Gåsepotentil

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Gåsepotentil
Zilverschoon plant Potentilla anserina.jpg
Videnskabelig klassifikation
Rige Plantae (Planter)
Division Magnoliophyta (Dækfrøede)
Klasse Magnoliopsida (Tokimbladede)
Orden Rosales (Rosen-ordenen)
Familie Rosaceae (Rosen-familien)
Slægt Potentilla (Potentil)
Art P. anserina
Hjælp til læsning af taksobokse

Gåsepotentil (Potentilla anserina), ofte skrevet gåse-potentil, er en krybende, op til 25 cm høj urt, der i Danmark vokser almindeligt f.eks. på sandstrande og ved veje.

Beskrivelse[edit | edit source]

Gåsepotentil er en tæppedannende, lav, flerårig urt med krybende vækst. Stænglerne er først røde, men bliver senere grønne. Planten danner talrige, nedliggende og rodslående udløbere med røde stængler. Bladene er uligefinnede med mørkegrøn-grågrøn, tæt håret overside og sølvhvid underside.

Blomstringen sker i juni-august. Blomsterne sidder enkeltvis, og de er gule med 5 kronblade. Frugten består af en opsvulmet blomsterbund med små nødder (omtrent som hos Jordbær).

Rodnettet består af dybtgåede trævlerødder.

Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,05 x 2 m (5 x 10 cm/år), heri ikke medregnet udløberne.

Voksested[edit | edit source]

Planten er meget almindelig som vildtvoksende i Danmark, og den findes i fuld sol på fugtig bund med et højt saltindhold, dvs. på strandenge, enge, sandstrande og langs veje (vintersaltning). Desuden ses den også ved vandhuller.

På skrænterne langs Omøs kyst findes arten sammen med bl.a. agerpadderok, agersvinemælk, agertidsel, draphavre, alm. knopurt, alm. kvik, alm. røllike, fladstrået rapgræs, grå bynke, hundegræs, hvid okseøje og korbær[1]Wikipedia-logo.pngSøsterprojekter med yderligere information:Note[edit | edit source]

  1. ^ Anonym: Omøs strande (bearbejdet efter E. Nørgaard: En naturhistorisk undersøgelse af Omø i Storebælt i Natur og Ungdom, 1972

Kilder[edit | edit source]

  • Signe Frederiksen et al., Dansk flora, 2. udgave, Gyldendal 2012. ISBN 8702112191.