Spring til indhold

Hjælp:CS1-fejl

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Kildeskabeloner
Nuværende CS1-kildeskabeloner markeret med Green tickY
Flere andre vil sandsynligvis blive konverteret senere
{{Kilde}}, {{Citation}} Green tickY
{{Kilde nyheder}} Green tickY
{{Kilde www}} Green tickY
{{Cite web}} Green tickY
{{Kilde bog}} Green tickY
{{Cite book}} Green tickY
{{Cite journal}} Green tickY
{{Cite AV media}}[1] Green tickY
{{Cite album-notes}}
{{Cite arXiv}}
{{Cite conference}}
{{Cite DVD notes}}
{{Cite encyclopedia}}
{{Cite episode}} Green tickY
{{Cite interview}} Green tickY
{{Cite music release notes}} Green tickY
{{Cite podcast}} Green tickY
{{Cite press release}}
{{Cite report}}
{{Cite serial}} Green tickY
{{Cite thesis}} Green tickY

Denne side beskriver de såkaldte CS1-fejl, der skyldes forkert brug af CS1-kildeskabelonerne angivet i tabellen til højre. Den beskriver også hvad fejlbeskederne betyder og hvordan fejlene kan rettes.

Skabelonerne som giver disse fejlbeskeder bruger alle Modul:Citation/CS1 med tilhørende undermoduler som grundlag. Modulet er hentet fra engelsk Wikipedia og oversat til dansk.

Visning af fejlbeskeder[redigér | rediger kildetekst]

De fleste af CS1-fejlbeskederne er synlige for alle læsere, mens nogle er skjult. Brugere som ønsker at se alle fejlbeskeder kan opdatere deres common eller skin med følgende linje:

.citation-comment {display: inline !important;} /* show all Citation Style 1 error messages */

Selv med denne css installeret, kan det ske at ældre sider i Wikipedias cache ikke er blevet opdateret til at vise disse ændringer, selv om siden er listet i en af sporingskategorierne. En nulredigering vil løse dette problem.


Brugere som ønsker at skjule alle fejlbeskeder fra CS1 kan gøre dette ved at lægge følgende linje ind i deres common eller skin:

.citation-comment {display: none;} /* hide all Citation Style 1 error messages */


En anden parameter er påkrævet[redigér | rediger kildetekst]

Brug af |access-date= kræver at |url= også er angivet

Parameteren |access-date= er datoen for hvornår internetkilden er besøgt og dens information hentet ind i artiklen. Internetkildens URL angives med parameteren |url=. Hvis parameteren |access-date= er blevet tilføjet kildeskabelonen, men derimod ikke parameteren |url=, vises denne fejlbesked. Hvis kilden ikke bruger en url-henvisning, er |access-date= overflødig og kan fjernes.

Når web-kilden har en publikation eller anden fast dato forbundet med sig, er |access-date= af begrænset værdi selv om den kan være nyttig for at identificere en passende arkiveret version af kilden. Uden |url=, anses |access-date= ikke for at være nyttig.

For at løse denne fejl, skal en værdi angives for |url=, ellers skal |access-date= fjernes. Det bør først forsøges at finde ud af, hvorfor kildeskabelonen har |access-date= uden |url=. For eksempel kan det være at kildeskabelonen aldrig har haft |url= eller |url= kan være blevet fjernet på grund af brud på ophavsretten (se Wikipedia:Ophavsret) eller fordi |url= blev anset for at være død og derfor (fejlagtigt) fjernet. Hvis kildeskabelonen aldrig har haft |url= eller den blev fjernet på grund af brud på ophavsretten, kan |access-date= fjernes. Dersom |url= er blevet fjernet fordi linket var dødt, kan |url= sættes tilbage og hvis det er muligt kan det repareres (se Wikipedia:Artikler med døde eksterne henvisninger) ved hjælp af et webarkiv som archive.org.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider, der bruger kildeangivelser med accessdate og ingen URL.[a]


Brug af |archive-url= kræver at |archive-date= også er angivet

|archive-date= angiver datoen for hvornår denne side er blevet arkiveret.

For at løse denne fejl, skal en værdi angives for |archive-url=. For en side arkiveret hos archive.org,[2] kan arkiverings-datoen fidnes i url-adressen; for sider arkiveret hos webcitation.org,[3] ses arkiverings-datoen øverst på arkivsiden.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider med fejl i arkivurl-angivelse.[a]


Brug af |archive-url= kræver at |url= også er angivet

En kildeskabelon som har angivet |archive-url= og |archive-date= kræver at |url= også er angivet. Når kildeskabelonen inkluderer |dead-url=no, ændres rækkefølgen på de synlige parametre således at originallinket kommer først.

For at løse denne fejl, skal en værdi angives for |url=. For sider arkiveret hos archive.org,[2] kan originallinket findes i parameteren |archive-url=; for sider arkiveret hos webcitation.org,[3] er originallinket inkluderet øverst på den arkiverede side.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider med fejl i arkivurl-angivelse.[a]


Brug af |coauthors= kræver at |author= også er angivet

|coauthor= og |coauthors= er frarådede parametre. Der hvor de findes uden at |author=, |authors= eller |last= er angivet, vises ikke indeholdet i |coauthor= eller |coauthors=.

For at løse denne fejl, tilføj værdien af |coauthor= eller |coauthors= til |author1=, |author2=, etc eller |last1= / |first1=, |last2= / |first2=, etc. for individuelt at liste alle forfattere og medforfattere.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:CS1-fejl: Medforfattere uden forfatter.[a]


Brug af |format= kræver at |url= også er angivet

Denne fejl opstår når CS1-kildeskabeloner bruger |format= uden at der angives en URL for |url=. |format= bruges for at angive filformatet til en fil på nettet (for eksempel PDF, DOC, XLS, etc.). I nogle tilfælde kan brugere have brugt |type= for at angive et type dokument (for eksempel hårdt omslag, paperback, brochure, etc.). |format= vises altid når angivet.

For at løse denne fejl, fjern |format= eller definer |url=, eller ændr |format= til |type=.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider med kildeangivelser med format og ingen URL.[a]


Brug af |trans-title= kræver at |title= også er angivet
Brug af |trans-chapter= kræver at |chapter= også er angivet

CS1-kildeskabeloner giver en af disse fejlbeskeder når kildeskabelonen har en oversættelse af titlen i |trans-title= eller kapiteltitlen i |trans-chapter=, men ikke har opgivet originaltitlen i |title= eller |chapter=.

For at løse denne fejl, angiv originaltitel i |title=. Overvej også at tilføje |language= hvis den ikke allerede er en del af kildeskabelonen.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:CS1-fejl: Oversat titel.[a]

Tjek datoværdier[redigér | rediger kildetekst]

Tjek datoværdier i: |param1=, |param2=, ...

Når CS1-kildeskabeloner indeholder dato-parametre, gennemføres en test for at se om datoerne modsvarer godkendte datoformater og for at tjekke om datoen er en reel dato. Testen inkluderer alle værdier i dato-holdende parametre; hvis datoformatet er rigtig, men hvis værdien indeholder anden tekst – for eksempel |date=31. juli 2014 (opdateret 1. august 2014) – vil testen fejle. Dette vil også sige, at datoer og årstal ikke skal forsynes med wikilink i disse parametre. Datofelterne understøtter intervaller og datoer af varierende præcision (f.eks. er efteråret 2015 og c. 1923 begge gyldige datoværdier). Bemærk, at der skal bruges lang tankestreg, ikke kort bindestreg i intervaller. Findes ikke nogen dato kan man lade feltet stå tomt.

På dansk wikipedia er det normalt et krav at anvende dansk datoformat, men engelsk format godkendes også i CS1-kildeskabeloner. Danske formater omfatter datoer som: "5. juni 2016", "5. jun. 2016" og "2016-06-05". Månederne forkortes jan., feb., mar., apr., jun., jul., aug., sep., okt., nov. og dec. De skrives med småt modsat de engelske.

Tidligere blev de tre parametre |year=, |month= og |day= anvendt til datoangivelse, men nu benyttes kun parametren |date= til at angive både dag, måned og år.

Datoer før 1582 behandles som en juliansk dato, mens datoer fra 1582 og senere behandles som en gregoriansk dato. Den julianske kalender blev enkelte steder brugt frem til omtrent 1923. Tre julianske kalenderdatoer i den overlappende periode 29. februar 1700, 1800 og 1900 vil føre til at denne fejlbesked vises, fordi disse datoer ikke er skudår i den gregorianske kalender.

Ved angivelse af måned eller sæson, definerer datoformatet en egnet separator såsom en bindestreg uden mellemrum (brug ikke –). Danske sæsonnavne/årstider er "vinteren", "foråret", "sommeren" og "efteråret". Se også Hjælp:CS1.

For at løse denne fejl, forsikr dig om at datoen og datoformatet er rigtig. Se efter fejl i eller fejlplaceret tegnsætning, udenforliggende tekst, etc.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:CS1-fejl: Datoer.[a]

Eksempler på uacceptable datoer og hvordan det løses
Problem Uacceptabelt Acceptabelt
Bindestreg i datointerval (brug tankestreg) |date=2002-2003 |date=20022003
Skråstreg i datointerval (brug tankestreg) |date=2002/2003 |date=20022003
Bindestreg i datointerval (brug tankestreg) |date=april-maj 2004 |date=aprilmaj 2004
Manglende mellemrum omkring tankestreg |date=april 2003maj 2004 |date=april 2003 maj 2004
Måned med stort |date=28. Februar 1900 |date=28. februar 1900
Måned med kun store bogstaver |date=28. FEBRUAR 1900 |date=28. februar 1900
Årstid/sæson med stort |date=Foråret 2011 |date=foråret 2011
Fremtidig dato (typo) |date=2102 |date=2012
Hentningsdato i fremtiden |accessdate=2024-07-04 |accessdate=2024-06-12
Hentningsdato for langt tilbage i tiden (typo) |accessdate=1. januar 2001 |accessdate=1. januar 2010
Hentningsdato angiver kun måned |accessdate=januar 2015 |accessdate=12. januar 2015
Tvetydig datointerval eller år og måned |date=2002-03
  • |date=2002–2003
  • |date=marts 2002
Forkert forkortelse |date=Febr. 28 1900
  • |date=28. feb. 1900
  • |date=28. februar 1900
Ikke-eksisterende dato |date=29. februar 1900
Komma i måned og år |date=februar, 1900 |date=februar 1900
Anden tekst |date=2008, oprindelig 2000 |date=2008 |orig-year=2000
Ekstra nul |date=04. januar 1987 |date=4. januar 1987
Årstal med to cifre |date=87-12-06 |date=1987-12-06
Måned eller dag med et ciffer |date=2007-3-6 |date=2007-03-06
Dato med wikilink |date=[[1. april]] [[1999]] |date=1. april 1999
Omtrentlig eller usikker dato |date=cirka 1970
|date={{cirka}} 1970
|date=c. 1970

Tjek DOI, ISBN, ISSN og OL[redigér | rediger kildetekst]

Tjek |doi=

Når CS1-kildeskabeloner indeholder |doi=, gennemføres der en test for at se om præfiksdelen af DOI-værdien indeholder den rigtige «10.»-registeridentifikator. Yderligere validering af DOI bliver ikke gennemført.

For at løse denne fejl, forsikr dig om at |doi=-værdien er rigtig.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:CS1-fejl: DOI.[a]


Tjek |isbn=

CS1-kildeskabeloner som indeholder |isbn= kontrolleres i forhold til om ISBN-værdien har den rigtige længde (ti eller tretten cifre), at værdien har de rigtige valgfrie separatorer (enkelt mellemrum eller bindestreg), og at det endelige kontrolciffer er rigtig ifølge ISBN-specifikationerne. Kun én ISBN-værdi er tilladt i dette felt, fordi hele |isbn= inkluderes i kildens COinS-metadata (ContextObjects in Spans). Mere end én ISBN-værdi, eller tegn som ikke er en del af ISBN, ødelægger COins-metadata og kan også ødelægge linket til Speciel:ISBN-søgning.

