Maskulinisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Broom icon.svgOprydning
Denne artikel trænger til en oprydning for at opnå en højere standard. Du kan hjælpe Wikipedia med at forbedre den.
Maskulinismens symbol.

Maskulisme eller maskulinisme dækker over en række ideologier og bevægelser som arbejder for mænds frigørelse, rettigheder og ligestilling.[1] Der er tale om en forskellige bevægelser, filosofier, samfundsperspektiver og foreninger, som er fælles om at tage udgangspunkt i mænds erfaringer og ståsteder.[2][behøver bedre kilde]

Internationale bevægelser[redigér | rediger kildetekst]

Den moderne maskuline ideologi har udviklet sig gennem en række faser eller bevægelser:[kilde mangler]

Første bevægelse: Maskulismen og mænds frigørelse[redigér | rediger kildetekst]

Maskulismen er en retning, der stræber mod ligeberettigelse mellem kønnene.[3][4] Maskulisme er den mandlige pendant til kvindebevægelsen. Den er knyttet til eller en udløber af mandebevægelsen, som i 1970’erne søgte ligestilling.[5][6] På engelsk kaldes bevægelsen for Men’s Liberation Movement.

Bevægelsen omkring mændenes frigørelse har været kritisk over for den tidligere manderolle og positiv over for feminisme.[7] Den har således et mål om at frigøre mænd fra traditionelle kønsroller. Allerede i 1970’erne begyndte mandebevægelsen således at eksperimentere med nye identiteter og roller for mænd.[5]

Anden bevægelse: Mænds rettigheder og identitet[redigér | rediger kildetekst]

Maskulinismen er en anden og nyere ideologi, der kan betragtes som en pendant til feminismen. Den tager blandt andet udgangspunkt i en registrering af, at mænd i dag bliver domineret af kvinder og ikke omvendt.[8][9] Maskulinismen opstod især i 1980’erne som en reaktion imod anden bølge feminismen.[10] Tanken er blandt andet, at mænd ikke bare skal underkaste sig kvinderne.[11]

Den anden bølge har i højere grad været en bevægelse rettet mod sikring af mænds rettigheder, fx fædres rettigheder. Den kaldes også Men’s Rights Movement, og den har blandt andet kritiseret diskriminationen af mænd.[12] Fokus er i det hele taget på de omkostninger, som kvindernes udvikling har for mændene. Det drejer sig blandt andet om familielovgivning, kvinders vold mod mænd, og mænds sundhed.

Flere af disse synspunkter er udbredte i befolkningen. Ifølge en Megafon måling fra 2014, er det største ligestillingsproblem i Danmark fraskilte mænds manglende rettigheder i forbindelse med samkvem med børn.[13]

Den amerikanske forfatter Robert Bly blev ophavsmand til den mytopoetiske bevægelse. Her blev der sat fokus på tabet af den traditionelle manderolle og mænds sorg over tabet. [2] Mænd skulle igennem denne sorgproces, før de kunne komme videre. Derfor skulle der skabes trygge rum for mændende. At komme videre handlede i høj grad om at finde ind til eller tilbage til den indre vildmand.

Den amerikanske gruppe The Promise Keepers har en kristen bevægelse, der søgte at genoprette mænds identitet som gode fædre og ægtemænd. Gruppen Million Man March var derimod en gruppe sorte mænd, der søgte at genoprette deres mandlige rolle i samfundet.[2]

I Danmark har Carl Mar Møller været en fortaler for, at mænd genfinder deres maskuline identitet.[14]

Tredje bevægelse: Aktivisme for mænds rettigheder[redigér | rediger kildetekst]

I 2010’erne og 2020’erne ser man en stigende egentlig aktivisme fra mænd, der vender sig imod det, de opfatter som kvinders generelle undertrykkelse af mænd.[15] En del af denne aktivisme går under betegnelsen Men's Human Rights Activism eller Men's Rights Activists (MRA).

