Diskussion:Højmiddelalder

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Det Fremragende Projekt Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af Det Fremragende Projekt, et forsøg på at få oversat fremragende artikler fra andre sprog på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Lovende artikel LA Denne artikel er blevet vurderet til Klasse LA på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.
Middelalderen Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Middelalderen, et forsøg på at koordinere oprettelsen af middelalderrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Lovende artikel LA Denne artikel er blevet vurderet til Klasse LA på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.
Symbol unsupport vote-green.svg Artiklen Højmiddelalder var tidligere kandidat til gode artikler, men blev afvist ved afstemningen. Hvis du kan forbedre artiklen til GA-niveaugør det gerne, og nominer den eventuelt på ny.
Emblem-star.svg Artiklen Højmiddelalder har været vist på Wikipedias forside som ugens artikel i uge 47, 2007.
Stock post message.svg Huskeliste for Højmiddelalder: rediger · historik · overvåg · opdater

I artiklens indledning står der bl.a.: Højmiddelalderen var præget af både teknologiske, åndelige, intellektuelle og samfundsmæssige innovationer. På den baggrund kunne man godt forvente, at artiklen indeholdt et afsnit om disse teknologiske innovationer, men det er ikke tilfældet. Der er ganske vist nogle betragtninger om hjulplove og vindmøller i afsnittet om landbrug, men hvad f.eks. skibsteknologien, kompasset og alt det andet, som f.eks. nowiki omtaler. Hvad skete der i øvrigt indenfor det militærteknologiske område? Hvilke opfindelse blev importeret fra lande udenfor Europa (udover arabertallene)?

Jeg savner også også noget mere om handel og pengevæsen. Der er nogle bemærkninger indflettet herom hist og her om pengeøkonomiens spæde start, men jeg savner en lidt nærmere omtale af Hansaen, af bankvæsenets opblomstring i Norditalien, partsrederier, forsikring og dobbelt bogholderi, som alt sammen udvikles i denne periode. Man kunne også godt nævne Marco Polo og opdagelser i det hele taget samt konger og fyrster indgreb i økonomien, herunder deres tendens til opkræve told og forringe mønternes lødighed. --Nis Hoff 31. okt 2010, 18:54 (CET)

1. Konsensus om introduktion .
Introduktionen sætter nogle udfordringer til almenhed og konsensus . Eksempelvis
1.1 Middelalderen er tidligere ofte blevet fremstillet som en nedgangsperiode .
Hvilken relevans har det ? Det vil være interessant nok at vide mere om af hvem, hvornår og eventuelt hvorfor, men de oplysninger kommer ikke, og det vil måske også fylde for meget i introduktionen . Hvis det har en relevans at vide højmiddelalderen er blevet fremstillet som nedgangsperiode så synes jeg det må stå i teksten . Ellers ligner det mere en fortælleteknisk syntaks .
1.2 den intellektuelle, åndelige og teknologiske udvikling
Hvad er det ? Nis Hof spørger efter en bedre omtale af den teknologiske udvikling, hvorved han mener i artiklens egentlige afsnit . Jeg studser over den intellektuelle og åndelige udvikling, og mener som udgangspunkt at en sådan påstand mest af alt ligner en frase .
1.3 Truslen mod de vesteuropæiske riger fra de store folkevandringer
Er der noget publiceret materiale der kan understøtte den påstand ? Her mener jeg ikke introduktionen har fast grund under fødderne . Specielt mener jeg ikke de vesteuropæiske riger på noget tidspunkt er blevet truet af de store folkevandringer og for den sags skyld også at forestillingen om de store folkevandringer er gammeldags .
1.4 og disse kongeriger indledte i stedet en ekspansiv periode
Logisk set vil det jo være svært at de allesammen ekspanderer . Jeg vil meget gerne se en kilde til den opfattelse . Mit indtryk er snarere at der sker en konsolidering af de forskellige fyrstehuse og navnlig det tysk-romerske kejserdømme der forordner, eller søger at forordne de europæiske fyrstehuse under sig .
1.5 Kristendommen ..
Denne sætning giver indtryk af en form for religiøsitet og et spirende trosfælleskab i den europæiske befolkning . Måske har jeg misforstået sætningen . Det er for mig kritisk at se et sådant synspunkt i en historisk artikel .
1.6 Vesteuropæisk kultur spredte sig langt ind i det østlige Europa
Her ville jeg foretrække noget mere nøgternt, såsom at det østlige Europa blev en integreret del af den governementale udvikling som pågik i det vestlige Europa, skismatisk delt mellem pavestatens og det tysk-romerske kejserriges stræben efter indflydelse . Specielt er det introduktionens anvendelse af begrebet kultur som jeg finder tvivlsom, det vil sige upræcis .
1.7 kristendommen og (..) paven i Rom,(..)en afgørende og toneangivende magt
Her vil det være meget oplagt at nævne det tysk-romerske kejserdømme . Sechinsic 31. okt 2010, 21:01 (CET)
(Punkt 2 & 3 berører ikke 'Kultur' afsnittet)
2. Artiklen er spekulativ .
Artiklens sektioner 'Tendenser', 'Samfund'(indledende), 'Det feudale samfund', 'Adelen/Ridder'(opdelingen mellem adel og ridder), til dels 'Adel og ridder'(indledende), er spekulative .
3. Artiklens generalisering bør fremgå tydeligt .
Generelt lægger artiklen vægt på generalisering - nemlig Europa - og alle artiklens sektioner kunne af den grund gå ind under sektionen 'Tendenser', eller også må det på anden måde tydeligt fremgå at her er tale om beskrivelsen af generelle tendenser . I sektionen 'Landbefolkningen' står det tydeligt at der er regionale forskelle, hvilket lidt paradoksalt har den afsmittende effekt at forstærke generaliteten i de øvrige sektioner .
4. Korrelation mellem noter og litteratur .
Erland Porsmose,G. Duby, T.N. Bisson samt Past & Present står i fodnoterne men ikke i litteraturlisten Sechinsic 1. nov 2010, 18:38 (CET)
Exquisite-kmenu.png Denne artikel har følgende udmærkelser og/eller nomineringer i forskellige projekter og portaler på den danske Wikipedia:


Hvordan arrangerer vi historiske "hovedartikler"?[redigér wikikode]

Denne artikel er nu blevet ganske lang, men jeg føler mig langfra færdig med den (men føler at jeg lige må holde inde). Spørgsmålet melder sig derfor: Hvad kan jeg/vi gøre for at undgå at en artikle som denne bliver umådeligt lang - og derfor aldrig læst til ende (jeg synes allerede at den er for lang). Jeg ser et par løsningsmuligheder for mig:

  1. Lave en masse henvisninger til uddybende artikler, og bare beholder små resuméer af deres indhold - sådan som vi plejer. Det har bare den ulempe (synes jeg) at det vil reducere artiklen til at blive en lang række links omgivet af ubrugelig tekst.
  2. Dele artiklen om i to eller tre artikler, Højmiddelalder I (oversigt (hovedartikel) + politiske forhold), Højmiddelalder II (samfundsforhold), Højmiddelalder III(kultur osv). Fordel: mindre og mere overskuelige artikler. Ulempe: kræver entydighed mellem de tre artikler og klare henvisninger mellem de tre, samt klar beskrivelse af hvad der hører til hvor.
  3. Gøre denne artikel til en slags portal, med introafsnit og en eller anden lækker grafisk emneopdelt linkoversigt evt. med små intrtekster.

Jeg føler at denne diskussion er en smule principiel, da flere af de historiske artikler om omfattende emner er ved eller sikkert engang risikerer at blive enormt store, se fx Romerriget og 2. verdenskrig, der IMO snart kommer til at lide af samme problem. Jeg håber derfor at denne diskussion kan starte en proces der fører frem til en eller anden form for standard på området. --Ktp72 11. maj 2007 kl. 16:42 (CEST)

Meget vigtig diskussion, som ville have godt af at blive diskuteret på landsbybrønden. --Rasmus81 2. okt 2007, 16:43 (CEST)


Opdatering[redigér wikikode]

Med udgangspunkt i læsningen af artiklen er jeg gået igennem teksten og har ændret mangt og meget. Der er både syntaktiske rettelser, ændring af sprogbrug, om-jonglering af tekstafsnit og en lille smule layout, men også nogle mere meningsændrende tilføjelser og omformuleringer. Hertil kommer mange anmærkninger om uklarheder, jvf. Kategori:Kvalitetsmærkninger og Kategori:Manglende kilder.

Desværre har jeg ikke tilført nogen referencer til artiklen som i forvejen har ret få referencer. Jeg er meget sikker - og helt skråsikker - på at kunne finde referencer til mangt og meget i artiklen, inklusiv de meningsændringer jeg har tilført. Men jeg har valgt den nemme løsning her, først og fremmest fordi de referencer jeg kan opdrive (som jeg har læst) vil være for specifikke. Men det er klart nok et halvfærdigt arbejde. Jeg synes dog artiklen fortjener en opdatering, hvorimod udarbejdelsen af referencer står for mig som en lidt uoverskuelig affære. Sechinsic (diskussion) 8. jan 2016, 23:16 (CET)