Natura 2000-område nr. 97 Frøslev Mose

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Natura 2000-område nr. 97
Frøslev Mose
Geografi
Region Region Syddanmark
Kommune(r) Aabenraa Kommune
Areal 409 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Fuglebeskyttelsesområde F70

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 97 Frøslev Mose består af består af et habitatområde (H87) og et fuglebeskyttelsesområde (F70). Frøslev Mose er beliggende i Aabenraa Kommune i vandplanopland [Vandplan 4.1 Kruså-Vidå|4.1]] Kruså-Vidå [1]. Det er er et eng- og moseområde sydvest for Padborg, som hænger sammen med Jardelund Mose på den tyske side af grænsen. Hele området dækker ca. 800 ha og Natura 2000-området omfatter 409 hektar, hvoraf staten/naturstyrelsen ejer de 319 . Selve mosen er nedbrudt højmose med spredte tørvegrave og brunvandede søer. Enkelte steder er dannelsen af den karakteristiske højmosestruktur begyndt. I moseområdet findes spredte bevoksninger med bl.a. birk. Nord for mosen ligger en række egekrat. Tidligere er der sket omfattende afvanding og tørvegravning i mosen, hvilket har resulteret i en tilgroning med vedplanter og blåtop. I 1985 blev området fredet med det formål at genskabe og bevare områdets karakter af højmose og omkringliggende åbne arealer og egekrat. [2]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]