ICD-10 Kapitel I - Infektiøse inkl. parasitære sygdomme

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

ICD-10 Kapitel I - Infektiøse inkl. parasitære sygdomme er det første kapitel i ICD-10 kodelisten. Kapitlet indeholder infektiøse sygdomme.

Kapitel I – Infektiøse inkl. parasitære sygdomme (A00-B99)
A00-A09 - Infektiøse tarmsygdomme
A00 - Kolera
A01 - Tyfus og paratyfus
A02 - Andre salmonellainfektioner
A03 - Bacillær dysenteri
A04 - Andre bakterielle tarminfektioner
A05 - Andre bakterielle fødevareforgiftninger IKA
A06 - Amøbedysenteri
A07 - Andre tarmsygdomme fremkaldt af protozoer
A08 - Tarminfektioner forårsaget af virus og andre organismer
A09 - Anden gastroenteritis og colitis af infektiøs eller ikke specificeret årsag
A10-A19 - Tuberkulose
A15 - Tuberkulose i åndedrætsorganer verificeret bakteriologisk og histologisk
A16 - Tuberkulose i åndedrætsorganer ikke bakteriologisk eller histologisk verificeret
A17 - Tuberkulose i nervesystemet
A18 - Tuberkulose i andre organer
A19 - Miliær tuberkulose
A20-A29 - Visse dyreoverførte bakterielle sygdomme
A20 - Pest
A21 - Tularæmi
A22 - Miltbrand
A23 - Svingefeber
A24 - Glanders og melioidosis
A25 - Rottebidsfeber sygdomme
A26 - Svinerosen
A27 - Leptospirose
A28 - Andre dyreoverførte bakterielle infektioner IKA
A30-A49 - Andre bakterielle sygdomme
A30 - Spedalskhed
A31 - Sygdomme forårsaget af andre mykobakterier
A32 - Listeriose
A33 - Stivkrampe hos nyfødte
A34 - Obstetrisk stivkrampe
A35 - Anden form for stivkrampe
A36 - Difteri
A37 - Kighoste
A38 - Skarlagensfeber
A39 - Infektioner med meningokokker
A40 - Sepsis forårsaget af streptokokker
A41 - Anden sepsis
A42 - Aktinomykose
A43 - Nocardiose
A44 - Bartonellose
A46 - Rosen
A48 - Andre bakterielle sygdomme IKA
A49 - Bakteriel infektion uden angivelse af lokalisation
A50-A64 - Infektioner, som overvejende er seksuelt overført
A50 - Medfødt syfilis
A51 - Frisk syfilis
A52 - Syfilis i sent stadium
A53 - Anden syfilis og syfilis UNS
A54 - Gonorré
A55 - Venerisk lymfogranulom forårsaget af klamydiainfektion
A56 - Andre seksuelt overførte klamydiainfektioner
A57 - Blød chanker
A58 - Granulom forårsaget af infektion med Calymmatobacterium granulomatis
A59 - Infektioner med Trichomonas vaginalis
A6
A60 - Herpes simplex-infektion i anogenitalregionen
A63 - Andre fortrinsvis seksuelt overførte sygdomme, som ikke er klassificeret andetsteds
A64 - Seksuelt overført sygdom uden nærmere specificering
A65-A69 - Andre sygdomme forårsaget af spirokæter
A65 - Ikke-venerisk syfilis
A66 - Frambøsia
A67 - Pinta
A68 - Tilbagefaldsfeber
A69 - Andre infektioner forårsaget af spirokæter
A70-A74 - Andre sygdomme forårsaget af Klamydia-bakterier
A70 - Infektioner forårsaget af Chlamydia psittaci
A71 - Ægyptisk øjensygdom
A74 - Andre sygdomme forårsaget af klamydia-bakterier
A75-A79 - Rickettsia-infektioner
A75 - Rickettsioser overført af lus, lopper og mider
A77 - Rickettsioser overført af flåt
A78 - Q feber
A79 - Andre rickettsioser
A80-A89 - Virale infektioner i centralnervesystemet
A80 - Akut polio
A81 - Atypiske virusinfektioner i centralnervesystemet
A82 - Hundegalskab
A83 - Viral hjernebetændelse overført af myg
A84 - Viral hjernebetændelse overført af flåt
A85 - Viral hjernebetændelse IKA
A86 - Viral hjernebetændelse UNS
A87 - Viral hjernehindebetændelse IKA
A88 - Andre virale infektioner i centralnervesystemet IKA
A89 - Virale infektioner i centralnervesystemet UNS
A90-A99 - Virale febersygdomme overført af leddyr og virale hæmoragiske febersygdomme
A90 - Denguefeber
A91 - Denguefeber med blødninger
A92 - Andre virale febersygdomme overført af myg
