Brugerdiskussion:Undrande

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
   Hjertelig velkommen til den danske Wikipedia, Undrande!

Jeg håber, at du vil trives her. Begynd gerne med at gennemgå vores guide, som er en hurtig og nem måde at blive introduceret til de vigtigste ting på Wikipedia.

Du kan også læse om tips til, hvordan du hurtigt kommer i gang med at redigere, og de mest almindelige begynderfejl. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer i gang, kan du gennemse de oftest stillede spørgsmål om Wikipedia samt nybegynderforummet. Hvis du har andre spørgsmål, så kan du spørge på Landsbybrønden.

Fem ting at tænke på:

  • Vær dristig! Den væsentligste fejl, som nybegyndere begår, er slet ikke at skrive. Skriv! Hvis du begår sproglige fejl eller glemmer nogle ting, vil andre rette den slags til efterhånden. En stor hjælp er at bruge forhåndsvisning til at se, hvordan dine ændringer kommer til at se ud, inden du gemmer dem, og du kan også lege i "sandkassen" inden du går i kast med de rigtige artikler. Husk blot, at du aldrig må kopiere andre steder fra, med mindre det er frit indhold. Prøv desuden altid at skrive fra et neutralt synspunkt og beskriv dine redigeringer.
  • Kig dig omkring! Se bl.a. skribentforsiden - der findes flere nyttige links.
  • Læs og lær! Fortsæt gerne med at læse om god opførsel på Wikipedia, hvordan du uploader billeder og stilmanualen.
  • Stil spørgsmål! De erfarne brugere hjælper gerne på nybegynderforummet hvis du har brug for hjælp! Du kan også få tilknyttet en mentor, der kan hjælpe. En god metode er også at efterligne – se hvordan andre artikler er lavet (kig blandt andet blandt vores pt bedste artikler) og brug nogle af de samme redskaber.
  • Signér! Når du skriver indlæg på diskussionssider (som denne), så husk at signére det du skriver. Dette gør du nemmest ved at klikke på "signér"-knappen eller selv skrive fire tilder (~~~~). Du skal ikke signere bidrag til artikler.

Endnu en gang - velkommen til!

Med venlig hilsen PhoenixV 2. sep 2007, 22:04 (CEST)


Fjernelse af information[rediger kildetekst]

Hej! Hvorfor fjernede du saglig formuleret information fra artiklen Helsingborgs Dagblad? Du må meget gerne begrunde alle dine redigeringer i beskrivelsesfeltet eller på artiklens diskussionsside. --PhoenixV 2. sep 2007, 22:04 (CEST)

Sakligt formulerad"? Tidingens namn var flera gånger felstavat. En medlem av ägarfamlijens politiska hemvist för över 60 år sedan är inte det mest intressanta om en tidning som utkommer i dag. --Undrande 3. sep 2007, 17:39 (CEST)

Hej!

I en række ændringsbeskrivelser skriver du "Svenska kommuner har aldrig danska namnvformer. Möjligen kan centralorten (kommunesaedet) ha ett sådant" - og så undrer jeg mig: Med hvilken baggrund siger du "aldrig"? Det forekommer at være en så kategorisk påstand, at den må kunne dokumenteres. --Palnatoke 17. okt 2007, 23:03 (CEST)

Kommunernas namn är fastställda av regeringen. Detta är en lista över kommuner i Sverige: [1]. Möjligen kan man kalla centralorten i Landskrona kommun för Landskrone på danska (även om det är väldigt ovanligt). Men kommunen har bara ett officiellt fastslaget namn. --Undrande 17. okt 2007, 23:24 (CEST)
I lige måde, eller hvad? :-) --Hockeyindustrien 17. okt 2007, 23:25 (CEST)
Vad har en dansk kommun i en artikel på samiska med detta att göra? --Undrande 17. okt 2007, 23:30 (CEST)
Hovsa, det var den forkerte landekode.. jeg er mest bare interesseret i, om vi danskere har andre regler på det område, eller om det kun er jer svenskere, der har dem helt fastlagt? --Hockeyindustrien 17. okt 2007, 23:32 (CEST)
Aha, O.K. se är tydligen språkkoden för samiska. Det var därifrån du fick det. --Undrande 17. okt 2007, 23:37 (CEST)
Jeg skal i hvert fald opfordre Undrande til at undlade masseændringer af navne på dansk wikipedia. Vi har landsbybrønden til at rejse generelle spørgsmål. --Sir48 (Thyge) 18. okt 2007, 00:58 (CEST)

