Cand.pæd.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
DanishView.svg Danske forhold. Denne artikel omhandler alene (eller overvejende) danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen. 

Cand.pæd. (candidatus/candidata pædagogiae) er en akademisk grad i pædagogik, der kan opnås fra Danmark Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (DPU) eller ved fx CUDiM. Den kan tages i forskellige specialiseringer: Generel Pædagogik, Pædagogisk filosofi, pæd. psykologi, pæd. antropologi, pæd. sociologi og it-didaktisk design. It-didaktisk design udbydes udelukkende som fjernstudium med enkelte mødedage i Aarhus i løbet af et semester. It-didaktisk design udbydes af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) ved Aarhus Universitet.

I sidste halvdel af 1900-tallet kunne man blive cand.pæd. i et skolefag (f.eks. engelsk, geografi), hvilken var en af de mulige kvalifikationer til at blive lærer på et lærerseminarium i pågældende fag. I dag (2016) kan man blive cand.pæd. i didaktik på DPU med særligt henblik på enten dansk, matematik, musik eller materiel kultur.

Cand.pæd.psych. er en nu afskaffet uddannelse (den sidste cand.pæd.psych. blev færdiguddannet i august 2004) i pædagogisk psykologi. Uddannelsen giver ret til betegnelsen psykolog og sidestilles med cand.psych., f.eks. med hensyn til optagelse i Dansk Psykolog Forening og mulighed for at praktisere som psykolog under f.eks. sygesikringen. Dette gælder ikke den uddannelse i pædagogisk psykologi, der nu findes på DPU.

Den nyere kandidatuddannelse i Pædagogisk psykologi, som DPU - Aarhus Universitet udbyder, giver kandidaterne ret til titlen cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Mange bruger den uofficielle titel "cand.pæd.pæd.psyk." men den titel findes formelt ikke, det er en opfundet forkortelse for "cand.pæd. i pædagogisk psykologi." En kandidat med titlen cand.pæd. i pædagogisk psykologi er uddannet til at arbejde i teori- og praksisudviklende pædagogisk-psykologiske funktioner, herunder udviklingsprojekter, konsulentopgaver, uddannelsestilrettelæggelse og planlægning, supervision, forskningssammenhænge m.m. Uddannelsen kan endvidere ligesom alle andre kandidatuddannelser danne grundlag for den treårige forskeruddannelse med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden.

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi retter sig mod arbejdsmarkedsområder som fx human resource afdelinger, konsulentfunktioner, undervisning på gymnasier, CVU’er, seminarer, kriminalforsorgen, PPR-kontorer, osv. Uddannelse er en psykologi-uddannelse, der ikke bør forveksles med psykolog-uddannelsen.

I 2008 blev der på Syddansk Universitet i Odense oprettet en kandidatuddannelse i pædagogik, hvor man erhverver sig titlen cand.mag. i pædagogik. Kandidatdelen af uddannelsen varer to år og indeholder bl.a. fagene videns- og professionsteori, læringsteori, interkulturel pædagogik, teori og metode til forsknings- og udviklingsarbejde samt organisation & ledelse og didaktik. Uddannelsen skaber en bred vifte af ansættelsesmuligheder indenfor både det offentlige og private arbejdsmarked, eksempelvis indenfor HR, konsulentopgaver, undervisning mm.

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet kan man også tage en lang videregående uddannelse i pædagogik, normeret til i alt fem år, når både bachelor- og kandidatuddannelsen tages, med titlen cand.mag. i pædagogik. Titlen på Københavns Universitet kan man erhverve sig i pædagogik, med mulighed for specialisering fx voksenpædagogik. Uddannelsen varer 2 år og er en overbygning på en B.A. med pædagogik som grundfag, eller anden relevant B.A.

Kendte danskere med titlen cand.pæd.[redigér | redigér wikikode]