Natura 2000-område nr. 131 Gurre Sø

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Gurre Sø
Opklarende vejr efter en regnbyge ved Gurre Sø.jpg
Opklarende vejr efter en regnbyge ved Gurre Sø. Maleri af P.C. Skovgaard 1844
Geografi
Region Region Hovedstaden
Kommune(r) Helsingør Kommune
Areal 896 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Koordinater: 56°2′20″N 12°28′46″Ø / 56.03889°N 12.47944°Ø / 56.03889; 12.47944

Natura 2000-område nr. 131 Gurre Sø ligger omkring og nord for Gurre Sø ca. 6 kilometer vest for HelsingørNordsjælland. Det består af et habitatområde H115 og har et areal på 450 hektar hvoraf selve Gurre Sø udgør ca. 210 ha. Det meste af området er statsejet og er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Områdebeskrivelse[redigér | redigér wikikode]

Natura 2000-området omfatter Gurre Sø og omgivende skove og moser. Området er udpeget for at beskytte bl.a. søtyperne lobeliesø og kransnålalgesø, mosetyperne rigkær og hængesæk samt en række skovnaturtyper. Skovnaturtyperne i området er bøgeskove på muldbund, egeblandskov samt de to våde skovnaturtyper: elle- og askeskov samt skovbevoksede tørvemoser.

Gurre Sø er lavvandet, men har meget varierende dybdeforhold som følge af de talrige stenhobe og stenrev på søbunden, som er dannet i forbindelse med isens afsmeltning under sidste istid. Søen har engang været en meget ren lobeliesø. Den er i dag mere næringsrig og i større grad med bevoksninger f.eks. af kransnålalger. Søen er omgivet af en bredzone med rørskov, der er kraftigst ved dens vestside omkring fraløbet af Gurre Å. Stedvist rummer bredzonen også små hængesække og rigkær, ligesom en sø mod sydøst i området er helt omgivet af flydende rørskov og hængesæk. Gurre Søs nærmeste omgivelser udgøres mod nord og vest af skovområdet Horserød Hegn, og langs den sydlige del Gurre Vang. Skoven domineres stedvist af bøg på muldbund og indeholder en bræmme af mere våde skovnaturtyper langs søen. Sydvest for søen ligger den ret store tørvemose Sømosen, der i dag mest har skovbevoksning, men også rummer enkelte lysåbne hængesække og små åbne tørvegrave. Mod syd ligger Danstrup Hegn og Krogenberg Hegn og mod sydøst Nyrup Hegn der også er en del af Natura 2000-området

Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H 115 og ligger i Helsingør Kommune i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanopland 2.3 Øresund [1]

Fredninger[redigér | redigér wikikode]

Et areal på 67 hektar omkring Gurre Å ved vestenden af søen blev fredet i 1967.[2][3]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ Vandplan 2.3 Øresund
  2. ^ Om fredningen på fredninger.dk
  3. ^ Dahl, s. 49