Oj, svijetla majska zoro

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Ој, свијетла мајска зоро
dansk: O, lyse daggry i maj
Oj, svijetla majska zoro

Nationalhymne i Montenegro Montenegro
Forfatter Folkesang, redigeret af Sekula Drljević
Komponist Folkesang, redigeret af Žarko Mirković
Fra 2004 (officielt)

Lydfil
noicon

"Oj, svijetla majska zoro" (montenegrinsk kyrillisk: „Ој, свијетла мајска зоро”, dansk: "O, lyse daggry i maj") er den officielle nationalsang i Montenegro, og blev indført i 2004. Før sangen blev nationalsangen var det en populær folkemusikssang med mange variationer af teksten. Den ældste er dateret til 2. halvdel af det 19. århundrede, kendt som "O, lyse daggry af heltemod, o!", en populær montenegrinsk folkesang.

Tekster[redigér | rediger kildetekst]

Kyrilliske alfabet[redigér | rediger kildetekst]

Ој свијетла мајска зоро
Мајко наша Црна Горо
Синови смо твог стијења
И чувари твог поштења

Волимо вас, брда тврда,
И стравичне ваше кланце
Који никад не познаше
Срамотнога ропства ланце.

Док ловћенској нашој мисли
Наша слога даје крила,
Биће горда, биће славна
Домовина наша мила.

Ријека ће наших вала,
Ускачући у два мора,
Глас носити океану,
Да је вјечна Црна Гора.

Latinske alfabet[redigér | rediger kildetekst]

Oj svijetla majska zoro,
Majko naša Crna Goro,
Sinovi smo tvog stijenja
I čuvari tvog poštenja.

Volimo vas, brda tvrda,
I stravične vaše klance
Koji nikad ne poznaše
Sramotnoga ropstva lance.

Dok lovćenskoj našoj misli
Naša sloga daje krila,
Biće gorda, biće slavna
Domovina naša mila.

Rijeka će naših vala,
Uskačući u dva mora,
Glas nositi okeanu,
Da je vječna Crna Gora!

Dansk oversættelse[redigér | rediger kildetekst]

O strålende majmorgen
vor mor Montenegro
vi er barn af dine sten
og vogter din ærlighed

Vi elsker dig, dine stenede bakker
og dine vilde dale
som aldrig kendte til
kæderne af skamfuld slaveri

Mens vort sammenhold giver vinger
til vor sag, for Lovćen,
skal vi være stolte og fejre
vore kære fædreland.

En flod af vores bølger
løber ud i to hav
og bærer vidne om
at Montenegro varer evig!

Som sunget[redigér | rediger kildetekst]

Selvom der er officielle tekster bliver en masse vers gentaget for at følge den rytmiske sammensætning. For at synge sangen ordentligt, skal man følge teksten som dennee:

Montenegrinsk - Kyrilliske Montenegrinsk - Latinske Dansk oversættelse

1.
Ој свијетла мајска зоро
Ој свијетла мајска зоро
Мајко наша Црна Горо
Мајко наша Црна Горо

Синови смо твог стијења
Синови смо твог стијења
И чувари твог поштења
И чувари твог поштења

Волимо вас, брда тврда
И стравичне ваше кланце
Који никад не познаше
Срамотнога ропства ланце

Мајко наша Црна Горо
Мајко наша Црна Горо

2.
Ој свијетла мајска зоро
Ој свијетла мајска зоро
Мајко наша Црна Горо
Мајко наша Црна Горо

Док ловћенској нашој мисли
Наша слога даје крила,
Биће горда, биће славна
Домовина наша мила.

Ријека ће наших вала
Ускачући у два мора
Глас носити океану
Да је вјечна Црна Гора!

Глас носити океану
Да је вјечна Црна Гора!

Да је вјечна Црна Гора!

