Faktisk forvaltningsvirksomhed

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Faktisk forvaltningsvirksomhed (også kaldet faktiske handlinger[1]) er et juridisk begreb, der defineres i Ankestyrelsens principmeddelelse 9-20 som de beslutninger, der ikke fastlægger borgerens retsstilling.[2] Så denne del af den offentlige sektors virke sigter ikke på at træffe retlige afgørelser, der binder de implicerede personer.[3] På trods af begrebets navn anvendes forvaltningsloven ikke på faktisk forvaltningsvirksomhed. Men regler om bl.a. inhabilitet gælder også faktisk forvaltningsvirksomhed.[4] For der gælder en supplerende retsgrundsætning om inhabilitet uden for forvaltningslovens (kapitel 2)[5] anvendelsesområde.[6] Se bl.a. FOU nr 2019.13.[7]

Forvaltningsretten opdeler den offentlige sektors virke i tre kategorier:[8]

 • Forvaltningsafgørelser
 • Udvidede forvaltningsafgørelser (omfatter bl.a. åbningstider for personlige eller telefoniske henvendelser i kommunale institutioner)[9]
 • Faktisk forvaltningsvirksomhed

Men sondringen mellem de tre kategorier kan være vanskelig.[10] En beslutning om at lade en elev skifte til en anden skole udgør en forvaltningsafgørelse, jf. FOB 2015-19.[11]

Til faktisk forvaltningsvirksomhed hører

Faktisk forvaltningsvirksomhed omfatter bl.a. børnepasning samt patient- og anden klientbehandling.[1] Hertil kommer vejledning og undervisning.[12] Karaktergivning er også omfattet af faktisk forvaltningsvirksomhed, jf. FOU nr 1993.315.[13]

Klage over faktisk forvaltningsvirksomhed

De beslutninger, som hører under faktisk forvaltningsvirksomhed, kan ikke påklages til Ankestyrelsen.[14] Men disse beslutninger kan påklages til enten kommunen, eller evt. den relevante rådmand, eller borgmesteren.[15]

Videre læsning[redigér | rediger kildetekst]

Jøren Ullits: Introduktion til forvaltningsret - tekster og opgaver. 2020. 1. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4218-0

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ a b https://denstoredanske.lex.dk/faktiske_handlinger
 2. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20200920425
 3. ^ https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel-forvaltningsret/afgoerelsesbegrebet/#cp-title
 4. ^ https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Skolehaandbog/Myndighedsudoevelse-og-forvaltningsret/Forvaltningsret
 5. ^ https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2020/jura/-vejledning-om-haandtering-af-inhabilitet-som-foelge-af-personlige-relationer-mv.-mellem-medarbejdere-paa-forsvarsministeriets-omraade-.pdf
 6. ^ https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/ufo/spm/13/svar/1559829/2020422.pdf
 7. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/fob/2019/13
 8. ^ https://projekter.aau.dk/projekter/files/293390856/Speciale.pdf
 9. ^ https://www.ombudsmanden.dk/findviden/fob-artikler/god_for_valtningsskik_/#cp-title
 10. ^ https://skat.dk/data.aspx?oid=1949305
 11. ^ https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/specifikke_sagsomraader/folkeskolernes_afgoerelsesvirksomhed/
 12. ^ https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel-forvaltningsret/afgoerelsesbegrebet/#cp-title
 13. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/accn/O19930031570
 14. ^ https://www.dukh.dk/media/Praksisnyt_38_-_Faktisk_forvaltningsvirksomhed.pdf
 15. ^ https://aktivsocialraadgiver.dk/klage_faktiskforvaltningsvirksomhed/
JuraSpire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.