Wikipedia-diskussion:Aktuelle begivenheder

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Arkiverede diskussioner frem til oktober 2005

Formål med Aktuelle begivenheder[rediger kildetekst]

Det er vel de allerfærreste der bruger de aktuelle begivenheder på Wikipedias forside som deres rene kilde til nyheder, og derfor vil jeg foreslå at vi kun bruger den til at nævne begivenheder, som Wikipedia indeholder relevante artikler om, som det f.eks. gøres så udmærket på den engelske.

Eksempler på begivenheder der efter min mening ikke burde være nævnt:

 • 4. november - En arbejdsgruppe under regeringen fremlægger 49 forslag til en styrkelse af terrorberedskabet, herunder bl.a. øget videoovervågning, eliminering af brugen af taletidskort samt aflytning (telescanning) af hele områder.[1]

Her er datoen eneste link til en Wikipedia-artikel!

 • 2. november - DR fyrer 27 medarbejdere, heriblandt den prisbelønnede dokumentarjournalist Lars Engels. Reelt er der talte om en nedskæring på 100 arbejdspladser, da en del har valgt frivillige fratrædelsesordninger, og andre er blevet omplaceret.

DR er så kendt en institution at for få brugere vil få noget ud af henvisningen til denne (mindre) artikel, og Lars Engels har ikke en gang en artikel.

 • 11. november - På grund af den nye kommunalreform, forventer kommunerne at skulle bruge op til 4 milliarder kroner på sammenlægningen. Da regeringen kun er villig til at låne kommunerne 1 milliard, er kommunerne tvunget til at spare og gennemføre serviceforringelser.

Igen er der ikke meget at 'komme efter' her. Artiklerne der henvises til er sparsomme.

Alene udvælgelsen af de aktuelle begivenheder kan give problemer med Wikipedias neutralitet, og derfor er det vigtigt at de begivenheder der kvalificerer sig til forsiden kan fungere som relevante henvisninger til artikler. For mig at se er de aktuelle begivenheders formål at give Wikipedias brugere en nem genvej til forståelse af de ting der er oppe i nyhedsbilledet.

Hvis der er tilslutning til denne holdning, synes jeg vi bør arbejde efter dette fremover, så hvad mener I?

Jeg er nok tilbøjelig til at give dig ret. Og ja, det er svært at være NPOV på den slags, da der naturligt skal foregå et minimum af vinkling i udvælgelsen selv. Jeg er enig i, at "nyheder", der ikke indeholder nogle fornuftige links til artikler, er ligegyldige. Men så vil nyhederne jo påvirkes af, hvad vi gider skrive om. (husk forresten at signere dine indlæg) :) --Morten Barklund 11. nov 2005 kl. 17:07 (CET)
Man kunne også lade påvirkningen gå den anden vej, og skrive artikler om de emner, som de aktuelle begivenheder lægger op til. --Palnatoke 11. nov 2005 kl. 17:12 (CET)

Det ville være rigtig godt hvis den danske Wikipedia kunne få flere aktuelle artikler, men for at undgå for mange ikke-henvisende begivenheder, bør artiklerne skrives først og derefter nævnes efter min mening. For at vi ikke også skal fremstå som et halvhjertet forsøg på en nyhedstjeneste, vil jeg derfor foreslå at vi udvider den lille vejledning øverst på siden.

Hvad siger I til følgende? (tilføjelse er i kursiv):

>>Her kan du læse og skrive om aktuelle begivenheder.

Husk at de tilføjede begivenheder bør henvise til artikler på Wikipedia. Fremtidige begivenheder medtages ikke. Hold så vidt muligt teksten i nutidsformen.<< Denne gang med signering!: --Stork 12. nov 2005 kl. 21:28 (CET)

