Johann Michael Sailer

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Formatering
Denne artikel bør formateres (med afsnitsinddeling, interne links o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Johann Michael Sailer.

Johann Michael Sailer (født 17. november 1751 i Aresing i Øvrebayern, død 20. maj 1832) var en tysk romersk-katolsk gejstlig.

Sailer hørte til Bayerns betydeligste Kirkemænd i sin Tid og udøvede baade ved sit aandfulde Forfatterskab og ved sin noble og elskværdige Personlighed en Indflydelse, som gik langt ud over Landets Grænser og ogsaa ud over den rom-kat. Kirkes Grænser. Mænd som Diepenbrock, Jacobi, Schelling, Lavater og Steffens stod S. i nær Berøring med. S. havde faaet en omhyggelig Uddannelse, og ikke paa det teologiske Omraade alene. 1770 gik han ind i Jesuiterordenen, men denne blev ophævet tre Aar efter. 1775 blev han præsteviet, og 1780 blev han Prof. ved Univ. i Ingolstadt, hvorfra han snart forflyttedes til Dillingen. Her virkede han til 1794, men blev saa pludselig afskediget, fordi det hed sig, at han var Tilhænger af Illuminatordenen og af en overspændt Mystik. Dette var dog urigtigt, og 1799 blev han paany Professor, først i Ingolstadt og et Aar efter i Landshut. S. holdt Forelæsninger over Dogmatikken, og han stillede sig som den raadende Rationalismes bestemte Modstander uden dog samtidig at være ultrakonfessionel. Fra alle Kanter samlede der sig studerende om ham, og han vakte Opmærksomhed ogsaa hos de regerende, saaledes at Ærkebispestolen i Köln blev ham tilbudt af det preussiske Ministerium 1818. Han afslog imidlertid tilbuddet. 1829 modtog han derimod Kaldelsen til Biskop i Regensburg, og her virkede han til sin Død. S.’s samlede Skr er udgivne i Sulzbach 1830 ff.

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til:


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.