For at løse denne fejl, forsikr dig om at |isbn=-værdien er rigtig, at bare én ISBN-værdi er brugt, at rigtige valgfrie separatorer er brugt, og at ingen anden tekst er inkluderet. Brug ISBN-værdierne med tretten cifre, når disse er tilgængelige. Hvis ISBN-værdien indeholder ti cifre og kontrolcifret er et lille 'x', skal du ændre dette til et stort 'X'.

I meget sjældne tilfælde udgiver forlag bøger med misformet ISBN. Hvis du er sikker på, at en ikke-konform ISBN virkelig tilhører det opgivne værk, så kan du tilføje |ignore-isbn-error=true i kildeskabelonen for at overstyre fejlmeldingen. I mange tilfælde kan bøger være blevet genudgivet med et korrigeret ISBN. Brug rigtig ISBN så vidt det er muligt.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:CS1-fejl: ISBN.[a]


Tjek |issn=

CS1-kildeskabeloner som indeholder |issn= kontrolleres i forhold til om ISSN-værdien har den rigtige længde (otte cifre) og at det endelige kontrolciffer valideres i overensstemmelse med ISSN-specifikationerne. Kun én ISSN tillades i dette felt, fordi hele |issn=-værdien inkluderes i kildens COinS-metadata (ContextObjects in Spans). ISSN angives altid som to firecifrede tal separeret med en bindestreg.

For at løse denne fejl, skal du forsikre dig om at |issn=-værdien er rigtig, at der kun er brugt én ISSN, og at ingen anden tekst er inkluderet (tilladte tegn er 0–9, X og -). Hvis kontrolcifret er et lille 'x', skal det ændres til et stort 'X'.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:CS1-fejl: ISSN.[a]


Tjek |ol=

|ol= er en Open Library-identifikator. Denne kontrolleres i forhold til om sidste bogstav enten er et A (forfattere), M (bøger), eller W (værk). Yderligere validering gennemføres ikke.

For at løse denne fejl, skal du forsikre dig om at |ol=-værdien er rigtig.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:CS1-fejl: OL.[a]

Tjek |url=

Eksterne henvisninger i CS1-kildeskabeloner består af to dele: titel (der kan angives med fx |title= eller |chapter=) og URL (der kan angives med fx |url=, |archive-url= eller |chapter-url=). URL-delen skal begynde med et URI scheme som understøttes. De almindeligst brugte er http://, https:// og det protokolrelative URI scheme //, men irc://, ftp://, news:, mailto: og gopher:// understøttes også.

URL-feltet tjekkes for at sikre at det indeholder enten et kolon (:) eller de dobbelte skråstreger (//). Yderligere validering gennemføres ikke.

For at løse denne fejl, skal du forsikre dig om at |url=-værdien er rigtig.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider med fejl i URL.[a]

Skabelonen anvender en frarådet parameter[redigér | rediger kildetekst]

Skabelonen anvender en frarådet parameter

Over tid bliver nogle parametre forældede eller unødvendige. Når dette sker, frarådes parameteren. Brugere opfordres til at bruge andre parametre som har samme virkning. Parametre som frarådes i CS1-kildeskabeloner er |day= og |month= (brug hellere |date=), |coauthor= og |coauthors= (brug hellere |last1=, |first1=, |last2=, |first2=, etc; eller brug |author1=, |author2=, etc.).

For at løse denne fejl, brug en alternativ parameter. Se eventuelt listen på den engelske Wikipedia over parametre, der er udgået en:Help:CS1_errors#deprecated_params

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider der indeholder cite skabeloner med forældet parameter[a]

Tom reference[redigér | rediger kildetekst]

Tom reference

«Tom» kan betyde at CS1-kildeskabelonen ikke indeholder nogen genkendelige parametre. For eksempel er denne reference markeret som «tom» selv om den indeholder brugbar information:

{{cite web | http://www.foobar.com | The Foobar Bar}}

Referencen er «tom» fordi den ikke indeholder de nødvendige parametre (i dette tilfælde |url= og |title=) som fortæller {{cite web}} hvordan den skal bruge informationen som skabelonen indeholder.

«Tom» kan også betyde at en bruger egentlig ville bruge en anden skabelon. Måske brugte en bruger {{kilde}} eller {{citation}}, når intentionen var at bruge {{kilde mangler}}, {{kilder}} eller {{citat}}.

For at løse denne fejl, tilføj passende parametre eller erstat CS1-kildeskabelonen med en mere passende skabelon.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider med tomme kildeangivelser.[a]

Manglende eller tomme parametre[redigér | rediger kildetekst]

URL, men manglende eller tom titelparameter

Alle Lua-baserede CS1-kildeskabeloner returnerer denne fejlbesked når en af parametrene som indeholder URL ikke kan sættes sammen med en tilhørende titel. Denne fejl kan også opstå når |title= ikke kan kobles sammen med |url=, fordi skabelonen også indeholder en modstridende |title-link=-parameter.

URL-parametre og forbundne titel-parametre
URL-parametre Titel-parametre
|archive-url= |title=
|chapter-url= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|conference-url= |conference=
|contribution-url= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|transcript-url= |transcript=
|url= |title=

Fordi URL'er er «stygge» og generelt lidet informative, forventes det at brugere angiver en meningsfuld titel for hver URL. I de fleste tilfælde kan dette gøres ved at udfylde |title=-parameteren.

For at løse denne fejl, angiv en passende titel for parameteren som indeholder URL'en. I tilfældet hvor både |url= og |title-link= benytter sig af |title=, må du vælge hvilken af de to du vil beholde. Overvej at flytte |url= eller |title-link= til en mere passende parameter.

Sider med denne fejl placeres automatisk Kategori:Sider der har blanke URL'er som kilde.[a]


Manglende eller tom titelparameter

Denne fejl opstår for CS1-kildeskabeloner når alle de tilknyttede titelparametre er udeladt eller står tomme. Afhængig af kildeskabelonens type ({{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, etc.), inkluderer de mulige titelparametre |title=, |chapter=, |article=, |journal=, |book-title= og så videre. Mindst en af disse titelparametre skal angives.

Nogle gange opstår denne fejl fordi en bruger har brugt CS1-kildeskabeloner som en forkortet fodnote, selv om {{Sfn}} eller en af {{Harv}}-skabelonerne havde været mere passende. Denne fejl opstår også når en bruger indsætter {{Citation}} i stedet for {{Kilde mangler}}

For at løse denne fejl, angiv en værdi for |title= eller erstat CS1-kildeskabelonen med en mere passende skabelon.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider med kildeangivelser uden titel.[a]


Manglende eller tom |url=

Denne fejlbesked kommer kun når {{cite web}} mangler |url=, det vil sige at parameteren står tom eller at den helt er udeladt.

For at løse denne fejl, angiv en værdi for |url= eller brug en mere passende skabelon som {{cite book}} eller {{cite journal}}.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider med web-kilder men ingen URL.[a]

Overflødig parameter[redigér | rediger kildetekst]

Mere end en af |param1=, |param2= og |param3= er angivet. Kun én af disse skal angives.

Denne fejlbesked opstår når en CS1-kildeskabelon inkluderer mere end en parameter som angiver samme information. For eksempel er |author=, |last= og |last1= alle synonymer for hinanden, således at der ikke skal bruges mere end en af disse parametre i en enkelt kildeskabelon.

For at løse denne fejl, fjern eller ændr de overflødige parametre.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider med kildeangivelser med overflødige parametre.[a]

Ignoreret tekst eller parameter[redigér | rediger kildetekst]

Teksten «???» er ignoreret

I modsætning til mange andre Wikipedia-skabeloner bruger CS1-kildeskabeloner ikke parametre uden navn. Når en kildeskabelon indeholder tekst mellem vertikalstregerne og den tekst ikke indeholder et lighedstegn (=), ignorerer CS1 teksten og giver denne fejlbesked. Dette gælder også når teksten mellem vertikalstregerne er en gyldig parameter, men lighedstegnet mangler.

Denne fejlbesked kan også skyldes at vertikalstreger er en del af URL'er eller titler. Hvis vertikalstreger er en del af URL'er, erstat disse med %7c, og hvis vertikalstreger er en del af en parameterværdi som ikke indeholder URL, erstat disse med &#124.

For at løse denne fejl, fjern tekst som står mellem vertikalstreger uden lighedstegn, tilføj et lighedstegn hvis dette mangler, eller ændr vertikalstreger til koder som nævnt oven for.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider med kildeangivelser med unavngivne parametre.[a]


Ukendt parameter ignoreret
Ukendt parameter ignoreret og en anden foreslået

CS1-kildeskabeloner giver en af disse fejlbeskeder når kildeskabelonen indeholder parametre som ikke genkendes. Typisk skyldes dette en skrivefejl. CS1-parametre skrives med meget få undtagelser med små bogstaver. Altså vil fejlbeskeder som disse forekomme, når parameternavnet er blevet skrevet med store bogstaver, mens det er defineret med små bogstaver. Nogle parametre såsom |isbn= kan være både med store og små bogstaver, men ikke en kombination. Når parameternavnet findes i listen over almindeligt fejlstavede parameternavne, vil et gyldigt parameternavn blive foreslået (for eksemepel |language= i stedet for |langauge=).

Med de gamle kildeskabeloner var det muligt at inkludere information indenfor skabelonen som helt blev ignoreret som ukendte parametre. De Lua-baserede CS1-kildeskabeloner ignorerer ikke ukendte parametre, men rapporterer dem. Formålet med kildeskabelonen er at identificere kilden, ikke fungere som et opbevaringssted for noter og tilhørende information.

En anden mulig årsag til fejlbeskeden kan være, at der findes andre tegn end mellemrum mellem parameterens navn og den første vertikalstreg (|) eller efterfølgende lighedstegn (=). En liste over gyldige parametre findes på Hjælp:CS1, eller ved at gå til de respektive skabeloner som er brugt som {{cite web}}, {{cite book}}, etc. Vurder om informationen i en ugyldig parameter kan flyttes til en mere passende parameter eller til et afsnit på artiklens diskussionsside for bevaring.

For at løse denne fejl, erstat det fejlstavede parameternavn med et rigtig stavet parameternavn, muligvis det foreslåede. For parametre som ofte staves forkert, overvej at tilføje disse til listen over almindelige fejlstavede parameternavne.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:Sider med kildeangivelser med ikke-understøttede parametre.[a]


Konflikt mellem URL og wikilink[redigér | rediger kildetekst]

Konflikt mellem URL og wikilink

Eksterne henvisninger i en reference er en kombination af en url-parameter (fx |url= eller |chapterurl=) og en titelparameter (fx |title= eller |chapter=). Titelparametre kan kun indeholde wikilinks (links til andre Wikipedia-artikler), når der ikke er angivet en tilhørende url-parameter i kildeskabelonen. Hvis dette alligevel er tilfældet, ignoreres wikilinket og den eksterne henvisning vises.


Denne type fejl kan også opstå i identifikatorbaserede skabeloner (fx {{cite doi}}). Når dette sker, vises fejlbeskeden i artiklen, mens fejlen faktisk ligger i den identifikatorbaserede skabelon.

For at løse denne fejl, fjern wikilinks fra titelparametre som er koblet til eksterne henvisninger, eller fjern de eksterne URL'er, hvilket også vil tillade de interne wikilinks at fungere som tænkt. Hvis skabeloner med wikilinks er vigtige for referencen, så fjern dem fra CS1-kildeskabelonen, men behold dem indenfor referencens <ref>...</ref>-tags. Noget af funktionaliteten i skabeloner kan også være tilgængelig gennem CS1-parametre.

For at løse fejl i identifikatorbaserede kildeskabeloner, skal den specifikke skabelon redigeres for at rette fejlen. Vær forsigtig når du redigerer denne type skabeloner, da de ofte er brugt på mange sider.

Sider med denne fejl placeres automatisk i Kategori:CS1-fejl: URL–wikilink konflikt.[a]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Sider i Bruger-, Diskussion-, Brugerdiskussion-, Wikipedia-diskussion-, Fildiskussion-, Skabelondiskussion-, Hjælp-diskussion-, Kategoridiskussion-, Portaldiskussion-, Moduldiskussion- eller MediaWiki-diskussion-navnerummet inkluderes ikke i sporingskategorierne.
  1. ^ {{Cite AV media}} er CS1-versionen af {{Kilde video}}
  2. ^ a b "archive.org website".
  3. ^ a b "webcitation.org website".