Spring til indhold

Skabelon:Kilde

Page extended-protected
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Skabelonen Kilde frembringer en kildehenvisning for en bog, et tidsskrift, en antologi, et patent eller en hjemmeside. Den afgør kildetypen ud fra de anvendte parametre. Som for andre kildeskabeloner kan denne skabelon anvendes i en note (mellem <ref>...</ref>) eller i et afsnit, der oplister kilder.

Denne skabelon giver kildehenvisninger med samme udseende som {{cite book}}, {{cite web}} og {{kilde nyheder}}, hvis der anvendes passende parametre. Skabelonen sørger automatisk for, at der kan linkes til henvisningen ved hjælp af en skabelon som {{harv}} til forskel fra de to øvrige kildeskabeloner, der forudsætter brug af parameteren |ref=. Det anbefales at anvende kildehenvisninger af ensartet udseende inden for samme artikel.

Alle parameternavne skal skrives med småt. Både engelske og danske parameternavne genkendes af skabelonen.

Simpel henvisning

Dette afsnit viser de mest brugte parametre. Du kan kopiere den vandrette form eller den lodrette form neden for og derefter tilføje yderligere parametre fra den fulde liste. Mellemrum eller rækkefølge for parametrene spiller ingen rolle.

{{Kilde |efternavn= |fornavn= |år= |titel= |udgiver= |sted= |side= |url= |besøgsdato= }}

{{Kilde
| efternavn =
| fornavn  =
| år     =
| titel   =
| udgiver  =
| sted    =
| side    =
| url    =
| hentet   =
}}
 • efternavn: Forfatterens efternavn. Brug ikke denne sammen med parameteren forfatter.
 • fornavn: Forfatterens fornavn.
 • år: Årstallet for publikationen. Denne parameter er nødvendig, når der linkes til henvisningen vha {{harv}} med mindre |dato= indeholder både måned og år.
 • titel: Titlen for publikationen. Nødvendig ved internethenvisninger.
 • udgiver: Navnet for udgiveren. Medtages normalt ikke, når publikationen er et periodikum med sin egen Wikipedia-artikel (f.eks. Newsweek, Billboard).
  • sted (eller udgivelsessted): Byen for udgivelsen. Hvis der er angivet mere end en by på titelsiden, så anvend det første sted eller stedet for udgiverens hovedkontor. Udelades når publikationen er et periodikum, hvis navn angiver stedet (f.eks. New York Times, Times of India)
 • side: anvendes, når der refereres til en enkelt side. Tilføjer "s." før sidetallet. Brug ikke sammen med sider.
 • url: URL'en for den adresse på internettet, hvor emnet findes. Hvis URL'en indeholder anførselstegn, skal de erstattes af "%22" (uden de to anførselstegn).
  • hentet: Datoen[n 1] for hvornår informationen blev hentet fra hjemmesiden.

Eksempel

{{Kilde
| efternavn = Turner
| fornavn  = Orsamus
| titel   = History of the pioneer settlement of Phelps and Gorham's purchase, and Morris' reserve
| udgiver  = William Alling
| sted    = Rochester, New York
| år     = 1851
}}
Turner, Orsamus (1851), History of the pioneer settlement of Phelps and Gorham's purchase, and Morris' reserve, Rochester, New York: William Alling

Alle parametre

Disse kan anvendes ved alle former for publikationer undtagen patenter, der behandles særskilt neden for. Alle parametre er valgfri, men kan indbyrdes udelukke hinanden.

{{Kilde
| forfatter   =
| efternavn   =
| fornavn    =
| forfatter2   =
| efternavn2   =
| fornavn2    =
| forfatterlink =
| forfatterlink2 = 
| forfattermaske = 
| visforfattere = 
| redaktør    =
| redaktør-efternavn = 
| redaktør-fornavn = 
| redaktør2   = 
| redaktør2-efternavn = 
| redaktør2-fornavn = 
| redaktørlink  = 
| redaktør2link = 
| oversætter-efternavn =
| oversætter-fornavn = 
| oversætterlink = 
| oversætter2-efternavn = 
| oversætter2-fornavn = 
| oversætter2link = 
| andre     =
| udgivelsesdato =
| dato      =
| år       =
| originalår   =
| titel     =
| kapitel    =
| kapitel-url  =
| kapitel-format =
| bidrag     =
| bidrag-url   =
| type      =
| værk      = <!-- fx navnet på website, magasin, avis eller tidsskrift -->
| udgave     =
| serie     =
| bind      = <!-- volume -->
| nummer     = <!-- issue -->
| udgiver    =
| udgivelsessted =
| sted =
| sprog =
| side =
| sider =
| nopp =
| at  =
| id  =
| isbn =
| issn =
| oclc =
| pmid =
| pmc  =
| bibcode =
| doi  =
| doi_inactivedate =
| zbl  =
| url  =
| hentet =
| format   =
| arkivurl  =
| arkivdato =
| citat   =
| postscript =
| ref    =
}}

Parametre

Nogle parametre kan anvendes synonymt med andre parametre, mens andre parametre kun kan anvendes, når en bestemt overordnet parameter også anvendes i skabelonen. Dette vil blive vist på følgende måde i beskrivelsen af parametrene:

 • overordnet parameter
 • ELLER: overordnet parameter 2 — kan benyttes i stedet for overordnet parameter
  • underordnet parameter — kan benyttes sammen med overordnet parameter (og ignoreres hvis overordnet parameter 2 ikke anvendes)
  • ELLER: underordnet parameter 2 — kan benyttes i stedet for underordnet parameter (og ignoreres hvis overordnet parameter 2 ikke anvendes)
Der hvor aliasser (synonymer) er oplistet, er det kun tilladt at anvende en enkelt af parametrene; hvis flere synonyme parametre alligevel anvendes, vil skabelonen kun vise en enkelt af dem.

Som standard afsluttes hver gruppe af felter med et komma. Et eksempel på en gruppe af felter er forfatternavn og dato, hvilket ofte indleder en kildehenvisning. Dette kan tilsidesættes af parameteren |mode=, se visnings-parametre.

Beskrivelser

Forfattere

 • efternavn: efternavnet på en enkelt forfatter. Anvend ikke wikilink — brug forfatterlink i stedet. Ved firmanavne eller forfattere hvor kun et enkelt navn er angivet i kilden, brug efternavn eller et alias (fx |forfatter=Bono). Aliasser: efternavn1, forfatter, forfatter1.
  • forfatter: denne parameter anvendes til det fulde navn på en enkelt forfatter (fornavn og efternavn) eller til navnet på et firma. Denne parameter bør aldrig indeholde navne på mere end en forfatter.
  • fornavn: en forfatters fornavne, f.eks.: Fornavn Mellemnavn eller Fornavn M. Anvend ikke wikilink — brug forfatterlink i stedet. Alias: fornavn1. Kræver at efternavn er angivet; fornavn bliver ikke vist, hvis efternavn er tom.
  • ELLER: ved flere forfattere, brug efternavn1, fornavn1 ... efternavnn, fornavnn, hvor n er et fortløbende tal ud af et ubegrænset antal forfattere (til hvert fornavnn kræves et korresponderende efternavnn). Brug vis-parametre for at angive hvor mange forfattere, der skal vises. Aliasser: efternavn1, fornavn1 ... efternavnn, fornavnn, eller forfatter1 ... forfattern.
  • forfatterlink: Navnet på en eksisterende Wikipedia-artikel om forfatteren — ikke forfatterens hjemmeside; brug ikke wikilink. Alias: forfatter1link.
  • ELLER: ved flere forfattere, brug forfatter1link ... forfatternlink.
 • forfattere: Liste af forfatternavne uden specielle regler. Det anbefales at undgå brug af denne parameter, fordi den ikke bidrager til henvisningens metadata. Det er ikke et alias for efternavn
 • coauthors: (frarådet parameter) Medforfatteres navne. Kræver forfatter, forfattere eller efternavnn Medtag hellere medforfattere i forfatter eller forfattere eller brug separate forfattern eller efternavnn/fornavnn for at opliste medforfattere.
 • contributor-last: Efternavn for en bidragyder. Brug ikke wikilink — brug contributorlink i stedet. Anvendes kun i forbindelse med bøger, kræver contribution (bidrag); Anvendes især som henvisning til efterskrift, forord, introduktion eller indledning til forfatters værk. Aliasser: contributor1, contributor1-last, contributor-last1.
  • contributor-first: bidragyderens fornavn. Brug ikke wikilink — brug contributorlink i stedet. Aliasser: contributor1-first, contributor1-first1.
  • ELLER: ved flere bidragydere, brug contributor-last1, contributor-first1 ... contributor-lastn, contributor-firstn, hvor n er et fortløbende tal ud af et ubegrænset antal bidragydere (til hver contributor-firstn kræves et korresponderende contributor-lastn). Aliasser: contributor1-last, contributor1-first ... contributorn-last, contributorn-first eller contributor1 ... contributorn.
  • contributorlink: Navnet på en eksisterende Wikipedia-artikel om bidragyderen — ikke bidragyderens hjemmeside; brug ikke wikilink. Alias: contributor1link.
  • ELLER: ved flere bidragydere, brug contributor1link ... contributornlink.
 • oversætter-efternavn: Efternavnet for oversætter. Brug ikke wikilink — brug oversætterlink i stedet. Aliasser: oversætter1, oversætter1-efternavn.
  • oversætter-fornavn: Fornavnet for oversætter. Brug ikke wikilink — brug oversætterlink i stedet. Alias: oversætter1-fornavn.
  • ELLER: ved flere oversættere, brug oversætter1-efternavn, oversætter1-fornavn ... oversættern-efternavn, oversættern-fornavn hvor n er et fortløbende tal ud af et ubegrænset antal oversættere (til hver oversættern-fornavn kræves et korresponderende oversættern-efternavn). Aliasser: oversætter1 ... oversættern.
  • oversætterlink: Navnet på en eksisterende Wikipedia-artikel om oversætteren — ikke oversætterens hjemmeside; brug ikke wikilink. Alias: oversætter1link.
  • ELLER: ved flere oversættere, brug oversætter1link ... oversætternlink.
 • samarbejde: Navnet på en gruppe af forfattere eller samarbejdspartnere; kræver forfatter eller efternavn; efterfølger listen af forfattere; tilføjer 'et al.' til forfatterlisten.
 • andre: For at angive andre bidragydere til værket, inklusiv illustratorer. Værdien af parameteren kan være: Illustreret af John Smith.
 • Bemærk: Angiv ikke flere navne i den samme parameter, når der samtidig anvendes skabeloner som {{sfn}} eller {{harv}}, ellers vil henvisningen fra disse skabeloner ikke virke.

Redaktører

 • redaktør-efternavn: Redaktørens efternavn. Brug ikke wikilink — brug redaktørlink i stedet. Hvor efternavnet normalt skrives først — som fx på kinesisk — så brug redaktør-efternavn for at opnå samme format som kilden. Aliasser: redaktør1-efternavn, redaktør, redaktør1.
  • redaktør: denne parameter anvendes til en enkelt redaktørs fulde navne (fornavn og efternavn). Denne parameter bør aldrig indeholde navnet for mere end en redaktør.
  • redaktør-fornavn: Redaktørens fornavne, inklusiv titler, f.eks: Fornavn Mellemnavn eller Fornavn M. eller Dr. Fornavn M., Sr. Brug ikke wikilink — brug redaktørlink i stedet. Alias: redaktør1-fornavn.
  • ELLER: ved flere redaktører, brug redaktør1-efternavn, editor1-fornavn ... redaktørn-efternavn, redaktørn-fornavn. Alias: redaktør1 ... redaktørn.
 • redaktørlink: Navnet på en eksisterende Wikipedia-artikel om redaktøren — ikke redaktørens hjemmeside; brug ikke wikilink. Alias: redaktør1link.
 • ELLER: ved flere redaktører, brug redaktør1link ... redaktørnlink.
 • redaktører: En liste af redaktører; det frarådes at anvende denne parameter; det er ikke et alias for redaktør-efternavn
Visning:
Brug visredaktører for at bestemme længden af listen af viste redaktører og for at angive, hvornår "et al." skal vises.
Hvis forfattere findes: Forfattere vises først, efterfulgt af det aktuelle værk, derefter "In" og redaktørerne, og til slut hovedværket.
Hvis ingen forfattere findes: Redaktører vises før det aktuelle værk; en enkelt redaktør efterfølges af "ed."; flere redaktører efterfølges af "eds."

Titel

 • titel: Kildens titel. Kan wikilinkes til en eksisterende Wikipedia-artikel eller url kan anvendes til at tilføje et eksternt link, men ikke begge dele. Vises i kursiv. Hvis script-title er brugt, så indeholder titel en translitteration til det latinske alfabet af titlen angivet i script-title.
  • script-title: Original titel for sprog der ikke er baseret på det latinske alfabet (arabisk, kinesisk, kyrillisk, græsk, hebraisk, japansk, koreansk, vietnamesisk, osv.); ikke kursiveret, følger kursiveret translitteration angivet i titel. Kan indledes med en ISO 639-1-tobogstavskode, der kan hjælpe browseren til at vise den originale titel korrekt:
   ... |titel=Tōkyō tawā |script-title=ja:東京タワー |trans-title=Tokyo Tower ...
  • trans-title: Oversættelse af titlen hvis kilden er på et fremmed sprog. Vises i kantede parenteser efter titel; hvis url er anvendt, så er trans-title en del af henvisningen. Brug af sprog-parameter anbefales.
Titler med visse tegn vises forkert og henvisningen vil ikke fungere med mindre disse tegn omskrives.
Tegn Omskrivning 1 Omskrivning 2
linjeskift mellemrum
[ &#91; {{bracket|tekst}}
] &#93;
| {{!}} (foretrukket) &#124; eller {{pipe}}
 • titellink: Navnet på en eksisterende Wikipedia-artikel om kilden nævnt i titel – brug ikke internetadresse; brug ikke wikilink.
 • kapitel: Kildens kapiteloverskrift. Kan wikilinkes eller man kan bruge kapitel-url, men ikke begge. Vises i anførselstegn.
  • script-chapter: kapiteloverskrift ved sprog, der ikke er baseret på det latinske alfabet (arabisk, kinesisk, kyrillisk, græsk, hebraisk, japansk, koreansk, vietnamesisk, osv); følger translitterationen angivet i kapitel. Bør indledes med en ISO 639-1-tobogstavskode, der kan hjælpe browseren til at vise teksten korrekt:
   ... |kapitel=Tōkyō tawā |script-chapter=ja:東京タワー |trans-chapter=Tokyo Tower ...
  • trans-chapter: Oversættelse af kapiteloverskriften, hvis kilden er på et fremmed sprog. Vises i kantede parenteser efter kapitel-feltet; hvis kapitel-url er angivet, så medtages trans-chapter i linket. Brug af sprog-parameter anbefales.
 • type: Giver yderligere information om kildens medietype. Vises i parentes efter titlen. Eksempler: Afhandling, Pjece, Pressemeddelelse. Alias: medium.
 • sprog: Sproget for kilden. Vises i parentes. Brug sprogets fulde navn eller dets ISO 639-1-kode. Når kilden anvender mere end et sprog, så oplist dem enkeltvis adskilt af kommaer, f.eks. |sprog=fransk, tysk. Brug ikke skabeloner eller wikilinks. Bemærk: Når sproget er "dansk" (eller "da"), vises intet sprog. Bemærk: Når to eller flere sprog oplistes, er det ikke nødvendigt at tilføje "og" før det sidste sprog. "og" tilføjes automatisk af skabelonen.

