Natura 2000-område nr. 115 Østerø Sø

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Østerø Sø
Østerø- Knudshoved mod sydvest.jpg
Østerø Sø (til højre) og dens omgivelser set mod sydvest
Geografi
Region Region Syddanmark
Kommune(r) Nyborg Kommune
Areal 57 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 115 Østerø Sø er et EU-habitatområde (H99), der har et areal på i alt 57 ha, som er privatejet. Området omfatter den sydøstlige ende af halvøen Knudshoved, sydøst for NyborgFyn, og ligger ud til Storebælt.

Beskrivelse[redigér | redigér wikikode]

Østerø Sø er en kystlagune, og området er et marint forland, dannet efter sidste istid, som ud over søen omfatter strandsøer, strandvolde og strandenge. Området er et vigtigt yngle- og fourageringsområde for mange ande- og vadefugle, og på strandengene er der en artsrig vegetation.

De lave strandenge og strandsøer er vigtige yngle- og levesteder for padder, bl.a. findes strandtudse, springfrø og spidssnudet frø, der alle er opført på habitatdirektivets bilag IV.

Fredninger[redigér | redigér wikikode]

Hele Natura 2000-området er en del fredningen af Knudshoved fra 2004, et areal på 210 hektar. [1]

Videre forløb[redigér | redigér wikikode]

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Nyborg Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.7 Hovedvandopland Storebælt.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ Om fredningen på fredninger.dk