Dansk Geologisk Forening

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Dansk Geologisk Forening
Generelle informationer
Type Forening
Interesse Geologi
Hjemsted Danmark København, Danmark
Grundlagt 1893; 127 år siden (1893)
Formand Karen Hanghøj
Eksterne henvisninger
www.2dgf.dk
CVR-nummer 74539815 Rediger på Wikidata

Dansk Geologisk Forening blev stiftet i 1893 for at fremme interessen for geologi og for at være samlingspunkt for geologer og geologisk interesserede.[1]

Foreningen har ca. 600 medlemmer og holder møder med foredrag og ekskursioner. Desuden udgiver foreningen to faste, videnskabelige serier: Geologisk Tidsskrift på dansk og den engelsksprogede Bulletin of the Geological Society of Denmark. Begge tidsskrifter er gratis tilgængelige på foreningens hjemmeside helt tilbage fra 1894.

Foreningen er ansvarlig for uddelingen af to priser:

  • Danmarks Geologipris, der uddeles én gang årligt af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste fem år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.[2]
  • Steno Medaljen som tildeles udlændinge, der har ydet betydningsfulde bidrag indenfor geologi. Tildelingen af medaljen foregår med intervaller på fire til fem år.[3]

Danmarks Geologipris[redigér | rediger kildetekst]

Danmarks Geologipris uddeles én gang om året af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse efter indstilling fra Dansk Geologisk Forenings bestyrelse til en person eller gruppe af personer, der inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, som i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Følgende har modtaget prisen siden 1993:

2015 Erik Skovbjerg Rasmussen (GEUS) for sit store arbejde med at beskrive og forstå de miocæne aflejringer i Danmark. Disse rummer vigtige sandlag, hvorfra vi henter vores drikkevand.

2014 Kurt H. Kjær (Statens Naturhistoriske Museum) for sit store arbejde med at kortlægge de grønlandske gletsjeres historie.

2013 Christian Tegner (Århus Universitet) for sine studier af magmabjergarter i Skærgaard Instrusionen i Østgrønland og i andre områder i Nordatlanten.

2012 Adam Andreas Garde (GEUS) for kortlægningen af det gigantiske meteoritnedslag ved Maniitsoq i Vestgrønland

2011 Else Marie Friis (Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm) og Kaj Raunsgaard Pedersen (Århus Univeristet) for deres store forskningsindsats om udviklingen af de dækfrøede planter.

2010 Troels F.D. Nielsen (GEUS) for hans alsidige og nyskabende bidrag til forståelsen af Grønlands magmabjergarter, og deres indhold af mineraler.

2009 Stig Schack Pedersen (GEUS) for hans livslange arbejde med at udrede den geologiske historie bag de stærkt foldede og forskudte lag, som vi kan se i danske kystklinter.

2008 Minik Rosing (Geologisk Museum) for hans banebrydenende undersøgelser af nogle af verdens ældste bjergarter ved Isua i Grønland.

2007 Michael Houmark-Nielsen (Københavns Universitet) for hans enestående arbejde med at kortlægge og forstå kvartærtidens lag i Danmark, og istidernes forløb.

2006 Søren Bom Nielsen (Aarhus Universitet) for som førsteforfatter til en afhandling i det internationale naturvidenskabelige tidsskrift Nature, der udkom i foråret 2005, at give en forklaring på hvorledes de indre dele af den europæiske kontinentplade blev hævet for ca. 60 millioner år siden.

2005 Lars Stemmerik (GEUS) for hans arbejde i Nord- og Østgrønland samt Danmark for sin forskning på den geologiske udvikling af den nordlige del af superkontinentet Pangæa i Karbon, Perm og Trias.

2004 Asger Ken Pedersen, Lotte Melchior Larsen og Keld S. Dueholm for deres udredning af den vestgrønlandske basaltprovins’ historie.

2003 Jon Ineson (GEUS) og Finn Surlyk (Københavns Universitet) for deres bidrag til og enestående redaktionelle indsats med ‘The Jurassic of Denmark and Greenland’ – en videnskabelig sværvægter på 948 sider.

2002 Hans Christian Larsen, for som leder af Dansk Lithosfærecenter at have givet et meget synligt dansk bidrag til den internationale forskning i de geologiske processer i jordskorpen.

2001 Ikke uddelt

2000 Niels Henriksen, statsgeolog, GEUS, for den store indsats i forbindelse med den geologiske kortlægning af Grønland.

1999 Ikke uddelt

1998 Peter Japsen, geofysiker, GEUS, for den beskrivelse af skrivekridtets bevægelser i Nordsøen.

1997 Karen Louise Knudsen, lektor, Århus Universitet, for hendes mangeårige undersøgelser af mikrofossiler.

1996 Ole V. Vejbæk og Peter Britze, GEUS, for kortlægningen af den danske undergrund.

1995 Nanna Noe-Nygaard, docent, Københavns Universitet, for hendes banebrydende arbejde med Åmosen i Vestsjælland.

1994 John A. Korstgård, docent, Århus Universitet, hans indsats indenfor bassinanalyse og seismisk sekvensstratigrafisk analyse.

1993 Asger Bertelsen, professor, Københavns Universitet, for hans store og vidtfavnende indsats som strukturgeolog.

Steno Medaljen[redigér | rediger kildetekst]

Steno medaljen

Dansk Geologisk Forening indstiftede i 1969 en guldmedalje for at hædre fremtrædende geologer. Denne fik navnet Steno Medaljen efter danskeren Niels Steensen (Niels Steensen blev efter tidens skik til Nicolaus Stenonius, Nicolaus Steno), der er anerkendt internationalt for sin indsats inden for bl.a. de geologiske videnskaber. Steno (1638-1686) ydede som led i sit omfattende videnskabelige virke, banebrydende bidrag til krystallografi så vel som stratigrafi, som er fundamentale discipliner i geologi.

Steno medaljen er tildelt udlændinge, der har ydet betydningsfulde bidrag inden for geologi. Tildelingen af medaljen skete med intervaller på 4 eller 5 år. Medaljen er udført af Kgl. hofmedaljør Harald Salomon og opbevares på Den Kgl. Mønt. Indstiftelsen af medaljen er muliggjort gennem en gave fra Kryolitselskabet Øresund A/S.

Medaljen er siden 1969 uddelt 9 gange:

2015: Janne Blichert-Toft, Frankrig (høj-temperatur geokemi, petrologi og geokronologi)

2009: Finn Surlyk, Danmark (sedimentologi, palæoøkologi, bassinanalyse i Grønland og Danmark)

1998: Katharina von Salis Perch Nielsen, Schweiz (mikropalæontologi i Danmark og Grønland)

1993: John Callomon (fossiler i Østgrønlands Jura)

1989: Victor R. McGregor, New Zealand/Danmark/Grønland (grundfjeldsgeologi, Arkæikum i Vestgrønland)

1984: Jörn Thiede, Tyskland (oceansedimenter, Nordatlanten)

1979: Stephen Moorbath, Storbritannien (isotopgeologi, datering af Vestgrønlands Prækambrium)

1974: John Haller, Schweiz (tektonik, Østgrønlands Kaledonider)

1969: Sigurdur Thorarinsson, Island (vulkanologi, tefrakronologi)

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]