A93 - Andre virale febersygdomme overført af leddyr IKA
A94 - Viral febersygdom overført af leddyr UNS
A95 - Gul feber
A96 - Arenavirale febersygdomme med blødninger
A98 - Andre virale febersygdomme med blødninger
A99 - Virale febersygdomme med blødninger UNS
DB00-DB09 - Virale infektioner karakteriseret ved hud- og slimhindeaffektioner
B00 - Herpes simplex-infektion
B01 - Skoldkopper
B02 - Zoster
B03 - Kopper
B04 - Monkeypox
B05 - Mæslinger
B06 - Røde hunde
B07 - Virale vorter
B08 - Andre virussygdomme karakteriseret ved hud- og slimhindeaffektioner IKA
B09 - Virussygdomme uden nærmere specificering karakteriseret ved hud- og slimhindeaffektioner
B15-B19 - Viral leverbetændelse
B15 - Akut hepatitis A
B16 - Akut hepatitis B
B17 - Anden akut viral leverbetændelse
B18 - Kronisk viral leverbetændelse
B19 - Viral leverbetændelse uden nærmere specificering
B20-B24 - Human immundefekt virus (HIV) sygdom
B20 - Humant immundefekt-virus (HIV) sygdom medførende infektiøse og parasitære sygdomme
B21 - Humant immundefekt-virus (HIV) sygdom med neoplastisk sygdom
B22 - Humant immundefekt-virus (HIV) sygdom med andre specificerede sygdomme
B23 - Andre tilstande ved HIV-sygdom
B24 - HIV-sygdom og AIDS uden nærmere specificering
B25-B34 - Andre virale sygdomme
B25 - Cytomegalovirale sygdomme
B26 - Fåresyge
B27 - Mononukleose
B30 - Viral konjunktivitis
B33 - Andre virussygdomme IKA
B34 - Virussygdom uden angivelse af lokalisation
B35-B49 - Svampesygdomme
B35 - Hudsvamp
B36 - Andre overfladiske svampeinfektioner
B37 - Infektion med Candida albicans
B38 - Kokcidioidomykose
B39 - Histoplasmose
B40 - Blastomykose
B41 - Parakokcidioidomykose
B42 - Sporotrikose
B43 - Kromomykose og fæomykotisk absces
B44 - Aspergillose
B45 - Kryptokokkose
B46 - Zygomykose
B47 - Mycetoma
B48 - Andre mykoser IKA
B49 - Ikke nærmere specificerede mykoser
B50-B64 - Protozosygdomme
B50 - Plasmodium falciparum-malaria
B51 - Plasmodium vivax-malaria
B52 - Plasmodium malariae-malaria
B53 - Anden parasitologisk verificeret malaria
B54 - Malaria uden nærmere specificering
B55 - Leishmaniasis
B56 - Afrikansk sovesyge
B57 - Chagas' sygdom
B58 - Toxoplasmose
B59 - Pneumocystose
B60 - Andre sygdomme forårsaget af protozoer IKA
B64 - Sygdomme forårsaget af protozoer UNS
B65-B83 - Ormesygdomme
B65 - Skistosomiasis
B66 - Andre ikte-infektioner
B67 - Ekinokokkose
B68 - Bændelorm
B69 - Cysticerkose
B70 - Diphyllobothriasis og sparganosis
B71 - Andre bændelormeinfestationer
B72 - Dracunculiasis
B73 - Onchocerciasis
B74 - Filariose
B75 - Trikinose
B76 - Infestation med hageorm
B77 - Askariose
B78 - Strongyloidose
B79 - Piskeorm
B80 - Børneorm
B81 - Andre intestinale ormeinfestationer IKA
B82 - Intestinale infestationer med parasitter uden nærmere specificering
B83 - Andre ormesygdomme
B85-B89 - Infestationer med lus, mider og andre ektoparasitter
B85 - Infestation med lus
B86 - Fnat
B87 - Myiasis
B88 - Andre infestationer med leddyr
B89 - Sygdom forårsaget af parasit UNS
B90-B94 - Følgetilstande efter infektiøse og parasitære sygdomme
B90 - Følger efter tuberkulose
B91 - Følger efter polio
B92 - Følger efter spedalskhed
B94 - Følger efter andre infektiøse og parasitære sygdomme
B95-B98 - Bakterielle, virale og andre infektiøse agentia
B95 - Streptokokker og stafylokokker som årsag til sygdom
B96 - Andre bakterier som årsag til sygdom
B97 - Virus som årsag til sygdom
B98 - Andre infektiøse agentia som årsag til sygdom
B99 - Andre eller ikke nærmere specificerede infektiøse sygdomme


Se også[redigér | rediger kildetekst]


LægevidenskabSpire
Denne artikel om lægevidenskab er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.