Natura 2000-område nr. 44 Lild Strand og Lild Strandkær

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Lild Strand og Lild Strandkær
Geografi
Region Region Nordjylland
Kommune(r) Thisted Kommune
Areal 749 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 44 Lild Strand og Lild Strandkær består af klitnatur og søer beliggende mellem Hjardemål Klitplantage og Lild Klitplantage i Thisted Kommune i Thy.

Naturplanområdet Lild Strand og Lild Strandkær har et areal på 749 hektar, og er udpeget som EU-habitatområde nr. H185. I området der er findes flere naturtyper, som i kraft af deres flora og store arealmæssige udstrækning er af international betydning. I den yderste klit findes en zone med forklit og hvid klit efterfulgt af et stort og sammenhændende areal med grå/grøn klit I områderne med hvid klit og grå/grøn klit indgår også arealer med naturtypen havtornklit. Bag den yderste zone findes et stort og sammenhængende klitareal med klithede og grå/grøn klit i mosaikforekomster med klitlavning og grårisklit.

I nordenden af området,sydvest for Lild Strand, ligger lobeliesøen Lild Strandkær og mod syd findes de to brunvandede søer Bolbredning og Bjålum Sø. Ved Bagerhule findes ligeledes en brunvandet sø. I området omkring Bolbredning og Bjålum Sø er registreret et mindre område med hængesæk.

Området rummer flere sjældne planter, herunder Thy-Gøgeurt og rødliste-arterne Hjertelæbe, Skotsk Lostilk, Strandsnerle og Bjerg-Mangeløv.

Af det samlede areal på 749 hektar er 692 ha af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvoraf 618 ha er hede; 56 ha er mose, 18 ha er sø, og der er 800 m vandløb.

Fredninger[redigér | rediger kildetekst]

Området indgår i fire naturfredninger med et samlet areal på 1208 hektar:

  • Hjardemål Klit (346.8 ha fredet 1985) med det formål at bevare klithederne, samt næringsfattige søer
  • Nissekær (212 ha fredet 1955) med det formål at sikre mod tilstandsændringer i klitterne.
  • Lild Strand og Bulbjerg (527 ha ) ligeledes med det formål at sikre mod tilstandsændringer i klitterne.
  • Lild strandkær (122 ha fredet 1977) med det formål at sikre klitsøens bevarelse.[1]

Forløb[redigér | rediger kildetekst]

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-planen er koordineret med vandplanen 1.2 Limfjorden.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Om fredningen på fredninger.dk