God forvaltningsskik

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

God forvaltningsskik kan beskrives som "et uskrevet sæt af handlenormer for forvaltningen, der udspringer af etikken: grundlæggende værdiforestillinger om forholdet mellem forvaltning og borgerne og om ”korrekt” adfærd i forvaltningen."[1] Princippet om god forvaltningsskik kan udledes[2] af ombudsmandslovens § 21.[3] God forvaltningsskik omfatter krav om, at offentligt ansatte (sagsbehandlere m. fl.) har pligt til at udvise høflig og hensynsfuld[4] samt tillidsskabende adfærd mod borgeren.[5][6] God forvaltningsskik er én blandt flere god skik regler.[7] Flere god skik regler er lovfæstet (kodificeret), men princippet om god forvaltningsskik er ikke kodificeret.[8]

EU[redigér | rediger kildetekst]

Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik blev godkendt af Europa-Parlamentet i september 2001, og Den Europæiske Ombudsmand vedtog i 2012 en række principper for offentlig tjeneste, som supplerer den europæiske kodeks. Udgivet som pdf-publikation: Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik i 2013.[9]

Ifølge Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik bør tjenstemænd være respektfulde og hjælpsomme over for borgerne.[10]

Hvad er god forvaltningsskik?[redigér | rediger kildetekst]

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, gav ved en en konference i DGI-byen, 6. november 2013 følgende definition på god forvaltningsskik:

"Et uskrevet sæt af handlenormer for forvaltningen, der udspringer af etikken: grundlæggende værdiforestillinger om forholdet mellem forvaltning og borgerne og om ”korrekt” adfærd i forvaltningen."

Alternativ: "Begrebskategori til at opfange de normer, som nødvendigvis må gælde, men som ikke har støtte i andre retskilder, og som vanskeligt kan lovfæstes. At oversætte normer for almindelig god opførsel til handleregler for forvaltningen."

Variabler

 • I tilknytning til retsregler/i konkrete sager (udvidet begrundelsespligt).
 • I tilknytning til retsregler/som generel adfærd (forbud mod gaver).
 • Uden tilknytning til retsregler/i konkrete sager (sagsbehandlingstid).
 • Uden tilknytning til retsregler/som generel adfærd (rimelige åbningstider).[11]

Ovennævnte "variabler" benævnes og udfoldes af tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen som vigtige strukturerende "kategorier" der giver overblik over det tilsyneladende virvar af regler og anvisninger omfattet af god forvaltningsskik.[12] Til ombudsmandensinstitutionens hovedformål hører at sikre god tone og korrekt opførsel i den offentlige forvaltning.[13]

Ombudsmandens kritik af forvaltningen[redigér | rediger kildetekst]

På ombudsmandens hjemmeside findes en række eksempler på den kritik, som ombudsmanden har rettet mod forvaltningen.[14] Det drejer sig blandt meget andet om alt for lange sagsbehandlingstider, manglende partshøring (i strid med forvaltningsloven § 19), væsentlige sagsbehandlingsfejl samt kritisabel sprogbrug og undladelse af at besvare en borgers spørgsmål.[15]

 • Kritik af kommunens sprogbrug findes i FOB 2011 21-1.[16]
 • Kritik af lang sagsbehandlingstid findes i FOB 2016-36[17] og FOB 2017-14.[18]
 • Kritik af undladelse af at besvare spørgsmål fra borger findes i FOB 04.517.[19]
 • Kritik af manglende partshøring (i strid med forvaltningsloven § 19) findes i FOB 2009 1-1.[20]
 • Kritik af manglende hjemmel (i strid med legalitetsprincippet) findes i FOB 2016-41.[21]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

Kilder[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Hvad er god forvaltningsskik? v/Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen - Konference, DGI-Byen, 6. november 2013
 2. ^ (Revsbech m.fl. 2016:513) og (Hamer & Schaumburg-Müller 2020:105)
 3. ^ https://studerende.au.dk/fileadmin/site_files/filer_jura/dokumenter/studieportal/Undervisng_og_eksamen/Eksamen/Eksamensopgaver_og_rettevejledninger/forvaltningsret_rettev_s13.pdf
 4. ^ (Revsbech m.fl. 2016:506)
 5. ^ (Eyben 2016:183)
 6. ^ https://denstoredanske.lex.dk/forvaltningsskik
 7. ^ http://juridiskmetode.dk/retskilderne/index.html
 8. ^ https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel-forvaltningsret/god_forvaltningsskik/#cp-title
 9. ^ Den Europæiske Ombudsmand. Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik. 2013. ISBN 978-92-9212-350-5 (2014-07-06)
 10. ^ http://docplayer.dk/32061561-Den-europaeiske-ombudsmand-den-europaeiske-kodeks-for-god-forvaltningsskik.html
 11. ^ "Jørgen Steen Sørensen. Hvad er god forvaltningsskik?. 2013. (2014-07-06)" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 14. juli 2014. Hentet 6. juli 2014.
 12. ^ God forvaltningsskik : om god opførsel i forvaltningen Arkiveret 14. juli 2014 hos Wayback Machine I: Folketingets Ombudsmands beretning for 2010. (2014-07-06)
 13. ^ https://www.ombudsmanden.dk/findviden/fob-artikler/god_for_valtningsskik_/#cp-title
 14. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/hovedregister/forvaltningsret/1/1/5/3/
 15. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/hovedregister/forvaltningsret/1/1/5/3/#Forvaltningsret_115.3
 16. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2011-21-1_/#cp-title
 17. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2016-36/
 18. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2017-14/pdf/
 19. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/04-517/pdf
 20. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2009-1-1/
 21. ^ https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2009-1-1/