I USA findes blandt andet organisationen A Voice for Men, der ifølge eget udsagn søger at støtte mænd.[16] I England findes det politiske parti Justice for Men and Boys (and the Women Who Love Them).[17]

Fjerde bevægelse: Manosfæren og kampen imod feminismen[redigér | rediger kildetekst]

Fra 2010'erne har man også set den såkaldte manosfære, som er en samling af antifeministiske bevægelser, der i visse tilfælde er forbundet med højrefløjen. Manosfæren kan betragtes som en pendant til den radikale feminisme. Manosfæren er i høj grad knyttet til digitale platforme og online fora. Der bruges også betegnelser som meninists og red-pillers om bevægelserne. Disse bevægelser kan betragtes som radikaliserede grupper i forhold til aktivisterne for mænds rettigheder. Bevægelserne ser således sig selv som en mere radikal modreaktion på et kvindedomineret samfund:[18][19] Efter som feminismen har overtaget samfundet og undertrykt de naturlige kønsforskelle, må manden påtage sig en stærk maskulin identitet som modvægt.[20]

I bevægelsen ser man også det, der hedder Men Going Their Own Way (MGTOW), og den er en separatistisk retning, der opfordrer mænd til at være “meninister”, dvs. undgå at danne relationer til kvinder og helt melde sig ud af ligestillings problematikken.[21][22] Andre retninger er den amerikanske gruppe Proud Boys[23] den amerikanske Red-pills filosofi,[24] grupperingen 4chan og danske Maskulin Modstand.[25]

I fjerde bølge bliver subkulturen incels (involuntary celibates) også kendt. Subkulturen dækker over opfattelsen af at leve i ufrivilligt cølibat, fordi mændene ikke kan finde en kvindelig partner.[26]

Femte bevægelse: Neomaskulinitet og "den nye maskulinitet"[redigér | rediger kildetekst]

Den femte bølge er forskellige forsøg på at genopdage eller genopfinde det maskuline.

I den ene ende er den delvist feminismekritiske neomaskulinitet, der søger at genoprette mænds selvværd ved at fokusere på udviklingen af dyder og moralsk karakter. Denne bølge har blandt andet fået vind i sejlene med den canadiske psykolog Jordan Peterson.

I den anden ende er ‘den nye maskulinitet’, der søger mod gamle mandlige værdier uden at rette sig mod machoidealer.[27] Denne søger ikke at kæmpe imod feminismen men leve på en ny måde med kvinder.

Perspektiver og teorier omkring maskulinitet[redigér | rediger kildetekst]

Definition[redigér | rediger kildetekst]

Maskulinitet defineres som regel som den biologi, psykologi og adfærd, der særligt kendetegner mænd og drenge. Maskulinitet kan også forstås mere arketypisk, som nogle træk, der findes mest hos mænd, men også kan optræde hos kvinder.[kilde mangler]

Bøger om maskulinitet[redigér | rediger kildetekst]

Der findes adskillige psykologiske og filosofiske bøger om maskulinitet, som især har bredt sig i slutningen af den moderne tidsalder. Herunder er der flere værker, der betragtes som klassikere. En tidlig repræsentant er Carl Gustav Jungs klassiske bog Aspects of the Masculine, som fokuserer på det arketypisk maskuline.[28] Robert A. Johnsons bog He fokuserer snarere på mandens psykologi.[29] Mens kvinder ofte har den antagelse, at det er let at leve som en mand, gennemgår bogen mandens komplicerede kampe fra barndom til voksenliv. R.W. Connells klassiske bog Masculinities viser til gengæld, at der findes forskellige typer af maskulinitet.[30]

Jordan Peterson

Der findes også en række moderne bestsellere om maskulinitet. David Deida skrev bogen Den maskuline mand, der viser, hvordan manden kan undgå at lade sig kastrere og leve efter et nyt maskulint ideal.[31] Bogen giver således et bud på, hvordan manden kan kan leve et maskulint liv på en tid, hvor kvindens rolle bliver større og større. Bogen har opnået en stor popularitet og er blevet oversat til dansk.

Jack Donovans bog The Way of Men viser, at det maskuline handler om at kunne vise over for andre mænd, at man har hvad der skal til for at kunne klare udfordringer.[32] Anden del af hans trilogi hedder Becoming af Barbarian viser, at mænd i stigende grad bliver afkrævet at leve på en civiliseret måde og dermed mister forbindelsen til den rå maskuline urkraft og dermed bliver skrøbelige.[33] Tredje bind hedder A More Complete Beast og viser, hvordan mænd må undgå at give efter for had og bitterhed over historiens udvikling og i stedet udvikle ædelhed og moralsk karakter.[34]

Psykologen Jordan Peterson har skrevet bogen 12 regler for livet[35] Han vender sig imod feminismens udpegning af det maskuline som giftigt. I den forbindelse diskuterer han betydningen for mænd af disciplin, frihed, eventyrlyst og ansvarlighed.

Pro- og antifeministiske filosofier[redigér | rediger kildetekst]

Maskulismen som Pro-feministisk bliver blandt andet fremstillet i John Thorpes bog Masculism: The Pro-Feminist Evolution fra 2016.[36] Bogen hævder, at mænd må frigøre sig fra den traditionelle manderolle for at opnå et godt liv.

En mindre del litteratur og filosofi er egentlig anti-feministisk. Filosoffen Paul Gottfried hævder, at feminismen har fremkaldt en social katastrofe, der har ødelagt hjem og familier.[37] Han tilhører den såkaldte paleokonservative filosofi, der lægger vægt på traditioner og paternalisme. Bob Lewis' bog The Feminist Lie hævder på lignende vis, at feminismen både har gjort mænd og kvinder til dens ofre.[38] Bogen titel henviser til at antagelse om, at feminisme aldrig har handlet om ligestilling men altid om favorisering af kvinder.

Perspektiver på mænds samfundssituation[redigér | rediger kildetekst]

Helen Smiths bog Men on Strike: Why Men Are Boycotting Marriage, Fatherhood, and the American Dream - and Why It Matters hævder, at det amerikanske samfund er blevet ikke-mandligt og anti-maskulint, eller et feminiseret samfund.[39] Mænd går bevidst eller ubevidst "i strejke" og boykotter ægteskab, faderskab og karriere fordi samfundet ikke længere giver dem nogle incitamenter til at tage ansvar. Således forsøger mænd at undgå den stigende fjendtlighed som feministerne viser mod dem og den nedvurdering, som kvinderne og samfundet i almindelighed har af mænd.

Bettina Arndts bog #MenToo forsvarer mænd over for den tiltagende tendens til at udskamme mænd.[40] Hun ser #MeToo som et led i feministernes korstog mod mænds seksualitet, der betragtes som giftig. Derfor mener hun det er på tide, at bryde tavsheden om de problemer, som mænd står over for i dag.

Esther Vilar viste i The Manipulated Man, hvordan den moderne mand er blevet dresseret og manipuleret af kvinder.[41] Derfor må mænd og kvinder se med nye øjne på deres relation i samfundet.

Danske perspektiver[redigér | rediger kildetekst]

Hans Bonde skrev for eksempel Fordi du fortjener det (2020), der sætter ligestillingen til debat ved at vise, hvordan kvinder bliver favoriseret på arbejdsmarkedet.[42] Dermed bliver mænd ikke ligestillede og diskrimineres.[43] Hans Bonde og advokat Jens Ravnkilde påviste i 2015 i Ugeskrift for Retsvæsen, at flere offentlige forskningsinstitutioner ulovligt havde favoriseret kvinder.[44] At kvinder favoriseres, mens mænd diskrimineres, er et perspektiv, der også findes i anden litteratur.[45]

I bogen Vi vil have vores fair andel fra 2000, viser Hans Bonde, at den radikale feminisme har vendt ligestillingen på hovedet.[46] I stedet for ligestilling har man fået en omfattende diskrimination af mænd. Grayson Perrys bog The Descent of Man hævder helt modsat, at den traditionelle manderolle er undertrykkende for manden.[47] Derfor må manden finde en mere blød rolle.