Dato

 • dato: Datoen for den kilde der henvises til. Det kan være en fuldstændig dato (dag, måned og år) eller delvis dato (måned og år, årstid og år, eller blot år). Brug det samme format som andre udgivelsesdatoer i referencerne.[dato 1] Parameteren dato er påkrævet når år er anvendt til at gøre {{sfn}}-links utvetydige. Det vil sige når der refereres til flere værker af samme forfatter i det samme år ved hjælp af tilføjelsen af et bogstav som suffiks til årstallet. Brug ikke wikilink i datoen. Vises efter forfatterne og er indesluttet i parenteser. Hvis der ingen forfatter er, vises datoen efter udgiveren. Nogle eksempler på acceptable fuldstændige datoer er: "5. juni 2016", "5. jun. 2016" og "2016-06-05". Andre accepterede datoer er "marts 2013", "mar. 2013", "april-maj 2013", " april 2013 - maj 2014", "foråret 2013", "5.-7. mar. 2013" og "5. apr. 2013 - 3. maj 2014". Desuden er det muligt at anvende de godkendte engelske datoformater.
Ved omtrentligt år, anvend da "ca. " på denne måde: |dato=ca. 1900.

Ved ingen dato eller "udateret", tilføj |dato=n.d.
 • år: Året for kilden, der henvises til. Brug af |dato= anbefales med mindre alle følgende betingelser er opfyldt:
  1. Skabelonen anvender |ref=harv eller skabelonen er {{citation}} eller |mode=cs2
  2. Formatet af |dato= er ÅÅÅÅ-MM-DD.
  3. Referencen kræver anvendelsen af CITEREF for at gøre linket utvetydigt.
 • originalår: Originalt udgivelsesår; vises efter datoen eller året. Af hensyn til klarhed, så medtag detaljer. For eksempel: |originalår=Først udgivet 1859 eller |originalår=Komponeret 1904. Alias: origyear
 1. ^ Udgivelsesdatoer i referencer inden for samme artikel bør alle være af samme format. Dette kan dog være et andet format end det der anvendes for arkiv- og besøgsdatoer.

Periodikum

 • værk: Navn på kilden, der er et periodikum; kan wikilinkes hvis det er relevant. Vises i kursiv. Aliasser: tidsskrift, avis, magasin, hjemmeside, website, work.
  • nummer: Når publikationen er en i en række, der udgives periodisk, så angiver nummer nummeret i rækken. Alias: issue. Når nummeret har sin egen titel, kan denne angives i kursiv sammen med nummeret, f.eks. |nummer=2, ''Modern Canadian Literature''. Vises i parentes efterfulgt af volume.
Når værk anvendes, ændres formateringen af andre parametre:
titel bliver ikke kursiveret, men sættes i anførselstegn.
kapitel vises ikke ved brug af Skabelon:citation (og vil forårsage en fejlmeddelelse).
sted og udgiver sættes i parentes.
side og sider viser ikke "s." foran sidetallet/sidetallene.
udgave vises ikke.

Udgiver

 • udgiver: Udgiverens navn; kan wikilinkes hvis det er relevant. Udgiveren er den peron eller det firma, der publicerer det refererede værk. Brug ikke udgiver-parameter til værkets navn (f.eks. en bog, encyklopædi, avis, magasin, tidsskrift, hjemmeside). Parameteren bruges normalt ikke i forbindelse med et periodikum. Firmabetegnelser som "Ltd", "Inc" eller "GmbH" skal som regel ikke medtages. Udelad denne parameter, hvis udgiverens navn i alt væsentligt er det samme som værkets navn (for eksempel, The New York Times Co. udgiver avisen The New York Times, så der er ingen grund til at angive udgiveren). Vises efter titel; hvis work er angivet, så sættes udgiver i parentes. Alias: forlag.
 • sted: Udgivelsesstedet; generelt uden wikilink; udelad når værkets navn indbefatter stedet; eksempler: The Boston Globe, The Times of India. Vises efter titlen; hvis work er angivet, så sættes sted i parentes.
 • udgivelsessted: Hvis enten udgivelsessted eller sted er angivet, så vises stedet efter titlen; hvis både udgivelsessted og sted er angivet, så vises sted før titlen med "skrevet i" foranstillet og udgivelsessted vises efter titlen.
 • udgivelsesdato: Datoen for udgivelsen, hvis den er forskellig fra datoen værket blev skrevet. Vises kun hvis år eller dato er angivet og kun hvis forskellig, ellers anvendes udgivelsesdato og vises ligesom dato. Brug det samme format som for andre datoer i artiklen; brug ikke wikilink. Efterfølger udgiver; hvis work ikke er anvendt, så sættes udgivelsesdato i parentes med "udgivet" foran.

Udgave, serie, bind

 • udgave: Når publikationen findes i mere end en udgave; for eksempel: "2.", "revideret", osv. Tilføjer ordet " udgave" efter feltet, så |udgave=2. bliver til "2. udgave" Vises ikke hvis en af parametrene for et periodikum er anvendt.
 • serie eller række: Når kilden er del af en serie, som f.eks. en bogserie eller et tidsskrift, hvor nummereringen er startet forfra.
 • volume eller bind: For en publikation udgivet i flere bind. Vises efter titel og serie; bind der er angivet med fire tegn eller færre vises med fed skrift.


Placering i kilden

 • side: Siden, hvor indholdet understøttes i kilden. Brug enten |side= eller |sider=, men ikke begge. Sidetallet vises med s. foranstillet, med mindre |nopp=y.
 • ELLER: sider: En række sider i kilden, hvor referencens indhold findes. Brug enten |side= eller |sider=, men ikke begge. Adskil sidetallene med en tankestreg (–); adskil ikke-fortløbende sider med et komma; brug ikke pages til at angive det samlede antal sider i kilden. Vises med s. foranstillet, med mindre |nopp=y. Bindestreger bliver automatisk konverteret til tankestreger; hvis bindestreger ønskes, f.eks.: s. 3-1–3-15, så brug |at=.
  • nopp: Sæt til y, yes eller true for at undertrykke s., når dette ikke er passende; f.eks. når |side=Front cover eller |sider=passim (spredt, flere steder i kilden).
 • ELLER: at: Ved kilder hvor et sidetal ikke er passende eller utilstrækkeligt. Tilsidesættes af |side= eller |sider=. Brug enten |side=, |sider= eller |at=.

