Pædagogisk filosofi

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Pædagogisk filosofi er den del af filosofien, som forholder sig til det pædagogiske felt. Fokus er grundlæggende spørgsmål om dannelse[1], uddannelse, demokrati[2], undervisning[3], individets selvforståelse, normativitet[4] samt opdragelse[5] og barndom[6], såvel som viden[7][8], erkendelse, læring, argumentation og fx magt[9], køn[10] og naturfilosofi[11][12].

Den pædagogiske filosofi undersøger således ikke blot menneskets forhold til sig selv, men ligeså forholdet mellem individ og (om)verden. Den pædagogiske filosofis historie strækker sig fra oldtiden og frem til i dag[13].

Den pædagogiske filosofi opererer på tværs af flere områder inden for filosofien.

Man beskæftiger sig således med kropsfænomenologi (eksempelvis Hermann Schmitz[14]), erkendelsesteori, etik [15](eksempelvis: Aristoteles, Immanuel Kant, K.E Løgstrup, Emmanuel Levinas) og samfundsteori[16] (eksempelvis: Hal Koch, Platon, Rousseau).

I Danmark figurerer pædagogisk filosofi som et selvstændigt kandidatstudie og forskningsfelt ved DPU på Aarhus Universitet. Her findes også tidsskriftet Studier i pædagogisk filosofi[17].På engelsk betegner man almindeligvis pædagogisk filosofi som philosophy of education.

Faget pædagogisk filosofi er beslægtet med den filosofiske pædagogik, der omfatter filosofi som en praktisk pædagogik, samt med pædagogikkens idehistorie, der omfatter udviklingen af den pædagogiske tænkning. Desuden har faget berøring med uddannelsesvidenskab og pædagogisk psykologi.

Pædagogiske tænkere[redigér | redigér wikikode]

I en dansk sammenhæng kan desuden nævnes Knud Grue-Sørensen[18] og Peter Kemp.[19]

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ Fx Peter Kemp (2016). Løgnen om dannelse. Tiderne Skifter; Mogens Pahuus (2013). Dannelse i en læringstid. Aalborg Universitetsforlag
 2. ^ Fx John Dewey (2006). Demokrati og uddannelse. Klim
 3. ^ Alexander von Oettingen (2018). Undervisning er dannelse. Aarhus Universitetsforlag
 4. ^ Wiberg 2016
 5. ^ Anders Dræby Sørensen: Opdragelsens filosofi. Statsbiblioteket, 2016; Karsten Grue Sørensen: Opdragelsens filosofi. Gyldendal, 1959
 6. ^ Jette Rabtorp (2009). 16 tanker om barndom. Foa
 7. ^ Mårtensson 2016
 8. ^ Kirsten Hyldgaard (2006). Videnskabsteori - en grundbog til de pædagogiske fag. Roskilde Universitetsforlag
 9. ^ https://tidsskrift.dk/spf/issue/view/2452/34
 10. ^ Huggler, 2017
 11. ^ Fx Sune Frølund (2016). Nature in Education. Lit Verlag
 12. ^ https://tidsskrift.dk/spf/issue/download/7106/527
 13. ^ Ove Korsgaard mfl (2017). Pædagogikkens idehistorie. Aarhus Universitetsforlag
 14. ^ Nina Eriksen: Et indblik i pædagogikkens egen etik, Folkeskolen.dk, 3. september 2013.
 15. ^ Klaus Prange, 2013
 16. ^ Mårtensson 2015
 17. ^ https://tidsskrift.dk/spf/index
 18. ^ https://tidsskrift.dk/spf/issue/view/Knud%20Grue-Sørensen/757
 19. ^ Kemp 2013; 2016

Referencer[redigér | redigér wikikode]

(http://kandidat.au.dk/paedagogiskfilosofi/