Spring til indhold

Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker er en samling af 12 hæfter udgivet 1867-1868 med tegninger af Ferdinand Richardt og beskrivelser af Carl Emil Secher.

Fra subskriptionsindbydelsen:

Citat Dette Værk vil udkomme i 8 Hæfter aarlig, et omtrent hver 6te Uge; et Hæfte vil bestaa af 4 Prospekter, udførte af Landskabsmaler F. Richardt, med en historisk-statistisk Text af Cand. mag. C. E. Secher.

Øjemedet hermed er at udgive en nyttig Haandbog, der ej alene vil indeholde en saavidt muligt fuldstændig Skildring af de forskjellige Sognes (især Landsognenes), Slottes og Herregaardes Historie, men tillige ved de optagne Billeder vil give Adgang til paa en anskuelig Maade at blive bekjendt med de interessanteste Mindesmærker og mange af de betydeligste Bygningsværker i vort Fædreland. I Almindelighed ville ikkun Hovedsognenes Kirker blive optagne.

Hæfterne ville udkomme i følgende Orden: Nr. 1 Prospekter fra Sælland, Nr. 2 fra Jylland, Nr. 3 fra Fyn og Nr. 4 fra de mindre Øer, og saa fremdeles afvexlende i samme Orden.

Subskriptionen er kun bindende for en Aargang, som skal bestaa af 32 Prospekter og koste 4 Rdlr. aarlig; saaledes vil hvert enkelt Prospekt med Text ikkun koste 12 Sk. Med Hensyn til Værket "Prospekter af Danske Herregaarde", der udkommer paa C. A. Reitzels Forlag, maa det bemærkes, at de heri udkomne Herregaarde ville blive optagne paa ny, men tildels sete fra en anden Side; ikke faa af dem have faaet ny Hovedbygninger, siden hine Prospekter optoges, og disse ny ville da komme i Steden for de ældre. Dette Værk vil desuden indeholde et langt større Antal Hovedgaarde, da der her saavidt muligt foruden de egenlige gamle Herregaarde ogsaa vil blive optaget andre større Gaarde med indtil 20 Tønder Hartkorn.

Subskription modtages i alle danske, norske og svenske Boglader, hvor første Hæfte ligger til Eftersyn, samt hos undertegnede Hovedkommissionær.

Kjøbenhavn i Januar 1867

N. B. Kousgaard

Citat

Der synes således at have været lagt op til et værk, som endog skulle overgå Becker, Richardt & Sechers tidligere kæmpeværk Prospecter af danske Herregaarde. De store ambitioner blev dog ikke indfriet, idet udgivelsen stoppede allerede efter halvandet år. Dermed kom udvalget af emner også til at synes ret tilfældigt.

Værket er i dag af stor historisk interesse, dels med dets tegninger af bygninger og landskaber, som i mange tilfælde har ændret sig væsentlig siden, og dels med dets beskrivelser, hvor Secher har søgt at opspore alt tilgængeligt materiale, både i arkiverne og ved samtaler med folk på stedet.