URL

 • url: URL for en onlineplacering, hvor teksten for en publikation er tilgængelig. Kan ikke bruges hvis titel er blevet wikilinket. Linket kan eventuelt pege på den specifikke side der refereres til i kilden. Fjern de dele af URL'en, der bruges til tracking, f.eks. #ixzz2rBr3aO94 eller ?utm_source=google&utm_medium=...&utm_term=...&utm_campaign=.... Link ikke til kommercielle boghandlere, som amazon.com. Ugyldige URL'er, f.eks. hvis de indeholder mellemrumstegn, vil give en fejlbesked.
  • hentet: Fuldstændig dato for hvornår indholdet af den givne URL sidst er blevet kontrolleret at understøtte teksten i artiklen; brug ikke wikilink; kræver url; brug samme format som for andre besøgs- og arkivdatoer i artiklens kildehenvisninger.[dato 1] Ikke krævet for dokumenter der ikke ændrer sig. F.eks. er hentet ikke nødvendig når der linkes til offentliggjorte forskningsresultater med adgang via DOI eller til en bogudgivelse, men bør bruges når der linkes til nyhedsartikler på kommercielle hjemmesider (disse kan ændre sig fra tid til anden, selv når de også udgives på et fysisk medie). Bemærk at hentet ikke bare er den dato hvor URL'en er blevet tjekket at virke, men hvor den samtidig understøttede påstanden der henvises til (hvilket den nuværende version muligvis ikke gør). Alias: hentningsdato, besøgsdato.
  • arkivurl: URL'en for en kopi af en hjemmeside, hvis den originale URL bliver utilgængelig. bruges typisk til at henvise til tjenester som WebCite og Internet Archive; kræver arkivdato og url.
   • arkivdato: Dato hvor den originale URL blev arkiveret; med den foranstillede standardtekst "arkiveret fra originalen den". Brug samme format som for andre besøgs- og arkivdatoer i kildehenvisningerne. Dette behøver ikke nødvendigvis at være samme format som for udgivelsesdatoer.[dato 1] Brug ikke wikilink.
   • dødtlink: Hvis URL'en stadig virker, men er blevet forebyggende arkiveret, så sæt |dødtlink=no. Dette ændrer rækkefølgen for visningen, så titlen indeholdende det originale link er først, mens arkivlinket er sidst. Hvis den originale URL er blevet overtaget af spam, reklame eller andet, så vil |dødtlink=unfit betyde, at der ikke linkes til den originale URL; |url= kræves stadig. Andre gyldige værdier er y, yes eller true. Alias: deadurl.
 • format: Format for materialet der linkes til med url; eksempelvis: PDF, DOC eller XLS; vises i parentes efter titel. HTML er underforstået og skal ikke angives. Et PDF-ikon tilføjes automatisk når URL'en henviser til et PDF-dokument.
URL'er skal begynde med et understøttet URI-skema. http:// og https:// understøttes af alle browsere, mens ftp://, gopher://, irc://, ircs://, mailto: og news: muligvis vil kræve et tilføjelsesprogram eller et eksternt program og bør normalt undgås. IPv6-værtsnavne understøttes ikke for nuværende.
Hvis URL'er anvendt i parametre for kildeskabeloner indeholder visse tegn, vil der ikke blive linket korrekt til kilden. Disse tegn skal omskrives. F.eks. skal et mellemrum erstattes af %20. For at omskrive en URL, så erstat de følgende tegn således:
mellemrum " ' < > [ ] { | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7b %7c %7d
En enkelt apostrof behøver ingen omskrivning, men flere i træk vil blive forstået som kursiv eller fed skrift. En enkelt krøllet parentes behøver heller ingen omskrivning, men et par vil blive forstået som tilhørende en skabelon.
 1. ^ a b hentet og arkivdato bør alle have samme format i kildehenvisningerne – enten formatet brugt for publikationsdatoer eller ÅÅÅÅ-MM-DD.

Kapitel-URL

 • kapitel-url: URL for et enkelt kapitel i et værk online. Bør (hvis den eksisterer) være på samme website som url. Hvis kapitel-url anvendes, så bør url kun anvendes, hvis begyndelsen af værket og det citerede kapitel findes på forskellige dele af websitet. kapitel kan enten wikilinkes eller kapitel-url kan anvendes, men ikke begge dele. Aliasser: bidrag-url, section-url.
 • kapitel-format: Formatet for det værk, der refereres til med kapitel-url; f.eks.: PDF, DOC eller XLS; vises i parentes efter kapitel. HTML er indforstået og bør ikke specificeres.

Anker

 • ref: indeholder et id for kildehenvisningens HTML-anker. Når det er angivet, vil |ref=ID danne et anker med det givne ID (id-attributten i kildehenvisningens <cite id="ID"> HTML-tag). Ved at sætte |ref=ID identificeres skabelonen som et mål og tillader hermed wikilinks til fuldstændige referencer, hvilket især er brugbart ved korte kildehenvisninger, hvor kun forfatterens efternavn, udgivelsesåret og sidetal angives. Standard-værdien af ref er |ref=harv hvilket skaber et anker-id, der passer sammen med skabelonerne {{sfn}} og {{harv}}. Når |mode=cs1, så er standard blot |ref=. Se Skabelon:Kilde/doc § Ankre for skabeloner med Harvard-referencer.

Identifikatorer

 • id: En unik identifikator, der ikke dækkes af de specialiserede identifikatorer; brug wikilink eller en skabelon, der er beregnet til denne unikke identifikator. F.eks. vil |id=TSN 506801 tilføje "TSN 506801" i slutningen af kildehenvisningen. Man kan i dette tilfælde også benytte skabelonen |id={{ITIS|ID=506801|showITIS=no}} til at tilføje "Report". Integrated Taxonomic Information System. {{cite web}}: Ukendt parameter |showITIS= ignoreret (hjælp) i stedet.

Disse identifikatorer skaber links og er beregnet til at tage imod en enkelt værdi. Hvis man bruger flere værdier eller anden tekst, vil dette ødelægge linket og/eller ugyldiggøre identifikatoren. Generelt skal parameteren kun indeholde den variable del af identifikatoren, dvs. rfc=822 eller pmc=345678.

