Natura 2000-område nr. 72 Husby Sø og Nørresø

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Husby Sø og Nørresø
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune.
Areal 352 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 72 Husby Sø og Nørresø er et habitatområde (H188), der ligger i et gammelt marint forland syd for Nissum Fjord, og har et areal på i alt et areal på 352 hektar. De lavvandede søer havde oprindelig forbindelse til Ringkøbing Fjord, men i forbindelse med et større afvandingsprojekt 1940 - 1949 blev de inddiget, og blev forbindelsen mod syd afbrudt, og har nu afløb til Nissum Fjord via en gravet kanal - Staby Kast. Søernes opland består hovedsageligt af afvandede landbrugsarealer (ca. 80%), hvorfra vandet pumpes ind i søerne via pumpestationer.

Husby Sø er på 168 ha og Nørresø (tidligere Aabjerg Sø) er på 114 ha og begge søer er omkranset af rørskov; habitatområdet omfatter derudover de omkringliggende mose- og engarealer. Begge søer er blandt landets artsrigeste søer hvad planter angår.

Husby Sø[redigér | redigér wikikode]

I 2005 blev der fundet 54 plantearter, hvoraf der var 41 undervandsarter, 6 arter af kransnålalger, 1 art af mos og 7 arter af flydebladsvegetation. Der blev registreret 14 af landets 19 vandaksarter samt 3 krydsninger af Vandaks. 10 arter af blomsterplanterne er med på den danske gulliste, dvs. arter med tilbagegang på landsplan de seneste år. Desuden findes arten Vandranke der er på den danske rødliste (sårbar) og EU-ansvarsart.

Nørresø[redigér | redigér wikikode]

I Nørresø blev der i 2005 fundet 25 plantearter, heraf 19 arter af undervandsplanter, 2 arter af kransnålalger, og 4 arter af flydebladsvegetation. Det blev registreret 8 vandaksarter. 5 arter af vandplanterne er med på den danske gulliste.

Fredning[redigér | redigér wikikode]

Nørresø og dens omgivelser, et areal på 140 ha, blev fredet i 1956.[1][2]

Videre forløb[redigér | redigér wikikode]

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Holstebro- og Ringkøbing-Skjern Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord.[3]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]