Feddersen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search

Feddersen er en gammel sønderjysk slægt, hvis stamfader, Nis Jensen, var fader til Fedder Nissen, begge gårdmænd i Silderup. Sidstnævntes søn, købmand og rådmand i Rudkøbing Nis Feddersen (1631-1691), var fader til købmand og rådmand i Flensborg Peter Feddersen (1664-1732), denne igen til den fintdannede og kundskabsrige konferensråd Nicolai Feddersen (1699-1769), der som magistratspræsident i Christiania vandt megen yndest. Hans som digterinde kendte hustru, Ditlevine Collett, fødte ham bl.a. sønnerne justitiarius i Højesteret, gehejmekonferensråd Peter Feddersen (1750-1822) og assessor i Hof- og Stadsretten, justitsråd Ditlev Frederik Feddersen (1754-1810); de efterlod ikke børn.

Købmand i Flensborg Heinrich Feddersen (1711-1744), en broder til ovennævnte konferensråd, blev fader til advokat ved Overretterne i Altona Peter Feddersen (1742-1821). Dennes ene søns afkom blomstrer i udlandet, en anden søn, amtsforvalter i Rendsborg, etatsråd Peter Feddersen (1765-1845), var fader til borgmester og byfoged i Roskilde, justitsråd Peter Feddersen (1800-1869) – blandt hvis sønner her skal nævnes professor Arthur Frederik Feddersen (1835-1906) og lægen Gustav Feddersen (1844-1923) – og til kammerherre, guvernør Hans Ditmar Frederik Feddersen (1805-1863). Denne var fader til kontorchef Peter Colbjørn Feddersen (1846-1920), der 1883-1913 var sekretær hos konseilspræsidenten, og til stiftamtmand over Lolland-Falsters Stift, kammerherre Gustav Hakon Valdemar Feddersen (1848-1912), hvis hustru, Astrid baronesse Stampe (1852-1930) tog aktiv del i den danske kvindesagsbevægelse.

Fedder Jensen Feddersen var fader til Broder Feddersen, kapellan ved Garnisons tyske menighed i København og senere sognepræst til Kaltenkirchen (1749-1797), var fader til etatsråd Polycarpus Andreas Henrik Feddersen (1791-1851), hvis datter Regine Vilhelmine Margrethe Feddersen (1817-1875) ægtede Thyge de Thygeson (1806-1905).

Læge Gustav Feddersen (1844-1923) gift med Gotfrieda Lorenze Holmer, far til Poul, Tage & Klara Feddersen. Paul gift med Ah-Lui Low (3 sønner, Gustav, Aksel & Erik), Tage gift med Elise (2 sønner, Karsten & Ole) og Klara gift med Jean Gauguin (1 søn, Pierre).

Kilder[redigér | redigér wikikode]


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.