 • arxiv: arXiv-identifikator; f.eks.: arxiv=hep-th/9205027 (før april 2007) eller arxiv=0706.0001 eller arxiv=1501.00001 (siden april 2007). Medtag ikke filtyper som ".pdf" eller ".html".
 • asin: Amazon Standard Identification Number; hvis det første tegn i asin-værdien er et ciffer, så brug isbn.
 • bibcode: Bibcode; anvendt til at identificere referencer til astronomisk litteratur; f.eks.: |bibcode=1974AJ.....79..819H
 • doi: Digital object identifier; f.eks.: 10.1038/news070508-7. Det tjekkes at værdien stater med (10.).
  • doi-broken-date: Datoen hvor det blev opdaget, at DOI-værdien ikke længere virkede hos http://dx.doi.org. Brug samme format som ved andre datoer i artiklen. Alias: doi_brokendate, doi-inactive-date
 • eissn: International Standard Serial Number for det elektroniske medie af et periodikum; otte tegn, der gerne må opslittes i to grupper af fire med en bindestreg imellem, men ikke en tankestreg eller et mellemrum. Alias: EISSN
 • hdl: "Handle System"-identifikator for digitale objekter og andre ressourcer på internettet. Alias: HDL
 • isbn: International Standard Book Number; f.eks.: 978-0-8126-9593-9. (Se Hjælp:ISBN.) Bindestreger i ISBN er valgfri, men foretrækkes. Brug det ISBN der er trykt på eller i bogen. Brug det 13-cifrede ISBN – der begynder med 978 eller 979 – når det er tilgængeligt. Hvis kun et 10-cifret ISBN er trykt på eller i bogen, så brug det. Bogens ISBN kan findes på siden med udgivelsesinformation – normalt på bagsiden af titelsiden – eller under stregkoden som et tal, der begynder med 978 eller 979 (stregkoder, der begynder med andre tal er ikke ISBN). For kilder med det ældre 9-cifrede SBN-system, kan man sætte et nul foran tallet; altså SBN 902888-45-5 bør indtastes som |isbn=0-902888-45-5. Konverter ikke et 10-cifret ISBN til et 13-cifret ved blot at tilføje 978 som præfiks; det sidste ciffer er et beregnet kontrolciffer, så ændringer i tallene vil gøre ISBN-værdien ugyldig. Parameteren bør kun indeholde ISBN-værdien uden nogen ekstra tegn. Den tjekkes for sin længde, ugyldige tegn – alt andet end tal, mellemrum og bindestreger, med "X" tilladt som det sidste tegn i et 10-cifret ISBN – og om kontrolcifret stemmer. Alias: ISBN
 • ismn: En identifikator på 13 alfanumeriske tegn for trykt musik, f.eks. for partiturer med noder. ISMN står for International Standard Music Number og kan f.eks. have værdien: 979-0-9016791-7-7. Bindestreger og mellemrum i ISMN'en er valgfri. Brug den ISMN der er trykt på eller i værket. Denne parameter bør kun indeholde ISMN-værdien uden nogen ekstra tegn. Den bliver tjekket for sin længde, ugyldige tegn – alt andet end cifre, mellemrum og bindestreger – og om kontrolcifret stemmer. Alias: ISMN
 • issn: International Standard Serial Number; otte tegn der kan opsplittes i to grupper på fire med en bindestreg, men ikke en tankestreg eller et mellemrum. Alias: ISSN
 • jstor: JSTOR-referencenummer; f.eks.: jstor=3793107 vil give: JSTOR 3793107.
 • lccn: Library of Congress Control Number. Når bogstaver findes som præfiks, skal de skrives med småt.
 • mr: Mathematical Reviews er et tidsskrift og en online bibliografisk database udgivet af American Mathematical Society, der indeholder korte resuméer af mange artikler inden for matematik, statistik og teoretisk datalogi.
 • oclc: OCLC; Online Computer Library Center med adgang til bibliotekskataloget WorldCat.
 • ol: Open Library-identifikator. Open Library er et onlinebibliotek, der bl.a. indeholder digitaliserede bøger. Medtag ikke "OL" i værdien.
 • pmc: PubMed Central er en frit tilgængelig database for videnskabelige udgivelser om biomedicin og biologi; brug artikelnummeret ved fuldtekstsøgning i en tidsskriftsartikel, f.eks. pmc=345678. Medtag ikke "PMC" i værdien. Se også pmid-parameter herunder; det er to forskellige idenfikatorer.
  • embargo: Dato hvor pmc kommer online; hvis denne dato ligger i fremtiden, så linkes pmc først på denne dato.
 • pmid: PubMed; brug unik identifikator. Se også pmc-parameteren herover; det er to forskellige identifikatorer.
 • rfc: Request for Comments

Citat

 • citat: Relevant tekst citeret fra kilden. Vises i anførselstegn.

Visninger

 • mode: Sætter element-separator, standarden for kildehenvisningens afsluttende tegn (fx punktum) og visse regler for hvor der skal skrives med stort og småt. For |mode=cs1 er element-separatoren et punktum (.); det afsluttende tegn er et pubktum (.); for visse ord bliver det indledende lille bogstav ændret til et stort bogstav. For |mode=cs2 er element-separatoren et komma; det afsluttende tegn udelades; for visse ord bliver det indledende store bogstav ændret til et lille bogstav. For at trumfe disse standarder for afsluttende tegn, så brug postscript.
 • forfattermaske: Erstatter den første forfatters navn med M-tankestreger eller tekst. Angiv forfattermaske til en talværdi n for at sætte bredden af tankestregen til n gange standardbredden, eller angiv en tekstværdi til forfattermaske, for at vise denne tekst i stedet for den normale forfatteradskillelse (semikolon); f.eks. "med". Det er stadig nødvendgt at man medtager alle forfatteres navne af hensyn til metadata. Især tænkt for brug i forbindelse med bibliografier hvor flere værker af den samme forfatter er oplistet under hinanden. Brug ikke forfattermaske i en liste skabt af {{reflist}}, <references /> eller lignende, da man her ingen kontrol har over rækkefølgen henvisningerne vises i. Man kan bruge redaktørmaske og oversættermaske på samme måde.
 • visforfattere: Bestemmer antallet af forfattere der vises i kildehenvisningen. For at ændre det viste antal forfattere, så sæt visforfattere til det ønskede antal. F.eks. vil |visforfattere=2 kun vise de to første forfattere i kildehenvisningen. Som standard vises alle forfattere. |visforfattere=etal viser alle forfattere i listen efterfulgt af "et al."
 • visredaktører: Bestemmer antallet af redaktører der vises i kildehenvisningen. For at ændre det viste antal redaktører, så sæt visredaktører til det ønskede antal. F.eks. vil |visredaktører=2 kun vise de to første redaktører i kildehenvisningen. Som standard vises alle redaktører. |visredaktører=etal viser alle redaktører i listen efterfulgt af "et al."
 • lastauthoramp: Udskifter separatoren mellem de to sidste navne i forfatterlisten til et "og-tegn" med mellemrum omkring ( & ), når den er sat til y, yes eller true. Eksempel: |lastauthoramp=yes
 • postscript: Bestemmer det afsluttende tegn i kildehenvisningen; det er som standard et punktum (.); hvis intet afsluttende tegn ønskes, så angiv |postscript=none – efterlader man |postscript= tom svarer det til at udelade den, hvis resultat er uklart. Ignoreret hvis citat er anvendt.

Frarådede parametre

Brug af parametrene medforfatter og medforfattere frarådes. De hedder på engelsk: coauthor og coauthors. Brugen af dem vil medføre, at siden placeres i Kategori:Sider der indeholder cite skabeloner med forældet parameter.

Brug i stedet efternavn# / fornavn# eller forfatter eller forfattere. Hvis medforfatter eller medforfattere anvendes for at tilføje et al, så brug visforfattere=etal i stedet.

Eksempler

Bøger

Tre forfattere, et bind og en udgave. Og-tegn (&) påtvunget før sidste forfatters navn.
{{Kilde
| efternavn1 = Lincoln
| fornavn1 = A.
| efternavn2 = Washington
| fornavn2 = G.
| efternavn3 = Adams
| fornavn3 = J.
| lastauthoramp = yes
| titel   = All the Presidents' Names
| udgiver = The Pentagon
| sted   = Home Base, New York
| volume = XII
| udgave = 2.
| år  = 2007
}}
Lincoln, A.; Washington, G.; Adams, J. (2007), All the Presidents' Names, vol. XII (2. udgave), Home Base, New York: The Pentagon {{citation}}: Ukendt parameter |lastauthoramp= ignoreret (|name-list-style= foreslået) (hjælp)

På internettet

Hjemmeside
{{Kilde
| url  = http://nrhp.focus.nps.gov/
| titel = NPS Focus
| work = National Register of Historic Places
| udgiver = [[National Park Service]]
| besøgsdato = 30. november 2010
| ref = none
}}
"NPS Focus", National Register of Historic Places, National Park Service, hentet 30. november 2010
Arkiveret side
{{Kilde
| url = http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/space/atmosphere.html
| titel = Earth's Atmosphere
| besøgsdato = 25. oktober 2007
| udgiver = [[National Aeronautics and Space Administration]]
| år    = 1995
| forfatter = NASA
| arkivurl = http://web.archive.org/web/20071013232332/
http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/space/atmosphere.html
| arkivdato = 13. oktober 2007
}}
NASA (1995), Earth's Atmosphere, National Aeronautics and Space Administration, arkiveret fra originalen 13. oktober 2007, hentet 25. oktober 2007

Tidsskrifter, aviser, magasiner eller lignende

Tidsskriftsartikel
{{Kilde
| efternavn = Hill
| fornavn = Marvin S.
| titel = Joseph Smith and the 1826
Trial: New Evidence and New
Difficulties
| tidsskrift = BYU Studies
| volume = 12
| nummer  = 2
| år  = 1976
| sider  = 1–8
| url   = https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
}}
Hill, Marvin S. (1976), "Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties" (PDF), BYU Studies, vol. 12, no. 2, s. 1-8
Tidsskriftsartikel med flere forfattere
{{Kilde
| efternavn1 = Mandelkern
| fornavn1 = M.
| efternavn2 = Elias
| fornavn2 = J.
| efternavn3 = Eden
| fornavn3 = D.
| efternavn4 = Crothers
| fornavn4 = D.
| visforfattere = 2
| titel  = The dimensions of DNA in solution
| tidsskrift = J Mol Biol
| volume = 152
| nummer  = 1
| sider  = 153–161
| år  = 1981
| pmid  = 7338906
| doi   = 10.1016/0022-2836(81)90099-1
}}
Mandelkern, M.; Elias, J.; et al. (1981), "The dimensions of DNA in solution", J Mol Biol, vol. 152, no. 1, s. 153-161, doi:10.1016/0022-2836(81)90099-1, PMID 7338906
Avisartikel
{{Kilde
| efternavn = Smith
| fornavn = Joseph III
| forfatterlink = Joseph Smith III
| titel = Last Testimony of Sister Emma
| avis = The Saints' Herald
| udgivelsessted = Plano, IL
| volume = 26
| nummer = 19
| dato  = 1. oktober 1879
| page  = 289
| url  = http://www.sidneyrigdon.com/dbroadhu/
IL/sain1872.htm#100179
}}
Smith, Joseph III (1. oktober 1879), "Last Testimony of Sister Emma", The Saints' Herald, Plano, IL, vol. 26, no. 19, s. 289

Konferencenoter og offentlige forelæsninger

Konferencenoter
{{Kilde
| efternavn  = Sullivan
| fornavn = D.B.
| bidrag = Time and frequency measurement
 at NIST: The first 100 years
| år  = 2001
| titel = 2001 IEEE Int'l Frequency Control Symp.
| udgiver = National Institute of Standards and Technology
| bidrag-url = http://tf.nist.gov/timefreq/general/pdf/1485.pdf
| kapitel-format = PDF
}}
Sullivan, D.B. (2001), "Time and frequency measurement at NIST: The first 100 years" (PDF), 2001 IEEE Int'l Frequency Control Symp., National Institute of Standards and Technology
Forelæsning
{{Kilde
| efternavn  = Habicht
| fornavn = Christian
| bidrag = Hellenistic Athens and her Philosophers
| år  = 1988
| titel = David Magie Lecture, Princeton University Program in the History, Archaeology, and Religions of the Ancient World
| udgiver = Princeton University
| side=14 
}}
Habicht, Christian (1988), "Hellenistic Athens and her Philosophers", David Magie Lecture, Princeton University Program in the History, Archaeology, and Religions of the Ancient World, Princeton University, s. 14

Dele af bøger, inklusiv leksikonartikler

Manuskript udgivet i en redigeret samling
{{Kilde
| efternavn = Bidamon
| fornavn = Emma Smith
| kapitel = Letter to Emma S. Pilgrim
| dato = 27. marts 1876
| redaktør-efternavn = Vogel
| redaktør-fornavn = Dan
| titel = Early Mormon Documents
| volume = 1
| udgiver = Signature Books
| udgivelsesdato = 1996
| isbn = 1-56085-072-8
}}
Bidamon, Emma Smith (27. marts 1876), "Letter to Emma S. Pilgrim", i Vogel, Dan (red.), Early Mormon Documents, vol. 1, Signature Books (udgivet 1996), ISBN 1-56085-072-8
Værk med en redaktør men uden forfatter
{{Kilde
| redaktør-efternavn = Vogel
| redaktør-fornavn = Dan
| titel = Early Mormon Documents
| volume = 1
| udgiver = Signature Books
| udgivelsesdato = 1996
| isbn = 1-56085-072-8
}}
Vogel, Dan, red. (1996), Early Mormon Documents, vol. 1, Signature Books, ISBN 1-56085-072-8
Leksikonartikel med en navngivet forfatter
{{Kilde
| efternavn = Kramer
| fornavn = Martin
| år = 1999
| titel = Bernard Lewis
| redaktør-efternavn = Boyd
| redaktør-fornavn = Kelley
| encyklopædi = Encyclopedia of Historians and Historical Writing
| volume = 1
| sider = 719–720
| sted = London
| udgiver = Fitzroy Dearborn
| url = http://www.geocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm
}}
Kramer, Martin (1999), "Bernard Lewis", i Boyd, Kelley (red.), Encyclopedia of Historians and Historical Writing, vol. 1, London: Fitzroy Dearborn, s. 719-720
Leksikonartikel uden navngivet forfatter
{{Kilde
| titel = Bernard Lewis
| redaktør-efternavn = Boyd
| redaktør-fornavn = Kelley
| år = 1999
| encyklopædi = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
| volume = 1
| sider = 719–720
| udgiver = Fitzroy Dearborn
| sted = London
| url = http://www.geocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm
}}
Boyd, Kelley, red. (1999), "Bernard Lewis", Encyclopedia of Historians and Historical Writing, vol. 1, London: Fitzroy Dearborn, s. 719-720

Genudgivelser eller redigerede citater i en periodikumartikel

Manuskript redigeret og udgivet i et tidsskrift
{{Kilde
| efternavn = Knight
| fornavn = Joseph, Sr.
| år = 1833
| redaktør-efternavn = Jessee
| redaktør-fornavn = Dean
| titel = Joseph Knight's Recollection
of Early Mormon History
| tidsskrift = BYU Studies
| volume = 17
| nummer = 1
| udgivelsesdato = 1976
| side = 35
| url = https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
}}
Knight, Joseph, Sr. (1833), Jessee, Dean (red.), "Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History" (PDF), BYU Studies (udgivet 1976), vol. 17, no. 1, s. 35
Manuskript skrevet på en dato og sted, derefter udgivet i et periodikum på en anden dato og sted med en kommentar fra redaktøren.
{{Kilde
| efternavn = Klingensmith
| fornavn = Philip
| type = Affidavit
| dato = 5. september 1872
| sted = Lincoln County, Nevada
| titel = Mountain Meadows Massacre
| redaktør-efternavn = Toohy
| redaktør-fornavn = Dennis J.
| tidsskrift = Corinne Daily Reporter
| udgivelsesdato = 24. september 1872
| udgivelsessted = Corinne, Utah
| volume = 5
| nummer = 252
| side = 1
| url = http://udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
}}
Klingensmith, Philip (5. september 1872), skrevet i Lincoln County, Nevada, Toohy, Dennis J. (red.), "Mountain Meadows Massacre", Corinne Daily Reporter (Affidavit), Corinne, Utah (udgivet 24. september 1872), vol. 5, no. 252, s. 1

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse med citat
{{Kilde
| url = http://www.apple.com/pr/library/2010/04/05ipad.html
| titel = Apple Sells Over 300,000 iPads First Day
| udgiver = Apple Inc
| besøgsdato = 10. april 2010
| citat = in the US as of midnight Saturday, April 3
| ref = none}}
Apple Sells Over 300,000 iPads First Day, Apple Inc, hentet 10. april 2010, in the US as of midnight Saturday, April 3

Kildeangivelse for patenter

Parametre (alle er valgfri)

{{Kilde
| inventor-last =
| inventor-first =
| inventorlink =
| inventor2-last =
| inventor2-first =
| inventorlink2 =
| publication-date =
| issue-date =
| title =
| country-code =
| description =
| patent-number =
| ref =
}}
 • inventor-last (or inventor1-last): The inventor's surname or last name.
 • inventor-first (or inventor1-first): The inventor's first or given name(s).
 • inventorlink (or inventorlink1): Title of an existing Wikipedia article about the first inventor.
 • inventor2-last, inventor3-last, inventor4-last: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • inventor2-first, inventor3-first, inventor4-first: The second, third, and fourth inventors' first or given name(s), if applicable.
 • inventorlink2, inventorlink3, inventorlink4: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth inventor, if applicable.
 • publication-date: Date of publication or filing.
 • issue-date (or date): Date patent was issued by patent agency.
 • title: Title of the patent. If the title includes [square brackets], these must be encoded as "&#91;" for "[" and "&#93;" for "]"
 • country-code: Two-letter abbreviation of the country issuing the patent.
 • description: Type of patent; shown between country code and number.
 • patent-number: The number of the patent.
 • ref: Anchor id.

Eksempler

United States patent with multiple inventors
{{Kilde
| inventor1-last = Degermark
| inventor1-first = Mikael
| inventor2-last = Brodnik
| inventor2-first = Andrej
| inventor3-last = Carlsson
| inventor3-first = Svante
| inventor4-last = Pink
| inventor4-first = Stephen
| title = Fast routing lookup system
  using complete prefix tree, bit vector,
  and pointers in a routing table for
  determining where to route IP datagrams
| issue-date = 2001
| patent-number = 6266706
| country-code = US}}
US 6266706, Degermark, Mikael; Andrej Brodnik & Svante Carlsson et al., "Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams", issued 2001 

Forbundne henvisninger

Der kan linkes til denne skabelon fra andre henvisninger. F.eks. kan der skabes en kort henvisning, der vises i parentes i artikelteksten til den fulde kildehenvisning placeret i et afsnit nederst i artiklen, en såkaldt harvard-reference, f.eks. ved hjælp af skabelonen {{harv}}. Eller ved at indsætte et sædvanligt notenummer i artiklen ved hælp af {{sfn}}, der linker til et noteafsnit, hvorfra der igen kan linkes til et hovedafsnit med de fulde kildehenvisninger. De korte henvisninger indeholder oftest forfatterens efternavn, årstal for udgivelsen og et sidetal.

Skabelonen Kilde er allerede beregnet til at modtage links fra disse skabeloner, fordi dens |ref=harv indeholder et passende ID ud fra forfatternavne, år og sidetal. Hvis man ønsker at slå dette anker fra, så skriv |ref=none (i kontrast hertil, så skaber {{cite book}} og {{cite news}} ikke et anker som standard). Man kan også angive ID'et direkte med |ref=ID. Antag f.eks. at artiklens kildeafsnit indeholder denne linje:

 • {{Kilde |forfatter=Sigmund Freud |titel=Civilization and Its Discontents |år=1930 |ref=CivDis}}

hvilket giver denne kildehenvisning::

 • Sigmund Freud (1930), Civilization and Its Discontents

Et sted i artiklen er denne parentesiske reference placeret: ([[#CivDis|Freud 1930]]), hvillket vises som (Freud 1930) og altså indeholder et wikilink til den fulde kildehenvisning i kildeafsnittet (prøv at klikke på wikilinket).

Skabeloner med harvard-referencer

ID'er der virker med harvard-reference-skabeloner som {{harv}} er beregnet ud fra forfatternes efternavne og året for kilden. F.eks. genererer koden {{harv|Wright|Evans|1851|p=ix}} harvard-referencen (Wright & Evans 1851, s. ix), der wikilinker til kildehenvisningen, hvis kode og udseende vises nedenfor::

 • {{Kilde |efternavn1=Wright |fornavn1=Thomas |efternavn2=Evans |fornavn2=R. H. |titel=Historical and Descriptive Account of the Caricatures of James Gillray |sted=London |udgiver=Henry G. Bohn |år=1851 |oclc=59510372}}
 • Wright, Thomas; Evans, R. H. (1851), Historical and Descriptive Account of the Caricatures of James Gillray, London: Henry G. Bohn, OCLC 59510372

I dette eksempel defineres HTML-ID'et "CITEREFWrightEvans1851" af skabelonen {{Kilde}}, mens skabelonen {{harv}} gør brug af det. ID'et er dannet ved at samle tekststrengen "CITEREF" med forfatternes efternavne og året. Skabelonen {{harvid}} kan anvendes til at danne ID'er, f.eks. {{harvid|Wright|Evans|1851}} danner "CITEREFWrightEvans1851".

Lignende metoder, der kun efterlader et tal i teksten, er brug af skableonen {{harvnb}} indesluttet i <ref></ref> html-kode, eller brug af skabelonen {{sfn}} alene. Eksemplet ovenfor skulle så være <ref>{{harvnb|Wright|Evans|1851|p=ix}}</ref> eller {{sfn|Wright|Evans|1851|p=ix}}, hvilket begge skaber en note som

17. Wright & Evans 1851, s. ix

Kun navnene for de første fire forfattere anvendes; andre forfatternavne anvendes ikke i sammensætningen af ID'et. Hvis ingen forfatternavne findes, bruges redaktørnavne i stedet. Ved patenter, anvendes "inventor names" i stedet for forfattere og redaktører. Hvis disse navne mangler, kan skabelonen ikke danne et anker.

Efternavne anvendes, som angivet i parametrene |efternavn1= (eller |efternavn=), |efternavn2=, |efternavn3= og |efternavn4=, og på tilsvarende måde for |redaktør1-efternavn= osv. og for |inventor1-last= osv. Hvis et fuldt navn er angivet, men intet efternavn er angivet, benytter denne skabelon sig af det fulde navn, men dette kan ikke anbefales. F.eks. er intet efternavn angivet i "{{Kilde | forfatter = Sigmund Freud | titel = The Ego and the Id | år = 1923}}", så denne kildeangivelse kan ikke kombineres med harvard-referencen "{{harv|Freud|1923}}". For i dette tilfælde at gøre {{Kilde}} og {{harv}} forenelige, så erstat enten "|forfatter=Sigmund Freud" med "|fornavn=Sigmund og |efternavn=Freud", eller tilføj "|ref={{harvid|Freud|1923}}" til {{Kilde}}, eller tilføj den samme ref-parameter (fx "|ref=EgoId") til både {{Kilde}} og {{harv}}.

Tilsvarende bliver året anvendt som angivet i |år=. Hvis året ikke er angivet, forsøger denne skabelon at udlede året ud fra |dato= (eller, hvis datoen ikke er angivet, ud fra |udgivelsesdato=). På grund af de mange datoformater, lykkes dette ikke altid, så i tilfælde af tvivl er det bedre at anvende |år=. Bemærk, at hvis året er kendt, fx 2005, skal man hellere bruge |år=2005 end |dato=2005.

ID'er skal være unikke

Navne, år og selvkomponerede ID'er skal vælges således, at de er unikke inden for en artikel; ellers vil HTML-koden ikke overholde W3C-standarden, og referencer til kildehenvisningerne vil ikke virke pålideligt. Antag f.eks. at en artikel indeholder de følgende to kildehenvisninger med {{harv}}-kompatible ID'er:

Hvis årstallet i disse henvisninger blev ændret til fx "2008" i stedet for "2008a" og "2008b", ville det ikke længere virke, fordi de forskellige henvisninger begge ville forsøge at bruge ID'et "CITEREFMontesHalterman2008". For at undgå dette problem, så adskil de to henvisninger ved at tilføje suffikser til årene, fx "|år=2008a" og "|år=2008b", som det var gjort ovenfor. Harvard-referencer til disse henvisninger bør anvende år med de samme suffikser.

Det er god skik at verificere, at en side ikke indeholder to ens ID'er ved at bruge den tjeneste på nettet kaldet Markup Validation Service (se afsnittet Ekstern henvisning).

Datoer

 1. ^ Datoformatet i en artikels kildehenvisninger bør alle være af samme type og umisforståelige. Nogle eksempler på datoformater:
  • 2009
  • 2009-09-14 (ÅÅÅÅ-MM-DD)
  • 14. september 2009
  • 14 sep. 2009
  • september 2009
  Datoer i kildehenvisninger bør ikke forsynes med wikilink.

TemplateData

TemplateData
Dette er denne skabelons TemplateData-dokumentation, som bruges af VisualEditor og andre værktøjer.

Kilde

Kilde-skabelonen frembringer en kildehenvisning til en bog, tidsskrift, antologi, patent eller en hjemmeside. Den afgør kildetypen ud fra de anvendte parametre.

Skabelonparametre[Rediger TemplateData]

Denne skabelon foretrækker inline-formatering af parametre.

ParameterBeskrivelseTypeStatus
efternavn til forfatterefternavn last last1 author author1 surname surname1 author-last author-last1 author1-last subject subject1 forfatter forfatter1 efternavn1

efternavn til forfatter af kilden

Strengvalgfri
fornavn til forfatterfornavn first given author-first first1 given1 author-first1 author1-first fornavn1

fornavn til forfatter af kilden

Strengvalgfri
wikilink til forfatterforfatterlink author-link authorlink subject-link subjectlink authorlink1 author-link1 author1-link subjectlink1 author1link subject-link1 subject1-link subject1link forfatter1link

skrives uden [[og]]

Strengvalgfri
kildens titeltitel title

Kildetitlen; vises i kursiv.

Strengvalgfri
kildens datodato date

Kildens fulde dato, der skal angives i samme format som andre udgivelsesdatoer i kildehenvisningerne. Brug ikke wikilink. Vises i parentes efter forfatterne. Hvis der ingen forfatter findes, så vises datoen efter udgiveren.

Strengvalgfri
URL for kildeurl URL

URL for det sted online, hvor teksten kan findes.

Strengvalgfri
udgivelsesdatoudgivelsesdato publicationdate publication-date

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
år for udgivelseår year

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
besøgsdatobesøgsdato hentningsdato hentet access-date accessdate

Dato for hvornår indholdet af den givne URL sidst er blevet kontrolleret at understøtte teksten i artiklen

Strengvalgfri
refref

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
citatcitat quotation quote

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
postscriptpostscript

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
efternavn til forfatter 2efternavn2 last2 author2 surname2 author2-last author-last2 subject2 forfatter2

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
fornavn til forfatter 2fornavn2 first2 given2 author-first2 author2-first

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
wikilink til forfatter 2forfatter2link author2-link author2link subject2-link subjectlink2 authorlink2 author-link2 subject2link

skrives uden [[og]]

Strengvalgfri
originalåroriginalår

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
trans-chaptertrans-chapter

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
trans-titletrans-title

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
typetype

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
url for arkiveret sidearkivurl archive-url archiveurl

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
dato for arkivering af sidearkivdato archive-date archivedate

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
linket er dødtdødtlink dead-url deadurl

Et dødt link (yes/no)

Strengvalgfri
serie, version eller rækkeserie series version række

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
værkværk tidsskrift avis magasin hjemmeside website work journal newspaper magazine periodical arbejde magasin

Navn på værket, der fx kan være tidsskrift, avis, magasin eller hjemmeside

Strengvalgfri
bind eller volumebind volume

bind

Strengvalgfri
nummer (eller issue)nummer number issue

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
sideside p at

Siden eller siderne, hvor indholdet understøttes i kilden

Strengvalgfri
sidersider pp pages ss

Siderne, hvor indholdet understøttes i kilden

Strengvalgfri
vis ikke s. før sidetalnopp

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
kapitelkapitel chapter contribution entry article section bidrag

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
kapitel-urlkapitel-url chapter-url chapterurl contribution-url contributionurl section-url sectionurl bidrag-url

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
andreandre others interviewer interviewers

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
udgaveudgave edition

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
stedsted place location

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
udgivelsesstedudgivelsessted publicationdate publication-date

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
udgiverudgiver publisher distributor institution newsgroup forlag

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
redaktør-fornavnredaktør-fornavn editor-first editor-first editor-given

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
redaktørredaktør-efternavn editor editor-last editor-surname redaktør

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
redaktør2-efternavnredaktør2-efternavn

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
redaktør2-fornavnredaktør2-fornavn

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
redaktør2redaktør2

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
redaktørlinkredaktørlink editor-link editorlink

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
redaktør2linkredaktør2link

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
sprogsprog language in

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
formatformat

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
bibcodebibcode

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
doidoi

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
doi_inactivedatedoi_inactivedate

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
isbnisbn

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
issnissn

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
jstorjstor

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
lccnlccn

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
mrmr

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
oclcoclc

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
olol

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
pmcpmc

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
pmidpmid

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
rfcrfc

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
zblzbl

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
idid

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
lastauthoramplastauthoramp

ingen beskrivelse

Strengvalgfri
visforfatterevisforfattere

ingen beskrivelse

Strengvalgfri