Spring til indhold

§ 3-naturtype

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

En § 3-naturtype er en naturtype der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, der indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Loven var et resultat af en erkendelse af at mange naturområder er forsvundet fra det danske landskab i løbet af 1900-tallet.

Omkring 375.000 hektar små naturområder eller omkring 9,5 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3.[1] Det handler om:

Disse er beskyttede overalt, hvor de forekommer i Danmark. De er registrerede og kan ses på Miljøstyrelsens arealinformation [2], se f.eks. § 3-naturtyper på Agersø og syd for Skælskør[3]. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper, men beskyttelsesordningen hindrer ikke at arealernes hidtidige benyttelse fortsættes.[4]

Miljøministeriet er i 2013 i fuld gang med at kortlægge, hvor de små beskyttede naturområder er i Danmark, og 55 biologer fra Miljøministeriet er i felten for at sammenligne virkeligheden med det, de har set på luftfotos. De ventes at besøge 26.000 § 3-områder[5].

Sprøjte- og gødningsforbud[redigér | rediger kildetekst]

I december 2019 meddelte miljøminister Lea Wermelin at regeringen vil forbyde gødskning og sprøjtning af enge, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, for at sikre bedre levesteder for insekter, vilde dyr og planter. Der er tale om at genindføre og udvide regler, som SR-regeringen indførte i 2015 som en del af Naturplan Danmark, men som den daværende V-regering ophævede i 2016 før den trådte i kraft.[6] Lovforslaget vil berøre ca. 37.000 ha ferske enge og strandenge, der i dag har en lovlig drift med sprøjtning, gødskning, fordelt på cirka 9.000 ejendomme.[7][8] Lovforslaget L 164, Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer) blev vedtaget 25. juni 2020 af regeringen og dens støttepartier.[9][10] Forbuddet har dog en overgangsperiode på to år og trådte først i kraft i fuldt omfang 1. juli 2022.[11][12]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Arealopgørelser over § 3 naturtyper
 2. ^ miljoegis.mim.dk
 3. ^ § 3-naturtyperAgersø og syd for Skælskør
 4. ^ Beskyttede naturtyper - § 3Miljøstyrelsens websted, mst.dk
 5. ^ Nu skal den beskyttede natur beskyttes dn.dk 24. juni 2013 [dødt link]
 6. ^ Lea Wermelin: Nu skal det være slut med at sprøjte og pløje naturarealer mfvm.dk 20. december 2019
 7. ^ Regeringen: Enge skal hverken gødes eller sprøjtes 19. december 2019 politiken.dk
 8. ^ Nu bliver det forbudt at sprøjte med gift og pløje i beskyttet natur dn.dk 20. december 2019
 9. ^ L 164 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. ft.dk hentet 3. juli 2020
 10. ^ Lovteksten Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. juni 2020 på ft.dk hentet 3. juli 2020
 11. ^ Miljøministeren står fast: Vi gennemfører forbuddet dof.dk 25. juni 2020 hentet 3. juli 2020
 12. ^ Beskyttelse af § 3-naturtyper mst.dk hentet 11.november 2022