Fjernelse af danske stednavne[rediger kildetekst]

Hvorfor fjernede du nævnelse af de danske navneformer i Kungsbacke og Laholm? Selvom de kan lyde historisk i dag, skal vi nævne dem. Jeg har nu genindsat stednavnene. --79.229.40.228 29. dec 2007, 11:30 (CET)

Jo, det skall jag tala om för dig! Dessa s.k. "danska namnformer" skall inte stå i inledningen till artikeln. Det ger nämligen det helt felaktiga intrycket av att det är former som används i Danmark i dag. Nästan alla stavningar har ändrats sedan 1600-talet, både i Danmark och Sverige. Stavningen "Kjøbenhavn" som förkom ända fram till 1900-talets början (alltså mycket senare än t ex "Kongsbakke") nämns icke i artikeln om København. Därför finns anledning anta att den överdrivna användningen av obsoleta "danska" namnformer när det gäller platser i södra Sverige har ett speciellt syfte. Även städer som överhuvudtaget inte fanns på dansktiden (som Eslöv och Hässleholm) har begåvats med danska namn. "Mann merkt die Absicht und wird verstimmt", som tysken säger. När jag läst artiklar i danska Wikipedia har jag märkt att tydligen finns en viss opinion i Danmark som ännu inte erkänt "Öresundslinjen" (analogi med Oder-Neisse-linjen). Ni borde lära av tyska Wikipedia, som är mycket mer saklig och neutral när det gäller gamla tyska områden. --Undrande 29. dec 2007, 23:23 (CET)
Hvis der finnes et dansk stednavn (og det gælder kun enkelte steder i Skåne, Halland og Blekinge og ikke hele det sydlige Sverige), så skal vi også nævne det. Det gælder også for historiske stednavne. Jeg ser ingen grund til at fjerne de. Eslöv og Hässleholm fandtes i øvrigt allerede i den danske tid. Med henvisning til den tyske wikipedia: Stedets opslægsord i de tidligere tyske østområder er den polske form med nævnelse af den tyske form i artiklens indledning. Og det er helt i orden. I øvrigt: At nævne danske stednavne er på ingen måde en revanchistisk holding, som du spekulerer over (...) Jens --79.229.16.124 30. dec 2007, 11:30 (CET)
100% enig med Jens Boeing720 (diskussion) 10. aug 2013, 21:55 (CEST)

Hvis du flytter en artikel, skal du ikke (som her) klippe-klistre, men i stedet benytte "flyt"-fanebladet. --Palnatoke 1. jul 2010, 14:01 (CEST)

Undskyld! Jag kunde inte hitta "Flyt", men nu ser jag att det ligger under en liten pil. Det verkar att ha ändrats. Nu vet jag hur det funktionerar, --Undrande 3. jul 2010, 15:01 (CEST)

Om översättningar av namn[rediger kildetekst]

Hej, Undrande!

Att orter, städer, kommuner o. s. v., och även personer, har haft olika namn på olika språk är något jag får ägna en del tid åt att förklara för mina lärarstudenter, när de läser matematikhistoria. I Sverige ses detta ofta i dag som konstlat och onödigt; och många gånger förnekar man helt enkelt faktum. (Du kan t. ex. se diverse gamla diskussioner om de traditionella engelska namnen på Skåne och Dalarna - Scania respektive Dalecarlia - där en del debattörer utgår ifrån att dessa "töntiga" namnformer måste vara latiniseringar, som aldrig har använts i engelskan. Likaså verkar många svenskar att tro att Göteborg heter Goteborg snarare än Gothenburg.) Förstår man inte detta, så står man nämligen rätt handfallen inför alla olika namnformer på personer och orter man hittar i olika källor.

I dag är trenden i många språk att mer använda "ursprungsspråksformen" och mindre gärna den traditionella formen på ens eget språk. Det fanns till exempel en mycket inflytelserik dansk storman, Stig Andersen (som senare räknades till Hvideätten), folkligt bäst känd under namnet Marsk Stig. I svenska folkvisor kallas han ofta Marsti. Svensk Uppslagsbok behandlade honom för 50 år sedan under Stig Andersson, men den modernare Nationalencyklopedin använder Stig Andersen. Om man inte förstår vad som händer här, kan man lätt röra till personerna för sig.

