Natura 2000-område nr. 36 Nipgård Sø

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Nipgård Sø
Nipsgård Sø gæs.jpg
Nipgård Sø set mod nordøst
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Silkeborg Kommune
Areal 50 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 36 Nipgård Sø er en naturplan under det fælleseuropæiske Natura 2000-projekt. Planområdet, Nipgård Sø, er et habitatområde, med et samlet areal på ca. 50 ha, der består af 30 ha sø og 20 ha af det omgivende landareal; Området ligger i Silkeborg Kommune.

Beskrivelse[redigér | redigér wikikode]

Nipgård Sø

Nipgård Sø er en uregelmæssigt formet sø, i et landskab med mange dødishuller. Der er kun tilløb fra drængrøfter, og oplandet til søen er meget lille, men består af intensivt dyrkede landbrugsarealer. Afløbet er en gravet afvandingskanal, der oprindeligt blev etableret i forbindelse med en sænkning af vandstanden i søen, og er i lange perioder tørlagt. Det løber til Åresvad Å og videre i Karup Å. Søen, der tidligere har haft en større udstrækning med højere vandstand, er lavvandet med sandbund og er omkranset af sumpskov, rørsump og græssede enge. Enkelte steder vokser bl.a. dunhammer, næb-star og kalmus ud over søen.

Søen er udpeget på grund af den veludviklede undervandsvegetation. På lavt vand forekommer planter som strandbo, søpryd og svømmende sumpskærm, og på dybere vand findes en række langskudsplanter.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-planen er koordineret med Vandplan 1.2 Limfjorden.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]