De fire hellige sandheder

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

De fire ædle sandheder i Buddhismen

Alt efter retning præsenteres de fire ædle sandheder forskelligt. Nogle opfatter det fysiske liv som en lidelse, hvor man er bundet i livshjulet-Samsara. Man kan først bryde ud af Samsara når man har nået erkendelsen. I Buddhas lære indgår 4 ædle sandheder om lidelse.

  • Den første ædle sandhed er en konstatering af at, "Der er lidelse/smerte". Her definerer Buddha hvad lidelsen er. Livet er den lidelse, som er indeholdt i fødsel, alderdom, sygdom, død, at være forenet med hvad der er ukært og at være skilt fra hvad man har kært.
  • Den anden ædle sandhed er sandheden om lidelsens oprindelse, eller årsag. Lidelsen har en årsag som bunder i Årsagskæden. De tre rod-årsager der fører til lidelse/smerte er uvidenhed, had og begær.
  • Den tredje sandhed er sandheden om lidelsens ophør. Buddha påviser at selv lidelse/smerte kun er midlertidig.
  • Den fjerde og sidste sandhed er sandheden om vejen der fører til lidelsens ophør. For at komme af med lidelsen kræver det at mennesket fuldstændigt opgiver, undertrykker og tilintetgør de 12 led i årsagskæden. Dette opnås ved at følge den ædle otteledede vej og denne fører dig til fuldkommen erkendelse og nirvana, som er den oplyste tilstand i sindet. Det er altså den ottefoldige vej (Magga) som kan føre mennesket ud af livshjulet og lidelsen.