Wikipedior bör därför informera om båda sorternas namnformer. Av det skälet försöker jag till exempel se till att man i svenska artiklar om orter som (också) har eller har haft försvenskade namnformer nämner dessa; till exempel det färöiska sv:Streymoy, som har den danska namnformen Strømø, och som på gamla svenska kartor ibland kallas Strömö. Motsvarande sak gäller danska artiklar, exempelvis över skånska orter. Jag lägger därför också in sådana danska namnformer i dawpartiklar om svenska orter, när jag hittar belägg för dem.

Observera att detta att använda namn på det egna språket inte hade ett skvatt med några politiska anspråk att göra. Streymoy kallades inte "Strömö" för att Sverige hade några anspråk på öarna, lika litet som formen Köpenhamn (som namn på staden och kommunen) betyder att vi gör några anspråk på Danmark. Inte heller låtsades vi att Jakob II av England skulle ha varit en svensk kung. (Det engelska namnet är James.)

Artikelnamn bör nu normalt vara de namn som är vanligast på respektive språk, men vi bör som sagt var absolut informera om andra namnformer - även när de är föråldrade. Mot den bakgrunden finner jag det mycket anmärkningsvärt, och direkt klandervärt, att ägna sig åt att ta bort denna typ av information från artiklar på ett språk man inte behärskar tillräckligt väl för att veta om formerna har använts eller inte. (Skulle någon göra detta av någon slags politiska skäl, så är det rent POV, och alltså helt förkastligt.)

Bortsett från detta tycker jag att det är trevligt att du redigerar på dawp (danska wikipedia) också, och dessutom har ambitionen att lära dig danska. Med vänlig hälsning, Jörgen B 9. mar 2011, 22:46 (CET)

Hej!
Jag har full förståelse för användningen av "exonymer". Men om man redan i inledningen skriver en namnform som inte använts i dansk litteratur på flera hundra år och framställer det som om det vore en gängse brukad form, så känns det inte bra. I bland förekom till och med nykonstruerade namn, som aldrig använts. Det är ju ofta inte fråga om "svenska" eller "danska" namn utan om att stavningar ändrats under århundradena. Namnet København stavades för inte så länge sedan Kjöbenhavn utan att det nämns i den artikeln. Det är säkerligen inte många ortnamn, vare sig i Danmark eller Sverige, som stavas exakt likadant som på 1600-talet. Dawp har dock blivit mycket bättre och neutralare än för fem år sedan, när det gäller artiklar som berör de gamla svensk/danska konflikterna. --Undrande 7. apr 2011, 23:12 (CEST)
ALDRIG "Kjöbenhavn" - i så fall "Kjøbenhavn" dog jeg troer det var "Kijøbenhavn" eller "Kjiøbenhavn". Sådan stod det i hvert fald på en kæmpe ølflaske ved Tuborgs gamle bryggerier, der gjorde reklam for Grøn Tuborg. Boeing720 (diskussion) 5. aug 2015, 04:41 (CEST)
Jag menade faktiskt "Kjøbenhavn", men råkade missa ø-et den gången. Men vad jag avsåg var att även orter i Danmark har moderniserat sin stavning under årens lopp. Det är inget konstigt med det. Vad jag kritiserade var bruket att klämma in åldriga stavningar av svenska orter som en gång tillhört Danmark, men inte nämna motsvarande varianter för orter som ligger i det nuvarande Danmark. --Undrande (diskussion) 5. aug 2015, 09:43 (CEST)

Bregne-Hoby/Bräckne-Hoby[rediger kildetekst]

Du skriver som begrundelse for ændringen på Bräkne herred "(Justering Orten har ALDRIG hetat "Bregne-Hoby" efter som prefixet "Bräkne-" tillkom först 1886!)". Jeg ved ikke hvornår prefixet tilkom, men på dette kort, som påstås at være fra 1870 hedder byen i det mindste Bräckne-Hoby, så jeg synes du skal finde en kilde til hvornår prefixet Bräckne tilkom, og samtidigt en kilde til at byen ikke hed Bregne-Hoby i danskertiden! mvh Per (PerV) (diskussion) 6. okt 2013, 08:59 (CEST)

Lige et par rettelser, Per: Kortet viser faktisk navnet "Bräkne Hoby", men samtidig viser den tilføjede tekst at hemman 4-9 ligger i Hoby. Svensk Uppslagsbok nævner 1886. De tre svenske Wikipedia-artikler har tilsvarende oplysninger (sognet, menigheden, kommunen). File:Administrative division of denmark in medieval times.jpg kender slet ikke Bregne-navnet. --Palnatoke (diskussion) 6. okt 2013, 10:52 (CEST)
Tak til Palnatoke for at være mere insisterende i sine undersøgelser. Og, efter at have set nøje på File:Administrative division of denmark in medieval times.jpg, mener jeg {{Herreder i Skånelandene}} må rettes, Bregne Herred -> Væstærts Herred, Lister Herred -> Lystær Herred, Medelsted Herred -> Mæthlæst Herred, Øster Herred -> Østærst Herred. Jeg forfaldt til at tro, at skabelonen Herreder i Skånelandene var korrekt. mvh Per (PerV) (diskussion) 6. okt 2013, 11:40 (CEST)
PS:Det gælder vist også for herrederne i Skåne, bl.a. hedder Rønnebjerg Herred på kortet Rynæbyarg [Herred] og Bare herred hedder Baræ [Herred]. Jeg ved dette er blot udtryk for ændret stavning, men hvis vi angiver at skabelonen er for herreder under danskertiden, bør navnene vist være korrekt stavet? mvh Per (PerV) (diskussion) 6. okt 2013, 12:00 (CEST)
Det kan naturligvis diskuteres, hvilken navneform, der bør bruges, og der er uden tvivl sket meget mellem kong Valdemars jordebog (1231) og tabet af Skåne og Blekinge (1658), hvad der må være den relevante tidsramme for danske navne. Så kommer der svenske navne oveni, men de er jo lidt lettere, fordi man vel som udgangspunkt der anvender de nutidige navne. Konkret er det mit indtryk at Steenstrups kort hænger sammen med jordebogen, og at navnene derfor måske er så gamle at de skal udstyres med "oversættelse" til mere nutidige former, hvis de skal bruges. --Palnatoke (diskussion) 6. okt 2013, 12:13 (CEST)

Ja enig, udstyres med men ikke ændres til. Du har jo selv sat km på Blekinge Herreder, konsekvensen er vel, at vi følger den eneste kilde vi har, nemlig File:Administrative division of denmark in medieval times.jpg, til vi får en anden kilde. Det betyder vel, at skabelonen Herreder i Skånelandene skal rettes i overenstemmelse med denne kilde. Uden dog at påstå, at de herredsnavne vi angiver der, blev fastholdt frem til 1658. I det mindste må disse navne være historisk mere korrekte end de nuværende. Jeg læser kortet som Bregne Herred hed Vestre Herred på kortets tid. De øvrige herreder hed så Mellemste Herred og Østre Herred. Opklaret Bregne/Vestre: " med Blekings Vestre Herred, som fra 1500-årene tillige kaldtes Bregne Herred (Bräkne härad).". Har fjernet {{km}} på Bregne Herred efter at have fundet en kilde der forklarer. mvh Per (PerV) (diskussion) 6. okt 2013, 19:23 (CEST)

Många ortnamn i Sverige kompletterades i slutet av 1800-talet med förtydliganden för att undvika föväxlingar, framför allt när det gäller namn på järnvägsstationer och postadresser. Man satte ofta Norra, Södra, Västra eller Östra före det egentliga namnet eller fogade in landskaps- eller häradsnamn. Exempel på sådana namn är Skånes-Fagerhult, Upplands Väsby, Dala-Järna, Bräkne-Hoby, Vilske-Kleva, Väne-Ryr och många fler. Då kan man inte göra "retroaktiva översättningar". Dessutom bör geografiska namn i Sverige här skrivas på det sätt som är det "normala" i modern danska. --Undrande (diskussion) 7. okt 2013, 00:16 (CEST)

I de fald hvor en by der har værit dansk, men nu er svensk, bliver "normaldansk" selvfølgelig det navn byen hade før svenskertiden begynnede. (Landskrone, Ysted, Christiansted etc) Boeing720 (diskussion) 5. aug 2015, 04:45 (CEST)

Nej. "Normaldansk" är den stavemåde som normalt används i nutida danska texter där respektive ort omnämns. Det är i de allra flesta fall densamma som den svenska stavningen. Malmö brukar oftast skrivas Malmø och det är om jag ser det helt O.K. Precis som svenskar skriver Köpenhamn för København. --Undrande (diskussion) 2. sep 2015, 09:28 (CEST)