1.
Oj svijetla majska zoro
Oj svijetla majska zoro
Majko naša Crna Goro
Majko naša Crna Goro

Sinovi smo tvog stijenja
Sinovi smo tvog stijenja
I čuvari tvog poštenja
I čuvari tvog poštenja

Volimo vas, brda tvrda,
I stravične vaše klance
Koji nikad ne poznaše
Sramotnoga ropstva lance

Majko naša Crna Goro
Majko naša Crna Goro

2.
Oj svijetla majska zoro
Oj svijetla majska zoro
Majko naša Crna Goro
Majko naša Crna Goro

Dok lovćenskoj našoj misli
Naša sloga daje krila
Biće gorda, biće slavna
Domovina naša mila

Rijeka će naših vala
Uskačući u dva mora
Glas nositi okeanu
Da je vječna Crna Gora!

Glas nositi okeanu
Da je vječna Crna Gora!

Da je vječna Crna Gora!

1.
O strålende majmorgen
O strålende majmorgen
vor mor Montenegro
vor mor Montenegro

vi er barn af dine sten
vi er barn af dine sten
og vogter din ærlighed
og vogter din ærlighed

Vi elsker dig, dine stenede bakker
og dine vilde dale
som aldrig kendte til
kæderne af skamfuld slaveri.

vor mor Montenegro
vor mor Montenegro

2.
O strålende majmorgen
O strålende majmorgen
vor mor Montenegro
vor mor Montenegro

Mens vort sammenhold giver vinger
til vor sag, for Lovćen,
skal vi være stolte og fejre
vore kære fædreland.

En flod af vores bølger,
løber ud i to hav,
og bærer vidne om,
at Montenegro varer evig!

og bærer vidne om,
at Montenegro varer evig!

at Montenegro varer evig!

Historie[redigér | rediger kildetekst]

Original version[redigér | rediger kildetekst]

Det følgende er den ældste kendte version af nationalsangen, kendt som: "Lyse daggrund af heltemod, o!" ("Oj, Junaštva Svjetla Zoro, oj!"). Det blev spillet for første gang i offentligheden i 1863 i Nationalteateret i Beograd. Det var en sang som del af "Slaget om Grahovo eller blodfejden in Montenegro" (Бој на Грахову или крвна освета у Црној Гори) heroiske spil i tre dele.[1] Det er uvist om tekstens forfattere også er stykkets forfattere, navnlig følgende montenegrinske komponister/forfattere: faderen til Marko Car Jovan Car og en ukendt Obrad Vitković. Stykket og den montenegrinske folkesang blev også spillet / sunget i Nationalteateret igen i 1870 og 1876.[2] Dens første optegnelse i selve Montenegro daterer sig til 1887, da det var inkluderet i den almindelige skoleprogram for montenegrinske nationalsange for elever i 3. klasse.[3] Det blev genbekræftet i lærerens plan for montenegrinske skoler af 1888, hvilket tyder på, at det må have været en etableret folkevise i årtier inden da.

Serbisk - Kyrilliske Serbisk - Latinske Engelsk

Ој, јунаштва свјетла зоро,
Мајко наша Црна Горо!
На твојим се врлетима,
Разби сила душманима.

Једина си за слободу,
Ти остала српском роду.
Дат ће Бог и свјета мати
Да се једном све поврати!

Oj, junaštva svjetla zoro,
Majko naša Crna Goro!
Na tvojim se vrletima,
Razbi sila dušmanima.

Јedinа si zа slobodu,
Ti ostаlа srpskom rodu.
Dаt će Bog i svјetа mаti
Dа se јednom sve povrаti!

O, bright dawn of heroism,
Our mother Montenegro!
On your mountains,
Broke the force of the enemy.

Only you are still there,
For Serbian people to regain its freedom
God and Holy Mother's willing
Everything will be restored again!

2. verdenskrig[redigér | rediger kildetekst]

Sekule Drljević, der var partimand i et lille politisk parti som var aktiv i Kongeriget Jugoslavien i Montenegro kendt som det Montenegrinske Føderalistpartiet, omskrev teksten og udgav det i 1937 i bogen af den kroatiske forfatter af montenegrinsk oprindelse Savić Marković "Štedimlija" kendt som "Crvena Hrvatska" (Rød Kroatien). Da Nikola Hercigonja nedskrev Oj, svijetla majska zoro kort tid efter 2. verdenskrig sluttede i 1945, konkluderede han fejlagtigt, at Drljević var den oprindelige forfatter til sangen, og dette førte til dens betydeligt fald i popularitet som en montenegrinsk folkesang.

Serbisk Engelsk

Vječna naša Crna Goro,
Tvoj Lovćen je car Jadrana,
Ka seljaka tvojih djela,
Kad su čija opjevana?

Volimo vas, brda tvrda,
I stravične vaše klance
Koji nikad ne poznaše
Sramotnoga ropstva lance.

Lovćen nam je oltar sveti,
Vazda smo mu vjerni bili,
U njega smo vjerovali
I njime se ponosili.

Otkada je Badnje Veče
Našu vjeru očistilo,
Među nama, seljacima,
Nevjernika nije bilo.

Dok lovćenskoj našoj misli
Naša sloga daje krila,
Bit će gorda, bit će slavna
Domovina naša mila.

Slobode će čuvar biti
Naša brda, naše gore,
Dokle zemlju sunce grije
I dokle se ljudi bore.

Rijeka će naših vala,
Uskačući u dva mora,
Glas nositi oceanu,
Da je vječna Crna Gora.

Eternal Our Montenegro,
Your Lovcen is the Emperor of the Adriatic,
Like the peasants of your rocks,
When were they sang?'

We love you, the rocky hills,
And your horrifying gorges
That never came to know
The shameful slavery chains.

Lovcen is our Saint Oltar,
Forever were we to him faithful,
In it we have believed
And with it we were proud.

Ever since Christmas Evening.
Our faith cleansed,
Among us peasants,
No infidel there was.

As long as our Lovcen's thought
Our concord gives strength,
It shall be proud, it shall be famous
Our dear homeland.

Freedom's keeper shall be
Our hills, our highlands,
As long as the earth receives warmth from the sun
And as long as men are fighting.

Rivers of our waves shall,
Jumping into two seas
Bring the voice to the ocean
Eternal be our Montenegro.

Folkesang[redigér | rediger kildetekst]

Sangen har overlevet til i dag under forskellige navne og som en populær montenegrinsk folkesang under navnet "O, lyse daggry i maj" (Oj svijetla majska zoro). Denne version af sangen har været en af de flere versioner foreslået i 1993 under den første drøftelse af den officielle nationalsang, men hvor der ikke var enighed på grund af den omstridte melodiske værdi.[4]

Kyrilliske Latinske Engelsk

Ој свијетла мајска зоро,
Мајко наша Црна Горо,
Синови смо твог стијења
И чувари твог поштења.

Ловћен нам је олтар свети,
У њега смо сви заклети.
На Ловћену Његош спава
Најмудрија свјетска глава.

Дурмиторе је л' ти жао
Што се Ловћен опјевао?
-Не, нека га, нек' се пјева
Заслуга је Његошева.

Oj svijetla majska zoro,
Majko naša Crna Goro,
Sinovi smo tvog stijena
I čuvari tvog poštenja

Lovćen nam je oltar sveti,
U njega smo svi zakleti.
Na Lovćenu Njegoš spava
Najmudrija svjetska glava.

Durmitore je l' ti žao
Što se Lovćen opjevao?
-Ne, neka ga, nek' se pjeva
Zasluga je Njegoševa.

Oh bright dawn of May,
Mother ours Montenegro,
Sons we are of your rocks
And keepers of your honesty

Lovcen is our Altar of Sainthood,
In him we're all sworn.
On Lovcen Njegos sleeps
The wisest World's head.

Durmitor are you sorry
That Lovćen became famous?
-No, let it be, let it sing
Thankful for that is Njegos.

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Repertoire of the National Theatre in Belgrade 1868-1965, Sava V. Cvetkovic, Belgrade, 1966
  2. ^ Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, Borivoje Stojković, 1979.
  3. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 22. juli 2011. Hentet 25. november 2016.
  4. ^ PCNEN | Prve crnogorske elektronske novine

Eksterne links[redigér | rediger kildetekst]