Fysiske konstanter

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En fysisk konstant eller naturkonstant er en fysisk størrelse, hvis numeriske værdi er uforanderlig. De er altså universelle med konstante værdier. Fysiske konstanter står i kontrast til matematiske konstanter, som selvom de har en fast værdi ikke er defineret ud fra fysiske målinger.

Der findes mange fysiske konstanter inden for videnskaben, hvor nogle af de mest kendte er lysets hastighed (c), gravitationskonstanten (G), Plancks konstant (h), vakuumpermittiviteten (ε0) og elementarladningen (e). Det Internationale Bureau for Mål og Vægt besluttede sig for at omdefinere flere af de grundlæggende SI-enheder ved fra den 20. maj 2019 at sætte værdien af flere fysiske konstanter fast, herunder Plancks konstant, elementarladningen, Boltzmanns konstant (kB) og Avogadros konstant (NA). De nye værdier er baseret på de bedst mulige målinger af konstanterne ud fra de gamle definitioner, herunder kilogrammet. Som konsekvens af omdefineringen vil usikkerheden i værdien af mange fysiske konstanter være væsentligt reduceret.

Neden for vises nogle af de almindeligste fysiske konstanter:[1]

Fysiske konstanter

Navn Symbol Værdi Enhed
atommasseenheden u 1,6605391⋅10-27 kg
Avogadros konstant NA el. L 6,02214076⋅1023 mol-1
Bohrradius a0 0,5291772109 ⋅ 10-10 m
Boltzmanns konstant k el. kB 1,380649⋅10-23 J/K
Coulombs konstant kc 8,98755⋅109 Nm2/C2
elektronens masse me 9,1093837⋅10-31 kg
elementarladningen e 1,602176634⋅10-19 C
Faradays konstant F 9,6485332⋅104 C/mol
gaskonstanten R 8,314463 J/(mol⋅K)
gravitationskonstanten G 6,67430⋅10-11 N⋅m2/kg2
lysets fart i vakuum c 2,99792458⋅108 m/s
neutronens masse mn 1,674927⋅10-27 kg
normaltryk p0 101,325 kPa
normal-tyngdeacceleration gn 9,80665 m/s2
vakuumpermeabiliteten μ0 4π⋅10-7 H/m
vakuumpermittiviteten ε0 8,8541878⋅10-12 F/m
Plancks konstant h 6,62607015⋅10-34 Js
protonens masse mp 1,6726231⋅10-27 kg
Rydbergkonstanten R 1,0973732⋅107 m-1
Stefans konstant σ 5,670374419⋅10-8 W/(m2K4)

Kilder[redigér | rediger kildetekst]