Scientology

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Searchtool.svg Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.
En af Scientologys bygninger, her på Hollywood Boulevard i Hollywood i USA.

Scientology er en nyreligiøs bevægelse startet omkring 1951[1] af den amerikanskfødte forfatter L. Ron Hubbard med oprindelse i hans Dianetik (Hubbard's bud på et alternativ til psykoterapi). Siden dannelsen af den første Scientologi kirke i 1954, er religionen vokset til at omspænde hele jorden. I dag er der mere end 8.500 Scientologi kirker, missioner, beslægtede organisationer og tilknyttede grupper, i 165 lande. I 1953 blev den Amerikanske Church of Scientology oprettet[2][3], og fik i 1993 status som anerkendt religion i USA og var dermed fritaget for skat[4]. Sidenhen har Scientology søgt og trukket samme ansøgning tilbage (i Danmark) og er ikke anerkendt som trossamfund – hverken i Danmark eller i fx Tyskland, Belgien, Finland, Mexico, Canada og Rusland. I andre lande, eksempelvis USA, Australien, Sverige, New Zealand og Sydafrika er Scientologi kirken anerkendt som religion, non-profit organisation eller trossamfund. Den russiske del af Scientology har i april 2007 vundet en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende anerkendelse som trossamfund i distrikterne Surgut og Nizhekamsk [5] , men er fortsat forbudt i regionerne Skt. Petersborg[6] og Samara [7].

Tro og lære[redigér | rediger kildetekst]

De fleste menneskers første møde med Scientology, er en såkaldt "personlighedstest",(Oxford Capacity Analysis (OCA)). Den består af 200 spørgsmål, der er udformet til at måle 10 træk, der er fælles for alle personer. OCA-tester benyttes under hele en persons udvikling i Scientology. Herefter bliver man henvist til et kursus.

Det er en grundlæggende opfattelse i Scientology, at Mennesket er et åndeligt væsen. I Scientology kaldes det åndelige væsen thetanen. Udtrykket er taget fra det græske bogstav theta for ”tanke,” ”liv” eller ”ånd”. Det bruges for at undgå sammenblanding med tidligere opfattelser af sjælen. Thetanen er udødelig og har levet – og vil fortsætte med at leve – gennem utallige livstider. Man er en thetan, der har et sind, og som bebor en krop. Thetanen levendegør kroppen og bruger sindet.

Et andet grundlæggende princip i Scientology religionen er den opfattelse, at livet er opdelt i tilskyndelser (drifter, impulser) i retning af overlevelse. Disse kaldes dynamikker og der er otte i alt.

Scientology henvender sig til ånden – ikke kroppen eller sindet (Dianetik er studiet af sindet) – med den indgangsvinkel, at Mennesket er langt mere end et produkt af dets omgivelser eller gener.


Scientology har flere forskellige overbevisninger. De vigtigste af dem er:

Mennesket er et udødeligt åndeligt væsen.

Hans erfaring strækker sig et godt stykke hinsides en enkelt livstid.

Hans evner er ubegrænsede, selv hvis han ikke har indset det på nuværende tidspunkt.

Scientology Kirken tillader medlemmers samtidige tro på religioner, som f.eks. Kristendom, Islam, Hinduisme osv., men det er dog ikke ønsket når man kommer op i de højere rang som en i Søorginisationen eller OT.

Det "nye" ved Scientology-religionens opståen i forhold til andre religioner er, at man i modsætning til mange andre religioner sagtens kan være Kristen, muslim, hindu eller af anden overbevisning, samtidig med at man bruger scientologys teknikker. Det skyldes dét, at Scientology ikke er en "dogmatisk" religion der prædiker for at få dig til blindt at tro på noget (selvom at de selv bliver anklaget om at gøre det selv samme: hjernevaske). Det handler om selv at gå på opdagelse, læse lærebøger, høre foredrag, tage kurser osv.

Trosbekendelse[redigér | rediger kildetekst]

Scientology Kirkens trosbekendelse[8] blev skrevet af L. Ron Hubbard kort tid efter kirkens grundlæggelse i Los Angeles den 18. februar 1954:

"Vi i denne Kirke tror:

 • At alle mennesker blev skabt med samme rettigheder, uanset race, farve eller tro.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til deres egne religiøse skikke og deres udøvelse.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til at leve deres eget liv.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til at bevare deres egen sunde dømmekraft.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til at forsvare sig selv.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til at skabe, vælge, hjælpe og støtte deres egne organisationer, kirker og regeringer.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til frit at ytre deres meninger i tanke, tale og skrift, og til at imødegå eller udtrykke sig om andres meninger i tale og skrift.
 • At alle mennesker har en umistelig ret til at føre slægten videre.
 • At menneskets sjæl har et menneskes rettighed.
 • At studiet af sindet og helbredelsen af mentalt forårsagede lidelser ikke bør adskilles fra religiøse sammenhænge eller foregå i et ikke-religiøst regi.
 • Og at ingen magt mindre end Gud besidder retten til, åbenlyst eller fordækt, at ophæve eller tilsidesætte disse rettigheder.

Og vi i denne Kirke tror:

 • At mennesket inderst inde er godt.
 • At mennesket stræber efter at overleve.
 • At menneskets overlevelse afhænger af det selv og dets medmennesker og af dets opnåelse af samhørighed med universet.

Og vi i denne Kirke tror, at Guds love forbyder mennesket:

 • At tilintetgøre sin egen art.
 • At tilintetgøre en andens sunde dømmekraft.
 • At tilintetgøre eller trælbinde en andens sjæl.
 • At tilintetgøre eller svække overlevelsen for sine fæller eller sin gruppe.

Og vi i denne Kirke tror:

 • At ånden kan frelses, og at ånden alene kan frelse eller helbrede legemet."

Myten om "Xenu"[redigér | rediger kildetekst]

Myten om Xenu i Scientology, siger: Kernen i religionen er Wall of Fire, en af Scientologys doktriner, skrevet af grundlæggeren og science fiction-forfatteren L. Ron Hubbard. I doktrinen fortælles der om en galaktisk hersker ved navn Xenu, diktatoren af "Galactic Confederacy". I 75 millioner år bestod Galactic Confederacy af 76 planeter og 26 stjerner, inklusiv Jorden som dengang hed Teegeeack. Alle de 76 planeter han kontrollerede var alvorligt overbefolkede og hver planet havde i gennemsnit en befolkning på 178 milliarder indbyggere. Befolkningen på disse planeter, rumvæsenerne, mindede meget om befolkningen på Jorden. De bar tøj der ligner vores og havde biler, tog og både, der lignede dem, der blev brugt i 1950-60'erne på Jorden.

Ifølge doktrinen har Xenu smidt sin overskydende befolkning omkring vulkaner, som denne på Hawaii og sprængt dem i luften med brintbomber.
Xenus rumskib er identisk med DC-8 fly.

Xenu var ved at blive styrtet og udtænkte derfor en plan for at komme denne overbefolkning til livs. Xenu tog total kontrol ved hjælp af overløbere, og nedkæmpede de gode folk og De Loyale Officerer. Derpå indkaldte han, med hjælp fra psykiatere, milliarder af folk til skattekontrol, hvor de blev lammede med alkohol- og glykolindsprøjtninger. Derefter blev de sat på rumskibe der lignede det amerikanske Douglas DC8 fly (med den undtagelse at der anvendtes jetmotor i stedet for propeller).

Disse rumfly fløj derpå til planeten Jorden, hvor de lammede folk, i milliardvis, efterfølgende blev stablet op for foden af vulkaner. Da alle var blevet stablet op, blev der sænket brintbomber ned i vulkanerne. Xenu detonerede derefter alle brintbomberne samtidigt, hvorefter at næsten alle blev dræbt. Kun få fysiske kroppe overlevede.

Deres sjæle, som Hubbard kaldte for thetaner, blev tilintetgjort af eksplosionen. Disse hundrede milliarder af sjæle blev fanget af Xenus styrker ved hjælp af særlige elektroniske fælder, som fangede sjælene i elektroniske stråler. Da alle sjæle var blevet fanget, blev de bragt til en biograf, hvor de blev tvunget at se på en "3D super kolossal-film" i 36 dage. Dette indpodede, hvad Hubbard benævnte "adskillige vildledende data" (samlet kaldet for R6 implementering). Dette inkluderer alle verdens religioner. Hubbard tilskrev specifikt den romersk-katolske kirke og korsfæstelsen som Xenu's indflydelse. Hubbard citeres for have sagt at de to implementeringsstationer befinder sig på Hawaii og Las Palmas på de Kanariske Øer.

Foruden implementering af ny tro i thetanerne, fratog han sjælene deres identitet, hvorfor disse begyndte sjælene at hænge sammen når de forlod biografen, da de alle havde set den samme film og troede derfor, at de var de samme folk. De klyngede sig sammen i grupper i tusindvis. Hver klynge af thetanere samlede sig i de få resterende kroppe som havde overlevet eksplosionen. Disse blev til hvad som er kendt som kropsthetanere, som stadig klynger sig fast i alle og påvirker dem negativt, undtagen de Scientologer som har foretaget de nødvendige skridt for at fjerne dem.

De Loyale Officerer styrtede endelig Xenu og spærrede ham inde i et bjerg på en af planeterne i al evighed ved hjælp af et kraftfelt drevet af et evighedsbatteri. Jorden/Teegeeack blev herefter forladt af Galactic Confederacy og står tilbage som en fængselsplanet den dag i dag.

Medlemmer af Scientology får først dette at vide når de bliver Opererende Thetan-III (OT III). De skal frigøre sig fra disse kropsthetaner gennem samtaleterapi.

Selv om denne historie ikke er nævnt i L. Ron Hubbards Scientologi og Dianetik værker, ligesom ordet "Xenu" ikke findes i Scientology kirkens ordbog; "Dianetics and Scientology technical Dictionary" og "Church of Scientology" blankt afviser hele denne histories sandhed som en del af Scientologyreligionen, og mener at, den er opfundet til at skade Scientology af folk der er modstandere og kritikere af bevægelsen, blev interne tekster fra bevægelsen, der beskriver historien om Xenu, brugt som bevismateriale i en retssag mod Scientology i 1988.[9] Historien er oprindelig nedskrevet af Hubbard i filmmanuskriptet "Revolt in the Stars" i 1977 [10].

Samtaleterapien[redigér | rediger kildetekst]

Scientology tilbyder teknikker til der angiveligt skulle hjælpe med håndtering af de fleste almindelige personlige problemer. Disse teknikker er baseret på en slags samtaleterapi, hvor man anvender et E-meter (en slags løgnedetektor) som assistance til at finde f.eks. traumer, eller til angiveligt at guide personen frem til større åndelig viden, deriblandt evnen til at bevæge sig ud af kroppen af egen fri vilje. Samlivsterapeuten Carl-Mar Møller, der også er uddannet Scientology-terapeut, betegner sit Mark V E-meter fra 1970 som en brugbar, men langsommelig metode til sorgbearbejdning.[11] Scientology-kirkens åndelige rådgivere anvender i dag Mark VIII E-meteret fra 2015.

Scientology er direkte eller indirekte engageret i samfundet på flere forskellige områder gennem hjælpearbejde inden for flg. områder:

Historie[redigér | rediger kildetekst]

Det første relevante skriftlige materiale er et uudgivet skrift med titlen Excalibur fra 1938.

Bogen Dianetics: The Modern Science of Mental Health udkom i 1950, på dansk Dianetik: Den moderne Videnskab om mental sundhed

L. Ron Hubbard har forfattet hundredvis af bøger, båndforedrag, instruktionsmanualer etc. indeholdende grundlæggende opdagelser omkring sindet og det åndelige univers.

Ordet Scientologi, som blev skabt af L. Ron Hubbard, kommer fra det latinske scio, som betyder ”at vide i den bredeste betydning af ordet” og det græske ord logos, som betyder ”studiet af”. Det betyder: at vide, hvordan man ved. Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

Religionssociolog Peter B. Andersen vurderer at der er 400-600 danske kernemedlemmer i Scientology, mens Anette Refstrup, der er informationschef i Scientology Danmark, i 2014 sagde, at der er 4000 aktive danske scientologer[12]. På verdensplan er der ifølge kirken omkring 8 millioner medlemmer. Ifølge dokumentaren Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (en) fra 2015 er der 50.000 medlemmer af Scientology på verdensplan.

Kritik af Scientology[redigér | rediger kildetekst]

Scientology Kirken og L. Ron Hubbard har været udsat for stor kritik og megen turbulens. Der har været hundredvis af retssager mod og af Scientology Kirken, som er kendt for at gå til modangreb med stor økonomisk kraft. Imens kirken var underdrejet af retssager i begyndelsen af 80'erne (godt 3.000 samtidige sager, oplyste kirkens leder), vendte udviklingen i begyndelsen af 90'erne, hvor kirkens leder oplyste, at nu kun en håndfuld sager imod kirken stadig kørte.

Hubbards intentioner med Scientology er blevet stærkt kritiseret.[13] Han er citeret for at have sagt, at han gerne vil starte sin egen religion, da det er dér pengene ligger.[14] Forfatteren Theodore Sturgeon har fortalt at Hubbard kom med en lignende udtalelse ved Los Angeles Science Fantasy Society.[15] Ligeledes har forfatteren Sam Moskowitz skrevet i en beediget skriftlig erklæring den 11. november 1948 ved Eastern Science Fiction Association meeting, at Hubbard fortalte, at man ikke bliver rig ved at skrive science fiction. Hvis man vil blive rig, starter man en religion.[16] I 1998 kommer der en A&E Network dokumentar med titlen "Inside Scientology", der viser Lyle Stuart fortælle at Hubbard flere gange sagde at for at blive rig starter man en religion.[17] I encyklopædien "The Visual Encyclopedia of Science Fiction, ed. Brian Ash, Harmony Books, 1977", bliver der skrevet at Hubbard har fortalt John W. Campbell, at "jeg [Hubbard] vil opfinde en religion som jeg kommer til at tjene en formue af. Jeg er træt af at skrive for en penny [1/100 af et pund] pr. ord".

Scientology Kirken benægter at Hubbard har kommet med disse udsagn, og har sagsøgt mindst en forlægger, det tyske magasin Stern, for at publicere disse påstande, men tabte sagen[kilde mangler].

I et brev til Helen O'Brien i 1953[18], opdaget af FBI ved razzia af Scientologys hovedkvarter, fremgår det at Hubbard grundlagde Scientology af økonomiske årsager.[19]

En times auditering starter ofte med en introduktionspris de første gange på f.eks. 100 kr. op til 2000 kr i timen – i USA helt op til 5.000 kr i timen (Hubbard anviste, at prisen for 12,5 timers auditering skal svare til en gennemsnitlig månedsløn).

Robert Dam, en tidligere scientolog der var uddannet til Opererende Thetan V, forlod Scientology i 2003. I perioden 1984 til 2003 brugte Robert Dam efter eget udsagn ca. 1,2 mio. kroner på uddannelse og kurser i Scientology. Udadtil oplyste Robert Dam, at der var 10.000 medlemmer af Scientology til trods for, at det reelle tal iflg. Robert Dam var ca. 450. Ifølge Robert Dam kæmper flere tidligere medlemmer af Scientology for at få slettet personfølsomme oplysninger fra Scientologys arkiver, som er blevet indsamlet under interviews. [20]

I dag findes der et stort antal kritiske sider på internettet forfattet af eks-scientologer, og generelle kritikere.[21]

Advarsler mod Scientology[redigér | rediger kildetekst]

Nogle forskere har udtalt at Hubbards tanker ikke har videnskabeligt grundlag. På linje med mange andre terapier af nyere dato er der som vanligt kommet stærke advarsler fra offentlige myndigheder, kirker- og livssynssamfund og videnskabelige institutioner etc. til personer som tiltrækkes af Scientology Kirken. Det kan ikke fastslås, om Scientologys auditeringsterapi er effektiv eller det modsatte. I nogle få lande, f.eks. England og Australien (1965-1982), har man i perioder forbudt Scientology[22], men dette forbud er blevet hævet igen.

Operation Clambake[23] er en webside startet i 1996 som hovedsagelig offentliggør kritiske informationer om Scientology. Hjemmesiden er ejet og vedligeholdes af Andreas Heldal-Lund, som opfatter "Church of Scientology" organisationen og dens ledelse som en misbrugende og farlig kult. Heldal-Lund har forklaret at han støtter folks rettighed til at praktisere Scientology eller enhver anden religion. [24]

Topstyring[redigér | rediger kildetekst]

Advanced Org Saint Hill Europe, København

I dag er Scientology Kirken en bevægelse som styres stramt fra toppen i USA. Medlemmer med kritiske spørgsmål omkring ledelsen bliver uden videre ekskluderet. Der investeres løbende store summer i velproduceret markedsføring og PR. Organisationens økonomiske styrke funderer sig hovedsageligt på en målrettet strategi omkring fast ejendom, altså opkøb og renovering af bygninger. De fleste af disse ejendomme opkøbes ikke for kirkens egne midler, men for donationer fra medlemmer.

David Miscavige er den kirkelige leder af Scientologi religionen. Fra sin position som Bestyrelsesformand for Religious Technology Center (RTC) bærer David Miscavige det endelige ansvar for at sikre den standardmæssige og rene anvendelse af L. Ron Hubbards teknologier Dianetik og Scientologi samt for at holde Scientologi virkende.

Kirken skelner selv mellem kernemedlemmer (defineret som medlemmer der løbende deltager i Scientology), og folk der modtager kirkens medlemsblad fordi de på et tidspunkt har deltaget i et kursus eller har købt bøger.

Fra midten af 1970'erne og frem til 1982 blev Scientology Kirken infiltreret, og bl.a. blev originalskrifter af grundlæggeren L. Ron Hubbard udsat for ændringer. I 1982 blev kirken imidlertid reorganiseret og kirkens nuværende ledelse trådte til i overensstemmelse med L. Ron Hubbards ønsker og originalskrifterne blev rettet tilbage til de originale. Blandt andet blev Guardian's Office lukket i 1982, da de var blevet infiltreret og derfor ikke evnede at beskytte kirken.[25]

I 1982 og i årene efter meldte et stort antal medlemmer af Scientology Kirken sig ud eller blev ekskluderet. Deres påstand har efterfølgende været, at kirken i starten af firserne blev overtaget af magtsyge ledere, hvis interesser var penge og magt snarere end det enkelte medlems åndelige fremgang.

Til dette sagde L. Ron Hubbard; ”Så tilgiv mig for ikke at lede kirken, da den næsten faldt i fjendtlige hænder. Det hele ordnede sig. Hvorfor? Fordi virkelige scientologer sørgede for, at det skete. Min tillid var berettiget.”

Noter[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Remember Venus? -- Monday, Dec. 22, 1952 -- Page 1 -- TIME Arkiveret 25. august 2010 hos Wayback Machine – her nævnes Scientology.
 2. ^ "The Church of American Science Incorporation Papers – 1953". Arkiveret fra originalen 27. oktober 2007. Hentet 26. januar 2007.
 3. ^ Church of Scientology incorp – 1953
 4. ^ Lucas, Phillip (2004). New Religious Movements in the 21st Century. Routledge,. s. 235. ISBN 978-0-415-96577-4.{{cite book}}: CS1-vedligeholdelse: Ekstra punktum (link)
 5. ^ Scientology vinder sag ved Menneskerettighedsdomstolen politiken.dk 7. apr 2007 kl. 17:59 http://politiken.dk/indland/article279709.ece
 6. ^ Associated Press (2007-07-12). "Russian court shuts down Scientology center in St. Petersburg: prosecutors"International Herald Tribune. Udtræk 2007-07-16.
 7. ^ http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=5395. Udtræk 2017-03-16.
 8. ^ Scientology Kirkens trosbekendelse http://danish.bonafidescientology.org/creed/index.htm
 9. ^ "Xemu's cruel response to overpopulated world" (engelsk). Hentet 7. november 2019.
 10. ^  United States Copyright Office - Revolt in the Stars by L. Ron Hubbard, Type of Work: Dramatic Work and Music; or Choreography, Registration Number / Date: RE0000928392 / 2005-12-08, Renewal registration for: DU0000105973 / 1977-11-07, Copyright Claimant: Diana Meredith Dewolf Hubbard
 11. ^ Carl Mar Møller om Scientology http://avisen.dk/loegnedetektors-tro-120407.aspx
 12. ^ teligt-dagblad.dk/danmark/2014-11-21/forskere-scientology-er-i-tilbagegang Forskere: Scientology er i tilbagegang (Webside ikke længere tilgængelig) kristeligt-dagblad.dk 21.11.2014
 13. ^ What is Scientology?, Operation Clambake
 14. ^ L. Ron Hubbard til Lloyd A. Eshbach, i 1949; citeret af Eshbach i OVER MY SHOULDER: REFLECTIONS ON A SCIENCE FICTION ERA, Donald M. Grant Publisher. ISBN 1-880418-11-8, 1983
 15. ^ The way to make a million dollars is to start a religion
 16. ^ "Sam Moskowitz affidavit, 14 April 1993". Arkiveret fra originalen 17. marts 2009. Hentet 17. juni 2007.
 17. ^ "Inside Scientology". A&E Network. 1998-12-14. Hentet 2007-01-27.
 18. ^ Hubbard letter to Helen O'Brien, 10 April 1953 (exhibit 500-4V in CSC v Armstrong 1984, cited in vol.12, p.1976 and vol.26, p.4619).
 19. ^ L. Ron Hubbard and starting a religion for money Brevet kan læses i denne afsnit.
 20. ^ Robert Dam forlod Scientology i 2003 http://www.berlingske.dk/kultur/artikel:aid=887010 Arkiveret 24. april 2007 hos Wayback Machine
 21. ^ se bl.a. http://www.xenu.net eller http://skeptica.dk/artikler/?p=1047
 22. ^ "Inside Scientology" Arkiveret 9. juni 2007 hos Wayback Machine, Janet Reitman, Rolling Stone, Februar 2006.
 23. ^ Operation Clambake Xenu.net
 24. ^ Andreas Heldal-Lund. "Operation Clambake FAQ: Why do you hate Scientology?".
 25. ^ Guardians Office og andre myter om Scientology

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]