Jazzsamlingerne ved Syddansk Universitetsbibliotek

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Syddansk Universitetsbiblioteks (SDUBs) Musikafdeling i Odense har ved forskellige donationer og erhvervelser siden 1997 fået status som et spændende jazzarkiv, der henvender sig til særligt interesserede jazzforskere. Grundstammen blev lagt, da biblioteket i juli 1997 modtog en række samlinger fra det daværende Det Danske Jazzcenter, da dette måtte ophøre med sin virksomhed. Store dele af samlingerne blev overført til det daværende Odense Universitetsbibliotek – herunder Centerets offentlige samling, Timme Rosenkrantz’s Samling, Ben Webster’s Samling, Radio Jazz’s Samling og Erik Lindemanns Samling – en mindre del kom til Dansk Jazzforbund, mens den del af samlingerne, der tilhørte Centerets leder, Arnvid Meyer, siden er købt af Det Kongelige Bibliotek men indtil videre forbliver i Meyers besiddelse. Samlingerne ved SDUB er siden udbygget ved køb og donationer, bl.a. med de private samlinger fra Svend Asmussen og Richard Boone. Samlingerne er placeret i Musikafdelingen, som har til huse på Det Fynske Musikkonservatorium. De kan benyttes i åbningstiden. Der er intet offentligt udlån af musikalierne, men et rum med alle aflytningsfaciliteter kan stilles til rådighed. Registranter til Jazzcenterets bånd- og videosamling og til Rosenkrantz’s, Websters og Lindemanns samlinger fulgte med ved overtagelsen og kan benyttes på stedet. Alle bøger, noder, plader, cd’er og dvd’er er katalogiserede og kan findes i bibliotekets katalog, mens den igangværende registrering p.t. koncentreres omkring spolebåndene i Rosenkrant’z Samling.

Musikafdelingen

De enkelte samlinger (pr. 1. juni 2007)[redigér | redigér wikikode]

Det Danske Jazzcenters offentlige samling[redigér | redigér wikikode]

Denne del af Det Danske Jazzcenters samlinger er den, der blev anskaffet ved tildeling af midler fra det daværende Statens Musikråd. Samlingen omfatter godt 50 noder, 49 bøger, 1516 78’ere, 70 ep’er, 482 lp’er, 300 cd’er og en række tidsskrifter, hvoraf nogle ikke findes på andre danske biblioteker. Størstedelen af samlingen består dog af godt 2600 spolebånd, 1000 kassettebånd og 500 DAT-bånd med jazzudsendelser i form af både musik og interviews tappet fra Danmarks Radio i perioden 1975-1997. Disse bånd er en uvurderlig dokumentation af, hvad der er foregået på den danske jazzscene i disse år. Hertil kommer ca. 700 videobånd tappet fra både dansk, svensk og tysk fjernsyn i perioden 1980-1997, spændende fra de gamle kortfilm til nutidige koncertoptagelser.

Timme Rosenkrantz's Samling[redigér | redigér wikikode]

Timme Rosenkrantz (1911-1969) var forfatter, jazzentusiast og –samler, foredragsholder og radiocausør. Samlingen, der er koncentreret omkring swingmusik, omfatter 1679 78’ere, 170 ep’er, 1055 lp’er, 411 acetater. 923 spolebånd og 103 bøger. Acetaterne er af unik karakter, idet de er privat skårne lakplader med optagelser, som Rosenkrantz selv foretog i New York under 2. verdenskrig med kendte musikere eller optog fra radioen. Blandt de andre plader er mange sjældenheder, ligesom der blandt spolebåndene findes en lang række værdifulde jazzkoncerter optaget fra dansk, svensk eller amerikansk radio, som ellers ikke er bevarede. Herudover findes mange kataloger, udklip og manuskripter til radioudsendelser og artikler, samt en flot samling på over 3000 fotos af musikere og orkestre, hvoraf mange er taget af Rosenkrantz selv.

Ben Websters Samling[redigér | redigér wikikode]

Denne samling består af 45 78’ere, 211 lp’er, 12 acetater, 137 spolebånd og en enkelt bog, hvoraf alt er katalogiseret og kan findes i bibliotekets katalog. På de privat skårne lakplader (acetaterne) og spolebåndene findes nogle opsigsvækkende optagelser delvis foretaget af Webster selv. Herudover findes en stor samling memorabilia i form af godt 1600 dias, 20 smalfilm, 700 fotos og nogle private papirer.

Erik Lindemanns Samling[redigér | redigér wikikode]

Denne samling består af 160 kassettebånd med optagelser, som Lindemann foretog på københavnske spillesteder i perioden 1994-1995, primært med grupper, der ellers ikke findes dokumenteret på plade.

Radio Jazz's Samling[redigér | redigér wikikode]

Radio Jazz er en københavnsk nærradio, der sender flere gange ugentlig. Samlingen består af 100 spolebånd og 600 DAT-bånd med udsendelser af særlig dokumentationsværdi, f.eks. interviews og koncerter og viser på mange måder, hvad der er sket på den københavnske jazzscene, siden Radio Jazz begyndte at sende i 1987. Siden 2006 har biblioteket ikke modtaget udsendelser fra Radio Jazz, idet det ikke har været muligt at erhverve flere DAT-bånd, ligesom stedet ikke har fundet alternative løsninger, så de fremover kan modtage deres udsendelser. Biblioteket har en komplet samling af bladet Radio Jazz, som bl.a. registrerer og omtaler alle udsendelser.

Svend Asmussens Samling[redigér | redigér wikikode]

Fra Svend Asmussen modtog biblioteket i september 2003 en samling bestående af 14 lp’er, 33 cd’er, 25 spolebånd, 11 kassettebånd, 2 videoer, 8 bøger og 7 tidsskrifthefter plus 189 fotos og en stor samling koncertprogrammer, anmeldelser, omtaler, plakater m.m. fra hele karrieren.

Richard Boones Samling[redigér | redigér wikikode]

Fra Inga Boone, enke efter basunisten og sangeren Richard Boone, modtog biblioteket i november 2006 en stor samling, primært af privat karakter. Samlingen omfatter således mange private papirer, kontrakter og fotos foruden instrumenter, mikrofon, tasker, hatte, portrætmalerier, scrapbøger, plakater m.m. Herudover medfulgte også 2 lp’er, 24 cd’er og 10 bøger.

Syddansk Universitetsbiblioteks øvrige samling[redigér | redigér wikikode]

Siden oprettelsen i 1991 af den rytmiske linje ved Det Fynske Musikkonservatorium har bibliotekets anskaffelser af jazz taget fart, så de nu pr. 1. maj 2007 omfatter godt 900 bøger, 850 noder, 312 78’ere, 191 ep’er, 4100 lp’er, 4200 cd’er, 179 DAT-bånd og 73 videoer plus en del løbende og ophørte tidsskriftrækker med blandt andet ældre danske udgivelser. Hertil kommer en samling arkivalier i form af bl.a. diverse jazzfestival- og jazzkoncertprogrammer fra ind- og udland, komplette sæt af programmer fra Jazzhus Montmartre (1983-1990), Jazzhus Sophus Ferdinand i Odense (1974-1986), Værtshuset i Odense (1971-1972), Jazzhus Dexter i Odense (1998-) samt Brande Boghandels postordrekataloger over jazzplader (1955-1973). Desuden har biblioteket modtaget mødereferatater, breve, ansøgninger og vedtægter m.m. fra Dansk Jazzmusiker Forening (1970-1977), Ny Dansk Jazzmusiker Forening (1977-1990) og Foreningen Musik og Lys (1982-1990) samt en fin gave i form af Ole ”Fessor” Lindgreens scrapbøger (1957-2001) fra hans Big City Band i hele 13 bind. En del af samlingen er modtaget som donationer, og biblioteket modtager gerne fortsat jazzgaver, men forbeholder sig også ret til at udskille dubletter, som i så fald bliver givet til de studerende.


Litteratur[redigér | redigér wikikode]

  • Cim Meyer (red.): Det Danske Jazzcenter 25 år, 1971-1996. Det Danske Jazzcenter, 1996.
  • Frank Büchmann-Møller: Is This To Be My Souvenir? Jazz Photos From The Timme Rosenkrantz Collection 1918-1969. Odense University Press, 2000.
  • Frank Büchmann-Møller: Someone To Watch Over Me; The Life And Music Of Ben Webster. University of Michigan Press, 2006.

Eksterne links[redigér | redigér wikikode]