Jeg er enig i at et par af de nyeste artikler lugter lidt af bias i forhold til udvælgelsen. Især synes jeg det springer i øjnene, at man rapporterer regringens og EU-kommissionens endnu ikke vedtagne forslag - skulle det være aktuelle begivenheder? Og at DR fyrer nogen medarbejdere adskiller sig vel ikke rent objektivt fra at folk fyres andre steder - hvilket vi ikke rapporterer. Omvendt mener dog også som Palnatoke, at man godt kan have en nyhed, hvis bare der er en mulighed for at nyhedens centrale emne kan blive til en artikel på Wikipedia indenfor den nærmeste fremtid. Jeg vil have rapportet begivenheder som i den danske befolkning bredt anses for væsentlige (og ikke optakten til dem), knyttet til en bestemt dag og som har muligheden for at afføde eller læne sig op af en wikipediaartikel. Jeg ved ikke, hvordan det skulle formuleres i vejledningen. --Anjoe (Anders) 13. nov 2005 kl. 04:18 (CET)
Det bør ihverfald være sådan, at det ikke senere vil virke skævt at optage de pågældende aktuelle begivenheder i artiklerne om de forskellige datoer. Og i den sammenhæng er der altså nogle, der stikker ud som særdeles skæve på den aktuelle liste. Ud over de allerede nævnte synes jeg fx, at den her er mærkværdig:
Hvis nogen havde tilføjet det til siden om den 25. oktober ville vi formodentlig ikke have tøvet længe med at slette det igen. --Heelgrasper 13. nov 2005 kl. 09:21 (CET)
Jeg er helt på linje med Palnatoke, lad os da hellere skrive de artikler der mangler, efterhånden som vi hver især har tid og lyst. Det er da bedre vi har mere med så længe det er faktuelt forsvarligt. Kan se at samtlige aktuelle begivenheder er mine. Så jeg vil da bare lige sige at jeg godt kan se at Terrorpakken ikke er blevet vedtaget, men at den ikke skulle være vedkommende for en stor del af danmarks befolkning har jeg svært ved at se. REACH var dagen forinden ret bemærkelsesværdigt blevet godkendt i EU, og da Tyskland dagen efter meldte fra, måtte det jo med. DR's nedskæringer er en hændelse som har betydning for hele danmarks befolkning skulle jeg mene, eftersom at det vil påvirke medidækningen, at der bliver foretaget de besparelser. At der ikke er en artikel endnu om Lars Engels kan da ikke være et kriterie for ikke at nævne ham???? Så er der da mange væsentlige personer vi ikke må nævne rundtomkring ... --Kald mig Mads 16. nov 2005 kl. 23:10 (CET)

'Terrorpakken' er naturligvis vedkommende for Danmarks befolkning, men jeg tror simpelthen ikke på at der findes noget medlem af denne, der ikke allerede havde hørt om den inden vedkommende besøgte Wikipedia. Når den ikke giver adgang til uddybende Wiki-artikler er den derfor urelevant. På samme måde gælder det for kemikaliereformen. Der må dog være en grænse mellem disse nyheder og store nyheder hvor der er en god chance for, at der hurtigt bliver skrevet en artikel på den måde som Palnatoke skriver. Som jeg har skrevet før, er det utrolig vigtigt at vi ikke tror Wikipedia også er en nyhedstjeneste, for der findes et utal af websider der bringer langt bedre nyheder end hvad Wikipedia kan og skal præstere. De aktuelle begivenheder bør derfor i højere grad fungere som en genvej til de artikler som netop er i vælten, så brugere nemt kan få Wikipedias gode baggrundsinformation. På den engelske Wikipedia fungerer dette godt, og hvis den danske kunne nærme sig bare en smule ville det være godt.

Lige netop på de aktuelle begivenheder er det et fint kriterium at en så lidt vigtig person, som Lars Engels endnu ikke er omtalt på Wikipedia for at undlade ham, når begivenhederne nu ikke skal skrives som nyheder folk ikke allerede har hørt, men som nyheder folk gerne vil kende baggrunden bag eller have en uddybning af. Det er jo her Wikipedias styrke ligger. Og ærlig talt, en fyring af 27 personer? Det er jo ikke engang 1 % af DR's samlede antal ansatte.

I leksikon-wiki-artikler, hvor Lars Engels eller andre er relevante, skal de selvfølgelig nævnes selvom de endnu ikke har en artikel - ingen tvivl. Men de aktuelle begivenheder er der jo for henvisningernes skyld, ikke som et alternativ til dr.dk, eller hvad? Lad mig høre dine kommentarer. --Stork 26. nov 2005 kl. 16:15 (CET)

Lad mig lige høre om jeg har forstået dig korrekt:
 • Du mener at vi skal kun sætte aktuelle begivenheder på listen, hvis der allerede er en artikel om det? Den engelske Wikipedia er noget mere veludbygget end den danske, og derfor er der større sandsynlighed for at artiklerne er skrevet, eller bliver det hurtigt. Der er langt flere om arbejdet på den engelske. Derfor må vi gøre det på vores måde, og hvis du mener at det er bedst der ikke bliver skrevet om noget der ikke allerede er nævnt, så synes jeg det vil blive en lidt mangelfuld “aktuelle begivenheder”.
 • Hvis folk allerede har hørt om en begivenhed, er der ingen grund til at nævne den? Det forstår jeg ikke helt.
 • Jeg er ikke helt sikker på hvad du mener med “på samme måde gælder det for kemikaliereformen”. Der er som du kan se oprettet en artikel om kemikaliereformen, og sådan kommer der hen ad vejen mere kød på.
 • Palnatoke skriver vist ikke noget om at kriteriet skal være at der er en god chance for at der bliver skrevet en artikel om det? Men det mener du? Hvem (og hvordan) skal vurdere hvor stor chancen er for at en artikel bliver skrevet?
 • Mht. DR, er der reelt tale om en nedlæggelse af 100 stillinger (hvilket også fremgår) svarende til 4% af de fastansatte. Denne nyhed er der en relevant artikel om, så hvorfor ikke nævne den, når den blev nævnt i samtlige store aviser den dag? Hvilke kriterier opfylder den ikke?
 • Hvilke kriterier skal vi bedømme personer der nævnes udfra? Hvis man skulle skrive dokumentarjournalistikkens danmarkshistorie og ikke tog Lars Engels med, ville det være en alvorlig fejl.
Aktuelle begivenheder, bør være netop det: Aktuelle. Listen bliver så vidt jeg ved også brugt til at fylde nye dato sider op med … er det ikke rigtigt? Og selvom der ikke er en artikel om George Best endnu, så er det da en væsentlig aktuel begivenhed at få med, også selvom jeg ikke aner hvem han er. Wikipedia er jo, som jeg ser det, et værk i bevægelse, ikke en bog som først udkommer når det hele er klart og korrigeret. --Kald mig Mads 27. nov 2005 kl. 02:35 (CET)

Ja, jeg mener at nogle nyheder er så små at de ikke hører hjemme på forsidens aktuelle begivenheder, især hvis de ikke har nogle relevante Wiki-artikler. Jeg synes at vi skal passe på ikke at sende for mange besøgende fra forsiden og direkte ind i 'tomme artikler'. Måske kunne forfattere til aktuelle artikler, selv tilføje begivenheden, når der var blevet mulighed for nogle 'blå links'? Hvis du har ret og de rødlinkede begivenheder alligevel bare optræder for at komme på datosiderne senere, kan vi så ikke bare skrive dem ind direkte? Det handler om hvad vi synes er vigtigst: At vise folk at vi også ved det som "samtlige store aviser" ved, eller om besøgende skal have en nem mulighed for at komme ind til baggrundsartikler på Wikipedia.

Prøv at forklare hvorfor det er væsentligt at nævne George Bests dødsfald på forsiden, når det eneste vi kan fortælle om ham er at han var en god fodboldspiller? Mit problem med en sådan nyhed er ikke angående selve nyhedsværdien - og der er ikke noget galt i at nedskrive disse ting på Wikipedia - men behøver en sådan lille information optage plads på forsiden, når de eneste henvisninger drejer sig om alkohol og fodboldspillere generelt? Jeg tror det er her sagens kerne ligger; om alle aktuelle begivenheder behøver at fremgå på forsiden, eller om vi kan nøjes med dem der kan give de besøgende en reel værdi, nemlig henvisninger til uddybende artikler.

 • Så hvis Wikipedia ikke indeholder mere information om en nyhed, er der Ja ingen grund til at nævne den på forsiden.
 • Sorry, jeg havde ikke set at kemikaliereformen nu har fået en artikel, hvilket naturligvis gør den til en god aktuel nyhed. Det tog dog en uge, i hvilken man godt kunne have undværet det røde link efter min mening.
 • Nej det skriver han ikke. Du har ret i at det vil blive for uforudsigeligt hvilke nyheder der vil få baggrundsartikler, og som nu skrevet er det nok bedre at sådanne nyheder først kommer på forsiden når de har fået en baggrundsartikel.
 • Man kan diskutere hvor relevant den mindre, generelle artikel om DR er for fyringen, men okay.
 • ALLE relevante personer skal naturligvis med i de almindelige Wiki-artikler såsom f.eks. dokumentarjournalistikkens danmarkshistorie. Jeg har nok ikke udtrykt det klart nok, men det drejer sig om de aktuelle begivenheder på forsiden, hvor jeg synes det er et fint udladelseskriterium at en person endnu ikke har en artikel. --Stork 27. nov 2005 kl. 11:49 (CET)
Jeg er ikke enig :) fordi røde links kan være med til at anspore til at nogen giver sig i kast med den artikel. Og på den måde får vi artikler med som ikke er begrænset til faste bidragyderes referencer. --Kald mig Mads 28. nov 2005 kl. 09:44 (CET)
Apropos røde links, kan jeg se at der er et par stykker lige herover; I må meget gerne skrive noget på jeres brugerside - det hjælper os andre til at få en idé om hvem I er. --Palnatoke 28. nov 2005 kl. 10:23 (CET)

Hvad hed Kuwaits emir?[rediger kildetekst]

Navnet på Kuwaits emir bliver stavet anderledes i nyheden om hans død her på siden end i artiklen om Kuwait. Det bør nok være det samme, men jeg kan ikke lige huske, hvordan vi plejer at transkribere og derfor heller ikke afgøre, hvad der skal rettes til hvad. --Heelgrasper 15. jan 2006 kl. 17:33 (CET)

har dopet sig?[rediger kildetekst]

"Phonak cykelholdet siger i en pressemeddelse, at tourvinderen Floyd Landis har dopet sig under 17. etape. af dette års tour."

No - they said he failed a drug test - they did NOT say that he doped. That's a huge inaccuracy. I would re-write it myself but my Danish isn't good enough.

Nyheder på forsiden[rediger kildetekst]

Hej. Jeg har lige et spørgsmål. Skal nyheder tilføjes både denne side og Skabelon:Forside_Aktuelt. Der er f.eks. en nyhed om Venstres politiske ordfører på sidstnævnte (altså vist på forsiden), som ikke er på denne side, men jeg er lidt i tvivl om hvorvidt de følger hinanden. Det er rart at vide hvis jeg finder på at tilføje en nyhed på et tidspunkt. --Bjarke Walling 8. sep 2006 kl. 09:16 (CEST)

Valget i Sverige[rediger kildetekst]

Teksten om Sveriges valg d. 17. september skal opdateres. Vil nogen rette det? Jeg ved ikke selv hvordan.--NN 23. sep 2006 kl. 10:59 (CEST)

Tidsliniens retning[rediger kildetekst]

Nu ved jeg godt at denne diskussion mest handler om indholdet på "aktuelle begivenheder". Men når jeg kigger på listen, falder det mig hurtigt ind - Hvorfor skal listen starte ved februar og videre til marts. Selvom siden ikke vil bruges til en nyheds "database", så syntes jeg det ville være mere optimalt at lave listen om så den havde de nyeste begivenheder øverst. Ligesom vi ser på online aviserne, nyhederne og tilmed blogs. (hvor skal jeg scrolle ned for at se marts f.eks.??) (Skrev Pernille.thorsen (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Den naturlige retning for en tidslinje er vel læseretningen - så vil de begivenheder, der hænger sammen, blive nævnt i konsekvens-rækkefølge; således vil rydningen af Ungdomshuset komme før urolighederne. Det er rigtigt at nyhedsmedier (i bred forstand) sætter deres nyheder op i modsat rækkefølge, men de har fokus på den aktuelle udvikling og skal heller ikke vende dem om, når de indføjer dem i artikler. --Palnatoke 6. mar 2007 kl. 12:18 (CET)
Jeg er enig i, at tidslinjer naturligt vises i stigende kronologisk rækkefølge, især når det gælder handlingsforløb med et veldefineret starttidspunkt eller hændelser for længe siden. Jeg synes dog, at nærværende side minder mere om en oversigt over seneste nyt end en tidslinje. Og for den slags oversigter er traditionen derimod helt overvejende det modsatte. Her er brugssituationen, at brugeren vender tilbage jævnligt og altid får det nyeste og/eller vigtigste vist øverst. Det virker pudsigt, at man trykker på Flere nyheder eller Aktuelle begivenheder og dernæst skal rulle helt ned i bunden af siden for at finde de mest aktuelle begivenheder. Når siderne overgår til arkiv, synes jeg dog, at situationen er en anden, og her giver stigende kronologisk rækkefølge mere mening. Jeg er med på, at man ikke uden videre kan vende sorteringsretningen, og det er måske ikke umagen værd at bruge krudt på at gøre det manuelt. Men såfremt man kunne finde en teknisk løsning, ville jeg finde det optimalt at have denne side sorteret med de nyeste begivenheder først, mens arkivet var sorteret med de ældste begivenheder først.--C960657 17. jun 2007, 21:05 (CEST)

Mulig kombinering af Aktuelle begivenheder med årstalsartiklen[rediger kildetekst]

Jeg finder det lidt ærgerligt, at vi er i gang med at etablere to steder, hvor man potentielt kan finde begivenheder fra et år. Nemlig {{Aktuelle begivenheder 2008}} og 2008 (gælder også for 2009). Kan vi ikke finde en måde at kombinere de to på? Problemet er, at nogle begivenheder står det ene sted, nogle det andet, og nogle står begge steder - og i så fald ofte på forskellige måder. Prøv selv at sammenligne de to herover.

Egentlig burde det være nemt, da den første jo er en skabelon. Så kan man jo bare sætte den ind under begivenheder i årstalsartiklen, men desværre er der den lille detalje, at årstalsartiklens kronologi går oppefra og ned, mens skabelonens viser de nyeste øverst. Ville det være håbløst at ændre skabelonens orientering, så den på fornuftig vis kan passe ind i årstalsartiklens kronologi?

Hvis der er andre, der kan se fidusen i dette, kan vi en tilsvarende ændring for aktuelle sportsartikler - se Portal:Sport. Det vil desværre blive mere besværligt, da arkiv-artiklerne her er almindelige artikler. De bør så ændres til skabeloner på samme måde som her. --Arne (Amjaabc) 20. jan 2009, 19:50 (CET)

Jubilæer, fødselsdage og lignende[rediger kildetekst]

Jeg vil mene at jubilæer, fødselsdage og lignende kun kan være "aktuelle begivenheder", hvis deres fejring eller markering i sig selv er en begivenhed. Regentjubilæer og -fødselsdage kan således være begivenheder, men at tilfældige firmaer har været på det danske marked i 10 eller 25 år er ret irrelevant. --Palnatoke (diskussion) 12. jan 2013, 11:59 (CET)

Hej Palnatoke.
Jeg er ikke enig. Arrivas 10-års jubilæum var en begivenhed i både Silkeborg og Aarhus bl.a. fordi Arrivas indtog i 2003 i Midt- og Vestjylland i sig selv var banebrydende som den første private aktør på de danske skinner og fordi Arriva derfor har en markant profil i bl.a. Danmarks næststørste by.
Jeg synes endvidere ikke, at wikipedia kun bør omfavne regentjubilæer og udelukke private virksomheders jubilæer, da disse også sagtens kan have en vigtig plads i samfundet.
Er du sød ikke at slette, før diskussionen er bragt til ende. Det minder om at skyde først og spørge bagefter. --Morten Haagensen (diskussion) 12. jan 2013, 17:43 (CET)
Med andre ord: Det var en begivenhed for ti år siden. Når artiklen Arriva ikke med et eneste ord omtaler markeringen af jubilæet, er det svært at tro at det er frygteligt relevant. --Palnatoke (diskussion) 13. jan 2013, 12:25 (CET)
Du har ret i, at begivenhederne - der nævnes på forsiden - også bør fremgå af den artikel, der henvises til. Arriva-artiklen er nu udbygget med oplysninger om jubilæet. Fremover bør dikussionen tage sit udgangspunkt i begivenhedens/jubilæets relevans snarere end, hvorvidt der er tale om statslige eller private virksomheder. --Morten Haagensen (diskussion) 13. jan 2013, 16:13 (CET)
Det gør den nu også - statslige virksomhedsjubilæer er ikke anderledes. Og konkret er der tale om en "begivenhed", som stort set ikke er blevet bemærket andre steder end på strækningen Herning-Aarhus. --Palnatoke (diskussion) 13. jan 2013, 21:08 (CET)
Tilbage til emnet: Hvor store skal jubilæumsfejringer være, for at de kvalificerer sig til "aktuelle begivenheder"? Jeg vil mene at særdeles få af disse fejringer er relevante, Morten sætter bjælken noget lavere, men hvad siger andre? --Palnatoke (diskussion) 20. jan 2013, 22:34 (CET)
Jeg må sige, at jeg nok også er mere på linje med Palnatoke i denne forbindelse. Jeg mener, at vi skal holde os til selvstændige begivenheder ("roden" om jeg så må sige) - det er i hvert fald den bane, jeg selv følger, når jeg sætter begivenheder på. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 20. jan 2013, 22:46 (CET)

Biografprimiere?[rediger kildetekst]

Hej. Hvad laver informationen om en dansk filmprimiere i boksen "Aktuelle Begivenheder". Jf. tidligere diskussioner på denne side, har jeg forstået at ikke fødselsdage/jubilæer o.l. er relevante, så mener jeg ikke at en tilfældig filmprimiere er relevant. Er det bare mig? --Mvh Jonas Søby 21. feb 2013, 21:44 (CET)

Jeg synes også, at det er en noget perifer begivenhed at nævne her. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 21. feb 2013, 21:55 (CET)
Jeg synes det er blevet en form for "rollemodel". Nu nævnes skytten også? --Mvh Jonas Søby 2. mar 2013, 12:36 (CET)

Opdatering af retningslinjerne[rediger kildetekst]

Med udgangspunkt i Jonassoebys og mine egne kommentarer ovenfor kunne jeg godt tænke mig en bredere diskussion af retningslinjerne for at sætte punkter på Aktuelle begivenheder. Efter min mening kommer der lidt for mange mindre betydningsfulde begivenheder på, og det kan skyldes, at der ikke rigtig skrives noget om dette i retningslinjerne. Personligt synes jeg ikke, at en dansk biografpremiere er væsentlig nok til at komme med her. Jeg synes heller ikke, at en række sportsresultater hører hjemme her - de skal i hvert fald være virkeligt store. Bemærk, at vi jo har portaler (Portal:Film, Portal:Sport etc.), hvor nogle nyheder specifikke for et område fint kan nævnes, selv om de ikke hører hjemme her.

Til gengæld har jeg ikke nogen problemer med, at der anlægges en dansk synsvinkel for relevansen, hvilket fx kan betyde, at en dansk Oscar (som sidste år) eller et vældig markant dansk sportsresultat kommer med. Ligeledes er et dansk valg, et specielt dansk vejrfænomen og lignende ok at nævne, også selv om man ikke ville nævne det tilsvarende, hvis, det var i Portugal etc. Kommentarer imødeses! --Arne (Amjaabc) (diskussion) 2. mar 2013, 13:20 (CET)

Opdateret med Lars Vilks' dødsfald[rediger kildetekst]

Hej gode folk! Jeg har opdateret forsiden med Muhammed-tegneren Lars Vilks' dødsfald i en trafikulykke i Sverige, men af en eller anden grund bliver mine ændringer i 'Flere aktuelle begivenheder' ikke vist. Det er underligt, og jeg kan ikke se, hvad jeg præcist gør galt.

Er der nogen, der kan hjælpe?

Frederik Glerup Christensen (diskussion) 4. okt 2021, 11:10 (CEST)


Hej igen! Måske var jeg bare utålmodig, men det ser rigtigt ud igen nu!

Frederik Glerup Christensen (diskussion) 4. okt 2021, 11:18 (CEST)