Natura 2000-område nr. 62 Venø, Venø Sund

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Venø, Venø Sund
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Struer Kommune
Areal 2926 ha. ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 62 Venø, Venø Sund er et habitatområde (H55) Venø og Venø Sund og fuglebeskyttelsesområde (F40), der har et areal på i alt 2926 ha, hvoraf de 135 ha er landareal, mens resten udgøres af det lavvandede brakvandsområde omkring Venø.

Venø er ca. 8 km lang og op til 1,5 km bred og er beliggende umiddelbart nord for Struer i den sydvestlige del af Limfjorden. I Natura 2000-området indgår marine områder samt strandenge og klitnaturtyper ved Humlum og langs Venøs vestkyst, mens langt hovedparten af selve Venø ikke er er en del af området. Strandengene er bedst udviklet i området omkring den lavvandede Nørskov Vig, der er beliggende på Venøs nordspids. Området rummer endvidere mindre forekomster af heder og overdrev på kystskrænterne af Venø. Habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet er sammenfaldende. Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget af hensyn til ynglefuglene klyde og dværgterne, der især findes ved Nørskov Vig, samt lysbuget knortegås, der ofte fouragerer på strandengene for- og efterår.

Nørskov Vig er også vildtreservat der har til formål at beskytte rugende fugle i området mod forstyrrelse ved at regulere færdsel og sejlads i fuglenes yngletid mellem 1. april og 15. juli. Adgangsbegrænsningen er også for at beskytte forekomsten af spættet sæl, der har en hvileplads på den nordøstligste spids af Venø, Bradser Odde.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 40[redigér | redigér wikikode]

(T)=trækfugl, (Y)=ynglefugl

Fredninger[redigér | redigér wikikode]

I området er der et fredet område, Vejsbjerge-fredningen fra 1971 der omfatter tre arealer på i alt 4,4 ha, hvoraf ca. 1,5 ha er beliggende i natura 2000 området. Endvidere er der en fredning af Kleppen, hvorfra der er færgeforbindelse til Venø, for at sikre offentligheden adgang til arealet.

Videre forløb[redigér | redigér wikikode]

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Struer Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.2 Hovedvandopland Limfjorden [1]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden