Natura 2000-område nr. 70 Mose ved Karstoft Å

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Mose ved Karstoft Å
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Ikast-Brande Kommune.
Areal 26 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 70 Mose ved Karstoft Å er et habitatområde (H63), der har et areal på i alt et areal på 26 hektar.

Området ligger ca. 7 km sydsydvest for Brande i dalen til Karstoft Å, og er en rest af et tidligere meget stort sammenhængende moseområde, der bestod af både højmoser og kær, og er præget af tørvegravning. I nogle af de gamle tørvegrave er der nu lysåbne sekundære tørvelavninger hvor der vokser hvid- og brun næbfrø, liden ulvefod. Der forekommer også naturtypen hængesæk med sphagnum (tørvemosser) både i tørvelavninger og i de dybere tørvegrave. Sphagnum-floraen, der danner naturtypen hængesæk, er særdeles artsrig og bevaringsværdig. Mosen rummer nedbrudt højmose, der til dels er skovbevokset. Mod nord og øst, samt sydøst grænser natura 2000-området op til § 3-beskyttede lavbundsarealer i tilknytning til Karstoft Å. Området afgrænses mod østsydøst af den udrettede Harpes Bæk.

Søer[redigér | rediger kildetekst]

Der er fem småsøer (under 5 hektar) i området, og de fordeler sig med to søer med høj naturtilstand og tre søer med god naturtilstand.

Videre forløb[redigér | rediger kildetekst]

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Ikast-Brande Kommune , og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.8 Hovedvandopland Ringkøbing Fjord [1].

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]