Behov

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Behov betyder ifølge 'Ordbog over det Danske Sprog': "det at trænge til eller have nødvendig brug for, behøve noget; trang (til noget, som ikke godt kan undværes); fornødenhed." Et behov er altså noget som skal tilfredsstilles for at noget kan overleve, blive ved med at eksistere, vokse eller udvikle sig. For at et behov kan blive tilfredsstillet kræver det motivation og handling.

Hvordan manifesterer behov sig?[redigér | rediger kildetekst]

En cykelslange kan behøve (dvs. have behov for) luft. Det er vel egentlig brugeren af cyklen, der har behov for, at der er luft i slangerne. Cyklen oplever i al fald ikke noget behov. På samme måde kan vi tilskrive andre mennesker behov, som de ikke selv oplever eller er enige i. F.eks. kan en arbejdsgiver eller en lærer måske have et andet begreb om ens uddannelsesbehov eller informationsbehov, end man selv har og en læge kan have et andet begreb om ens medicinbehov (eller motionsbehov) end man selv oplever.

Behov manifesterer sig således ikke nødvendigvis i bevidstheden. Behov er snarere noget man implicerer eller deducerer ud fra givne ønsker og mål.

Begrebet behov optræder inden for mange videnskabelige discipliner.

Biologi[redigér | rediger kildetekst]

Ofte optræder begrebet behov, når der tales om biologiske nødvendigheder for livets opretholdelse.

Sociologi og Samfund[redigér | rediger kildetekst]

Man taler inden for sociologien om sande og kunstige behov. De sande behov skal forstås som de rent biologiske behov, og de kunstige behov skal forstås som de behov, forbrugerindustrien forsøger at få os til at følge. Eksempler på kunstige behov kan ses i hele modeindustrien og i fødevareindustriens "functional food" koncept. Også indtagelse af rusmidler betragtes som et kunstigt behov.

Information- og viden[redigér | rediger kildetekst]

Inden for Biblioteks- og informationsvidenskab taler man om informationsbehov, der er beslægtet med uddannelsesbehov.

Psykologi[redigér | rediger kildetekst]

Maslows behovspyramide.

Psykologisk set skelnes der mellem medfødte og tillærte behov. Maslows behovspyramide, udviklet af Abraham Maslow, er en model inden for den humanistiske psykologi .

Psykoterapi[redigér | rediger kildetekst]

Inden for psykoterapien kan et behov betragtes som en søgen efter en ligevægtstilstand i krop og sind.

Sundhedsfagligt[redigér | rediger kildetekst]

Social – og Sundhedsfagligt[redigér | rediger kildetekst]

Maslows behovspyramide er en model til at betragte behov på ud fra mangelbehov og vækstbehov. Den er brugt som grundlæggende model inden for social- og sundhedssektoren, hvor igennem det uddannede personale kan evaluere den enkelte patient eller borgers behov for hjælp.

Sygeplejeplejefagligt[redigér | rediger kildetekst]

Der findes inden for sygeplejen flere forskellige behovsteoretikere, der hver især søger at definere patientens behov. Disse kan være hierarkisk ordnet, som hos Maslow, eller ligeværdigt sidestillede, ligesom både fysiske, psykiske, sociale/kulturelle og åndelige/religiøse behov kan indgå. Nogle af disse teorier tager udgangspunkt i Maslow, mens andre søger at nytænke begrebet eller dets anvendelse.

Lægefagligt[redigér | rediger kildetekst]

For at kurere sygdom og fremme sundhed betragtes behov oftest som naturvidenskabeligt identificérbare faktorer, der kan påvirkes i positiv eller negativ retning.

Psykiatri[redigér | rediger kildetekst]

Inden for psykiatrien skal behov betragtes, som de forskellige motiver, der ligger bag de handlinger, der får et menneske til at søge at opretholde en normal livsudvikling. Er målet nået og ligevægten er oprettet, så er behovet tilfredsstillet. En psykiater fokuserer primært på det medicinske behov i forhold den diagnose, som klienten har.

Litteratur, dansk[redigér | rediger kildetekst]

  • Jacobsen, Bo (1991). Studier i dansk voksenundervisning og folkeoplysning. Socio-psykologiske analyser. København: Akademisk Forlag. (Disputats). Indeholder en grundig gennemgang af forskellige behovsteorier med henblik på voksenundervisning og folkeoplysning.
  • Nielsen, John B. (1982). 'Psykiatrisk ordbog. København: Høst & Søns Forlag.
  • Schanz, Hans Jørgen (2018): Træk af behovsproblematikkens idehistorie med særligt henblik på Marx og Engels. L&R

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Se Wiktionarys definition på ordet: