 [63]
Storgaard, E. E. Storgaard Cand. mag. E. St.
Suenson, E. Edouard Suenson (ingeniør) Professor E. Su. 1958-11-05
Svane. H. A., Viceskoledirektør (H. A. S.) Viceskoledirektør (H. A. S.) Svane. H. A. 1948-03-15 [64]
Swane, Leo Leo Swane Museumsinspektør L. S. 1968-01-20
Sørensen, S. S. Sørensen Dr. phil. S. S.
Sørensen, S.A. S.A. Sørensen 1896-02-11
Taranger, Abs. Abs. Taranger Professor (Kristiania) Abs. T. 1930 [65]
Teist, Fr. Fr. Teist Toldkasserer Fr. T.
Teller, C. P. C. P. Teller Professor C. Ph. T. 1909 [66]
Thalbitzer, C. Carl Frederik Simony Thalbitzer Cand. polit. C. Th. 1970-09-25 [67]
Theilgaard, R. R. Theilgaard Ingeniør R. T.
Thiset, A. Anders Thiset 1917-07-14
Thomassen, Fr. Fr. Thomassen Justitsraad Fr. Th.
Thomsen, O. O. Thomsen Professor O. T.
Thomsen, Vilh. Vilh. Thomsen Professor Vilh. Th.
Thorborg, J. Johannes Thorborg Cand. polit. J. Th. 1992 [kilde mangler]
Thoroddsen, Th. Th. Thoroddsen Professor Th. Th.
Thorsen, Chr. Chr. Thorsen Cand. polit. Chr. T.
Thorsen, P. K. P. K. Thorsen Cand. mag. P. K. T.
Thorsøe, Alexander Alexander Thorsøe 1920-11-10
Thyregod, O. O. Thyregod Mag. art. O. Th.
Torup, S. S. Torup Professor S. T.
Trap, C. C. Trap Cand. polit. & jur., Kontorchef C. T.
Trier, C. A. C. A. Trier Dr. phil., Lektor C. A. T.
Troels-Lund, Troels Troels Troels-Lund 1921-02-12
Tscherning, E. A. E. A. Tscherning Professor E. A. T. 1919 [68]
Tuxen, S. L. Søren Ludvig Tuxen (1850-1919) Dr. phil.,
Tybjerg, E. E. Tybjerg Højesteretsdommer E. T. 1925 [69]
Ussing, N. V. N. V. Ussing Dr. phil., Professor N. V. U.
Vahl, M. Martin Vahl (1869-1946) Dr. phil., Professor M. V. 1946-07-11 1869
Vedel, P. Peter Vedel 1911-02-04
Vedel, V. V. Vedel Dr. phil., Professor V. V.
Wagner, F. Frederik Wagner (officer) Generalmajor F. W. 1923-07-07
Warming, E. Eugen Warming 1924-04-02
Weeke, C. C. Weeke 1905-04-19
Weitemeyer, H. H. Weitemeyer Professor H. W.
Wesenberg-Lund, C. C. Wesenberg-Lund Dr. phil., Professor (Hillerød) C. W-L.
Westergaard, H. Harald Westergaard 1936-12-13
Westrup, C. W. C. W. Westrup Dr. jur., Stiftsskriver C. W. W.
Wilkens, Cl. Cl. Wilkens Dr. phil., Professor Cl. W.
Wille, N. N. Wille Professor (Kristiania) N. W. 1924 [70]
Willoch, S. S. Willoch Magister (Oslo) S. W.
With-Seidelin, C. Carl With-Seidelin Kommandør C. W.-S. 1924-07-18
Worms, A. A. Worms Rigsdagsstenograf A. W.
Zeuthen, H.G. Hieronymus Georg Zeuthen 1920-01-06
Østberg, K. K. Østberg Dr. jur. (Kristiania K. Ø. 1942 [71]
Østrup, J. Johannes Østrup Dr. phil., Professor J. Ø. 1938-05-05
Øverland, O. A. O. A. Øverland Forfatter (Kria) O. A. Ø. 1911 [72]
Aagaard, C. E. C.E. Aagaard Cand. polyt. C. E. A.
 1. ^ DSD
 2. ^ DSD
 3. ^ DSD
 4. ^ DSD
 5. ^ "Andreas Brandrud". snl.no. 
