Natura 2000-område nr. 106 Mandbjerg Skov

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Natura 2000-område nr. 106
Mandbjerg Skov
Geografi
Region Region Syddanmark
Kommune(r) Tønder Kommune
Areal 59 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 106 Mandbjerg Skov består af består af habitatområde nr. H 201 og omfatter 59 hektar, der ejes af Naturstyrelsen. Natura 2000-området ligger lige syd for Toftlund, i Tønder Kommune, i vandplanoplandene 1.10 Vadehavet[1].

Området er udpeget for at beskytte den værdifulde, gamle skovnatur med spredte enge. Det er et varieret skovområde med gammel naturlig løvskov. Skoven er domineret af eg og bøg, men også med forholdsvis store områder med ask. Skoven har været løvskov i lang tid, og der er partier, der aldrig har været jordbearbejdet. I skovens sydlige del ligger tre åbne eng-/mosearealer. Området ligger på en relativt jævn moræne-flade, der skråner mod nord. Afvandingen går til Febro bæk via et grøftesystem med ret begrænset fald. Der er partier med væld flere steder, bl.a. i skovengene.

Mandbjerg Skov ligger i et større landbrugsområde med ca. 6 km til det nærmeste større skovområde, og rummer blandt andet naturtyperne bøg på muld og ege-blandskov samt den prioriterede skovnaturtype elle- og askeskov.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]