Natura 2000-område nr. 109 Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Natura 2000-område nr. 109
Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø ⋅
Geografi
Region Region Syddanmark
Kommune(r) Kerteminde Kommune
Areal 4.328 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 109 Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø består af består af habitatområde H93 og fuglebeskyttelsesområde F77. Natura 2000-området ligger i Kerteminde Kommune, i vandplanopland 1.14 Storebælt [1]. Hele området omfatter ca. 4.328 ha, hvoraf knap 93% udgøres af hav. Øen Romsø udgør 109 ha.

Området er udpeget for at beskytte kyst- og havnaturtyper blandt andet som levested for Marsvin og havterne. Desuden de store og artsrige overdrev og skovnaturtyper på Romsø samt avneknippemose og rigkær på Hindsholm.

Områdets havnatur blev kortlagt i 2012 og den medtager i visse områder mulige boblerev og mulige biogene rev. Der fandtes

  • Sandbanke (1110): 449 ha
  • Bugt (1160): < 1 ha
  • Mulige biogene rev (1170): 1 ha
  • Biogene rev (1170): 6 ha
  • Rev (1170): 850 ha

Naturfredning[redigér | redigér wikikode]

På Romsø blev 40 hektar fredet i 1955 med henblik på at værne om øens stengærder, naturskov og tjørnekrat.[2] Ved Hverringe Gods blev i alt 330 hektar landbrugsjord, skov og uopdyrkede arealer (moser og enge) langs den 8 kilometer lange kyst rundt om Stavreshoved på det sydøstlige Hindsholm fredet i 1955 [3]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]