Psykologen Svend Aage Madsen har fremhævet, at kvindernes frigørelse har skabt nogle nye udfordringer for mænd. Det står blandt andet dårligere til for mænd end kvinder hvad angår sundhed, udsathed og kriminalitet.[48] Mandeforskeren Jesper Ravnborg fremhæver tilsvarende, at mænd er mere ensomme end kvinder.[49]

Erik Volmer Jensens bog Det faderløse samfund fortæller om det nuværende samfund, hvor den faderlige autoritet er forsvundet sammen med pligterne. Resultatet er et individualiseret konkurrencesamfund med blik kun for rettigheder.[50]

Maskulin spiritualitet[redigér | rediger kildetekst]

En anden del af den moderne spiritualitet er knyttet til maskulinisme eller en forståelse af maskulin spiritualitet. I den vestlige verden går traditionen for maskulin spiritualitet tilbage til jødedommen, hvor det maskuline spillede en særlig rolle. I nyere tid har Matthew Fox blandt andet skrevet bogen The Hidden Spirituality of Men, der fokuserer på at vække og bruge det hellige maskuline.

Spiritualitet vandt desuden indpas i den moderne maskulinisme fra 1970’erne og 1980’erne. Den amerikanske mythopoetiske mandebevægelse var en af de vigtigste tidlige strømninger, der især tog udgangspunkt i jungianskteori. Ifølge bevægelsen var den maskuline identitet gået tabt med det industrialiserede og feminiserede samfund, og moderne mænd havde derfor brug for at genfinde deres spirituelle maskulinitet.

Mænds behov, udfordringer og kampe for ligestilling.[redigér | rediger kildetekst]

Danske foreninger for Mænd og Drenge[redigér | rediger kildetekst]

Disse foreninger for mænd er ikke nødvendigvis tilknyttet ideologier:

 • Foreningen far blev grundlagt i 1977.[51] Den rådgiver om faderskab, orlov, barsel, mænds sundhed og skilsmisser.

Mændenes internationale kampdag / Den Internationale mandedag[redigér | rediger kildetekst]

19. november [52]

Mænds helbred og trivsel[redigér | rediger kildetekst]

 • Selvmords udfordringen hos mænd: På psykiatrifonden kan man se at der fra 2010 til 2018 er et stabilt tal på ca 600 mænd og kvinder som begår selvmord. år 2018 mænd 426 - Kvinder 158 [53] år 2019 629 selvmord Af dem var 470 mænd og 158 kvinder [54] I 2020 blev der registreret 410 selvmord blandt mænd, mens tallet var 170 for kvinder.[55]
(Er du selv i krise og har selvmordstanker, kan du ringe til Livslinien på 70 201 201 – er det akut, skal du ringe 112. Du kan finde meget mere information på selvmordsforebyggelse.dk.
 • Kræft udfordringen hos mænd: Mens kvinder kæmper mod Brystkræft, så har mænd også en dødelig kræftform, nemlig prostatakræft. Kræft betød at i 2019 døde mænd 8.729 - kvinder 7.796, altså 933 flere mænd end kvinder. Mænd får også hyppigere kræft end kvinder mænd 23.51- kvinder 21.932. samt overlevelse rate er en lille snert mindre hos mænd (tallene er fra 2019)[56]
 • Skolen som udfordringen hos mænd: starten på mandens liv, og hans første prøve, her ligger drenge under pigerne. det udgav DEA en rapport om, som konkluderede, at drengenes karaktergennemsnit er faldende, mens pigernes er stigende, og at der hos drengene er en forskel på 0,5 - 0,9 karakterpoint lavere i karaktersnit end pigerne ved 9. klasses afgangsprøve siden 2002[57]
 • Arbejdet som udfordring: mellem 2016 og 2020 er der beklageligvis omkommet 5 kvinder i forbindelse med en arbejdets ulykke, mens der i samme periode er omkommet 138 mænd [58]

Yderligere læsning af litteratur[redigér | rediger kildetekst]

 • Arndt, Bettina (2018): "#MenToo". Wilkonson Publishing
 • Bonde, Hans (2013): “Fordi du fortjener det – fra feminisme til favorisme”. Gyldendal
 • Bonde, Hans (2020): “Vi vil have vores fair andel - på vej mod fifty-fifty-kulturen”. Gyldendal
 • Connell, R W (2005): “Masculinities”. Polity Press
 • Deida, David (2017): “Den maskuline mand”. Gyldendal
 • Div (2017): “Sådan bliver du en mand”. Lindhardt og Ringhof
 • Donovan, Jack (2012): “The Way of Men”. DH
 • Donovan, Jack (2016): "Becoming a Barbarian". DH
 • Donovan, Jack (2018): "A More Complete Beast". DH
 • Flood, Michael (2007): “International Encyclopedia of Men and Masculinities”. Routledge
 • Fog, Kåre (2013): “ Alfa-han eller tøffelhelt”. Mysis
 • Fog, Kåre (2018): “ Fire myter om patriarkatet”. Mysis
 • Howes, Lewis (2017): “The Mask of Masculinity. Hay House
 • Ironwood, Ian (2013): "The Manosphere: A New Hope for Masculinity": Red Pill Press
 • Jensen, Erik Volmer (2010): “Det faderløse samfund”. People’s Press
 • Jensen, Jørgen Juul (2019): “Otte mænd, otte uger. En guide til fascilitering af mandegrupper”. Kvm
 • Johnson, Robert A. (1989): “He”. Harper and Row
 • Jung, Carl Gustav (1989): “Aspects of the Masculine”. Ark
 • Kimmel, Michael (2014): “Men and Masculinities”.
 • Langemark, Gunnar (2018): “ Skvatmand”. Vilhelm
 • Murray, Douglas (2000): “Hordernes hærgen”. Ellekær
 • Møller, Carl Mar (2006): “Mænd”. CMM
 • Payne, Leanne (2013): “Det maskuline i krise”. Scandinavia
 • Perrys, Grayson (2016): “The Descent of Man”. Allen Lane.
 • Peterson, Jordan (2018): “12 regler for livet”. Jyllandsposten
 • Rasmussen, Anders (2019): “En fandens mand”. Gyldendal
 • Smith, Helen (2013): “Men on strike: Why Men Are Boycotting Marriage, Fatherhood, and the American Dream - and Why It Matters ”. Encounter Books
 • Vilar, Ester (2009): "The Manipulated Man". Pinter & Martin Ltd; 3rd edition

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ "Maskulinisme i Norge – Råd & Dåd – rådgivning for menn". Arkiveret fra originalen 25. januar 2020. Hentet 24. januar 2020.
 2. ^ a b c [http://menandmasculinity.blogspot.com/2004/08/three-mens-movements-robert-bly.html
 3. ^ Christensen, Ferrell (1995). Ted Honderich (red.). The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-866132-0.
 4. ^ Cathy Young (juli 1994). "Man Troubles: Making Sense of the Men's Movement". Reason. Masculism (mas'kye liz*'em), n. 1. the belief that equality between the sexes requires the recognition and redress of prejudice and discrimination against men as well as women. 2. the movement organized around this belief.
 5. ^ a b Mandebevægelsen ville forandre verden
 6. ^ mandebevægelsen | Gyldendal - Den Store Danske
 7. ^ Baker, Maureen & Bakker, J. I. Hans (Autumn 1980). "The Double-Bind of the Middle Class Male: Men's Liberation and the Male Sex Role". Journal of Comparative Family Studies. 11 (4): 547–561.
 8. ^ Masculinism in Europe | EHNE
 9. ^ https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1465&context=nlj
 10. ^ Melissa Blais & Francis Dupuis-Déri(2012) Masculinism and the Antifeminist Countermovement, Social Movement Studies, 11:1, 21-39
 11. ^ Is it Time for Masculinism? | Psychology Today
 12. ^ Is the men's rights movement growing? | Salon.com
 13. ^ https://www.dr.dk/nyheder/indland/maends-rettigheder-ved-skilsmisse-er-det-stoerste-ligestillingsproblem
 14. ^ Carl-Mar Møller | Dét vil mænd ha'!
 15. ^ Jordan Peterson and the return of the men’s rights movement - The Washington Post
 16. ^ A Voice for Men
 17. ^ An Anti-Feminist Party Is Standing In The General Election
 18. ^ https://www.nytimes.com/2017/06/13/magazine/hunting-the-manosphere.html
 19. ^ Welcome to the Manosphere: A Brief Guide to the Controversial Men’s Rights Movement – Mother Jones
 20. ^ Ironwood 2013
 21. ^ Spencer Quinn, "Men Going Their Own Way: An Alt-Right Take" | Counter-Currents Publishing
 22. ^ Hvad er MRAs, MGTOWs, Incels, PUAs? Guide til manosfærens arter
 23. ^ "Proud Boys – Welcome To The Greatest Fraternal Organization In The World". Arkiveret fra originalen 3. februar 2020. Hentet 25. januar 2020.
 24. ^ What Is The Red Pill? - Business Insider
 25. ^ Hvordan kan mandekamp se ud i 2019? På 4chan diskuterer danske mænd mandestrategier i et kvindedomineret samfund
 26. ^ The ‘incel’ community and the dark side of the internet - The Globe and Mail
 27. ^ The new masculinity. Defining men today | The Book of Man
 28. ^ Jung 1989
 29. ^ Johnson 1989
 30. ^ R W Connell (2005): “Masculinities”. Polity Press
 31. ^ David Deida (2017): “Den maskuline mand”. Gyldendal
 32. ^ Jack Donovan (2012): “The Way of Men”. DH
 33. ^ Donovan 2016
 34. ^ Donovan 2018
 35. ^ Peterson 2018 Jyllands Posten
 36. ^ John Thorpe (2016): Masculism: The Pro-Feminist Evolution. ISBN 1533447268
 37. ^ The Trouble With Feminism - LewRockwell
 38. ^ Bob Lewis (2017). The Feminist Lie. ISBN 1546926097
 39. ^ Smith 2013
 40. ^ Arndt 2018
 41. ^ Vilar 2009
 42. ^ Bonde 2013
 43. ^ Lars-Henrik Schmidt, Lear komplekset, Aarhus Universitetsforlag
 44. ^ Nogle omgåelser af EU-retten i den positive særbehandling af kvindelige forskere - PDF Free Download
 45. ^ Schmidt 2010 Lear komplekset. Aarhus Universitetsforlag
 46. ^ Bonde 2000
 47. ^ Grayson Perrys: The Descent of Man. 311 sider. Allen Lane.
 48. ^ Hvor er mændene på vej hen? | Information
 49. ^ Mandeforsker: Uafhængige kvinder skaber ensomme mænd - Kristeligt Dagblad
 50. ^ Jensen 2010
 51. ^ Foreningen Far - Forældre rådgivning
 52. ^ https://internationalmensday.com/
 53. ^ https://psykiatrifonden.dk/viden/temaer/selvmord
 54. ^ https://www.livslinien.dk/viden-om-selvmord/statistik
 55. ^ Dødsårsagsregisteret pr. 18. marts 2021 og Center for Selvmordsforskning.
 56. ^ https://www.cancer.dk/nyheder/presserum/statistik-om-kraeft/
 57. ^ https://www.datocms-assets.com/22590/1619187458-karakterforskelle.pdf
 58. ^ https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/anmeldte-arbejdsulykker-i-tal/