Fysiske konstanter

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

En fysisk konstant eller naturkonstant er en fysisk størrelse, hvis numeriske værdi er uforanderlig. Fysiske konstanter bliver benævnt som fundamentale fysiske konstanter eller universelle fysiske konstanter. Disse har desuden både universelle værdier i naturen samt konstante værdier i tiden. Fysiske konstanter står i kontrast til matematiske konstanter, som selvom de har en bestemt fikseret værdi, ikke indgår i nogle fysiske mål, ligesom de fysiske konstanter gør.

Der findes mange fysiske konstanter inden for videnskaben, hvor nogle af de mest kendte er lysets hastighed (c), tyngdekraftskonstanten (G), Plancks konstant (h), den elektriske konstant (ε0) og elementarladningen (e). Fysiske konstanter kan optræde i mange dimensionelle former, f.eks. betegner lysets hastighed en maksimal hastighed for ethvert objekt,og dets dimension er derfor længde divideret med tid. Derimod har finstrukturkonstanten, der betegner styrken af en elektromagnetisk interaktion, ingen dimension.

Det Internationale Bureau for Mål og Vægt besluttede sig for at redefinere nogle af SI-enhederne ved fra den 20. maj 2019 at justere disse enheders fysiske konstanter, herunder Plancks konstant, elementarladningen, Boltzmanns konstant (kB) og Avogadros konstant (NA). De nye værdier er baseret på de bedste målinger af konstanterne baseret på ældre definitioner, herunder kilogrammet. Som konsekvens af redefinitionerne vil usikkerheden i værdien af mange fysiske konstanter, ved udtrykkelsen af SI-enheder, blive væsentligt reduceret.

Neden for vises nogle af de almindeligste fysiske konstanter.

Fysiske konstanter

Navn: Symbol: Værdi: Enhed:
atommasseenheden u 1,6605402⋅10-27 kg
Avogadros konstant NA el. L 6,0221415(10)⋅1023 mol-1
Bohr radius a0 0,5291772108 ⋅ 10-10 m
Boltzmanns konstant k 1,380658⋅10-23 J/K
Coulombs konstant kc 8,98755⋅109 Nm2/C2
elektronens masse me 9,1093898⋅10-31 kg
elementarladningen e 1,60217733⋅10-19 C
Faradays konstant F' 9,6485309⋅104 C/mol
gaskonstanten R 8,31451 el.

0,0821

J/(mol⋅K)

L*atm/(mol⋅K)

gravitationskonstanten G 6,6726⋅10-11 N*m2/kg2
lysets fart i vakuum c 2,99792458⋅108 m/s
neutronens masse mn 1,674954⋅10-27 kg
normaltryk p0 101,325 kPa
normal-tyngdeacceleration gn 9,80665 m/s2
vakkumpermeabiliteten μ0 4π10-7 H/m
vakuumpermittiviteten ε0 8,8541878⋅10-12 F/m
Plancks konstant h 6,626076⋅10-34 J*s
protonens masse mp 1,6726231⋅10-27 kg
Rydbergkonstanten R 1,0973732⋅107 m-1
Stefans konstant σ 5,67051⋅10-8 W/(m2*K4)

Ekstern henvisning[redigér | redigér wikikode]