Diskussion:Grevskabet Flandern

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Middelalderen Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Middelalderen, et forsøg på at koordinere oprettelsen af middelalderrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
WikiProjekt Nederlandene
Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Nederlandene. Projekt er lavet ifor at koordinere dækningen af Nederlandene-artikler på Wikipedia.
Er du interesseret? Rediger artiklen eller besøg projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Start Denne artikel er blevet vurderet til Klasse Start på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.

Uden overskrift[rediger kildetekst]

Jeg tvivler meget om dette skal være med på WikiProjekt Nederlandene da det teknisk set kun er et lille del af Zeeuws Vlaanderen der har været med i Grevskabet. Med venlig hilsen,  Rodejong  diskussion 12. dec 2016, 22:00 (CET)

Kan I 2 ikke stoppe jeres redigeringskrige. Der er to spørgsmål. 1) Hører artiklen til i WikiProjekt Nederlandene? 2) Er klassen {{Klasse Start}} passende?
1) Jeg mener det er okay, da grevskabet delvis ligger i Nederlandene.
2) Jeg mener at {{Klasse B}} er mere passende. --Kjeldjoh (diskussion) 4. maj 2018, 14:16 (CEST)[svar]
1) Det handler om det historiske Nederlandene. Og det er et yderst lille del der lå i det nuværende Nederlandene. Men jeg er mest irriteret over at Rmir begynder at blande sig i sager han slet ikke skulle beskæftige sig med. Han skal rydde op. Det er ved afstemning besluttet at disse skabeloner skulle fjernes, da de konstante genvurderinger er til stor gene. Men der skides et stor styk på.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 4. maj 2018, 14:30 (CEST)[svar]
Tak til Kjeldjoh. for en passende reaktion. Og det eneste, jeg gjorde her, var at rette et rødt link pga stavefejl til et blåt. Rmir2 (diskussion) 4. maj 2018, 14:34 (CEST)[svar]
Du skal rydde op Rmir! Ikke andet. Det er du flere gange bedt om. Ramloser har lavet et udmærket konklussion om dit adfærd, Du gør ikke hvad du har lovet. Du sagde at du ville fokusere på oprydningen. Det gør du altså ikke.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 4. maj 2018, 14:56 (CEST)[svar]
Rodejong, prøv at holde en ordenlig tone. Jeg forstår at du er irriteret, men "skides et stor styk på" gavner ikke. At man fokusere på et emne, udelukker ikke at man også laver andet.
Rmir2, det går tilbage til denne redigering, her har du placeret den i projektet og vurderet den til {{Klasse Start}}. Hvad er begrundelsen for disse 2 ting?--Kjeldjoh (diskussion) 4. maj 2018, 15:04 (CEST)[svar]
Begrundelsen er, at jeg ikke synes, at den er omfattende nok til "B" i forhold til sit emne. Rmir2 (diskussion) 4. maj 2018, 15:25 (CEST)[svar]
Nej, Rmir vælger at redigere i 2 artikler i mit Nederlandene projekt. Han har ikke rørt andre projekter. Jeg anser det for rent provokation. Den første artikel havde han slet ikke set. Han vurderede den til stub![1]
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 4. maj 2018, 17:31 (CEST)[svar]
1) Rodejong, det er ikke "dit" projekt, og det ved du godt.
2) Grevskabet Flandern var en del af Kongeriget Nederlandene 1814-1830. --Madglad (diskussion) 5. maj 2018, 23:51 (CEST)[svar]
1. Korrekt, men det føles som sådan. Men du har ret.
2. Grevskabet Flandern hører til Belgiens projekt.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 5. maj 2018, 23:57 (CEST)[svar]

Endnu et eksempel om kildefusk[rediger kildetekst]

Enkelte sætninger der er direkte afskrevet eller lettere omskrevet.

Salmonsens

  1. I Merovinger-Tiden kaldtes [det] pagus Mempiscus, og Navnet F. dukkede først op i Slutn. af 7. Aarh. samtidig med Kristendommens Indførelse som Betegnelse for Egnen omkr. Brügge.
  2. Landet [...] tilfaldt ved Forliget i Verdun (843) Karl den Skaldede; han oprettede Markgrevskabet F., som han betroede til en Kriger Balduin kaldet Jernarmen, der ægtede hans Datter Judith, og fra hvem den senere flanderske Greveslægt nedstammer. Balduin fik 864 Grevskabet som arveligt Len; han forstod at holde Normannerne borte, men efter hans Død 878 vendte de atter tilbage.
  3. I 10. Aarh. herskede en Række Grever, der skiftevis førte Navn af Balduin og Arnulf.
  4. Balduin IV (988—1036) bemægtigede sig Valenciennes og kom derved i Strid med Kejser Konrad II af Tyskland, men han var heldig i Kampen og erhvervede nogle Besiddelser i Nærheden af Gent samt de zeelandske Øer. Efter den Tid skelner man mellem det egl. F., Kronflandern, der var et fr. Len, og Rigsflandern, som Greverne havde til Len af det tyske Rige.
  5. Balduin V (1036—67) knyttede ved Giftermaal for en kort Stund Hainaut til sine øvrige Besiddelser, medens derimod de zeelandske Øer gik [tabt] til Greven af Holland.

Wikipedia

  1. I Merovinger-tiden kaldtes [området] pagus Mempiscus, og navnet Flandern dukkede først op i slutningen af det 7. århundrede samtidig med kristendommens indførelse som betegnelse for egnen omkring Brugge.
  2. Ved Forliget i Verdun i 843 tilfaldt [det vallonske område øst for Schelde Lothar og det germaniserede område vest for Schelde til Frankrig][*] under Karl den Skaldede, som oprettede Markgrevskabet Flandern, som han overdrog til en kriger, Balduin kaldet "Jernarmen", der giftede sig med hans datter Judith, [...], og det er fra dette ægteskab, at den senere flanderske greveslægt nedstammer. Balduin fik 864 grevskabet som arveligt len[**], han formåede at holde normannerne borte, men efter hans død i 878 vendte de atter tilbage.
  3. I det 10. århundrede herskede en række grever, der skiftevis førte navn af Balduin og Arnulf. Udviklingen bevirkede, at de fik stadig større magt.
  4. Balduin IV (988—1036), [som imidlertid også] bemægtigede sig Valenciennes [og Walcheren] og derved kom i strid med kejser Konrad 2. af Tyskland, men han var heldig i kampen og erhvervede nogle besiddelser i nærheden af Gent samt de zeelandske øer. Efter den tid skelnede man mellem det egentlige Flandern, Kronflandern, der var et fransk len, og Rigsflandern, som greverne havde til len af Det Tyske Rige.
  5. Balduin (V) af Lille (1036—67) knyttede ved [sin søns] ægteskab for en kort stund Hainaut til sine øvrige besiddelser, mens derimod de Zeelandske øer gik til greven af Holland.[**]

*I salmonsens kaldet "Landet"
** Angiveligt taget fra Nordisk Familjebok, men tvivlsomt da det er ordret fra Salmonsens - Det er kildefusk.

Ingen af disse sætninger er angivet som citater. Artiklen er alligevel meldt som 100% gennemarbejdet af Rmir på Bruger:Tøndemageren/Rmir2.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 6. maj 2018, 20:05 (CEST)[svar]


Jeg er enig i at der fortsat er tekst der er afskrevet fra Salmonsen, jf. nedestående sammenligning.
6. maj 2018 Salmonsen
Fyrsterne havde holdt adelen nede og beskyttet stæderne, og Flandern blev hurtigt Nordeuropas egentlige handelscentrum. Særlig var Brugge en blomstrende stad. Som sæde for Nordens største pengemarked og et af Hansestædernes kontorer blev det den store stabelplads for Østersøens og Middelhavets varer, især efter at den italienske handel fra 1318 var begyndt at gå søværts til Flandern. Landet var dog ikke blot modtagende, men også ydende, og dets tæpper og vævede uldstoffer var hele den civiliserede verden over en højt skattet handelsvare.[2] Fyrsterne havde holdt Adelen nede og beskyttet Stæderne, og F. blev hurtigt Nordeuropas egl. Handelscentrum. Særlig var Brügge en blomstrende Stad. Som Sæde for Nordens største Pengemarked og et af Hansestædernes Kontorer blev det den store Stabelplads for Østersøens og Middelhavets Varer, især efter at den ital. Handel fra 1318 var begyndt at gaa søværts til F. Landet var dog ikke blot modtagende, men ogsaa ydende, og dets Tæpper og vævede Uldstoffer var hele den civiliserede Verden over en højt skattet Handelsvare.

--Kjeldjoh (diskussion) 7. maj 2018, 15:21 (CEST)[svar]