Hæfter i serien
Hæfte Planche Beskrivelse Tekst ca. Nutidigt navn
1 - Sjælland
(hele hæftet
er indscannet)
Gentofte Kirke Gjentofte Kirke og Sogn 8 sider Gentofte
Bernstorff Slot Bernstorf Slot 1/2 side Bernstorff Slot
Lyngby Kirke Lyngby Kirke og Sogn 12 sider Kongens Lyngby
Sorgenfri Slot Sorgenfri Slot 1/3 side Sorgenfri Slot
Vallø Slot Vallø Kloster 6 sider Vallø Slot
Port til Vallø Slot
2 - Jylland Dyrehavegård Dyrehavegaard 1 side Dyrehavegård (Kolding)
Koldinghus Koldinghus 4 sider Koldinghus
Nørup Kirke Nørup Kirke og Sogn 4 sider Nørup Sogn
ingen Ranbøl Kirke og Sogn 3 sider Randbøl Sogn
Engelsholm Engelsholm 4 sider Engelsholm slot
Jellinge Kirke Jællinge Kirke og Sogn 7 sider Jelling
ingen Hover Kirke og Sogn 3 sider Hover Sogn (Vejle Kommune)
Jellinge Høje Jællinge Høje 1 side Gormshøj/Sydhøjen og Thyrashøj/Nordhøjen
3 - Fyn Bregninge Kirke Bregninge Kirke og Sogn 4 sider Bregninge Sogn (Svendborg Kommune)
Bregninge Kirke
Thurø Kirke Thurø Kirke og Sogn 4 sider Thurø
Bjørnemose Bjørnemose 1 side Bjørnemose (Svendborg Kommune)
St Jørgens Kirke St. Jørgens Kirke og Sogn 2 sider Sankt Jørgens Sogn (Svendborg Kommune)
Hvidkilde Hvidkilde 3 sider Hvidkilde
4 - mindre øer Hunseby Kirke Hunseby Kirke og Sogn 4 sider Hunseby Sogn
Eriksvolde Eriksvolde 1/3 side Eriksvolde
Radsted Kirke Radsted Kirke og Sogn 4 sider Radsted Sogn
Hardenberg Hardenberg, fordum Krenkerup 2 sider Krenkerup
Søllested Kirke Søllested Kirke og Sogn 3 sider Søllested (Søllested Sogn)
Søllestedgaard Søllestedgaard 2 sider Søllestedgaard
5 - Sjælland Taarbæk Skovkapel Skovkapellet 1/2 side Taarbæk Kirke
Den Slesvigske Sten Den Slesvigske Sten 1 side Den Slesvigske Sten
Eremitagen Eremitagen 1 side Eremitageslottet
Kirsten Pils Kilde Kirsten Pils Kilde 1 side Kirsten Piils Kilde
6 - Jylland Ulvborg Kirke Ulvborg Kirke og Sogn 6 sider Ulfborg
ingen Raasted Kirke og Sogn 2 sider Råsted Sogn (Holstebro Kommune)
Nørre-Vosborg Nørre-Vosborg 9 sider Nørre Vosborg
Daugård Kirke Davgaard Kirke og Sogn 3 sider Daugård
ingen Ørum Kirke og Sogn 3 sider Ørum Sogn (Hedensted Kommune)
Williamsborg Villiamsborg, fordum Bryskesborg 2 sider Williamsborg
7 - Fyn Paarup Kirke Paarup Kirke og Sogn 3 sider Paarup Sogn (i dag en del af byen Odense)
Åløkkegård Aalykkegaard 2 sider Åløkkegård
Dalum Kirke Dalum Kirke og Sogn 4 sider Dalum
Christiansdal / Dalum Kloster Christiansdal, fordum Dalum Kloster 5 sider Dalum Kloster
8 - Mindre øer Idestrup Kirke Idestrup Kirke og Sogn 5 sider Idestrup
Orupgård Ovrupgaard 1/2 side Orupgård
Sønder-Alslev Kirke Sønder-Alslev Kirke og Sogn 1 side Sønder Alslev Sogn
ingen Sønder-Kirkeby Kirke og Sogn 3 sider Sønder Kirkeby Sogn
Corselitze Korselitse 2 sider Corselitze
9 - Sjælland Vedby Kirke Vedby Kirke og Sogn 3 sider Ruds Vedby Sogn
ingen Rerslev Kirke og Sogn 3 sider Reerslev Sogn (Kalundborg Kommune)
Vedbygaard Vedbygaard 6 sider Vedbygaard
Havrebjerg Kirke Havrebjærg Kirke og Sogn 3 sider Havrebjerg Sogn
ingen Gudum Kirke og Sogn 1 side Gudum Sogn (Slagelse Kommune)
Valbygaard Valbygaard 1 side Valbygaard
10 - Jylland Ryde Kirke Ryde Kirke og Sogn 2 sider Ryde Sogn (Holstebro Kommune)
ingen Hanbjærg Kirke og Sogn 1 side Handbjerg Sogn
Rydhave Slot Rydhave 2 sider Rydhave Slot
Thorstrup Kirke Thorstrup Kirke og Sogn 3 sider Thorstrup Sogn
ingen Horne Kirke og Sogn 1 side Horne Sogn (Varde Kommune)
Nørholm Nørholm 3 sider Nørholm
11 - Fyn Kullerup Kirke Kullerup Kirke og Sogn 3 sider Kullerup Sogn
ingen Refsvindinge Kirke og Sogn 1 side Refsvindinge Sogn
Julskov Julskov 2 sider Juulskov
Taxtræet ved Julskov
Nielstrup Nielstrup 1 side Nielstrup (Ollerup Sogn)
12 - mindre øer Engestofte Kirke Engestofte Kirke og Sogn 2 sider Engestofte Sogn
ingen Vaabensted Kirke og Sogn 3 sider Våbensted Sogn
Engestofte Engestofte 2 sider Engestofte
Skjelby Kirke Skjelby Kirke og Sogn 4 sider Skelby Sogn (Sydfalster Kommune)
ingen Gjeddesby Kirke og Sogn 2 sider Gedesby Sogn
Gjedsergaard Gjedsergaard 1/3 side Gjedsergaard
Wikimedia Commons har medier relateret til: