Elektronvolt

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Elektronvolt (symbol eV) er en måleenhed for energi. Én elektronvolt er mængden af kinetisk energi en fri elektron vinder ved at blive accelereret gennem en elektrostatisk potentialforskel på én volt.

SI-enheden for energi er coulombvolt (C·V), bedre kendt som joule (J), og der gælder

1 eV = 1,60217653 * 10-19 J

Den præcise værdi afhænger dog af ladningen af elektronen som skal bestemmes eksperimentelt. Derfor kan nye målinger i fremtiden ændre en anelse på omregningsfaktoren mellem elektronvolt og joule.

I praksis anvendes enheden ofte med præfiks, for eksempel kiloelektronvolt (keV), megaelektronvolt (MeV), gigaelektronvolt (GeV) eller teraelektronvolt (TeV).

Elektronvolt som enhed for masse, længde eller tid

Inden for højenergifysikken regner man ofte med enheder hvor lysets hastighed og Plancks konstant sættes lig med det enhedsløse tal 1.

I dette system er elektronvolt også en enhed for masse idet der gælder

jævnfør formlen E=mc².

Reciprokke elektronvolt (eV-1) er derimod enheden for tid eller længde idet der gælder

og

Ud fra disse sammenhænge mellem elektronvolt og kilogram, sekund samt meter kan man konstruere enheder for andre fysiske størrelser som potenser af elektronvolt.

Kilder/referencer