 6. ^ "Christopher Brinchmann". snl.no. 
 7. ^ "H.P. Christensen". denstoredanske.dk. 
 8. ^ DBL
 9. ^ DBL
 10. ^ DBL
 11. ^ DBL
 12. ^ DBL
 13. ^ DBL
 14. ^ "Hjalmar Falk". snl.no. 
 15. ^ "Svend Fleuron". gravsted.dk. 
 16. ^ "Anton Fløystrup". gravsted.dk. 
 17. ^ "C. E. Fløystrup". denstoredanske.dk. 
 18. ^ "F. de Fontenay". denstoredanske.dk. 
 19. ^ DSD
 20. ^ "Carl Gad". denstoredanske.dk. 
 21. ^ "W. Gerstenberg". denstoredanske.dk. 
 22. ^ "Alfred Getz". snl.no. 
 23. ^ "August Goll". denstoredanske.dk. 
 24. ^ DSD
 25. ^ "Svend Gredsted". denstoredanske.dk. 
 26. ^ "Henrik Grosch". snl.no. 
 27. ^ "L.A. Grundtvig". denstoredanske.dk. 
 28. ^ "Kai Hammerich". familiekroeniken.dk. 
 29. ^ "L.L. Hammerich". denstoredanske.dk. 
 30. ^ DBL
 31. ^ "Ebbe Carsten Hornemann Hertzberg". snl.no. 
 32. ^ "Iver Holter". snl.no. 
 33. ^ no:Bernt Holtsmark
 34. ^ "Gunnar Hansen Horn". snl.no. 
 35. ^ DBL
 36. ^ DBL
 37. ^ denstoredanske.dk
 38. ^ "Wollert Keilhau". snl.no. 
 39. ^ "Fra Norske Forsikringsselskapers Forbund til Finans Norge". nft.nu. 
 40. ^ "Per Schjelderup Nissen". snl.no. 
 41. ^ "Fr. Olsen". denstoredanske.dk. 
 42. ^ "W. Oxholm". denstoredanske.dk. 
 43. ^ "Holger Pedersen". denstoredanske.dk. 
 44. ^ "Johannes Pedersen". denstoredanske.dk. 
 45. ^ DSD
 46. ^ "C.V. Prytz". denstoredanske.dk. 
 47. ^ "Carl Rasch". denstoredanske.dk. 
 48. ^ "F. Kølpin Ravn". denstoredanske.dk. 
 49. ^ "Jesper Peter Johansen Ravn". denstoredanske.dk. 
 50. ^ "Hans Henrik Reusch". snl.no. 
 51. ^ "Edgar Rubin". denstoredanske.dk. 
 52. ^ "C.H. Rye". denstoredanske.dk. 
 53. ^ "Hans Ræder". denstoredanske.dk. 
 54. ^ "Isac Salmonsen". denstoredanske.dk. 
 55. ^ "G. Sand". denstoredanske.dk. 
 56. ^ "Kr. Sandfeld: En hovedperson i dansk romanistiks historie". books.google.dk. 
 57. ^ "Johan Scharffenberg". snl.no. 
 58. ^ "Herman Carsten Johannes Scheel". snl.no. 
 59. ^ "Carl Wille Schnitler". snl.no. 
 60. ^ "Jens Fredrik Wilhelm Schroeter". snl.no. 
 61. ^ "Einar Skavlan". snl.no. 
 62. ^ "Carl Victor Slomann". geni.com. 
 63. ^ "Litt om bergensk brød.". digitalarkivet.uib.no. 
 64. ^ "H.A. Svane". denstoredanske.dk. 
 65. ^ "Absalon Taranger". snl.no. 
 66. ^ "C. Ph. Teller". denstoredanske.dk. 
 67. ^ [[http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/National%C3%B8konom/Carl_Thalbitzer DBL
 68. ^ "E.A. Tscherning". denstoredanske.dk. 
 69. ^ "E. Tybjerg". denstoredanske.dk. 
 70. ^ "Nordal Wille". snl.no. 
 71. ^ "Kristian Østberg". snl.no. 
 72. ^ "Ole Andreas Øverland". snl.no.