Spring til indhold

Sektorforskningsinstitutioner

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Sektorforskningsinstitutioner er danske statslige institutioner, der udfører forsknings-, udviklings-, udrednings- og rådgivningsopgaver til anvendelse inden for et specifikt område – enten i den politiske eller administrative beslutningsproces eller i relation til det pågældende områdes udvikling.

Opgaver[redigér | rediger kildetekst]

Typisk varetager institutionerne følgende opgaver i varierende omfang:

Relationer[redigér | rediger kildetekst]

Mellem universiteter, virksomheder og sektorforskningsinstitutioner er der en form for naturlig arbejdsdeling mht. løsning af forskningsopgaver. I alle lande med omfattende forskningsvirksomhed vil man kunne finde en sådan tredeling af "forskningslandskabet". Dog vil både den ressourcemæssige og organisatoriske fordeling kunne variere meget landene i mellem.

Principper[redigér | rediger kildetekst]

Sektorforskning bygger på et princip om nærhed til en politisk/administrativ eller erhvervsmæssig sektor i samfundet. Forskningskommissionen gav i sin betænkning følgende beskrivelse:

Typisk for sektorforskningsinstitutionerne er, at hovedformålet med deres forskning er relevans og anvendelighed for brugerne i bred betydning. Sektorforskningens relevans skal forstås således, at der er tale om problemorienteret forskning med et klart samfundsmæssigt sigte. Mål og rammer for forskningen afspejles gerne i en forskningsstrategi. Målene er således fastsat af andre instanser end forskerne selv, og der er ikke en tilsvarende bestemmelse om forskningsfrihed som i universitetsloven, hvorefter den enkelte forsker inden for sit faglige ansættelsesområde har forskningsfrihed med de forpligtelser, der følger af et ansættelsesforhold.

Fusioner[redigér | rediger kildetekst]

I oktober 2006 besluttede den Regeringen Anders Fogh Rasmussen II at fusionere en række af universiteterne med hinanden og med hovedparten af de danske sektorforskningsinstitutioner med virkning fra 1. januar 2007:

Endvidere var Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning blevet en del af Aarhus Universitet i 2006. Endelig er Statens Byggeforskningsinstitut blevet en del af Aalborg Universitet, mens Statens Institut for Folkesundhed er blevet en del af Syddansk Universitet.

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]