Præcedens

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Præcedens eller præjudikat er et juridisk udtryk for, at en domstol tager hensyn til tidligere og lignende domme i en given sag og lader disse spille ind i afgørelsen af sagen. Hvis en sag danner præcedens, vil den således påvirke den fremtidige retstilstand. Præcedens bruges også i ikke-juridiske sammenhænge, til at beskrive hvordan man plejer at gøre, eller blot at der er fortilfælde for den beskrevne tilgang.

I visse angelsaksiske lande, deriblandt USA (undt. Louisiana), England og Wales, er retssystemet baseret på såkaldt dommerskabt ret, hvilket vil sige, at jo ældre præjudikater, desto højere er præjudikatværdien, og i teorien kan en amerikansk domstol altså fælde dom med støtte fra domme, der fandt sted før den amerikanske revolution.

Danmark og de øvrige nordiske lande har et kodificeret retssystem, hvilket vil sige at lovgivningen er nedskreven. Præjudikat fungerer dog stadig som retskilde, og finder anvendelse når den nedskrevne lov ikke giver tydlige retningslinjer. Præjudikat vægtes således i dommernes retsskabelse. Hvor stor værdi en præjudikat har, er afhængig af flere faktorer. Således kan dommens alder, den generelle anvendelsesområde, instansen hvori den er blevet afsagt samt om dommen er afsagt med dissens, spille en væsentlig rolle i forhold til at bestemme præjudikatværdien.