Wikipedia:Dagens skandinaviske artikel/maj 2011

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning


Dagens skandinaviske artikel-arkiv for 2015
Januar - Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - December

Dagens skandinaviske artikel-arkiv for 2014
Januar - Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - December


Wikipedia:Dagens skandinaviske artikel - tidligere år

I dag er det søndag, 16. juni 2019; klokken er 03:49 (UTC)

Hvis dagens artikel på forsiden ikke viser dagens artikel for dagen i dag, så er det sandsynligvis fordi cachen ikke er opdateret korrekt.
Tryk på dette link for at opdatere forsiden til den korrekte dagens artikel.
Tryk på dette link for at gøre det samme for denne side .

Dagens skandinaviske artikel[redigér wikikode]

Et arkiv over dagens skandinaviske artikler der blev vist på forsiden. Artiklerne følger en rotationsordning, da de andre skandinaviske Wikipediaer ikke skifter artikel hver dag:

Artiklerne kan hentes her[redigér wikikode]

Skanwiki - dette er at foretrække, eftersom de her allerede ligger færdig-formaterede til brug på den danske wikipedia:


Hvis de ikke endnu ligger klar på Skanwiki, kan du gå direkte til disse steder:1. maj

Hästar

Uddatåiga hovdjur (Perissodactyla) är en ordning i klassen däggdjur. Som namnet antyder har de ett ojämnt antal tår vid fötterna. Det tre recenta (nu levande) familjerna hästdjur (Equidae), noshörningar (Rhinocerotidae) och tapirer (Tapiridae) omfattar tillsammans 17 till 19 arter (beroende på auktoriteten). Att dessa djur, som i utseende är ganska olika varandra, är släkt upptäcktes av zoologen Richard Owen under 1800-talet, som även skapade begreppet uddatåiga hovdjur ("odd-toed ungulates"). Alla arter är växtätare. Ordningens utbredningsområde har minskat betydligt under de senaste 20 000 åren.

På grund av anpassningen av de olika arterna till de skilda levnadsområdena finns stora skillnader i kroppsbyggnaden. Det finns dock gemensamma drag i uppbyggnaden av extremiteterna och tänderna. För alla levande, och de flesta utdöda, arterna gäller att de är jämförelsevis stora. Noshörningar är efter elefanterna de näst största däggdjuren på land. Den utdöda arten Paraceratherium, som var en noshörningart utan horn och som levde i oligocen, räknas som det största landlevande däggdjuret över huvud taget. Andra arter som de utdöda hästdjuren i släktet Hyracotherium var, med en mankhöjd av 20 centimeter, betydligt mindre. Med undantag av avlade dvärghästraser ligger kroppens längd mellan 180 och 420 cm och vikten mellan 150 och 3 500 kg. Medan noshörningar är utrustade med en tjock överhud och nästan saknar hår har hästdjur och tapirer en kort och tät päls. De flesta arter är grå- eller brunaktig färgade men sebror har en teckning med flera svarta remsor och även unga tapirer bär remsor. Läs mer
se - historik


2. maj

De fire vernedyktighetsmedaljene - én for hver våpengren, er de mest utbredte militære medaljene i Norge

Liste over dekorasjoner godkjent til bruk på norsk militær uniform er en oversikt over ordener, medaljer og ferdighetsmerker som er godkjent av Forsvaret til bruk på norsk militær uniform. Oversikten følger den gruppering og rekkefølge som ble fastsatt av Forsvarssjefen i 2009.

Utmerkelsene i gruppe 1 er de samme som er rangert ved kongelig resolusjon, senest i 2007. Oversikten omfatter både militære og sivile utmerkelser. Selv om oversikten gjelder bruk på norsk militær uniform, er oversikten samtidig den mest omfattende offisielle rangering av utmerkelser i norsk sammenheng. Forsvarssjefens direktiv legger opp til et «harmonisert regelverk hvor rekkefølgen av dekorasjoner er uavhengig av etat.» Les mer…
se - se norsk - diskussion - historik


3. maj

Leoš Janáček (1854–1928)

Leoš Janáček (1854-1928) var en tjeckisk tonsättare, musikteoretiker, folklorist, publicist och lärare. Han var inspirerad av mährisk och slavisk folkmusik i sina egna modernistiska kompositioner. Fram till 1895 hängav han sig huvudsakligen åt folkmusikforskning och hans egna tidiga verk var inspirerade av samtida tonsättare som Dvořák. Hans senare, mogna verk innehåller hans tidigare studier av nationell folkmusik i en modern och mycket originell syntes, till en början tydlig i operan Jenůfa, som hade premiär 1904.

Jenůfas (ofta kallad en mährisk nationalopera) succé i Prag 1916 gav Janáček tillträde till världens stora operascener. Hans senare verk är de mest uppskattade, såsom den symfoniska dikten Sinfonietta, den oratorielika Glagolitisk mässa, rapsodin Taras Bulba, stråkkvartetter, andra kammarmusikverk och operor. Han betraktas, tillsammans med Dvořák och Smetana, som en av de mest betydande tjeckiska tonsättarna. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


4. maj

Jordskokk

Jordskokk er ein fleirårig urt i korgplantefamilien. Planta kjem frå Nord-Amerika og blir dyrka for rotknollane. Knollane har vore viktig i nokre europeiske samfunn som dyrefôr og som menneskeføde. Planta vart i stor grad konkurrert ut av potetene da dei kom ut på 1700-talet. Knollane er ujamne og liknar litt på store ingefærrøter. I motsetnad til dei fleste andre knollar inneheld dei ikkje karbohydratet stive, men inulin (må ikkje forvekslast med insulin). Han kan difor vere veleigna i kosten til diabetikarar. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


5. maj

De fire vernedyktighetsmedaljene - én for hver våpengren, er de mest utbredte militære medaljene i Norge

Liste over dekorasjoner godkjent til bruk på norsk militær uniform er en oversikt over ordener, medaljer og ferdighetsmerker som er godkjent av Forsvaret til bruk på norsk militær uniform. Oversikten følger den gruppering og rekkefølge som ble fastsatt av Forsvarssjefen i 2009.

Utmerkelsene i gruppe 1 er de samme som er rangert ved kongelig resolusjon, senest i 2007. Oversikten omfatter både militære og sivile utmerkelser. Selv om oversikten gjelder bruk på norsk militær uniform, er oversikten samtidig den mest omfattende offisielle rangering av utmerkelser i norsk sammenheng. Forsvarssjefens direktiv legger opp til et «harmonisert regelverk hvor rekkefølgen av dekorasjoner er uavhengig av etat.» Les mer…
se - se norsk - diskussion - historik


6. maj

Leoš Janáček (1854–1928)

Leoš Janáček (1854-1928) var en tjeckisk tonsättare, musikteoretiker, folklorist, publicist och lärare. Han var inspirerad av mährisk och slavisk folkmusik i sina egna modernistiska kompositioner. Fram till 1895 hängav han sig huvudsakligen åt folkmusikforskning och hans egna tidiga verk var inspirerade av samtida tonsättare som Dvořák. Hans senare, mogna verk innehåller hans tidigare studier av nationell folkmusik i en modern och mycket originell syntes, till en början tydlig i operan Jenůfa, som hade premiär 1904.

Jenůfas (ofta kallad en mährisk nationalopera) succé i Prag 1916 gav Janáček tillträde till världens stora operascener. Hans senare verk är de mest uppskattade, såsom den symfoniska dikten Sinfonietta, den oratorielika Glagolitisk mässa, rapsodin Taras Bulba, stråkkvartetter, andra kammarmusikverk och operor. Han betraktas, tillsammans med Dvořák och Smetana, som en av de mest betydande tjeckiska tonsättarna. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


7. maj

Jordskokk

Jordskokk er ein fleirårig urt i korgplantefamilien. Planta kjem frå Nord-Amerika og blir dyrka for rotknollane. Knollane har vore viktig i nokre europeiske samfunn som dyrefôr og som menneskeføde. Planta vart i stor grad konkurrert ut av potetene da dei kom ut på 1700-talet. Knollane er ujamne og liknar litt på store ingefærrøter. I motsetnad til dei fleste andre knollar inneheld dei ikkje karbohydratet stive, men inulin (må ikkje forvekslast med insulin). Han kan difor vere veleigna i kosten til diabetikarar. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


8. maj

Harlech Castle var en av flera borgar som byggdes av Edvard I för att befästa sin erövring.

Wales historia börjar efter den senaste istiden, medan dess skrivna historia börjar med romarnas ankomst år 48 e.Kr. Wales blev en del av den romerska provinsen Britannien och stod under romerskt styre ända tills legionerna drogs tillbaka runt år 400. Under de följande århundradena bildades kungariken som Gwynedd och Powys och landet kristnades. Den tidiga medeltiden kantades av de walesiska kungarikenas strider mot de engelska och till slut mot normanderna, som nådde de walesiska gränserna runt 1067. 1282 anslöts Wales till det engelska kungariket. Owain Glyndŵr ledde ett uppror under tidigt 1400-tal och fick kontrollen över Wales under några år innan den engelska kronan kunde återta sitt styre. På 1500-talet antogs lagar som fullständigt införde Wales i England. Under 1800-talet upplevde särskilt sydöstra Wales en snabb industrialisering och en dramatisk folkökning. I dessa områden talades kymriska, men de blev mer och mer anglifierade under slutet av århundradet. Läs mer
se - historik


9. maj

Jonas Lie som politijurist før krigen

Jonas Lie (1899-1945) var en norsk jurist, politiembedsmann, forfatter og politiker for Nasjonal Samling.

Som sønnesønn av den berømte forfatteren Jonas Lie har han tidvis blitt kalt Jonas Lie den yngre. Han gjorde seg i mellomkrigstiden bemerket som en anerkjent kriminalforfatter og som politijurist som ledet aksjoner mot streikende arbeidere.

Under andre verdenskrig var han politiminister både i Terbovens «regjering» og i Quislings andre regjering, hvor han ble kjent som representant for en tyskvennlig linje. Dette gjorde at han ble møtt med mistenksomhet og manglende tillit innen de NS-kretser som var nasjonalistisk innstilt, og ble særlig forhatt innen motstandskretser i Norge under andre verdenskrig. Les mer…
se - se norsk - diskussion - historik


10. maj

Den första illustrationen i den första rullen av Henry Grace à Dieu, det största skeppet i den engelska flottan under Henrik VIII.

Anthonyrullen (Anthony Roll) är en förteckning över skepp i den engelska flottan i mitten av 1540-talet under Henrik VIII. Den innehåller illustrationer av 58 fartyg samt förteckningar över deras storlek, besättning, beväpning och utrustning.

Anthonyrullen är det enda kända fullt illustrerade förteckningen över fartyg i den engelska flottan från Tudorperioden (1485-1603). Inventarielistorna har varit värdefulla som historiska källor, men illustrationerna av fartygen har varit mindre användbara eftersom de är enkla och gjorda efter en form av schablon. Trots det så har återgivningarna varit användbara för studier av Tudorperiodens heraldik, flaggor och fartygsutsmyckning.

De enda kända avbildningarna av kända fartyg från Tudorperioden, som Henry Grace à Dieu och Mary Rose finns i Anthonyrullen. Eftersom Mary Rose sjönk nästan helt intakt och bärgades framgångsrikt 1982 har man kunnat jämföra informationen i rullarna med de fysiska kvarlevorna av Mary Rose, något som har bidragit till bättre förståelse för 1500-talets marina historia. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


11. maj

Eit simulert svart hòl med ti gonger så stor masse som sola.

Den generelle relativitetsteorien, ofte berre kalla Generell relativitet, er ein teori om gravitasjon som vart publisert av Albert Einstein i 1915. Han sameinar den spesielle relativitetsteorien og Newton sin universelle gravitasjon med ideen om at gravitasjonen ikkje er ei kraft i tradisjonell meining, men ein manifestasjon av at romtida vert bøygd. Denne bøyinga vert avgjort av energien og materien si fordeling i rommet. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


12. maj

Jonas Lie som politijurist før krigen

Jonas Lie (1899-1945) var en norsk jurist, politiembedsmann, forfatter og politiker for Nasjonal Samling.

Som sønnesønn av den berømte forfatteren Jonas Lie har han tidvis blitt kalt Jonas Lie den yngre. Han gjorde seg i mellomkrigstiden bemerket som en anerkjent kriminalforfatter og som politijurist som ledet aksjoner mot streikende arbeidere.

Under andre verdenskrig var han politiminister både i Terbovens «regjering» og i Quislings andre regjering, hvor han ble kjent som representant for en tyskvennlig linje. Dette gjorde at han ble møtt med mistenksomhet og manglende tillit innen de NS-kretser som var nasjonalistisk innstilt, og ble særlig forhatt innen motstandskretser i Norge under andre verdenskrig. Les mer…
se - se norsk - diskussion - historik


13. maj

Den första illustrationen i den första rullen av Henry Grace à Dieu, det största skeppet i den engelska flottan under Henrik VIII.

Anthonyrullen (Anthony Roll) är en förteckning över skepp i den engelska flottan i mitten av 1540-talet under Henrik VIII. Den innehåller illustrationer av 58 fartyg samt förteckningar över deras storlek, besättning, beväpning och utrustning.

Anthonyrullen är det enda kända fullt illustrerade förteckningen över fartyg i den engelska flottan från Tudorperioden (1485-1603). Inventarielistorna har varit värdefulla som historiska källor, men illustrationerna av fartygen har varit mindre användbara eftersom de är enkla och gjorda efter en form av schablon. Trots det så har återgivningarna varit användbara för studier av Tudorperiodens heraldik, flaggor och fartygsutsmyckning.

De enda kända avbildningarna av kända fartyg från Tudorperioden, som Henry Grace à Dieu och Mary Rose finns i Anthonyrullen. Eftersom Mary Rose sjönk nästan helt intakt och bärgades framgångsrikt 1982 har man kunnat jämföra informationen i rullarna med de fysiska kvarlevorna av Mary Rose, något som har bidragit till bättre förståelse för 1500-talets marina historia. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


14. maj

Eit simulert svart hòl med ti gonger så stor masse som sola.

Den generelle relativitetsteorien, ofte berre kalla Generell relativitet, er ein teori om gravitasjon som vart publisert av Albert Einstein i 1915. Han sameinar den spesielle relativitetsteorien og Newton sin universelle gravitasjon med ideen om at gravitasjonen ikkje er ei kraft i tradisjonell meining, men ein manifestasjon av at romtida vert bøygd. Denne bøyinga vert avgjort av energien og materien si fordeling i rommet. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


15. maj

Danvikens Hospital, fasad mot väst i september 2010. Den gamla huvudbyggnaden från 1718-25 efter renoveringen.

Danvikens Hospital är ett före detta sjukhus, ålderdomshem med mera, som ligger vid Danviken i Nacka kommun. Området på 1,26 ha. mark överfördes från Stockholms kommun till Nacka kommun 1984.

Danvikens Hospital tillkom på initiativ av Gustav Vasa. Den 21 februari 1551 skrev han ett brev från Västerås där han beordrade Stockholms borgare att flytta det befintliga hospitalet, Stockholms hospital eller HelgeandshusetHelgeandsholmen.

Det dröjde (troligen) till 1558 innan flytten till Danviken skedde. Då hade hospitalsledningen låtit uppföra en liten träkyrka samt två närbelägna hus med sjuksalar. Tanken var att de sjuka skulle kunna ligga i sina sängar och därifrån höra predikningarna och på det sättet bli friska. Från början var sjukhuset främst avsett för spetälska (lepra). Detta var dock aldrig någon vanlig sjukdom i Sverige, så under årens gång fanns det plats även för gamla, fattiga, krigsinvalider, föräldralösa barn, folk som drabbats av könssjukdomar och sinnessjuka. Läs mer
se - historik


16. maj

Nordsiden av Drei Zinnen. I midten Große Zinne med en av alpenes seks store nordvegger.

Tre Cime di Lavaredo eller Drei Zinnen er en markant fjellformasjon i Alpene. Tinderekka ligger i den østligste delen av Dolomittene i Italia og utgjør skillet mellom den tysktalende provinsen Syd-Tirol i nord og den italienskspråklige provinsen Belluno i syd.

Etter førstebestigningen av Große Zinne («Stortind») i 1869 regnes Drei Zinnen som det mest ettertraktede klatremålet i Alpene, og toppene er åpnet med tallrike ruter i alle vanskelighetsgrader. Nordveggen av Große Zinne regnes som en av alpenes seks store nordvegger. Les mer…
se - se norsk - diskussion - historik


17. maj

Elin Wägner

Elin Wägner (1882-1949) var en svensk författare, journalist och feminist som var ledamot av Svenska Akademien från 1944. Elin Wägners skönlitterära böcker behandlar kvinnors rättigheter, kvinnlig rösträtt, fredsfrågor, sociala frågor och miljöfrågor.

Elin Wägner inspirerades till en början av den samtida feministen Ellen Key men distanserade sig alltmer från Keys essentialistiska hållning. Utvecklingen syns bland annat i Genomskådad (1937) och Hemlighetsfull (1938). Wägners feminism kom att ifrågasatta samhället i grunden med dess maskulint dirigerade krig liksom exploatering av miljö och människor. Boken Väckarklocka från 1941 visar denna radikala position. Mest känd har hon blivit för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och för att hon var med och grundade Rädda Barnen 1919. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


18. maj

:nn:Selje kloster

Selje kloster er ruinane av eit benediktinarkloster på øya Selja i Selje kommune i Sogn og Fjordane.

Opprettinga av bispesete på Selja i 1068 og seinare bygging av eit benediktinarkloster vert sett i samanheng med Sunniva-legenda. Olav Tryggvason har ein sentral plass i Selja si historie. Han steig i land på øya i 996, fann levningane etter Seljumennene skrinla dei og ga påbod om bygging av ei kyrkje.

Det fins levningar etter fire kyrkjer på Selja. Det er Mikaelskyrkja, Albanuskyrkja, Sunnivakyrkja og fylkeskyrkja. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


19. maj

Nordsiden av Drei Zinnen. I midten Große Zinne med en av alpenes seks store nordvegger.

Tre Cime di Lavaredo eller Drei Zinnen er en markant fjellformasjon i Alpene. Tinderekka ligger i den østligste delen av Dolomittene i Italia og utgjør skillet mellom den tysktalende provinsen Syd-Tirol i nord og den italienskspråklige provinsen Belluno i syd.

Etter førstebestigningen av Große Zinne («Stortind») i 1869 regnes Drei Zinnen som det mest ettertraktede klatremålet i Alpene, og toppene er åpnet med tallrike ruter i alle vanskelighetsgrader. Nordveggen av Große Zinne regnes som en av alpenes seks store nordvegger. Les mer…
se - se norsk - diskussion - historik


20. maj

Elin Wägner

Elin Wägner (1882-1949) var en svensk författare, journalist och feminist som var ledamot av Svenska Akademien från 1944. Elin Wägners skönlitterära böcker behandlar kvinnors rättigheter, kvinnlig rösträtt, fredsfrågor, sociala frågor och miljöfrågor.

Elin Wägner inspirerades till en början av den samtida feministen Ellen Key men distanserade sig alltmer från Keys essentialistiska hållning. Utvecklingen syns bland annat i Genomskådad (1937) och Hemlighetsfull (1938). Wägners feminism kom att ifrågasatta samhället i grunden med dess maskulint dirigerade krig liksom exploatering av miljö och människor. Boken Väckarklocka från 1941 visar denna radikala position. Mest känd har hon blivit för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och för att hon var med och grundade Rädda Barnen 1919. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


21. maj

:nn:Selje kloster

Selje kloster er ruinane av eit benediktinarkloster på øya Selja i Selje kommune i Sogn og Fjordane.

Opprettinga av bispesete på Selja i 1068 og seinare bygging av eit benediktinarkloster vert sett i samanheng med Sunniva-legenda. Olav Tryggvason har ein sentral plass i Selja si historie. Han steig i land på øya i 996, fann levningane etter Seljumennene skrinla dei og ga påbod om bygging av ei kyrkje.

Det fins levningar etter fire kyrkjer på Selja. Det er Mikaelskyrkja, Albanuskyrkja, Sunnivakyrkja og fylkeskyrkja. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


22. maj

Oljeskiffer från Messels gruva, Tyskland

Oljeskiffer är en grupp finkorniga, sedimentära bergarter som är fossila bränslen. Oljeskiffer innehåller kerogen, en fast blandning av organiska föreningar, från vilket flytande kolväten kan utvinnas med olika tekniker. Begreppet oljeskiffer är egentligen missvisande då bergarten inte nödvändigtvis innehåller skiffer och dess organiska material, kerogen, dessutom skiljer sig väsentligt från petroleum (råolja). Att processera kerogen till en användbar form är dyrare och mera ansträngande för miljön än att utnyttja råolja. Fyndigheter av oljeskiffer förekommer i hela världen, varav stora mängder finns i USA. De globala fyndigheterna uppskattas motsvara mellan 450 och 520 miljarder m3 utvinningsbar olja.

Oljeskiffrets kerogen är i fast form, men genom den kemiska processen pyrolys kan det omvandlas till syntetisk råolja i flytande form. Pyrolys innebär att oljeskiffer upphettas till en så hög temperatur att det sönderfaller och flyktiga ämnen avges. En del av dessa gaser kan kondenseras och destilleras till en petroleum-liknande skifferolja. Skifferoljan kan anses vara en form av icke-konventionell olja. De gaser som inte kan kondenseras kan istället brännas. Oljeskiffer kan också brännas direkt som ett lågvärdigt bränsle för elproduktion och uppvärmning, eller användas som råvara i kemikalie- och byggmaterialstillverkning.

Oljeskiffer har fått uppmärksamhet som energikälla då priset på konventionella oljekällor har ökat, och den även kan säkra vissa områdens oberoende från externa energileverantörer. Samtidigt förknippas utvinning och förädling av oljeskiffer med rad miljöfrågor, relaterade till markanvändning, avfallshantering, vattenanvändning, hantering av avloppsvatten, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Läs mer
se - historik


23. maj

Prisen har navn etter den danske barnebokforfatteren H.C. Andersen (1805–1875)

H.C. Andersen-prisen (The Hans Christian Andersen Award) er en internasjonal barnebokpris. Den ble opprettet i 1956 og deles ut av IBBY - International Board on Books for Young People hvert annet år.

Prisen går til en forfatter og fra 1966 også til en illustratør for deres samlede forfatterskap eller illustrasjonskunst. Prisen regnes vanligvis som barnelitteraturens høyeste utmerkelse og kalles ofte «Den lille Nobelprisen». Selve prisen er en gullmedalje.

Prisen har som regel blitt delt ut i Danmark, av den danske dronning Margrethe II, men har de siste årene også blitt utdelt ved Barnebokmessen i Bologna. Prisen har blitt utdelt til forfattere og illustratører fra alle verdensdeler unntatt Afrika. Les mer…
se - se norsk - diskussion - historik


24. maj

"De fem trumpetstötarna", under uppförande 1964.

Norrmalmsregleringen var den omfattande revision av stadsplanen för Nedre Norrmalm i Stockholm vilken beslutades av stadsfullmäktige 1945 och realiserades under 1950-, 60- och 70-talen. Genomförandet resulterade i att de gamla Klarakvarteren fick ge plats åt det moderna Stockholms city, samtidigt som tunnelbanans utbyggnad underlättades.

Norrmalmsregleringen var den mest omfattande stadssaneringen i svensk historia, och engagerade en stor del av Sveriges arkitektelit. Omvandlingen av Nedre Norrmalm har både kritiserats och beundrats både i Sverige och utomlands, och räknas som en av de större och mest genomgripande cityomdaningar som genomfördes i Europa under efterkrigstiden. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


25. maj

En Stradivari-fiolin frå 1713

Antonio Stradivari (1644-1737) er av mange rekna som den fremste fiolinmakaren nokon sinne. Han påverka utforminga av dagens moderne fiolin, både i høve til proporsjonar og utforminga av stolen på instrumentet. Eit instrument laga av Antonio Stradivari blir ofte kalla ein «Stradivarius» eller «Strad».

Instrumenta til Stradivari er myteomspunne, og mykje forsking har vore gjort for å finne bakgrunnen til at dei er så spesielle. Den mest populære teorien har lenge vore at det var noko «magisk» med lakken brukt på instrumenta. Den moderne forskinga har peikt på fleire ulike faktorar som saman har gjeve instrumenta klangen sin, mellom anna tjukkleiken på lokk og botn, eit flatare instrument enn tidlegare og dei små porene i treet brukt i fiolinane. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


26. maj

Prisen har navn etter den danske barnebokforfatteren H.C. Andersen (1805–1875)

H.C. Andersen-prisen (The Hans Christian Andersen Award) er en internasjonal barnebokpris. Den ble opprettet i 1956 og deles ut av IBBY - International Board on Books for Young People hvert annet år.

Prisen går til en forfatter og fra 1966 også til en illustratør for deres samlede forfatterskap eller illustrasjonskunst. Prisen regnes vanligvis som barnelitteraturens høyeste utmerkelse og kalles ofte «Den lille Nobelprisen». Selve prisen er en gullmedalje.

Prisen har som regel blitt delt ut i Danmark, av den danske dronning Margrethe II, men har de siste årene også blitt utdelt ved Barnebokmessen i Bologna. Prisen har blitt utdelt til forfattere og illustratører fra alle verdensdeler unntatt Afrika. Les mer…
se - se norsk - diskussion - historik


27. maj

"De fem trumpetstötarna", under uppförande 1964.

Norrmalmsregleringen var den omfattande revision av stadsplanen för Nedre Norrmalm i Stockholm vilken beslutades av stadsfullmäktige 1945 och realiserades under 1950-, 60- och 70-talen. Genomförandet resulterade i att de gamla Klarakvarteren fick ge plats åt det moderna Stockholms city, samtidigt som tunnelbanans utbyggnad underlättades.

Norrmalmsregleringen var den mest omfattande stadssaneringen i svensk historia, och engagerade en stor del av Sveriges arkitektelit. Omvandlingen av Nedre Norrmalm har både kritiserats och beundrats både i Sverige och utomlands, och räknas som en av de större och mest genomgripande cityomdaningar som genomfördes i Europa under efterkrigstiden. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


28. maj

En Stradivari-fiolin frå 1713

Antonio Stradivari (1644-1737) er av mange rekna som den fremste fiolinmakaren nokon sinne. Han påverka utforminga av dagens moderne fiolin, både i høve til proporsjonar og utforminga av stolen på instrumentet. Eit instrument laga av Antonio Stradivari blir ofte kalla ein «Stradivarius» eller «Strad».

Instrumenta til Stradivari er myteomspunne, og mykje forsking har vore gjort for å finne bakgrunnen til at dei er så spesielle. Den mest populære teorien har lenge vore at det var noko «magisk» med lakken brukt på instrumenta. Den moderne forskinga har peikt på fleire ulike faktorar som saman har gjeve instrumenta klangen sin, mellom anna tjukkleiken på lokk og botn, eit flatare instrument enn tidlegare og dei små porene i treet brukt i fiolinane. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


29. maj

Óengus I

Óengus, Fergus son var pikternas kung från 732 till sin död 761. Hans regeringstid kan rekonstrueras i viss detalj från ett antal olika källor.

Óengus blev huvudkung i Piktland efter en period av inbördeskrig i slutet av 720-talet. Under hans regeringstid underkuvades grannriket Dál Riata och kungariket Strathclyde anfölls med mindre framgång. Óengus var den mäktigaste härskaren i Skottland i över två årtionden och var inblandad i krig på Irland och i England. Kungar från Óengus släkt dominerade Piktland till 839, då ett katastrofalt nederlag mot vikingar inledde en ny period av instabilitet, som slutade när Kenneth MacAlpine kom till makten. Läs mer
se - historik


30. maj

Kongsbregne (Osmunda regalis) er den eneste arten av kongsbregneslekten som vokser i Norge, og arten er fredet i Norge.

Bregner eller egentlige bregner (latin: Polypodiopsida eller Leptosporangiatae) er en klasse av karsporeplanter som formerer seg ved hjelp av sporer og ikke frø.

Det finnes trolig nærmere 15 000 arter av bregner, hvorav ca. 200 i Europa, og 45 i Norge. Bregner er overveiende tropiske planter, med spesielt mange arter i det sørlige Asia. Bregner varierer fra 5 cm til 20 meters høyde. Det er svært mange bregner som vokser i fuktig, gjerne skyggefullt terreng hvor konkurransen fra andre arter er begrenset. Les mer…
se - se norsk - diskussion - historik


31. maj

Stockholms slott

Stockholms slott eller Kungliga slottet är ett kungligt slott vid Norrström i norra delen av Gamla stan i Stockholm. Slottet är den svenske monarkens officiella residens och på denna plats har befästningar legat sedan medeltiden.

Den nuvarande slottsbyggnaden är ritad av Nicodemus Tessin d.y. och uppfördes på platsen efter att den medeltida slottsanläggningen förstörts i en häftig brand den 7 maj 1697. På grund av Karl XII:s dyra krig avstannade byggnadsarbetena, och slottet kunde inte tas i bruk förrän 1754, då kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika flyttade in. Då Tessin avled 1728 färdigställdes slottet under ledning av Carl Hårleman. Mycket av slottets ursprungliga rokokointeriörer ritades av Hårleman. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik