Portia (måne)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Portia
Opdaget
3. januar 1986, af Stephen P. Synnott
Kredsløb om Uranus
Afstand til Uranus (massecenter)
  • Min. 66 090 km
  • Maks. 66 104 km
Halve storakse 66 097 km
Halve lilleakse 66 097 km
Excentricitet 0,0001
Siderisk omløbstid 12t 19m 0,13s
Synodisk periode
Omløbshastighed
  • Gnsn. — km/t
  • Min. — km/t
  • Maks. — km/t
Banehældning 0,087° i fh. t. Uranuss ækv.
Periapsis­argument; ω 222,400 °
Opstigende knudes længde; Ω 260,100 °
Omgivelser
Fysiske egenskaber
Diameter 135 km
Fladtrykthed
Overfladeareal 5,74·104 km²
Rumfang 1,29·106 km³
Masse 1,700·1018 kg
Massefylde 1300 kg/m³
Tyngdeacc. v. ovfl. 0,023 m/s²
Undvigelses­hastighed v. ækv. 209 km/t
Rotationstid 12t 19m 0,13s
(Bunden rotation)
Aksehældning 0
Nordpolens rektascension
Nordpolens deklination — °
Magnetfelt
Albedo 7 %
Temperatur v. ovfl. Gnsn. -209 °C
Min. — °C
Maks. — °C
Atmosfære
AtmosfæretrykhPa
Atmosfærens sammensætning

Portia er en af planeten Uranus' måner: Den blev opdaget den 3. januar 1986 ud fra billeder fra rumsonden Voyager 2, og fik lige efter opdagelsen den midlertidige betegnelse S/1986 U 1. Senere har den Internationale Astronomiske Union vedtaget at opkalde den efter Portia fra William Shakespeares skuespil Købmanden i Venedig. Månen Portia kendes desuden også under betegnelsen Uranus XII (XII er romertallet for 12).

Portia kredser så tæt på Uranus, at den fuldfører et omløb hurtigere end Uranus når at dreje en gang om sig selv. Konsekvensen af dette er, at tidevandskræfterne ganske langsomt tvinger Portias omløbsbane stadig tættere på Uranus, indtil den til sidst enten rammer Uranus, eller sønderdeles og efterlader en ny planetring omkring Uranus.