Natura 2000-område nr. 47 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov
Tidligere tørvemose i Løvenholm Skov,
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Norddjurs Kommune
Areal 155 ha ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 47 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov består af 5 separate delområder, der ligger i et større løvskovsområde, Eldrup- og Løvenholm Skovene.

Eldrup Skov ligger i den sydvestlige del af området indeholder udelukkende skov, Løvenholm Langsø omfatter kun søen, mens de tre sidste delområder, Gjesing Mose, Sømose og Kragmose har en blanding af skov og lysåbne naturtyper. EU-habitatområdet H43 har et areal på i alt 155 hektar, hvoraf ca. 75 % af området er dækket af skov.

De tre moseområder har tidligere været en del af et meget stort højmoseområde på Djursland, der gik fra Fuglsø Mose i øst og Pindstrup Mose mod vest. Der er stadig rester af højmose og nedbrudt højmose i området, mens andre dele af den tidligere højmose er tilgroet med birkesump.

Målsætning for området[redigér | rediger kildetekst]

Den overordnede målsætning for Natura 2000-området er at områdets højmoser sikres, opnår en høj naturtilstand og udvides hvor de naturgivne forhold gør det muligt. Dette prioriteres højt og vil i et vist omfang ske på bekostning af de øvrige naturtyper i området. Eldrup Skov bevares som naturskov og Løvenholm Langsø opnår gunstig bevaringstilstand som brunvandet sø. Områdets økologiske integritet sikres i form af en for den en

Løvenholm Skov, Langsø, sur-vandet næringsfattig sø-type, der er sjælden i Danmark.

§3-naturtyper[redigér | rediger kildetekst]

Af det samlede areal på 155 hektar er 75 ha (48%) af arealet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvoraf 40 hektar er søer og vandhuller, 16 ha er hede; 19 ha er mose, og der er 0,8 km vandløb.

Forår, skovvej.

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Norddjurs Kommune, og naturplanen er koordineret med vandplanen 1.6 Djursland.

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]