Natura 2000-område nr. 137 Kattehale Mose

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Kattehale Mose
Geografi
Region Region Hovedstaden
Kommune(r) Allerød Kommune
Areal 8 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 137 Kattehale Mose ligger i Nordøstsjælland ca. 3,5 km nord for Farum. Natura 2000-området består af habitatområde H121 og har et areal på cirka 8 hektar hvoraf ca. 1 ha er statsejet.

Områdebeskrivelse[redigér | redigér wikikode]

Kattehale Mose var oprindeligt en lille højmose. Siden blev mosen brugt til tørvegravning, Det meste af den består derfor i dag af gamle tørvegrave med varierende vandstand, hvor der nu er udviklet småsøer og næringsfattige, mere eller mindre flydende bevoksninger med tørvemosser. Desuden er meget af mosen groet til med krat og skov siden tørvegravningen, selvom en del dog er ryddet i de senere år.

Det udpegede Natura 2000-område er delt i to, men er bundet sammen af den store naturfredning Allerød Sø - Kattehale Mose og godt 6 ha. ligger indenfor området. [1]

Udpegningsgrundlag[redigér | redigér wikikode]

I udpegningsgrundlaget for området indgår bl.a. de brunvandede søer og vandhuller i de tidligere tørvegrave. I udpegningen indgår desuden de åbne, mere eller mindre flydende arealer af hængesæk, hvor tørvemosser og andre planter knyttet til næringsfattig, sur bund er vokset hen over tørvegravene. Endelig indgår bl.a. arealer af skovbevokset tørvemose med især birk, der har bredt sig efter tørvegravningen.

Blandt de arter, som området er udpeget for, har det især betydning for Stor kærguldsmed, der yngler i nogle af tørvegravene. Desuden findes der stor vandsalamander i form af i hvert fald voksne individer. Mosen har i mere end hundrede år været kendt for sin specielle flora og insektfauna knyttet til mere eller mindre sure, næringsfattige naturtyper (inkl. småsøerne) og dødt ved. I Natura 2000-området lever også bl.a. spidssnudet frø, grøn mosaikguldsmed og muligvis arter af flagermus. Disse indgår ikke i udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, men er generelt beskyttet efter andre regler (såkaldte bilag IV-arter).

Natura 2000-området ligger i Halsnæs i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanopland 2.3 Øresund [2]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]